Ode aan de Hollandse Waterlinies

4 januari 2022
Je leert de Hollandse Waterlinies pas kennen als je de verhalen en geheimen kent. Bekijk onze agenda, doe mee aan de verschillende activiteiten in 2022 en maak kennis met het prachtige landschap. Meer info  

Je leert de Hollandse Waterlinies pas kennen als je de verhalen en geheimen kent. Bekijk onze agenda, doe mee aan de verschillende activiteiten in 2022 en maak kennis met het prachtige landschap.

Meer info

 

2022-04-14 – Waterstaatserfgoeddag

De Nederlandse Gemalenstichting organiseert samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid? Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe ze omgaan met het historisch erfgoed. Meer informatie  

De Nederlandse Gemalenstichting organiseert samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en STOWA een bijzonder symposium. Hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid? Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe ze omgaan met het historisch erfgoed.

Meer informatie

 

2022-02-10 – Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infra- structuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze dag zou aanvankelijk plaatsvinden op 14 oktober, maar is vanwege Covid verplaatst naar 10 februari 2022. Meer info

Voor de tweede keer organiseren het ministerie van Infra- structuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en STOWA een gezamenlijke kennisdag voor de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Deze dag zou aanvankelijk plaatsvinden op 14 oktober, maar is vanwege Covid verplaatst naar 10 februari 2022. Meer info

Waterwandeling Sint Jansbeek Arnhem

30 november 2021

Water Natuurlijk maakte een waterwandeling langs de Arnhemse Sint Jansbeek. We gingen van de bronnen bij Sonsbeek naar de monding aan de Rijnkade. Het was genoegelijk om elkaar weer even – op veilige afstand – in het echt te zien.
We hoorden een heel aantal interessante nieuwtjes. De gemeente Arnhem heeft aan Strootman Landschapsarchitecten opdracht gegeven om een toekomstvisie op te stellen voor de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Deze visie gaat in op het monumentale groen, en ook op vernieuwing van paden, meubilair en meer. De afgelopen jaren hebben we als maatschappij ervaren hoe belangrijk groen ‘dichtbij’ is, met name voor bewoners van een stad. Doel is om de parken bestendig te maken tegen de effecten van de klimaatverandering, om ze duurzaam in te richten voor intensief gebruik, en om de parken te laten bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
Verder stroomafwaarts aan de rand van de binnenstad loopt de Sint Jansbeek nu in een buis onder de Jansbuitensingel door. Bij bewoners van stad zijn er ideeën – maar nog geen uitgewerkte plannen – om deze waterstroom weer aan de oppervlakte gehaald zou worden, met respect voor het rijksmonumentale karakter van de groenstrook en vijverpartijen op de Jansbuitensingel.
In de binnenstad heeft de gemeente de Sint Jansbeek weer zichtbaar gemaakt. De beek ziet er mooi uit, en heeft wat verworden delen van de binnenstad weer een aardige impuls gegeven. Wel is het jammer dat de functie van de beek beperkt is gebleven tot ‘kijkwater’.  Een kans die is blijven liggen, is om het regenwater van de omringende bebouwing grootschalig af te koppelen van het riool, en via een brede beek naar de Rijn te laten stromen.
Onze wandeling sloot af aan de Rijnkade. Hier wordt het water van de Sint Jansbeek een klein stukje opgepompt, voordat het in de Rijn uitmondt. Binnenkort gaat het waterschap de Rijnkade versterken. Idee is om de Sint Jansbeek dan onder vrij verval en veel zichtbaarder te laten uitmonden.

Ode aan de Hollandse Waterlinies

28 oktober 2021

Je leert de Hollandse Waterlinies pas kennen als je de verhalen en geheimen kent. Bekijk onze agenda, doe mee aan de verschillende activiteiten en maak kennis met het prachtige landschap. Meer info

Diverse activiteiten in 2021 en 2022

Beregening op de zandgronden; effecten van verdroging op de natuur


Er zijn verschillende oorzaken voor verdroging aan te wijzen. Naast ontwatering en versnelde afwatering voor de landbouw wordt verdroging ook veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening. Meer info

Donderdag 25 november, 15.30-18.30u, Utrecht

Zaterdag 10 juli 10 -14 uur De donut economie en het boerenbedrijf

21 juni 2021

Beste bestuurder, vriend, ambassadeur van Water Natuurlijk en duurzaam watermanagement,

Graag ontvangen we je op 10 juli op de Ekoboerderij Arink, op Gasteveldsdijk 6 in  7137 PD Lievelde. Dan organiseren we een bijeenkomst over de donut economie en het boerenbedrijf. We gaan samen aan de slag. Letterlijk!  Dus neem werkkleding, laarzen en wat je verder nog zo aan werkbescherming nodig meent te hebben mee. Inclusief een doekje voor het zweet (Duur vocht! Wees er zuinig op!)

