Slotactiviteit Watertoer Water Natuurlijk in Arnhem start 17 maart 12 uur

14 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk gedurende twee weekenden een duurzame watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel in de Achterhoek en de Liemers. Zondag 17 maart vinden de slotactiviteiten van de watertoer plaats in Arnhem. Deze dag start de watertoer om 12.00 uur in het parkje aan de Adolf van Nieuwenaarlaan in Arnhem. Hier in de wijk Molenbeke, gaan de deelnemers een kijkje nemen bij bewoners die een groen dak hebben aangelegd. Hoe is een groen dak opgebouwd en wat betekent zo’n dak voor de bewoners. Helpen deze daken tegen wateroverlast in de buurt bij stortbuien?

Om 13.00 uur gaat bij hetzelfde parkje in Molenbeke een afvalfietstocht van start. Met fietsen, bakfietsen en steppen rijdt de verkiezingskaravaan via een uitgestippelde route naar het plein bij Rozet aan de Kortestraat in het centrum van Arnhem. Onderweg wordt op diverse locaties zwerfafval verzameld. Aan het slot van de rit krijgt de St Jansbeek nog een schoonmaakbeurt. Om 15.30 uur wordt het verzamelde zwerfafval aangeboden aan de bekende Plastic Soup Surfer Merijn Tinga. Merijn is naast enthousiast surfer ook beeldend kunstenaar. Hij onderneemt regelmatig acties om de aandacht te vestigen op de enorme hoeveelheden plastic afval in rivieren, meren en oceanen en de problemen die dat veroorzaakt.

Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en de route van de afvalfietstocht is te vinden op www.watertoer.nl.

Watertoer Water Natuurlijk door Ulft, Doetinchem en Doesburg 16 maart vanaf 9 uur


Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een duurzame watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zaterdagmorgen 16 maart start de toer om 9.00 uur in Ulft bij de roei- en kanovereniging Het Anker met een schoonmaakactie van de Oude IJssel in samenwerking met leden van Het Anker.

Om 11.00 uur begint een watercafé in De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Tijdens het watercafé vertelt Maurice Beijk hoe het oude centrum van Doetinchem weer in verbinding kan komen met de Oude IJssel en hoe tegelijk het waterleven in de rivier en de beleving van het water in de stad kan worden versterkt. Maurice Beijk is ambassadeur van Water Natuurlijk. Tijdens het watercafé kan het publiek in gesprek gaan met de spreker en de kandidaten van Water Natuurlijk. Na afloop van het watercafé roeit lijsttrekker Antoinet van Helvoirt naar Doesburg, samen met leden van watersportvereniging De Ank uit Doetinchem.

Die middag gaat de watertoer verder in Doesburg, waar om 14.30 uur een tweede watercafé wordt gehouden in het Arsenaal, Kloosterstraat 15. Hier vertelt Ella de Hullu over de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer in Doesburg en omgeving. Ella de Hullu is hydro-ecoloog en kandidaat voor Water Natuurlijk.

Aansluitend op het watercafe gaat Antoinet van Helvoirt in gesprek met Erick Wuestmann over het belang van innnovatie. Erick Wuestmann is ambassadeur innovatie van Water Natuurlijk.

Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Verwijderen medicijnresten uit afvalwater

31 januari 2019

officiële start proef verwijderen medicijnresten uit afvalwater

24 januari 2019 Vandaag vond in Winterswijk de officiële start plaats van een proef om medicijnresten slim uit afvalwater te verwijderen. De proef wordt gehouden bij het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Verantwoordelijk heemraad Antoinet van Helvoirt van Water Natuurlijk Rijn en IJssel is blij met dit experiment. “Medicijnresten in afvalwater zijn een groeiend probleem in ons land. De huidige rioolwaterzuiveringen verwijderen niet alle resten van deze middelen, zodat ze uiteindelijk in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Daar leveren ze problemen op voor vissen en andere waterdiertjes en voor de bereiding van ons drinkwater. In deze proef hopen we medicijnresten, maar ook röntgenvloeistoffen en bacteriën, effectief uit het afvalwater van het streekziekenhuis te verwijderen. Dit gebeurt met behulp van betaalbare technieken op basis van ozon en UV. Gedurende de proef, staat de installatie in een container voor de deur van het ziekenhuis. Dit experiment is onderdeel van een landelijk proefproject.”

De installatie in een container voor de deur van het ziekenhuis.

Medicijnresten komen voornamelijk in het afvalwater terecht doordat het lichaam deze stoffen uitscheidt in urine en ontlasting. Ook zijn er helaas nog steeds mensen die overtollige medicijnen door de wc spoelen in plaats van deze in te leveren bij een apotheek.

