Campagne activiteiten Rijnland

2 maart 2015
In aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Rijnland tal van activiteiten om te laten zien waar Water Natuurlijk het verschil maakt. Op deze plaats houden we je vanaf de herfst van 2018 op de hoogte.

In aanloop naar de verkiezingen organiseert Water Natuurlijk Rijnland tal van activiteiten om te laten zien waar Water Natuurlijk het verschil maakt. Op deze plaats houden we je vanaf de herfst van 2018 op de hoogte.

Wandeling Spaarndammersluis (reprise!)

20 januari 2015
Spaarndam is een belangrijke plaats voor het waterbeheer in Rijnland. In de oudste acte die Rijnland in bezit heeft wordt in 1255 het beheer van de Spaarndammer Zeedijk geregeld. Dat werd destijds opgedragen aan de hoogheemraden van Rijnland. Rijnland is daarmee het oudst bekende waterschap. Niet alleen de Spaarndammerdijk is bezienswaardig (en nog steeds een … Continue reading "Wandeling Spaarndammersluis (reprise!)"

kolksluis

Spaarndam is een belangrijke plaats voor het waterbeheer in Rijnland. In de oudste acte die Rijnland in bezit heeft wordt in 1255 het beheer van de Spaarndammer Zeedijk geregeld. Dat werd destijds opgedragen aan de hoogheemraden van Rijnland. Rijnland is daarmee het oudst bekende waterschap.

Niet alleen de Spaarndammerdijk is bezienswaardig (en nog steeds een belangrijk onderdeel van dijkring 14 en 44) ook het gemaal Spaarndam is belangrijk: het is een van de 4 grote gemalen die Rijnlands boezem op het buitenwater uitmalen. Op dit moment wordt gewerkt aan plannen voor de renovatie van het gemaal, met behoud van het historisch karakter. Van oudsher is Spaarndam ook de toegang (van zee) tot Haarlem. Rijnland beheerde eeuwenlang enkele sluizen. die dienden om bij eb water af te laten en om schepen door te laten. Naast de nieuwe Grote Sluis is er de historische Spaarndammer kolksluis die door vrijwilligers wordt bediend.

zaterdag 14 maart verzamelen we om 14.00 uur voor een kopje koffie of thee bij het Gemeenlandshuis in Spaarndam aan de Spaarndammerdijk 23, 2064 KM Spaarndam. Op het terrein van het Gemeenlandshuis is voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en ook auto’s. De verbinding via het openbaar vervoer is slecht. De wandeling wordt samen met de Historische Werkgroep Spaarndam georganiseerd. Er kunnen zich maximaal 25 personen opgeven, dus wacht niet te lang met aanmelden. Wie het eerste komt, die het eerste maalt!

svp opgeven bij: wil.van.warmerdam@freeler.nl

De oorkonde uit 1255
De oorkonde uit 1255

Wandel mee met Water Natuurlijk

In het ´jaar van de ruimte´ organiseert Water Natuurlijk Rijnland een aantal polderwandelingen. Tijdens de wandelingen kijken we op verschillende plaatsen in het werkgebied van Rijnland welke maatregelen nodig zijn om Nederland ´boven water´te houden. In de polders kijken we naar de waterstanden in de sloten voor natuur en landbouw en de gemalen voor de aan~ en afvoer van zoetwater. Ook kijken we naar de verdediging van Rijnland tegen overstromingen en hoogwater op de zee. In de stadspolders kijken we hoe water kan bijdragen aan een goede leefomgeving.  zuiveringsinstallatie voor afvalwater. De excursies duren ongeveer een uur.

Kijk voor de andere wandelingen bij ‘Polderwandelingen Rijnland’ (hier rechts)

Water Natuurlijk doet mee aan de waterschapsverkiezingen!

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor het waterschapsbestuur. Het is belangrijk dat u uw stem uitbrengt, daarmee bepaalt u de keuzes die het waterschap maakt voor droge voeten en schoon water!

 

Polderwandelingen Rijnland

5 januari 2015
Wandel mee met Water Natuurlijk In het ´jaar van de ruimte´ organiseert Water Natuurlijk Rijnland een aantal polderwandelingen. Tijdens de wandelingen kijken we op verschillende plaatsen in het werkgebied van Rijnland welke maatregelen nodig zijn om Nederland ´boven water´te houden. In de polders kijken we naar de waterstanden in de sloten voor natuur en landbouw en de gemalen … Continue reading "Polderwandelingen Rijnland"

Nieuwkoop & Meije

Wandel mee met Water Natuurlijk

In het ´jaar van de ruimte´ organiseert Water Natuurlijk Rijnland een aantal polderwandelingen. Tijdens de wandelingen kijken we op verschillende plaatsen in het werkgebied van Rijnland welke maatregelen nodig zijn om Nederland ´boven water´te houden. In de polders kijken we naar de waterstanden in de sloten voor natuur en landbouw en de gemalen voor de aan~ en afvoer van zoetwater. Ook kijken we naar de verdediging van Rijnland tegen overstromingen en hoogwater op de zee. In de stadspolders kijken we hoe water kan bijdragen aan een goede leefomgeving.  zuiveringsinstallatie voor afvalwater. De excursies duren ongeveer een uur.