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.00 Aankomst, koffie/thee
10.15 Welkom en inleiding door John Arink
10.45 Aan het werk in tweetallen
12-13 Lunch
13-14 Donut economie
14-15 Napraten en borrel voor wie wil

Aanmelden is verplicht. Dat kan door een bericht te sturen naar WNWRIJ@gmail.com. We vragen een eigen bijdrage 10 euro per persoon

Deze plek is niet makkelijk per OV bereikbaar. Als het lastig voor je is om er te komen, neem dan even contact met ons op.

Hopelijk zien we je op 10 juli!

Anke Sitters, John Arink en de hele fractie van Water Natuurlijk Rijn en IJssel

 

Toelichting op het programma

Nu we weer samen mogen komen organiseren we graag een bijeenkomst om jullie allemaal weer echt te kunnen zien!

We beginnen met koffie en een goed verhaal van John Arink over het biologisch bestaan van zijn bedrijf, zijn levens-keuzes en ideeën voor de toekomst.

Daarna krijgen we van John ons to-do- lijstje, wat we voor de lunch af dienen te hebben. (Soort van…)

Tijdens de lunch is er ruimte om de opdrachten van de ochtend te bespreken en erop – vanuit waterschapsvraagstukken – op te reflecteren.

Na de lunch worden we door Anke Sitter meegenomen in de denklijnen van de  Doughnut Economy, een duurzaam in de maatschappij ingebedde economie met oog voor het sociaal fundament voor ieder mens en het ecologisch plafond van de planeet. Het is redelijk waarschijnlijk, dat je daarvoor je smartphone nodig gaat hebben. Hou die in de buurt.

We sluiten af met een borrel, waarbij het eerste drankje voor rekening van Water Natuurlijk is.

We vragen van je een bijdrage van €10 voor deze dag (we durven te stellen, dat die nauwelijks beter te besteden zijn).

Online Nieuwjaarsbijeenkomst woensdag 13 januari van 20 – 21 uur

7 januari 2021

Graag blikken we terug op wat er in het afgelopen jaar allemaal aan de orde is gekomen in ons bestuur en waar we in het komende jaar 2021 ons met name op willen richten. Onze fractievoorzitter, Ruud Pleune, neemt ons hierin mee.

Met een bijdrage van onze ambassadeur Linda Commandeur: ‘Zo ziet Linda de Achterhoek’.

Aansluitend is er tijd voor vragen en/of discussie.

Hef met ons het glas op een waterrijk, biodivers en natuurlijk 2021!

Meld u aan via: WNWRIJ@gmail.com

28 januari 2021 Webinar Biodiversiteit en Verdroging

21 december 2020


Webinar Biodiversiteit en Verdroging

28 januari 2021, van 20.00-21.00u, via ZOOM

Verdroging is na drie hete en droge zomers een actueel thema. Maar het is beslist geen nieuw fenomeen. De problemen die verdroging voor natuur veroorzaakt zijn al zeker een halve eeuw bekend. Gaan we deze eindelijk oplossen nu, na drie gortdroge zomers op een rij, verdroging niet alleen een probleem voor natuur blijkt, maar ook de landbouw schade berokkent en funderingsproblemen veroorzaakt bij gebouwen?

In zijn inleiding bij aanvang van de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk Midden Nederland ging ecohydroloog Flip Witte in op de rol die waterschappen kunnen spelen bij het oplossen van de verdrogingsproblematiek. Bijvoorbeeld door regenwaterminder snel af te voeren of door meer natte bufferzones in te richten rondom natuurgebieden. Dat verdroging nog steeds een probleem is roept de vraag op of waterschappen wel genoeg doen en of ze wel de goede dingen doen. Hoe kunnen we er wél voor zorgen dat het probleem wordt opgelost?

Die vragen staan centraal op ons tweede webinar op 28 januari 2021. We gaan het gesprek aan met:

Frans ter Maten, Heemraad van waterschap Vallei en Veluwe namens Water Natuurlijk.
Piet Verdonschot, hoogleraar Wetland RestorationEcology aan de Universiteit van Amsterdam.
Jan Aalbers, wethouder gemeente Epe met o.a. klimaat en leefomgeving in zijn portefeuille.
Gert-Jan Blankema, ecoloog, auteur van Veluwe, Buitengewoon.

Deelnemers aan het webinar kunnen via de chat meepraten, vragen stellen en een reactie geven op stellingen.

Schrijf je hier in.

1234