24 januari 2019; Watercafe in Lochem over energie uit water

21 december 2018

Wilt u meer weten over het winnen van energie uit water en bodem als alternatief voor aardgas? Kom dan donderdagavond 24 januari 2019 naar het Watercafé ‘Energie uit water’ in Lochem!

Gespreksleider Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter en eerste directeur Triodos Bank) heet u vanaf 20 uur welkom in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem (open vanaf 19.30 uur). Simon Bos van Syntraal, vertelt over het winnen van warmte uit (afval)water en bodem. Henk Stormink, EefdeWaterkracht, laat zien hoe stroom uit het stromende water van de Berkel wordt opgewekt. Tanja Abbas, ambassadeur van Water Natuurlijk, neemt ons mee in de kracht van water voor het landschap, de natuur en de mens. Tijdens en na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.






Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
20.10 – 20.30 Warmte uit (afval)water en de bodem, Simon Bos
20.30 – 20.50 Stroom maken met stromend Berkelwater, Henk Stormink
20.50 – 21.00 De kracht uit water voor het landschap, de natuur en de mens, Tanja Abbas

21.00 – 21.15 gesprek met zaal en sprekers.
21.15 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten, alleen contant)

6 december; watercafe Zutphen over betrekken van inwoners bij groen en water

19 november 2018

 

Ontwerpbureau Luijendijk

Wilt u meer weten over het Blauwboek en het betrekken van inwoners bij groen en water? Kom dan donderdagavond 6 december 2018 naar het Watercafé ‘Blauwboek’ in Zutphen!

Gespreksleider Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter en eerste directeur Triodos Bank) heet u vanaf 20 uur welkom bij DelicaTessa in de  De Kaardebol aan de Harenbergweg 1 in Zutphen (open vanaf 19.30 uur). Dolf Logemann, ecoloog en raadslid gemeente Zutphen, zal een korte inleiding houden over het Blauwboek. Ruud Pleune, algemeen bestuurslid van waterschap Rijn en IJssel, gaat nader in op het betrekken van inwoners en legt een aantal stellingen voor. Tijdens en na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
20.10 – 20.30 het Blauwboek door Dolf Logemann
20.30 – 20.50 betrekken van inwoners door Ruud Pleune
20.50 – 21.10 gesprek met zaal en sprekers.
21.10 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten)

1 november; watercafé over droogte en natuur

15 oktober 2018

Watercafe donderdagavond 1 november in Doetinchem
Droogte 2018

Wilt u meer weten over droogte en de natuur in de Achterhoek? Kom dan donderdagavond 1 november 2018 naar het Watercafé in Doetinchem!

Gespreksleider Bart Jan Krouwel heet u vanaf 20.00 uur welkom in het innovatiecentrum De Steck aan de Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Professor Piet Verdonschot, onderzoeker herstelecologie aan de WUR/UvA, houdt een korte inleiding over het thema droogte en natuur. Groene visionair Nico Wissing deelt zijn visie over het landschap als buffer tegen droogte. Na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.

 

Het programma ziet er als volgt uit.
19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
20.10 – 20.30 relatie tussen droogte en de natuur door Piet Verdonschot
20.30 – 20.50 landschap, parken en tuinen als buffer tegen droogte door Nico Wissing
20.50 – 21.10 gesprek met zaal, aandacht voor biodiversiteit, economie, wat kan je zelf doen?
21.10 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten)

25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel

6 mei 2018
Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel. Aanmelding kan via deze … Continue reading "25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel"

Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

Aanmelding kan via deze link.

Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

Hieronder vindt u alvast meer informatie over het programma dat wij hebben samengesteld.

Centrale Regiekamer

De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.

Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

Waterplein

In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.

Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep lag van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister.

Water Natuurlijk Excursie Berkel bij Almen 7 februari

27 januari 2016
Zondag 7 februari 2016 verzorgt Water Natuurlijk Rijn en IJssel een excursie naar de Berkel bij Almen in de Achterhoek. De start is ’s middags om 13.00 uur. De Berkel tussen Almen en Zutphen was een strak gekanaliseerde riviertje. Maar ruim een jaar geleden onderging zij een grondige verandering en nu slingert ze weer door … Continue reading "Water Natuurlijk Excursie Berkel bij Almen 7 februari"

DSCN5390 Berkel webversie

Zondag 7 februari 2016 verzorgt Water Natuurlijk Rijn en IJssel een excursie naar de Berkel bij Almen in de Achterhoek. De start is ’s middags om 13.00 uur.