De volgende wandelingen staan op het programma:

7 januari Klinkenbergerplas 9.30 Parkeerterrein Klinkenbergerplas svp aanmelden bij mleewis@xs4all.nl
9 januari Zoeterwoude 9.30 LaPlace Zoeterwoude svp aanmelden bij hans.schouffoer@rijnland.net
15 januari Reeuwijkse Plassen 9.30 Reeuwijkse Hout svp aanmelden bij hans.schouffoer@rijnland.net
17 januari Kustwerk Katwijk 10.30 Gemaal koning Willem Alexander Katwijk svp aanmelden bij mleewis@xs4all.nl
9 februari Duivenvoordse – Veenzijdsepolder 10.00 Parkeerterrein Noordheij Leidschendam svp aanmelden bij eddemeijer@casema.nl
16 februari AWZI Alphen ad Rijn 13.30 svp aanmelden bij  hans.schouffoer@rijnland.net
26 februari Nieuwkoopse Plassen 14.00 Bezoekerscentrum NM Nieuwkoop svp aanmelden bij eddemeijer@casema.nl
28 februari Gouda 10.30 Goejanverwelledijk bij Waaiersluis  /of aansluiten om 11.30 bij de Havensluis: svp aanmelden bij marion van leeuwen vanleeuwenmjw@gmail.com
4 maart Klinkenberger Plas 10.00 Parkeerterrein Klinkenbergerplas svp aanmelden bij mleewis@xs4all.nl

 

7 maart Westeinderplassen ntb info & aanmelden bij kikkertwillem@gmail.com
8 maart Amstelveense Poel 11.00 Gemeentehuis Amstelveen svp aanmelden bij mleewis@xs4all.nl
11 maart Kustwerk katwijk 09.00 Hoofdingang Parkeergarage svp aanmelden bij Hans.Schouffoer@rijnland.net
14 maart Spaarndam 1400 Gemaanlandshuis Rijnland svp aanmelden bij wil.van.warmerdam@freeler.nl

Waterschapsverkiezingen 2015 in Rijnland

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor het waterschapsbestuur. Het is belangrijk dat u uw stem uitbrengt, daarmee bepaalt u de keuzes die het waterschap maakt voor droge voeten en schoon water!

Bijeenkomst Rijnland

9 juli 2014
Water Natuurlijk Rijnland organiseert op 17 juli een bijeenkomst over Rijnland en het werk van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Die avond willen we ook graag gebruiken om met elkaar ideeën over de campagne uit te wisselen. Voor deze avond nodigen we graag mensen uit met goede ideeën over de verkiezingen; mensen die actief zijn in … Continue reading "Bijeenkomst Rijnland"
18 maart 2015 zijn er waterschapsverkiezingen
waterschapsverkiezingen 2015

Water Natuurlijk Rijnland organiseert op 17 juli een bijeenkomst over Rijnland en het werk van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur. Die avond willen we ook graag gebruiken om met elkaar ideeën over de campagne uit te wisselen.

Voor deze avond nodigen we graag mensen uit met goede ideeën over de verkiezingen; mensen die actief zijn in ‘groene of blauwe’ vrijwilligersgroepen; ondersteuners van WaterNatuurlijk en natuurlijk mensen die overwegen om zich aan te melden als kandidaat. Op de uitnodigingenlijst staan nu weidevogelwachters, stadstuiniers, roeiers, sportvissers, duikers, schaatsers, zeilers, landschaps-en erfgoedbeheerders, en alle anderen met interesse voor het waterbeheer, mensen die met ons willen meedenken over de campagne maar natuurlijk ook over onze inzet in het waterschapsbestuur, mensen die hand en spandiensten kunnen verrichten en mensen die hun netwerk willen inzetten.

Wij ontmoeten u graag op donderdagvond 17 juli om 20.00 in het gebouw van Rijnland aan de Archimedesweg 1 in Leiden (vlak bij station). Vooraf aanmelden is niet nodig, ook geïnteresseerden die niet in Rijnland wonen maar in een van de buur waterschappen zijn welkom. Stuur deze uitnodiging gerust door aan eventuele belangstellenden binnen uw eigen netwerk of vereniging!

Tot september kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een plek op de kandidatenlijst van WaterNatuurlijk. Vanaf september starten de voorbereidingen voor onze verkiezingscampagne in Rijnland, maar ook elders in Nederland. Kijk voor meer info op: https://www.waternatuurlijk.nl/verkiezingen/

Volg ons op twitter: @WNRijnland

30 juni Informatie-avond waterschapsverkiezingen

22 juni 2014
Interesse voor het waterschapsbestuur? Maandagavond 30 juni organiseert WaterNatuurlijk Rijnland een avond over de waterschapsverkiezingen. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen! Op het programma een korte presentatie over het werk van de waterschappen in West-Nederland (Rijnland, Delfland, Schieland & de Krimpenerwaard, Stichtse Rijnlanden), discussie over de inzet van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur en … Continue reading "30 juni Informatie-avond waterschapsverkiezingen"

logo waterschapsverkiezingenInteresse voor het waterschapsbestuur? Maandagavond 30 juni organiseert WaterNatuurlijk Rijnland een avond over de waterschapsverkiezingen. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen!

Op het programma een korte presentatie over het werk van de waterschappen in West-Nederland (Rijnland, Delfland, Schieland & de Krimpenerwaard, Stichtse Rijnlanden), discussie over de inzet van Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur en een brainstorm over de verkiezingen.

De bijeenkomst vindt plaats bij het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden en begint om 20.00 uur.

Ieder is welkom!

Op 18 maart 2015 vinden voor alle waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Het kabinet heeft besloten dat er op die datum gelijktijdige verkiezingen zullen plaatsvinden voor waterschappen en provinciale staten. Dat betekent onder meer dat de waterschapsverkiezingen deze keer via stembusverkiezingen worden gehouden. Bij de laatste waterschapsverkiezingen in 2008 werd nog gebruik gemaakt van briefstemmen.

Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont, zijn stem uitbrengen. Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van Rijnland zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.