Succesverhalen Rijn en IJssel

Successen waarin bestuurlijke steun van Water Natuurlijk een rol speelde

Door onze inzet in de afgelopen jaren is ons watersysteem en de watergebonden natuur robuuster geworden, het landschap mooier, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een circulaire economie en zijn we beter voorbereid op de toekomst.

  • Vermindering van mestoverschotten in het project ‘Vruchtbare kringloop’;
  • Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater, zoals de nuttige hulpstof Kaumera;
  • Meer energiebesparing in de eigen bedrijfsvoering;
  • Plannen voor eigen windmolens en zonneparken;
  • Inspelen op bewonersinitiatieven, zoals het Blauwboek in Zutphen;
  • Aanleg innovatieve vistrap en waterkrachtcentrale in sluiscomplex Doesburg.