Evenementenkalender 2018 – 2019

29 januari 2019

16 februari; Kenniscafé in de Koppelkerk in Bredevoort over de Waterschappen


De Waterschapsverkiezingen komen eraan. Maar wat doen de waterschappen precies? Wat merken we in de Achterhoek van hun werk, bijvoorbeeld bij de droogte van afgelopen zomer?

Antoinet van Helvoirt (Heemraad namens Water Natuurlijk bij het Waterschap Rijn en IJssel) geeft op zaterdag 16 februari een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort.

De avond start om 20 uur, de zaal is open om 19.30 uur, en de toegang 5 euro.

Nadere informatie en reserveren (gewenst)

24 januari 2019; Watercafe in Lochem over energie uit water

21 december 2018

Wilt u meer weten over het winnen van energie uit water en bodem als alternatief voor aardgas? Kom dan donderdagavond 24 januari 2019 naar het WatercafĂ© ‘Energie uit water’ in Lochem!

Gespreksleider Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter en eerste directeur Triodos Bank) heet u vanaf 20 uur welkom in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem (open vanaf 19.30 uur). Simon Bos van Syntraal, vertelt over het winnen van warmte uit (afval)water en bodem. Henk Stormink, EefdeWaterkracht, laat zien hoe stroom uit het stromende water van de Berkel wordt opgewekt. Tanja Abbas, ambassadeur van Water Natuurlijk, neemt ons mee in de kracht van water voor het landschap, de natuur en de mens. Tijdens en na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.


  Het programma ziet er als volgt uit:
  19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
  20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
  20.10 – 20.30 Warmte uit (afval)water en de bodem, Simon Bos
  20.30 – 20.50 Stroom maken met stromend Berkelwater, Henk Stormink
  20.50 – 21.00 De kracht uit water voor het landschap, de natuur en de mens, Tanja Abbas

  21.00 – 21.15 gesprek met zaal en sprekers.
  21.15 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten, alleen contant)

  6 december; watercafe Zutphen over betrekken van inwoners bij groen en water

  19 november 2018

   

  Ontwerpbureau Luijendijk

  Wilt u meer weten over het Blauwboek en het betrekken van inwoners bij groen en water? Kom dan donderdagavond 6 december 2018 naar het WatercafĂ© ‘Blauwboek’ in Zutphen!

  Gespreksleider Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter en eerste directeur Triodos Bank) heet u vanaf 20 uur welkom bij DelicaTessa in de  De Kaardebol aan de Harenbergweg 1 in Zutphen (open vanaf 19.30 uur). Dolf Logemann, ecoloog en raadslid gemeente Zutphen, zal een korte inleiding houden over het Blauwboek. Ruud Pleune, algemeen bestuurslid van waterschap Rijn en IJssel, gaat nader in op het betrekken van inwoners en legt een aantal stellingen voor. Tijdens en na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

  Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.

  Het programma ziet er als volgt uit:
  19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
  20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
  20.10 – 20.30 het Blauwboek door Dolf Logemann
  20.30 – 20.50 betrekken van inwoners door Ruud Pleune
  20.50 – 21.10 gesprek met zaal en sprekers.
  21.10 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten)

  1 november; watercafé over droogte en natuur

  15 oktober 2018

  Watercafe donderdagavond 1 november in Doetinchem
  Droogte 2018

  Wilt u meer weten over droogte en de natuur in de Achterhoek? Kom dan donderdagavond 1 november 2018 naar het Watercafé in Doetinchem!

  Gespreksleider Bart Jan Krouwel heet u vanaf 20.00 uur welkom in het innovatiecentrum De Steck aan de Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Professor Piet Verdonschot, onderzoeker herstelecologie aan de WUR/UvA, houdt een korte inleiding over het thema droogte en natuur. Groene visionair Nico Wissing deelt zijn visie over het landschap als buffer tegen droogte. Na de inleidingen bent u in de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

  Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aanmelden stellen we op prijs.

   

  Het programma ziet er als volgt uit.
  19.30 – 20.00 ontvangst met koffie/thee
  20.00 – 20.10 welkom door Bart Jan Krouwel
  20.10 – 20.30 relatie tussen droogte en de natuur door Piet Verdonschot
  20.30 – 20.50 landschap, parken en tuinen als buffer tegen droogte door Nico Wissing
  20.50 – 21.10 gesprek met zaal, aandacht voor biodiversiteit, economie, wat kan je zelf doen?
  21.10 – 22.15 ontmoeten en uitwisselen (drankjes op eigen kosten)

  25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel

  6 mei 2018
  Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel. Aanmelding kan via deze … Lees "25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel" verder

  Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

  We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

  Aanmelding kan via deze link.

  Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

  Hieronder vindt u alvast meer informatie over het programma dat wij hebben samengesteld.

  Centrale Regiekamer

  De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.

  Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

  Waterplein

  In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

  Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.

  Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

  Hoogwatergeul Varik-Heesselt

  Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

  In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

  De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

  Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep lag van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister.

  Water Natuurlijk Excursie Berkel bij Almen 7 februari

  27 januari 2016
  Zondag 7 februari 2016 verzorgt Water Natuurlijk Rijn en IJssel een excursie naar de Berkel bij Almen in de Achterhoek. De start is ’s middags om 13.00 uur. De Berkel tussen Almen en Zutphen was een strak gekanaliseerde riviertje. Maar ruim een jaar geleden onderging zij een grondige verandering en nu slingert ze weer door … Lees "Water Natuurlijk Excursie Berkel bij Almen 7 februari" verder

  DSCN5390 Berkel webversie

  Zondag 7 februari 2016 verzorgt Water Natuurlijk Rijn en IJssel een excursie naar de Berkel bij Almen in de Achterhoek. De start is ’s middags om 13.00 uur.

  De Berkel tussen Almen en Zutphen was een strak gekanaliseerde riviertje. Maar ruim een jaar geleden onderging zij een grondige verandering en nu slingert ze weer door het landschap. De nieuwe loop is geĂŻnspireerd op oude kaarten. Wat is de achtergrond van dit project en waarom is de Berkel vergraven?

  Wat heeft dit project opgeleverd voor het waterbeheer en voor de natuur? Profiteren landbouw en recreatie ook van de nieuwe Berkel? Werken de aangelegde vistrappen en heeft de ijsvogel het naar zijn zin?

  Aanmelden
  Deze middag gaan we samen het veld in om het allemaal te bekijken. Water Natuurlijk raadt warme kleren en laarzen aan. Ook een verrekijker kan handig zijn.

  Vooraf aanmelden is nodig en kan door een mail te sturen naar rijnenijssel@waternatuurlijk.nl. Deelname aan de excursie is gratis en iedereen is welkom, alleen honden kunnen niet mee. Na aanmelding krijg je het startpunt door.

  Meld je snel aan, want vol is vol.

  Berkel bewerkt webversie IMG_1724

  Watertour over de Oude IJssel door Water Natuurlijk Rijn en IJssel

  6 maart 2015
  Verkiezingskaravaan trekt van Doetinchem naar Doesburg Aan de vooravond van de waterschapverkiezingen op 18 maart houdt de Water Natuurlijk Rijn en IJssel op zaterdag 14 maart een Watertour langs de Oude IJssel. Start Doetinchem Het programma start om 11.00 uur in de bibliotheek van Doetinchem, aan de IJsselkade. Bij het programma in Doetinchem staan water … Lees "Watertour over de Oude IJssel door Water Natuurlijk Rijn en IJssel" verder

  Verkiezingskaravaan trekt van Doetinchem naar Doesburg

  Aan de vooravond van de waterschapverkiezingen op 18 maart houdt de Water Natuurlijk Rijn en IJssel op zaterdag 14 maart een Watertour langs de Oude IJssel.

  Start Doetinchem

  Het programma start om 11.00 uur in de bibliotheek van Doetinchem, aan de IJsselkade. Bij het programma in Doetinchem staan water en jeugd centraal. Tot 12.30 uur is er van alles te beleven; zoals een muzikale kindervoorstelling door Ron Vernout, een kinderprogramma door sportvisser Bram Jacobs over het water in de sloot en het tekenen of schilderen van je hartenwens met water. Deelname is gratis.

  Watertour: Boottocht naar Doesburg

  Om 12.30 uur vertrekt de verkiezingskaravaan per boot naar Doesburg waar zij om circa 15.00 uur aan de IJsselkade afmeren.