Medicijnen zijn biologisch actieve stoffen die al in lage concentraties schadelijke effecten kunnen veroorzaken in het milieu. Daar komt bij dat het medicijngebruik in Nederland nog steeds toeneemt en daarmee ook de milieuverontreiniging door deze stoffen. Antidepressiva bijvoorbeeld kunnen gedragsveranderingen veroorzaken bij vissen. Antoinet van Helvoirt: “Dit probleem was al jarenlang bekend en we zijn blij dat we nu eindelijk aan oplossingen kunnen gaan werken.“

 

Speerpunt Water Natuurlijk: Schoon en gezond water

Hoop voor het Aaltense Goor?

22 december 2018
Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied, dat nu gebruikt wordt door kleinschalige landbouw. Je ziet hier lange smalle graslanden, omgeven door houtsingels van vooral zwarte els. De gronden zijn deels verpacht aan boeren die er meestal jongvee op hebben staan, het andere deel is hooiland. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter … Continue reading "Hoop voor het Aaltense Goor?"

Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied, dat nu gebruikt wordt door kleinschalige landbouw. Je ziet hier lange smalle graslanden, omgeven door houtsingels van vooral zwarte els. De gronden zijn deels verpacht aan boeren die er meestal jongvee op hebben staan, het andere deel is hooiland. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors komen hier voor.

Waterschap Rijn en IJssel is met partners in gesprek over een gezamenlijk plan voor het Aaltense Goor en Zwarte Veen. In dit plan krijgt de natuur een impuls, wordt de landbouwstructuur verbeterd en tegelijk wordt ruimte gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen.

De bedoeling is om de geplande inrichtingsmaatregelen vanaf augustus 2019 te gaan realiseren.

Een eerder plan stuitte op weerstand onder de agrariërs in het gebied. Nu is het afwachten welke winst het nieuwe plan per saldo voor de natuur gaat betekenen

Aquathermie kansrijk

15 november 2018
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares. Nederland … Continue reading "Aquathermie kansrijk"

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares.

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven zijn de laatste jaren diverse technieken beschikbaar gekomen.

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In deze studie is daarom een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

In het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland lijken vooral de grotere plaatsen langs de grote rivieren en in de Gelderse Vallei kansrijk voor thermische energie uit oppervlaktewater.

 

Aanpak klimaatverandering rond Baakse Beek

Door de klimaatverandering veranderd het weer en het landschap verandert mee. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel. De landbouw wil zich  ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad als Lichtenvoorde heeft een … Continue reading "Aanpak klimaatverandering rond Baakse Beek"

Door de klimaatverandering veranderd het weer en het landschap verandert mee. Het gebied rond de Baakse Beek is heel divers en er gebeurt veel. De landbouw wil zich  ontwikkelen, er ligt een maatschappelijke wens om de natuur te versterken, de Landgoederenzone in de gemeente Bronckhorst heeft veel cultuurhistorische waarde en een stad als Lichtenvoorde heeft een lange historie van wateroverlast.

Het opvangen van de effecten van klimaatverandering is een grote opgave en vraagt om maatwerk en creativiteit. Inwoners, agrariërs, belangenorganisaties en overheden slaan in het gebiedsproces Baakse Beek en Veengoot de handen ineen om het gebied mooi te houden om in te wonen, werken en recreëren.

Dat staat in het Ontwikkelperspectief Baakse Beek en Veengoot. De Baakse Beek is uitgekozen als robuuste hoofdwatergang in het watersysteem van het gebied. Hierdoor kan volgens het ontwikkelperspectief beter worden ingespeeld op de beschikbaarheid van water ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie. Het belang van de Veengoot als watergang wordt beperkt tot afvoer van water in extreme situaties. De belangrijkste functie van twee hoofdwatergangen voor de landbouw, het afvoeren van overtollig water in natte perioden, wordt hierbij in stand gehouden. De keuze voor de Baakse beek is van groot belang voor de realisatie van het water­ en natuurbeleid in het gebied. Het beeksysteem van de Baakse Beek heeft namelijk de grootste ecologische potentie en sluit het beste aan bij de vastgestelde opgaven voor de Kaderrichtlijn Water en het Gelders Natuur Netwerk. De Veengoot blijft waardevol als ecologische verbindingszone voor bijvoorbeeld amfibieën.

De watervoerendheid van de Baakse Beek wordt verbeterd door een groter gebied aan de beek te koppelen en in de landgoederenzone minder kwel af te vangen.

