Kandidaten waterschapsverkiezing 20 maart 2019

1. Antoinet van Helvoirt
Lijsttrekker

Woonplaats: Didam

In mijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur, voel ik mij een echte bruggenbouwer. Ik zie steeds weer hoe belangrijk het is om als waterschap samen met lokale bewoners en grondgebruikers tot goede plannen te komen. Dat is op veel plaatsen fantastisch gelukt, zoals met de Berkel bij Almen. Natuur, wandelaars, boeren en bewoners profiteren van het resultaat.

In de komende jaren zal ik samen met u ons gebied nog mooier en veiliger maken!

2. Ruud Pleune
Campagneleider

Woonplaats Zutphen

Ik heb een lieve lief, 4 dochters van 19 tot 27 jaar en woon in Zutphen. Als kind kon ik in de stromende regen in Rotterdam een stokje volgen tot deze tenslotte in de put verdween. Deze fascinatie voor water is nooit weggegaan. Al doe ik er nu mijn best voor dat deze stokjes niet meer meteen in het riool terecht komen, maar als het effe kan met het water in een wadi of berging terecht komen. En ik kan nu mijn wc gelukkig doorspoelen met het regenwater. Naast het waterschap werk ik bij Natuur en Milieu Overijssel en houd me daar vooral bezig met landbouw en natuur en alle gelukkige en ongelukkige verbindingen die daar bij horen. Ook ben ik voorzitter van de Stichting Berkelfestival en schaats ik graag op het water. Ik zit sinds 2015 in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. De volgende periode wil ik me speciaal inzetten voor het verder terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater, een klimaatneutraal waterschap, een verder hermeanderende Berkel en een beter maaibeheer van het Waterschap. Zodat hagedissen, snoeken, kikkers, otters, vlinders en bijen ook een stuk blijer worden met ons Waterschap.

3. Sanne Blok

Woonplaats Arnhem

Water en groen. Wat is er mooier dan dat? Daarom is het zo van belang dat we zuinig zijn op ons water en leefomgeving. Graag zet ik mijn enthousiasme, betrokkenheid en netwerk in voor een duurzaam werkend waterschap. Zodat we allemaal kunnen blijven genieten van de prachtige natuur in onze regio! Ook wil ik me inzetten om de betrokkenheid bij het werk van het waterschap te vergroten, zodat het belang daarvan zichtbaarder wordt in de maatschappij.  

Vanuit mijn eigen bedrijf VitamineG(roen) werk ik onder andere voor Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig. In Arnhem-Noord geniet ik met mijn man en drie kinderen volop van het groen en het water in de omgeving.

4. Marc Mobach

Woonplaats Gorssel

Als opgeleid en gevormd ā€˜watermanā€™ heb ik geleerd dat anders kijken naar de omgeving het verschil maakt. Een sloot, beek of kanaal staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een groter systeem. Horizontaal, verticaal, lokaal en regionaal verbonden met andere watersystemen, het landschap, de bodem, de natuur, de planten en de dieren. Daarom is het belangrijk om het watersysteem en alles wat daar bij hoort in samenhang te bekijken. Dat is een belangrijke sleutel voor een groen en gezond watersysteem, veilig en schoon drinkwater, klimaatbestendige steden en dorpen en het herstellen van natuurlijke kringlopen. Daar zet ik mijn anders kijken en denken op in, in combinatie met een gezonde dosis creativiteit, deskundigheid en ervaring.

>Sluiten van kringlopen is belangrijk

5. AndrƩ Oldenkamp

Woonplaats Zutphen

Mijn hele leven is doortrokken van water. Ik ben in de ruilverkaveling geboren, heb in Wageningen cultuurtechniek gestudeerd, en heb daarna bij het waterschap gewerkt en later als manager bij adviesbureaus en nu als zelfstandig ondernemer.

Water is de cruciale factor in ons leven. Het gaat niet om het water, maar om de mensen die het nodig hebben of er last van hebben. In een dynamische wereld, waar het klimaat verandert, het gebruik van de omgeving in zowel landelijk gebied als de stad zich iedere keer aanpast, is het van belang om de juiste verbindingen tussen mensen en verschillende belangen te leggen. Vanuit mijn visie, mijn kennis en mijn netwerk draag ik daarom graag bij aan de opgave van het waterschap.

