Fractie Rijn en IJssel

De onderstaande bestuursleden van Rijn en IJssel vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Antoinet van Helvoirt-Looman
Dagelijks Bestuurslid

In mijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur, voel ik mij een echte bruggenbouwer. Ik zie steeds weer hoe belangrijk het is om als waterschap samen met lokale bewoners en grondgebruikers tot goede plannen te komen. Dat is op veel plaatsen, fantastisch gelukt, zoals met de Berkel bij Almen. Natuur, wandelaars, boeren en bewoners, profiteren van het resultaat.

In de komende jaren zal ik samen met u ons gebied nog mooier en veiliger te maken?

Gerrit Krajenbrink
Algemeen Bestuurslid

Als hydroloog zet ik mij in het bestuur in voor evenwichtig beheer van oppervlaktewater en grondwater, waarbij water niet te snel wordt afgevoerd en verspild. Schoon water is nodig voor drinkwater en voor een mooie natuur. De kwaliteit van het water is op veel plaatsen nog onvoldoende en daarom moet o.a. de landbouw schoner worden. Klimaatverandering vraagt in stad en dorp om maatregelen tegen wateroverlast en hitte. Het waterbeheer kan goedkoper door lage gronden niet koste wat kost te ontwateren.

Karin Oterman
Algemeen Bestuurslid

Als actief lid van natuurorganisaties IVN en KNNV zet ik mij al jaren in voor natuur en landschap. Tijdens excursies laat ik in het veld zien, hoe belangrijk water daarbij is. De afgelopen jaren merkte ik dat het essentieel is dat wij ons als Water Natuurlijk in het bestuur hard maken voor duurzaam waterbeheer, vitale natuur en een gezonde leefomgeving.
Dit mooie werk wil ik graag voortzetten. Water is een kans, die kans moeten we grijpen!

Ruud Pleune
Algemeen Bestuurslid

Voldoende schoon water is erg belangrijk. Want of je nu wilt zwemmen, wilt genieten van de natuur, je voedsel wilt telen of water wil drinken, dat kan alleen maar met voldoende schoon water. Ik zet me graag samen met bewoners in om het water de zorg te geven, die het verdient. Dus samen groene tuinen, groene daken en natuur bij het water aanleggen en voedsel produceren met zorg voor water. Daar wordt de hele aarde een beetje mooier van!

Marc Mobach
Algemeen Bestuurslid

Waterschappen zijn misschien wel het oudst levende voorbeeld van het moderne participatiemodel. Burgers organiseerden gezamenlijk het waterbeheer waaruit het waterschap is ontstaan. Inmiddels uitgegroeid tot een modern bedrijf, waar we trots op mogen zijn, maar met een grote afstand tot zijn klanten, de ingelanden. Wat ik mooi zou vinden is dat er lokale waterinitiatieven ontstaan. Die betrokkenheid is waardevol en inspirerend. Vooral het bebouwde gebied leent zich daar goed voor. Geef ruimte aan lokaal initiatief!

Rijn en IJssel valt onder de regio Midden.
Voorzitter van het regiobestuur is Roelof van Loenen Martinet.