  Doesburg

  Vanaf 15.15 uur volgt een gevarieerd programma in de sociëteit van het Arsenaal, Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg. Kees van Immerzeel van Groen Links zal daar vertellen over de mogelijkheden voor een waterkrachtcentrale in de Oude IJssel. Mieke Wijnakkker, Doesburgse kunstenmaker, zal op een luchtige manier aandacht geven aan het thema water. Het programma wordt afgesloten met een bezoek aan de wijnkoperij van Walter van Ditmars in de kelders van het Arsenaal.

  Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt-Looman is deze dag uw gastvrouw.

  Antoinet van Helvoirt
  Antoinet van Helvoirt-Looman

  Iedereen welkom

  Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Op de boot is echter maar beperkt plaats voor genodigden.

  Zondag 15 maart trekt de verkiezingskaravaan verder naar Zutphen.

  programma watertour

  Programma 14 maart Doetinchem

  Watermanifestatie 15 maart in Zutphen

  2 maart 2015
  Op zondagmiddag 15 maart organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een Watermanifestatie in de binnenstad van Zutphen. Van 13.00 tot 16.30 uur vinden allerlei activiteiten rondom water plaats in en om het Pakhuys aan de Berkelkade 15. Er is voor elk wat wils: van waterverhalen tot proefjes met water en van kindertheater tot een watercafĂ© … Lees "Watermanifestatie 15 maart in Zutphen" verder

  Waterminifestatie Zutphen WRIJ (800x661)

  Op zondagmiddag 15 maart organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een Watermanifestatie in de binnenstad van Zutphen. Van 13.00 tot 16.30 uur vinden allerlei activiteiten rondom water plaats in en om het Pakhuys aan de Berkelkade 15. Er is voor elk wat wils: van waterverhalen tot proefjes met water en van kindertheater tot een watercafé over de Zutphense waterplannen.

  Meer informatie is te vinden in het Programma Watermanifestatie WRIJ

  De gemeente geeft geen toestemming voor de meeste buitenactiviteiten in de Berkel. Dus de activiteiten met waterbal, touwbrug, vlot en kano’s kunnen tot onze grote spijt helaas niet door gaan. De waterproefjes en het wateronderzoek gaan wel door. Ook de activiteiten binnen in het Pakhuys vinden gewoon plaats.

  Rondleiding Kerkepaden Zieuwent en natuurproject Baakse Beek

  1 maart 2015
  Natuurlijker Baakse beek bij Zieuwent Woensdagmiddag 11 maart verzorgt Anton Stortelder van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een wandeling naar een moerasgebied langs de Baakse Beek bij Zieuwent. De start is om 16:00 uur bij de woonboerderij van Anton, Huijskesdijk 2, Zieuwent. Om 18.00u zijn we terug. Waterberging trekt vogels Langs de Baakse Beek is … Lees "Rondleiding Kerkepaden Zieuwent en natuurproject Baakse Beek" verder

  Natuurlijker Baakse beek bij Zieuwent

  Woensdagmiddag 11 maart verzorgt Anton Stortelder van Water Natuurlijk Rijn en IJssel een wandeling naar een moerasgebied langs de Baakse Beek bij Zieuwent. De start is om 16:00 uur bij de woonboerderij van Anton, Huijskesdijk 2, Zieuwent. Om 18.00u zijn we terug.

  Waterberging trekt vogels

  Langs de Baakse Beek is een stuk landbouwgebied van circa 15 ha met veel maĂŻsland omgevormd naar natuur. De boer ter plaatse heeft gekozen voor functiewijziging (van landbouw naar natuur) met veel moerasgrasland. Het waterschap heeft aansluitend aan dit gebied een stuk landbouwgrond aangekocht en dat ingericht als moeras/waterbergingsgebied. De beek is verlegd en heeft een natuurlijker loop gekregen. Het gebied is met name van belang voor broedvogels en doortrekkende watervogels, waaronder veel steltlopers.

  Kerkepaden Zieuwent

  Anton Stortelder vertelt deze middag ook over het netwerk van Kerkepaden rond Zieuwent. De Kerkepaden zijn 20 jaar gelden voortgekomen uit een breed gedragen burgerinitiatief. Wat maakt dit intiatief zo succesvol en kunnen we daar bij het waterschap nog iets van leren?

  Aanmelden

  Anton Stortelder staat op plaats 7 van de kieslijst van Water Natuurlijk WRIJ. Deelname aan de rondleiding is gratis en iedereen is welkom. Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen. Graag vooraf even aanmelden bij: anton.stortelder@wur.nl.

  Anton Stortelder
  Anton Stortelder
  1234