De Berkel tussen Almen en Zutphen was een strak gekanaliseerde riviertje. Maar ruim een jaar geleden onderging zij een grondige verandering en nu slingert ze weer door het landschap. De nieuwe loop is geïnspireerd op oude kaarten. Wat is de achtergrond van dit project en waarom is de Berkel vergraven?

Wat heeft dit project opgeleverd voor het waterbeheer en voor de natuur? Profiteren landbouw en recreatie ook van de nieuwe Berkel? Werken de aangelegde vistrappen en heeft de ijsvogel het naar zijn zin?

Aanmelden
Deze middag gaan we samen het veld in om het allemaal te bekijken. Water Natuurlijk raadt warme kleren en laarzen aan. Ook een verrekijker kan handig zijn.

Vooraf aanmelden is nodig en kan door een mail te sturen naar rijnenijssel@waternatuurlijk.nl. Deelname aan de excursie is gratis en iedereen is welkom, alleen honden kunnen niet mee. Na aanmelding krijg je het startpunt door.

Meld je snel aan, want vol is vol.

Berkel bewerkt webversie IMG_1724

Watertour over de Oude IJssel door Water Natuurlijk Rijn en IJssel

6 maart 2015
Verkiezingskaravaan trekt van Doetinchem naar Doesburg Aan de vooravond van de waterschapverkiezingen op 18 maart houdt de Water Natuurlijk Rijn en IJssel op zaterdag 14 maart een Watertour langs de Oude IJssel. Start Doetinchem Het programma start om 11.00 uur in de bibliotheek van Doetinchem, aan de IJsselkade. Bij het programma in Doetinchem staan water … Continue reading "Watertour over de Oude IJssel door Water Natuurlijk Rijn en IJssel"

Verkiezingskaravaan trekt van Doetinchem naar Doesburg

Aan de vooravond van de waterschapverkiezingen op 18 maart houdt de Water Natuurlijk Rijn en IJssel op zaterdag 14 maart een Watertour langs de Oude IJssel.

Start Doetinchem

Het programma start om 11.00 uur in de bibliotheek van Doetinchem, aan de IJsselkade. Bij het programma in Doetinchem staan water en jeugd centraal. Tot 12.30 uur is er van alles te beleven; zoals een muzikale kindervoorstelling door Ron Vernout, een kinderprogramma door sportvisser Bram Jacobs over het water in de sloot en het tekenen of schilderen van je hartenwens met water. Deelname is gratis.

Watertour: Boottocht naar Doesburg

Om 12.30 uur vertrekt de verkiezingskaravaan per boot naar Doesburg waar zij om circa 15.00 uur aan de IJsselkade afmeren.

Doesburg

Vanaf 15.15 uur volgt een gevarieerd programma in de sociëteit van het Arsenaal, Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg. Kees van Immerzeel van Groen Links zal daar vertellen over de mogelijkheden voor een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel. Mieke Wijnakkker, Doesburgse kunstenmaker, zal op een luchtige manier aandacht geven aan het thema water. Het programma wordt afgesloten met een bezoek aan de wijnkoperij van Walter van Ditmars in de kelders van het Arsenaal.

Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt-Looman is deze dag uw gastvrouw.

Antoinet van Helvoirt
Antoinet van Helvoirt-Looman

Iedereen welkom

Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Op de boot is echter maar beperkt plaats voor genodigden.

Zondag 15 maart trekt de verkiezingskaravaan verder naar Zutphen.

programma watertour

Programma 14 maart Doetinchem

Watermanifestatie 15 maart in Zutphen

2 maart 2015
Op zondagmiddag 15 maart organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een Watermanifestatie in de binnenstad van Zutphen. Van 13.00 tot 16.30 uur vinden allerlei activiteiten rondom water plaats in en om het Pakhuys aan de Berkelkade 15. Er is voor elk wat wils: van waterverhalen tot proefjes met water en van kindertheater tot een watercafé … Continue reading "Watermanifestatie 15 maart in Zutphen"

Waterminifestatie Zutphen WRIJ (800x661)

Op zondagmiddag 15 maart organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een Watermanifestatie in de binnenstad van Zutphen. Van 13.00 tot 16.30 uur vinden allerlei activiteiten rondom water plaats in en om het Pakhuys aan de Berkelkade 15. Er is voor elk wat wils: van waterverhalen tot proefjes met water en van kindertheater tot een watercafé over de Zutphense waterplannen.