6. Margaret van Diermen

Woonplaats Arnhem

Duurzaam waterbeheer is voor mij een grote uitdaging voor de toekomst. De effecten van het veranderende klimaat raken ons allemaal en dit leidt tot nieuwe vraagstukken voor bedrijfsleven, overheid, agrariĆ«rs,  belangenpartijen en particulieren over het gebruik van water en de omgeving daarvan. Ik geloof in samenwerking met de verschillende partijen om, met begrip voor ieders belangen, tot werkbare oplossingen te komen. Als ervaren verbinder tussen verschillende sectoren, zet ik mij hier graag voor in. Aandachtspunten waar ik mij op wil richten zijn het stimuleren van projecten voor hergebruik van afvalstoffen uit het water, maar ook verduurzaming en energiebesparing waarmee we de vervuiling van het water kunnen beperken en het opzoeken van de samenwerking met de verschillende belanghebbenden in ons gebied om daarmee tot nieuwe initiatieven te komen en innovatie te stimuleren.

7. Yvonne van Hamersveld

Woonplaats Arnhem

Het klimaat verandert: regenbuien worden intensiever en tegelijkertijd maken we ook steeds vaker periodes van warmte en droogte mee.
Dit wordt een enorme uitdaging de komende jaren. Waterbeheersing en behoud van schoon water met daarbij aandacht voor biodiversiteit: daar zet ik mij graag voor in!

8. Tonnie Tekelenburg

Woonplaats Lochem

De rode draad in mijn werkzame leven is het coƶperatief samenwerken. In Zuid Amerika zette ik mij in voor landbouwcoƶperaties en strategische milieu analyse. Terug in Nederland ben ik in 2010 actief geworden voor de energietransitie en werk nu voor de burger coƶperatie LochemEnergie. 10 Jaar ben ik actief geweest in de lokale politiek en heb mij ontwikkeld tot een sterke verbinder tussen partijen. Water boeit mij want is energiedrager voor zowel elektriciteit als warmte (koeling), is belangrijk voor de prachtige maar kwetsbare natuur en is de basis voor voedselvoorziening en leefbaarheid. Inwoners kunnen zelf aan de slag met water. Daar zet ik mij graag voor in.

9. Margo de Wolf

Woonplaats Hummelo

Ik houd van water, al heel mijn leven. Als kind kwam ik graag op het strand en op de plassen leerde ik zeilen en kanoƫn. Tijdens mijn studie leerde ik over irrigatie, drainage en waterzuivering. En nu wil ik mij inzetten in het Waterschap om ons gebied mooi en veilig te maken.
Schoon water, genoeg water en niet te veel water is belangrijk voor ons allemaal, voor burgers en boeren, voor stedelingen en platteland.

Water geeft leven, daar wil ik goed mee omgaan, met u samen.

10. Mirte van der Linden

Woonplaats Arnhem

11. Hans Egtberts

Woonplaats Duiven

12. Anouk Ballot

Woonplaats Zieuwent

Of je nou in de stad woont of op het platteland, in Nederland is water, zoals een beek, singel, sloot of gracht, nooit ver weg. Zelf woon ik in hartje Achterhoek aan de Baakse Beek. De laatste jaren hebben rondom deze beek de nodige werkzaamheden plaatsgevonden oa om ervoor te zorgen dat de beek meer water kan bevatten in tijden van wateroverlast en zolang mogelijk watervoerend blijft in tijden van droogte. Dat is nog niet zo eenvoudig bleek afgelopen zomer.

Daarom: samenwerken, met respect voor een betere verdeling van de verschillende belangen. We hebben Ɣllemaal baat bij schoon en voldoende water met een grotere biodiversiteit! Natuurlijk voor droge voeten en de landbouw, maar net zo goed voor de natuur, stad en dorp, recreatie, om verdere bodemdaling tegen te gaan en voor het behoud van ons unieke landschap. Het is een misvatting dat dit (altijd) meer geld zou moeten kosten. Bovendien kost nu weinig doen straks veel meer. Er is dus genoeg werk aan de winkel en daar zet ik me als kandidaat voor Water Natuurlijk graag voor in.

