Kandidaten Rijnland

1. Waldo Von Faber

Oegstgeest

Lijsttrekker

Lid Dagelijks Bestuur Rijnland, portefeuille Schoon water, Duurzaamheid en Zoetwatervoorziening

"Vissen zijn de thermometer van gezond water"

 

 

2. Sita Dewkalie

Leiden

Lid Algemeen Bestuur Rijnland

 

 

3. Enrico van Dijk

Haarlem

Duo-Lid Algemeen Bestuur Rijnland

“Meer ruimte voor recreatie en aandacht voor ons erfgoed. Het waterschap is er niet alleen voor onze veiligheid, maar ook voor het landschap van ons kikkerlandje met z’n sloten, plassen, polders en dijken. Dus werk maken van natuurlijke oevers en klimaatadaptatie, en tegengaan van bodemdaling.”

 

 

 

4. Ad Faasse

Alphen aan den Rijn

"Innovatief, energiek en bevlogen. Circulaire economie, duurzame energie, en bio-mimicry zijn de speerpunten waarvoor ik binnen het programma van Water Natuurlijk extra aandacht vraag."

5. Jop Kluis

Aalsmeer

"Open water en groen zijn de beste verdediging tegen de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Klimaatadaptie betekent dat we, met deze kennis, onze leefomgeving anders moeten inrichten. Daarnaast zijn door de klimaatverandering sommige van onze inheemse dieren al volledig verdrongen door soorten uit warmere oorden en groeien plassen dicht met aquariumplanten. Ook de malaria- en de tijgermug leven al in onze omgeving. Ik wil mijn uitgebreide ervaring in het openbaarbestuur graag inzetten om aan deze nieuwe opgaven verder invulling te geven."

 

6. Carla van de Meerakker

Roelofarendsveen

"Gezonde bodem, schone lucht en schoon water. Streven naar One Health = mens, dier en milieu in gezonde balans. Daar wil ik met vuur voor gaan. Met lef en draagvlak werken aan divers groen en gezond blauw in de stad, het dorp en het landelijke gebied."

 

 

 

7. Harry van Zon

Heemstede

" Ik zet mij met overtuiging en energie in voor Water Natuurlijk – door op pad te gaan, inwoners te ontmoeten en mij in te zetten voor een duurzaam en toekomstgericht beleid. Met uw stem kunt u rekenen op mijn ruime bestuurlijke ervaring, zowel op agrarisch als op stedelijk gebied, en mijn achtergrond in watermanagement en natuurbeheer."

 

8. Corrie van der Laan

Noordwijkerhout

"Ik wil met Water Natuurlijk staan voor innovatieve oplossingen waarbij gestreefd wordt naar win-win situaties voor mens, maatschappij, natuur en milieu'"

 

9. Wietze van der Werff

Leiden

"Water staat aan de bron van al het leven. Verantwoord beheer ervan staat
daarom aan de basis van een duurzame maatschappij en vertegenwoordigt dan ook de belangrijkste waarde voor natuur en mens."

 

10. Wil van Warmerdam

Spaarndam

"Ik ga met Water Natuurlijk Rijnland voor het terugdringen van de bodemdaling in het Groene Hart, voorkomen en verwijderen van medicijnresten uit het oppervlaktewater, het verbeteren van de zwemlocaties en het vergroten van de water-natuurlijke omstandigheden in de bebouwde omgeving."

11. Casper Renting

Leiden

"Water Natuurlijk komt op voor de belangen van mens én natuur in het waterschap"

12. Piet de Ruiter

Nieuw Vennep

"Ruimte voor water, voor mens en natuur!"

13. Edith van Middelkoop

Leiden

"Water Natuurlijk is vernieuwend en praktisch bezig door het inzetten
van onze hoogwaardige kennis en ervaring."

 

14. Ckees van Oijen

Leiden

"Ik maak mij sterk voor een rijke groenblauwe leefomgeving, klimaatadaptatie, duurzame energietransitie, circulaire economie, stad-landverbindingen en een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem."

15. Marieke Spekreijse

Zoetermeer

"Voor een groen en eerlijk waterbeheer"

 

16. Ruth Noorduijn

Gouda

"Water is voor ons een bestaansvoorwaarde. Wij dragen bij aan gifvrije, veilige en natuurvriendelijk ingerichte watersystemen voor mens en natuur in mooie landschappen die geen broeikasgassen uitstoten."

 

17. Brian Lammens

Leidschendam

"Wij als jongeren moeten opstaan voor onze toekomst. Het is tijd om de groene stem van onze generatie ook in de waterschappen te laten horen."

18. Jolijn Kouwenhoven

Oegstgeest

"Nederland is een waterland. Daarom moeten we ons blijven inzetten voor gezond en schoon water, voor het landschap, natuur en milieu."

 

19. Thomas Deijs

Zoetermeer

"Voor schoon water, ook voor later"

 

 

20. Sander van Diepen

Leiden

"De bodem in Nederland daalt en onze huizen dreigen mee te zakken. Als we nu niets doen gaan het ons miljarden kosten. Tijd om Nederland klaar te maken voor de toekomst."

 

21. Rob Bijnsdorp

Haarlem

"Water Natuurlijk, omdat goed waterbeheer om mensen gaat en natuur ertoe doet.
Water Natuurlijk verbindt wat maatschappelijk nodig en gewenst is met de technische en organisatorische opgaven waar het waterschap voor staat."

 

22. Martine Leewis

Leiden

23. Wanda Zevenboom

Leiden

"Mijn passie voor water: samen met bewoners zorgen voor gezond en voldoende water waar je van kunt genieten voor nu en later. We doen dat  voor onze kids, voor onszelf en voor dier en natuur."

 

 

24. Merijn Tinga

Leiden

Plastic Soup Surfer