Meer informatie is te vinden in het Programma Watermanifestatie WRIJ

De gemeente geeft geen toestemming voor de meeste buitenactiviteiten in de Berkel. Dus de activiteiten met waterbal, touwbrug, vlot en kano’s kunnen tot onze grote spijt helaas niet door gaan. De waterproefjes en het wateronderzoek gaan wel door. Ook de activiteiten binnen in het Pakhuys vinden gewoon plaats.

Rondleiding Kerkepaden Zieuwent en natuurproject Baakse Beek

1 maart 2015
Natuurlijker Baakse beek bij Zieuwent Woensdagmiddag 11 maart verzorgt Anton Stortelder van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een wandeling naar een moerasgebied langs de Baakse Beek bij Zieuwent. De start is om 16:00 uur bij de woonboerderij van Anton, Huijskesdijk 2, Zieuwent. Om 18.00u zijn we terug. Waterberging trekt vogels Langs de Baakse Beek is … Continue reading "Rondleiding Kerkepaden Zieuwent en natuurproject Baakse Beek"

Natuurlijker Baakse beek bij Zieuwent

Woensdagmiddag 11 maart verzorgt Anton Stortelder van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een wandeling naar een moerasgebied langs de Baakse Beek bij Zieuwent. De start is om 16:00 uur bij de woonboerderij van Anton, Huijskesdijk 2, Zieuwent. Om 18.00u zijn we terug.

Waterberging trekt vogels

Langs de Baakse Beek is een stuk landbouwgebied van circa 15 ha met veel maïsland omgevormd naar natuur. De boer ter plaatse heeft gekozen voor functiewijziging (van landbouw naar natuur) met veel moerasgrasland. Het waterschap heeft aansluitend aan dit gebied een stuk landbouwgrond aangekocht en dat ingericht als moeras/waterbergingsgebied. De beek is verlegd en heeft een natuurlijker loop gekregen. Het gebied is met name van belang voor broedvogels en doortrekkende watervogels, waaronder veel steltlopers.

Kerkepaden Zieuwent

Anton Stortelder vertelt deze middag ook over het netwerk van Kerkepaden rond Zieuwent. De Kerkepaden zijn 20 jaar gelden voortgekomen uit een breed gedragen burgerinitiatief. Wat maakt dit intiatief zo succesvol en kunnen we daar bij het waterschap nog iets van leren?

Aanmelden

Anton Stortelder staat op plaats 7 van de kieslijst van Water Natuurlijk WRIJ. Deelname aan de rondleiding is gratis en iedereen is welkom. Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen. Graag vooraf even aanmelden bij: anton.stortelder@wur.nl.

Anton Stortelder
Anton Stortelder

Rondleiding rioolwaterzuivering Duiven

26 februari 2015
Wat gebeurt er met ons afvalwater? Woensdagmiddag 11 maart houdt Eduard Schilling van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een rondleiding op de rioolwaterzuivering ‘Nieuwgraaf’ bij Duiven voor geïnteresseerd publiek. De start is om 14:00 uur bij de ingang: Roelofshoeveweg 4, 6921 RG Duiven. Vies water Iedere dag gebruiken we ca 130 liter water per persoon … Continue reading "Rondleiding rioolwaterzuivering Duiven"

Wat gebeurt er met ons afvalwater?

Woensdagmiddag 11 maart houdt Eduard Schilling van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een rondleiding op de rioolwaterzuivering ‘Nieuwgraaf’ bij Duiven voor geïnteresseerd publiek. De start is om 14:00 uur bij de ingang: Roelofshoeveweg 4, 6921 RG Duiven.

Vies water

Iedere dag gebruiken we ca 130 liter water per persoon om te douchen, te wassen en bijvoorbeeld de wc door te trekken. Slechts 3 liter gebruiken we voor eten en drinken. Maar al dat vieze water kunnen we natuurlijk niet zomaar op de IJssel lozen. Op de Nieuwgraaf wordt rioolwater gezuiverd van de inwoners en bedrijven van een groot gebied in en rond Arnhem. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat gebeurt er eigenlijk met onze poep en plas nadat we die wc hebben doorgetrokken? Hoe komt dat vieze water allemaal bij de rioolwaterzuivering terecht? Zitten er nog nuttige stoffen in die we kunnen hergebruiken? Waar gaat het water naar toe als het schoon is gemaakt?