13. Hendrik van Prooije

Woonplaats Winterswijk

Als beheerder van een landgoed met zowel een agrarische functie als een natuurfunctie, besef ik goed wat het belang is van evenwichtig waterbeheer om beide functies tot hun recht te laten komen. De groter wordende extremen in neerslag en droogte maken dit belang nog groter. De essentiƫle rol van het waterschap hierin en de integrale aanpak van de problematiek die Water Natuurlijk nastreeft waren voor mij voldoende reden om me kandidaat te stellen. Blauwe vraagstukken oplossen vanuit een groene invalshoek lijkt me een prachtige uitdaging.

14. Anne Leeflang

Woonplaats Geesteren

Water heeft mij altijd getrokken: opgegroeid aan de zee, meegaand met de golven als surfer en nu wonend aan de prachtige Berkel. De kracht van water mogen we niet onderschatten, zowel de zon- als de schaduw kant.

Ik wil heel graag dat wij als gemeenschap deze kracht nog meer gaan waarderen, gebruiken en inzien hoe belangrijk water voor ons leven is. Mijn droom is dan ook een drinkbare Berkel. Waarom? Omdat dat ook meteen onze menselijke kracht laat zien; wij hebben haar zelf vervuild maar kunnen haar dus ook zelf weer drinkbaar maken! Een ambitieuze stip op de horizon mag best šŸ˜‰
In mijn dagelijks/werkzame leven zet ik me in om de verbinding tussen mens en natuur weer onder de aandacht te brengen, experimenteer met innovatieve vormen van voedselproductie en natuur ontwikkeling en ben ik moeder van mā€™n 9 maanden oude dochter Linde. Belangrijkste vind ik dat ik zelf de verandering ben die ik wil zien, Voorleven!

15. Dyon Temming

Woonplaats Lichtenvoorde

De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben, van bouwstoffen tot schone lucht en tegelijkertijd is zij grillig en heeft zij de kracht om al ons noeste mensenwerk teniet te doen. Op mijn reizen door Canada, Alaska en Noorwegen heb ik de kracht en schoonheid van onze natuurlijke omgeving aan den lijve ervaren, een vreemde ervaring voor een Nederlander die zijn hele leven alleen maar heeft geleerd dat de natuur beteugeld is en moet blijven.

Geven en nemen, een evenwicht dat gevonden moet worden, zeker nu duidelijk wordt dat de invloed van de mens op aarde een natuurkracht op zich blijkt te zijn, met de klimaatverandering, de plastic soep in de oceanen en het biodiversiteitsverlies als gevolg.

Ik maak mij hard voor mens, natuur en technologie in balans. Een levend systeem waar een goede boterham wordt verdiend, waar het goed toeven is en waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om te doen wat zij doen om de mens als onderdeel van het ecosysteem aarde een goed thuis te geven. Daarom zet ik mij zowel privĆ© als met mijn adviesbureau, Het Buitenburo, in voor balans met diverse projecten op gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, Biodiversiteit, en brede waardebepaling  in steden en op het platteland.

16. Ella de Hullu

Woonplaats Zutphen

17. Rigo Heldoorn

Woonplaats Doetinchem

Water is een wondermiddel. En niet alleen omdat we erdoor in leven blijven, maar ook doordat we er ontzettend veel plezier van kunnen hebben. Als kanoĆ«r bij Roei- en kanovereniging het Anker uit Ulft weet ik dat als geen ander. 

Water natuurlijk staat voor een gezonde mix tussen schoon, veilig en recreatief gebruik van ons water. Dat wil ik graag zo houden. En daarom sta ik met overtuiging op de lijst en stem ik 20 maart Water Natuurlijk. 

18. Anne-Marie Pronk

Woonplaats Arnhem

Wereldwijd bedreigt klimaatverandering ecosystemen, de biodiversiteit holt achteruit, lucht en water zijn vervuild en land verliest vruchtbaarheid. Ook in Nederland. We hebben geen tijd meer om hier nog jaren over te praten, het is tijd om de restauratie van ecosystemen en het verkleinen van onze impact op het klimaat -bij alles wat we doen- op de eerste plaats te zetten.

Het waterschap speelt een grote rol in de overgang naar een schone energievoorziening, bij het aanjagen van hergebruik van grondstoffen en bij het herstel van natuur in Nederland.

De afgelopen twaalf jaar werkte ik aan diverse landelijke campagnes en instrumenten voor gemeenten, provincies en waterschappen met een ambitieus klimaatbeleid. Om te begrijpen waarom we de leefbaarheid van de aarde niet direct bij de eerste VN-klimaattop in 1989 tot topprioriteit hebben verklaard, verdiepte ik mij de afgelopen jaren in psychologie in relatie tot duurzaamheid: de transitie naar een duurzame economie vraagt niet alleen om technische, maar vooral ook om sociale innovaties.

