“Klimaatontwikkeling: van crisis naar kans”

Waldo von Faber:

De toekomst voorspellen is altijd lastig, maar de klimaatontwikkeling in Nederland laat zien dat we zuinig moeten zijn op de bodem en ons water. Weerman Reinier van den Berg toont dat aan met statistieken van de afgelopen decennia. We krijgen steeds extremer weer met grote, lange perioden van droogte afgewisseld met hevige tropische buien. De neerslag neemt toe. Dit vraagt om aanpassing van het landbouwareaal. Daarnaast is er de zorg over de vruchtbaarheid van de grond. Boven de grond neemt de biodiversiteit af, de bijen verdwijnen uit het landschap. Onder de grond kampen we met andere problemen. Denk aan bodemdaling, verzilting, een teveel aan nutriënten en schadelijke stoffen.

Toch is dit niet het jaar van doemscenario’s, maar meer van aanpakken. We weten steeds meer wat de effecten zijn van klimaatverandering, en wat je ertegen kunt doen. Deze kennis wordt vaker gedeeld, en is steeds meer voorhanden. Evenals subsidies. Laten we daarom de krachten bundelen en samen werken aan onze toekomst. Onder het motto: klimaatontwikkeling, van crisis naar kans. Dat is mijn voornemen voor dit jaar.

Zie een uitgebreidere versie van dit blog op https://www.rijnland.net/over-rijnland/bestuur/weblogs-bestuurder/weblog-waldo-von-faber/5-goed-boeren-met-rijnland/