Wil je wel eens achter de schermen kijken van deze grootste zuiveringsinstallatie van Waterschap Rijn en IJssel? Meld je dan aan voor de rondleiding!

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een waterschapspartij en behartigt de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschapsbesturen. De partij doet mee aan de waterschapsverkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel op 18 maart. Daarnaast wil Water Natuurlijk meer bekendheid geven aan het werk van de waterschappen.

Eduard Schilling
Eduard Schilling

Aanmelden

De rondleiding wordt verzorgd door Eduard Schilling. Eduard staat op de kieslijst van Water Natuurlijk WRIJ. Deelname is gratis en iedereen is welkom. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is ook geschikt voor kinderen. Graag vooraf even aanmelden bij: schilling123@hotmail.com. Wees er snel bij, want vol is vol.

Rioolwaterzuivering Nieuwgraaf bij Duiven
Rioolwaterzuivering Nieuwgraaf bij Duiven

Landelijke start Waterschapsverkiezingen in het Nederlands Watermuseum

20 februari 2015
Persbericht 20 februari 2015 In het Nederlands Watermuseum zal op 4 maart om 13.30 uur de Waterschapspartij Water Natuurlijk haar campagne voor de landelijke verkiezingen voor Waterschappen starten. Deze verkiezingen zijn op 18 maart en gecombineerd met de verkiezingen van de leden van de provinciale staten. Water Natuurlijk bundelt de krachten van natuur- en milieuorganisaties, … Continue reading "Landelijke start Waterschapsverkiezingen in het Nederlands Watermuseum"

Persbericht 20 februari 2015

Watermuseum en otterIn het Nederlands Watermuseum zal op 4 maart om 13.30 uur de Waterschapspartij Water Natuurlijk haar campagne voor de landelijke verkiezingen voor Waterschappen starten. Deze verkiezingen zijn op 18 maart en gecombineerd met de verkiezingen van de leden van de provinciale staten.

Water Natuurlijk bundelt de krachten van natuur- en milieuorganisaties, hengel- en watersport en verschillende politieke partijen. Zij was afgelopen periode landelijk de grootste waterschapspartij en wil dat natuurlijk blijven.

Voor geïnteresseerde mensen zijn er plaatsen. Wel vooraf opgeven bij info@natuurlijkwrij.nl.

PROGRAMMA

13.30 uur
Inloop – koffie & thee

14.00 uur
Welkom door Jos van den Mosselaar, directeur Nederlands Watermuseum en Antoinet van Helvoirt, heemraad Waterschap Rijn en IJssel
Opening door John Steegh, landelijk voorzitter Water Natuurlijk

14.20 uur
Jan Terlouw, mede-oprichter van Water Natuurlijk vertelt over zijn passie voor water. Hij legt verrassende verbanden.

14.50 uur
Marouan Moussi, jeugdbestuurder waterschap

15.00 uur
Jan Terlouw vertelt in eigen woorden het winnende kinderverhaal.

15.15 uur
Naar buiten!! – spelen met water en Wandelen voor Water (zie hieronder).

Toelichting

  1. Adres Nederlands Watermuseum: Zijpendaalseweg 26-28, 6814 CL Arnhem, ongeveer 10 minuten lopen vanaf Station Arnhem Centraal (achterzijde – Sonsbeekzijde).
  2. Wandelen voor Water – Water Natuurlijk loopt voorop.Op 18 maart vraagt Amref Flying Docters aandacht voor kinderen in de derde wereld die nauwelijks naar school kunnen omdat ze schoon water moeten halen.Water Natuurlijk loopt vast voorop en vraagt aandacht voor deze actie. De lijsttrekkers van Water Natuurlijk lopen elk met 6 liter water 6 km door het Sonsbeekpark.
  3. Media zijn natuurlijk altijd welkom, wel vooraf opgeven op info@natuurlijkwrij.nl

Suggesties fotomomenten:

  • Jan Terlouw: zie programma
  • Spelen met water: de optocht van wandelaars met rugzakken én Heemraad Antoinet van Helvoirt en Jeugdwaterschapper Marouan Moussi lopen in een aquabubble over de fontijnvijver in Sonsbeek achter het Nederlands Watermuseum

Nadere informatie:
Contact Water Natuurlijk
Frank Maasland 06 – 50407006 of @natuurlijkwrij op twitter