Evenveel mannen als vrouwen op kieslijst Water Natuurlijk Rijn en IJssel

3 november 2018
Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Rijn en IJssel staan 12 vrouwen en 12 mannen. Op 20 maart 2019 worden in heel Nederland waterschapsverkiezingen gehouden. De Water Natuurlijk kandidaten voor Waterschap Rijn en IJssel wonen verspreid over het gebied en brengen verschillende deskundigheden in variërend van bestuurlijke ervaring tot kennis op het gebied … Continue reading "Evenveel mannen als vrouwen op kieslijst Water Natuurlijk Rijn en IJssel"
Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt en lijstduwer Bart Jan Krouwel
Lijsttrekker Antoinet van Helvoirt en lijstduwer Bart Jan Krouwel

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Rijn en IJssel staan 12 vrouwen en 12 mannen. Op 20 maart 2019 worden in heel Nederland waterschapsverkiezingen gehouden. De Water Natuurlijk kandidaten voor Waterschap Rijn en IJssel wonen verspreid over het gebied en brengen verschillende deskundigheden in variërend van bestuurlijke ervaring tot kennis op het gebied van waterbeheer, natuur, landbouw, recreatie en circulaire economie.

Antoinet van Helvoirt-Looman uit Didam is lijsttrekker en momenteel al lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Daarnaast heeft zij ervaring als adviseur op het gebied van recreatie en innovatiemanagement. Op de tweede plaats staat Ruud Pleune uit Zutphen, op dit moment lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap en werkzaam op het snijvlak van natuur en landbouw. Derde op de lijst is Sanne Blok (Arnhem). Zij werkt onder andere voor Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig. De volledige lijst inclusief woonplaats is:

1 Antoinet van Helvoirt (Didam), 2 Ruud Pleune (Zutphen, 3 Sanne Blok (Arnhem), 4 Marc Mobach (Gorssel), 5 André Oldenkamp (Zutphen), 6 Margaret van Diermen (Arnhem), 7 Yvonne van Hamersveld (Arnhem), 8 Tonnie Tekelenburg (Lochem), 9 Margo de Wolf (Hummelo), 10 Mirte van der Linden (Arnhem), 11 Hans Egtberts (Duiven), 12 Anouk Ballot (Zieuwent), 13 Hendrik van Prooije (Winterswijk), 14 Anne Leeflang (Geesteren), 15 Dyon Temming (Lichtenvoorde), 16 Ella de Hullu (Zutphen), 17 Rigo Heldoorn (Doetinchem), 18 Anne-Marie Pronk (Arnhem), 19 Bernard Rouffaer (Haaksbergen), 20 Frans Langeveld (Doetinchem), 21 Maud Arkesteijn (Zutphen), 22 Gerrit Krajenbrink (De Heurne), 23 Karin Otermann (Rozendaal), 24 Bart Jan Krouwel (Didam).

Lijsttrekker Van Helvoirt is blij met de kandidatenlijst: ‘Met deze lijst hebben we een fantastisch en gevarieerd team bij elkaar: evenveel vrouwen als mannen, jong en oud en we vullen elkaar goed aan. Daarmee zorgen we voor een evenwichtige inbreng in het bestuur. Met dit team zijn we in staat om meer aandacht voor natuur, landbouw, recreatie en duurzaamheid in de waterschapsplannen te krijgen met een belangrijke rol voor de lokale bewoners en grondgebruikers. Dat is ons de afgelopen periode op veel fronten goed gelukt, zoals bij de Berkel bij Almen, de vispassage in Doesburg en bij het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater.’

Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij. De partij zet zich in voor natuur, duurzaamheid, landschap en recreatie. In het huidige bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bezet Water Natuurlijk vijf van de 22 gekozen zetels.

Waar we voor staan

22 maart 2018
Groepsfoto kandidaten Midden 2015 Foto Rapha‘l Drent, Tiel. Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De … Continue reading "Waar we voor staan"

Groepsfoto kandidaten Midden 2015
Foto Rapha‘l Drent, Tiel.

Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, en recreatie in en om het water. Wij zijn een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut.

De grootste waterschapspartij
Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschapspartij. We hebben in veel waterschappen dan ook de toon gezet voor een groener waterschap, met meer aandacht voor natuur, landschap cultuurhistorie en recreatief medegebruik. En we hebben innovatief en duurzaam werken op de agenda gezet. En dat is zeker het geval geweest in de drie waterschappen in Midden-Nederland: Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland. Dit succes willen we na de waterschapsverkiezingen van maart 2019 voortzetten.

Waar we voor staan
Water Natuurlijk staat voor veilig, schoon en mooi water. Daarin verschillen wij niet van andere partijen. Wat ons onderscheidt, is de manier waarop we dit willen bereiken.

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we ons tijdig op voorbereiden. Tot slot anticiperen we op de veranderingen in de samenleving. Inwoners willen steeds vaker zelf hun woonomgeving verbeteren of en beheren. Wij zoeken actief de samenwerking met deze inwoners en ook met andere overheden, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je aan bij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via WaterNatuurlijkMN@gmail.com het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat, lees onze nieuwsbrief!

123