Fractie Rijn en IJssel

De onderstaande bestuursleden van Rijn en IJssel vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Antoinet Looman
Dagelijks Bestuurslid

Woonplaats: Didam

In mijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur, voel ik mij een echte bruggenbouwer. Ik zie steeds weer hoe belangrijk het is om als waterschap samen met lokale bewoners en grondgebruikers tot goede plannen te komen. Dat is op veel plaatsen, fantastisch gelukt, zoals met de Berkel bij Almen. Natuur, wandelaars, boeren en bewoners, profiteren van het resultaat.

In de komende jaren zal ik samen met u ons gebied nog mooier en veiliger te maken?

Ruud Pleune
Algemeen Bestuurslid

Woonplaats: Zutphen.

Als kind kon ik in de stromende regen in Rotterdam een stokje volgen tot deze tenslotte in de put verdween. Deze fascinatie voor water is nooit weggegaan. Al doe ik er nu mijn best voor dat deze stokjes niet meer meteen in het riool terecht komen, maar als het effe kan met het water in een wadi of berging terecht komen. En ik kan nu mijn wc gelukkig doorspoelen met het regenwater. Naast het waterschap werk ik bij Natuur en Milieu Overijssel en houd me daar vooral bezig met landbouw en natuur en alle gelukkige en ongelukkige verbindingen die daar bij horen. Ook ben ik voorzitter van de Stichting Berkelfestival en schaats ik graag op het water. Ik zit sinds 2015 in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Deze periode wil ik me speciaal inzetten voor het verder terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater, een klimaatneutraal waterschap, een verder hermeanderende Berkel en een beter maaibeheer van het Waterschap. Zodat hagedissen, snoeken, kikkers, otters, vlinders en bijen ook een stuk blijer worden met ons Waterschap.

Marc Mobach
Algemeen Bestuurslid

Woonplaats: Gorssel

Als opgeleid en gevormd ‘waterman’ heb ik geleerd dat anders kijken naar de omgeving het verschil maakt. Een sloot, beek of kanaal staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een groter systeem. Horizontaal, verticaal, lokaal en regionaal verbonden met andere watersystemen, het landschap, de bodem, de natuur, de planten en de dieren. Daarom is het belangrijk om het watersysteem en alles wat daar bij hoort in samenhang te bekijken. Dat is een belangrijke sleutel voor een groen en gezond watersysteem, veilig en schoon drinkwater, klimaatbestendige steden en dorpen en het herstellen van natuurlijke kringlopen. Daar zet ik mijn anders kijken en denken op in, in combinatie met een gezonde dosis creativiteit, deskundigheid en ervaring.

Margaret van Diermen
Algemeen bestuurslid

Woonplaats: Arnhem

Duurzaam waterbeheer is voor mij een grote uitdaging voor de toekomst. De effecten van het veranderende klimaat raken ons allemaal en dit leidt tot nieuwe vraagstukken voor bedrijfsleven, overheid, agrariërs, belangenpartijen en particulieren over het gebruik van water en de omgeving daarvan. Ik geloof in samenwerking met de verschillende partijen om, met begrip voor ieders belangen, tot werkbare oplossingen te komen. Als ervaren verbinder tussen verschillende sectoren, zet ik mij hier graag voor in.

Aandachtspunten waar ik mij op wil richten zijn het stimuleren van projecten voor hergebruik van afvalstoffen uit het water, maar ook verduurzaming en energiebesparing waarmee we de vervuiling van het water kunnen beperken en het opzoeken van de samenwerking met de verschillende belanghebbenden in ons gebied om daarmee tot nieuwe initiatieven te komen en innovatie te stimuleren.

Margo de Wolf
Algemeen bestuurslid

Woonplaats: Hummelo

Ik houd van water, al heel mijn leven. Als kind kwam ik graag op het strand en op de plassen leerde ik zeilen en kanoën.
Tijdens mijn studie leerde ik over irrigatie, drainage en waterzuivering.

En nu wil ik mij inzetten in het Waterschap om ons gebied mooi en veilig te maken. Schoon water, genoeg water en niet te veel water is belangrijk voor ons allemaal, voor burgers en boeren, voor stedelingen en platteland.

Water geeft leven, daar wil ik goed mee omgaan, met u samen.

Rijn en IJssel valt onder de regio Midden.
Voorzitter van het regiobestuur is Rienk Kuiper.