Vlog Ruud: droogte in de Achterhoek

14 augustus 2019

Overstromingsrisico uit Duitsland verkleinen

2 juli 2019

In Nederland wordt zonder extra maatregelen niet overal voldaan aan het Nederlandse beleidsdoel van basisveiligheid in 2050 als gevolg van mogelijke overstromingen vanuit het Duitse deel van het gebied. Dat concludeert de minister van laat Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van een gezamenlijke Nederlands-Duitse studie.

De studie laat zien dat het lopende dijkversterkingsprogramma in Nordrhein-Westfalen een aanzienlijke verbetering betekent voor de veiligheid aan weerszijden van de grens. Na afronding ervan (planning 2025) is het beschermingsniveau tegen hoogwater aan weerszijden van de grens vergelijkbaar.

Na 2025 gaat Nederland zijn dijken in het grensgebied waar nodig versterken om in 2050 aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voor primaire keringen te voldoen. Over extra maatregelen in Duitsland bestaan nog geen afspraken.

Water Natuurlijk levert veel heemraden

1 juli 2019

 

Water Natuurlijk heeft zijn landelijke winst bij de waterschapsverkiezingen goed kunnen verzilveren.

Het overzichtsschema (met dank aan de maker: Paul van de Vijver) laat zien dat Water Natuurlijk nu in 16 van de 21 waterschappen een heemraad levert. Daar zitten ook de drie waterschappen in Midden-Nederland bij: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Ons beleid van de afgelopen jaren was al sterk op duurzaamheid en vergroening gericht. Daar willen we de komende periode nog een extra stimulans aan geven. Het komende jaar willen we in ieder geval extra inzetten op het herstel van biodiversiteit.

 

Kijk ook bij onze nieuwe nieuwsbrief.

Vispassage Kandia verbindt rivieren en achterland

18 juni 2019

Waterschap Rijn en IJssel zoekt verbindingen voor vissen tussen de grote rivieren en het achterland. EĂ©n hiervan is het Gemaal Kandia, dat water afvoert van de Oude Rijn in het Pannerdens kanaal, via een spuikoker onder de dijk door. Aan de buitenzijde van het gemaal, in de uiterwaarden, ligt het afwateringskanaal. In het afwateringskanaal zit een grotere uitstulping, de Uitvliet. Het gehele gebied rondom gemaal Kandia behoort tot het Natura 2000 gebied De Rijntakken, deelgebied Gelderse Poort.

Vanaf eind 2018 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vispassage bij gemaal Kandia om ervoor te zorgen dat vissen stroomopwaarts kunnen paaien, ook een eis van de Europese Kader Richtlijn Water (KWR). Parallel hieraan zijn met verschillende belanghebbenden gesprekken gevoerd over onder andere de ecologische effectiviteit van de vispassage. Deze wordt door specialisten van zowel Rijkswaterstaat als het waterschap als voldoende KRW-effectief bevonden. Met de aanleg van deze vispassage voldoet het waterschap aan de KRW-opgave en verbetert de biodiversiteit in het stroomgebied van de Oude Rijn/ de Rijnstrangen.

Gelijktijdig met de vispassage wordt de inrichting van de uitvliet gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft de KRW-ambitie om de uitvliet van de Oude Rijn te optimaliseren. Het doel is het creĂ«ren van een aantrekkelijker ‘voorportaal’, door gedeeltelijke ontstening van oevers en het aanbrengen van rivierhout. Hiermee wordt de uitvliet een mooie kraamkamer voor vissen uit de grote rivieren. Het vispasseerbaar maken van gemaal Kandia vormt een natuurlijk mee-koppelmoment met het herinrichten van de uitvliet.

Deze vispassage draagt bij aan een goede en gezonde populatie van vissoorten als baars, brasem, snoek en blankvoorn en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan visetende soorten als aalscholver, fuut en ijsvogel.

Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor Ă©n door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder Ă©Ă©n zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er Ă©Ă©n.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en Ă©Ă©n daarvan wordt geĂŻnstalleerd op Ă©Ă©n van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Slotactiviteit Watertoer Water Natuurlijk in Arnhem start 17 maart 12 uur

14 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk gedurende twee weekenden een duurzame watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel in de Achterhoek en de Liemers. Zondag 17 maart vinden de slotactiviteiten van de watertoer plaats in Arnhem. Deze dag start de watertoer om 12.00 uur in het parkje aan de Adolf van Nieuwenaarlaan in Arnhem. Hier in de wijk Molenbeke, gaan de deelnemers een kijkje nemen bij bewoners die een groen dak hebben aangelegd. Hoe is een groen dak opgebouwd en wat betekent zo’n dak voor de bewoners. Helpen deze daken tegen wateroverlast in de buurt bij stortbuien?

Om 13.00 uur gaat bij hetzelfde parkje in Molenbeke een afvalfietstocht van start. Met fietsen, bakfietsen en steppen rijdt de verkiezingskaravaan via een uitgestippelde route naar het plein bij Rozet aan de Kortestraat in het centrum van Arnhem. Onderweg wordt op diverse locaties zwerfafval verzameld. Aan het slot van de rit krijgt de St Jansbeek nog een schoonmaakbeurt. Om 15.30 uur wordt het verzamelde zwerfafval aangeboden aan de bekende Plastic Soup Surfer Merijn Tinga. Merijn is naast enthousiast surfer ook beeldend kunstenaar. Hij onderneemt regelmatig acties om de aandacht te vestigen op de enorme hoeveelheden plastic afval in rivieren, meren en oceanen en de problemen die dat veroorzaakt.

Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en de route van de afvalfietstocht is te vinden op www.watertoer.nl.

Watertoer Water Natuurlijk door Ulft, Doetinchem en Doesburg 16 maart vanaf 9 uur


Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een duurzame watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zaterdagmorgen 16 maart start de toer om 9.00 uur in Ulft bij de roei- en kanovereniging Het Anker met een schoonmaakactie van de Oude IJssel in samenwerking met leden van Het Anker.

Om 11.00 uur begint een watercafé in De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Tijdens het watercafé vertelt Maurice Beijk hoe het oude centrum van Doetinchem weer in verbinding kan komen met de Oude IJssel en hoe tegelijk het waterleven in de rivier en de beleving van het water in de stad kan worden versterkt. Maurice Beijk is ambassadeur van Water Natuurlijk. Tijdens het watercafé kan het publiek in gesprek gaan met de spreker en de kandidaten van Water Natuurlijk. Na afloop van het watercafé roeit lijsttrekker Antoinet van Helvoirt naar Doesburg, samen met leden van watersportvereniging De Ank uit Doetinchem.

Die middag gaat de watertoer verder in Doesburg, waar om 14.30 uur een tweede watercafé wordt gehouden in het Arsenaal, Kloosterstraat 15. Hier vertelt Ella de Hullu over de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer in Doesburg en omgeving. Ella de Hullu is hydro-ecoloog en kandidaat voor Water Natuurlijk.

Aansluitend op het watercafe gaat Antoinet van Helvoirt in gesprek met Erick Wuestmann over het belang van innnovatie. Erick Wuestmann is ambassadeur innovatie van Water Natuurlijk.

Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

1234