Ik zet mijn kennis en ervaring heel graag in om te kijken hoe het waterschap de transitie naar een duurzaam Nederland verder kan versnellen.

19. Bernard Rouffaer

Woonplaats Haaksbergen

De rijkdom en vitaliteit van flora en fauna hangt samen met het vochthoudend vermogen van de bodem. Als beheerder van bos en natuur ben ik geĆÆnteresseerd en betrokken geraakt bij projecten om meer water toe te laten in bos en natuur, zoals het herstel van oude vloeiweiden, hoogvenen en beek begeleidende natuur. Water als schaarste middel en bron van al het leven, waar met zorg en respect mee moet worden omgegaan. Een visie die ik graag met ā€œWater Natuurlijkā€ wil uitdragen.

20. Frans Langeveld

Woonplaats Doetinchem

Sinds mei 2014 ben ik wethouder in Doetinchem met onder meer duurzaamheid als belangrijk aandachtsveld. Hoe zorgen we er voor dat we als mensen in evenwicht met onze leefomgeving leven en niet de aarde verbruiken. Water Natuurlijk kiest voor meer natuur om in te ontspannen en geeft invulling aan groen leiderschap, het beschermen van groen landschap en gaat uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Dat wil ik graag ondersteunen als lijstduwer !

21. Maud Arkesteijn

Woonplaats Zutphen

Water levensbron van alles wat op deze aarde leeft .
Water  als bron van: plezier, recreatie, ontspanning, voedsel productie, dieren, vogels, insecten,vissen
Water te veel, te weinig, niet op de goed plek, vervuild, schoon inspirerend, de vijand , je vriend.
Kortom Water is overal en overal nodig  vooral schoon water.
We moeten dat met alle betrokken doen.
Dat vergt veel inzet, samenwerking en vooral doen en door pakken. Daar wil ik me voor inzetten: schoon water is een mensen recht. Steun mijn kandidatuur.

22. Gerrit Krajenbrink

Woonplaats De Heurne

Voor mij is een evenwichtig beheer van oppervlaktewater en grondwater, waarbij water niet te snel wordt afgevoerd en verspild, heel belangrijk. Schoon water is nodig voor drinkwater en voor een mooie natuur. De kwaliteit van het water is op veel plaatsen nog onvoldoende en daarom moet o.a. de landbouw schoner worden. Klimaatverandering vraagt in stad en dorp om maatregelen tegen wateroverlast en hitte. Het waterbeheer kan goedkoper door lage gronden niet koste wat kost te ontwateren maar een natuurfunctie te geven.

23. Karin Otermann

Woonplaats Rozendaal

Als actief lid van natuurorganisaties IVN en de vereniging voor veldbiologie KNNV, zet ik mij al jaren in voor natuur en landschap. Tijdens excursies laat ik in het veld zien, hoe belangrijk water daarbij is. Inmiddels maak ik ruim tien jaar deel uit van de fractie van Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Naast onze inzet voor een ecologisch gezond en robuust watersysteem, zijn de afgelopen jaren de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar geworden.

Aanpassingen aan het watersysteem zijn volgens ons noodzakelijk om beter in te kunnen spelen op de grotere weersextremen die steeds vaker optreden, zoals langdurige droogte en het verschijnsel piekbuien. Samenwerking met andere betrokken overheden en particulieren is daarbij noodzakelijk. Ook is een start gemaakt met de energietransitie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. De komende jaren zullen wij deze onderwerpen nog prominenter op de agenda plaatsen.

Het is mooi om, met een sterke fractie van Water Natuurlijk, mee te kunnen bouwen aan deze nieuwe ontwikkelingen.

24. Bart Jan Krouwel
Lijstduwer

Woonplaats Didam

Vrijwel mijn gehele werkleven heb ik in de bankwereld doorgebracht, onder meer als mede-oprichter/eerste directeur van de Triodos Bank. Laatste functie voor mijn pensionering was directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Rabobank Groep. Duurzaamheid loopt dan ook als 'een rode draad' door mijn leven en daar sluit Water Natuurlijk gericht op schoon, mooi en gezond water prachtig op aan. Ik steun deze groene stem in het waterschap van harte!