WN Rijnland enthousiast op pad

20 januari 2019
Met een enthousiast team van fractieleden, kandidaten en actieve leden gaat Water Natuurlijk Rijnland de komende maanden op pad om te laten zien waar wij in Rijnland het verschil maken. Want er moet nog veel gebeuren voor verbetering van natuur en ecologie, voor een omgeving waar iedereen van het water kan genieten, voor het tegengaan … Continue reading "WN Rijnland enthousiast op pad"

Kandidaten en actieve leden Water Natuurlijk Rijnland

Met een enthousiast team van fractieleden, kandidaten en actieve leden gaat Water Natuurlijk Rijnland de komende maanden op pad om te laten zien waar wij in Rijnland het verschil maken. Want er moet nog veel gebeuren voor verbetering van natuur en ecologie, voor een omgeving waar iedereen van het water kan genieten, voor het tegengaan van bodemdaling, voor meer zeggenschap voor bewoners en voor een eerlijke verdeling van lasten. U hoort binnenkort meer van ons, op deze site maar ook bij u in de buurt!

 

 

 

 

 

 

 

 

Water Natuurlijk mét de inwoners

3 maart 2018
Het kan! ‘Meer ruimte voor water heeft al gauw direct invloed op de leefomgeving van inwoners. Ik spreek uit eigen ervaring. Vier jaar geleden werden prachtige grote Lindebomen achter onze tuin opgeofferd aan een waterberging.  Natuurlijk heel fijn die waterpartij, maar de gemeente dicteerde de oplossingen: een lelijke kunststof beschoeiing en te weinig oog voor … Continue reading "Water Natuurlijk mét de inwoners"

Het kan!

‘Meer ruimte voor water heeft al gauw direct invloed op de leefomgeving van inwoners. Ik spreek uit eigen ervaring. Vier jaar geleden werden prachtige grote Lindebomen achter onze tuin opgeofferd aan een waterberging.  Natuurlijk heel fijn die waterpartij, maar de gemeente dicteerde de oplossingen: een lelijke kunststof beschoeiing en te weinig oog voor het beheer naderhand. Wij hebben als aanwonenden zelf de handen uit de mouwen gestoken om de waterpartij te onderhouden en mooier te maken. Dat is ook uit welbegrepen eigenbelang. Een mooi uitzicht, zonder overmatige plantengroei met een goede afvoer bij overmatige neerslag. Dat moet elders ook zo, en die kansen liggen er ook! Water Natuurlijk wil  het beheer samen met omwonenden inhoud geven door hen daarvoor de ruimte te geven. Uiteraard binnen de kaders voor een goed waterbeheer. Water Natuurlijk  vertrouwt hun burgers graag verantwoordelijkheid toe door samen met hen plannen te maken én uit te voeren.

stadswater

Hans Osthoorn  Kandidaat voor Water Natuurlijk Rijnland

”Ruimte voor water maken is onontbeerlijk om onze leefomgeving te laten aanpassen op ons veranderende klimaat. Dat kan en moet met de actieve inbreng van burgers en bedrijven. Zij gebruiken immers ook die ruimte. Het hoogheemraadschap kan het ook niet alleen. Ik pleit daarom niet alleen voor actieve inbreng van burgers en bedrijven bij de planvorming maar waar mogelijk ook mee helpen uitvoeren.  Water Natuurlijk wil burgers en bedrijven daartoe ook de helpende hand bieden. Natuurlijk binnen de kaders van het waterbeleid, want het waterschap blijft natuurlijk eindverantwoordelijk”

 

 

Natuurcentrum Katwijk

4 februari 2018
Stem voor het Natuurcentrum in Katwijk Na de werkzaamheden van de afgelopen jaren is Katwijk geen zwakke plek meer in de kust. De balans tussen natuurlijke dynamiek van de kuststrook en bebouwing zijn kerntaken van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Katwijk heeft haar bestaansrecht daar aan te danken. We werken samen het landschap te beschermen … Continue reading "Natuurcentrum Katwijk"

foto voor Water NatuurlijkStem voor het Natuurcentrum in Katwijk

Na de werkzaamheden van de afgelopen jaren is Katwijk geen zwakke plek meer in de kust. De balans tussen natuurlijke dynamiek van de kuststrook en bebouwing zijn kerntaken van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Katwijk heeft haar bestaansrecht daar aan te danken. We werken samen het landschap te beschermen en ecologisch verantwoord te onderhouden met milieuvriendelijke materialen en methodieken. Katwijk is een bijzondere plek voor Rijnland!

De duinen ten noorden en zuiden van Katwijk beschermen Rijnland tegen de zee. De boulevard (met het ‘Dijk in Duin’ en ondergrondse parkeergarage) verbindt waardevolle Natura 2000 gebieden. En niet te vergeten ons bijzondere uitwaterings-gemaal waar hopelijk in de toekomst duurzaam energie gewonnen gaat worden met een blue-energycentrale.

Hoe mooi zou het zijn als er een plek is aan onze Katwijkse boulevard waar informatie over bovengenoemde processen zichtbaar is? Natuurcentrum Katwijk heeft een prachtige start voor ogen in het gebouw de Waaier waar de afgelopen twee jaar de  Kustwerk Katwijk tentoonstelling te zien was. Natuurcentrum Katwijk wil deze tentoonstelling graag langer laten zien en het mooie gebouwtje samen met partners als het hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en IVN verder inrichten als Natuurcentrum Katwijk.

Water Natuurlijk Rijnland vind dit een prachtig voorbeeld hoe het waterschap samen met de inwoners kan werken aan een duurzame inrichting! Water moet beleefbaar zijn en wat is er mooier dan een plek waar je dagelijks kan zien wat de invloed is van water op ons land.

 

Natuurwinst met innovatieve oevers Aalsmeer

26 november 2017
Boswachter Arjan Postma van Landschap Noord-Holland neemt TV Natuur in Noord Holland mee op een vaarexcursie langs verschillende natuuroevers langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Aalsmeerder Poel is een prachtig gebied in de Randstad, een uniek gebied op fietsafstand van Amsterdam. Als onderdeel van de Groene As een belangrijke natuurverbinding. Het hoogheemraadschap van Rijnland, … Continue reading "Natuurwinst met innovatieve oevers Aalsmeer"

Boswachter Arjan Postma van Landschap Noord-Holland neemt TV Natuur in Noord Holland mee op een vaarexcursie langs verschillende natuuroevers langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Aalsmeerder Poel is een prachtig gebied in de Randstad, een uniek gebied op fietsafstand van Amsterdam. Als onderdeel van de Groene As een belangrijke natuurverbinding. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Aalsmeer en de provincie Noord Holland werken hier samen om de natuurverbinding te verbeteren. Bij het baggeren van de ringvaart van de Haarlemmermeer werd een innovatieve oplossing bedacht: de bagger werd opgeslagen in geotubes die als natuurvriendelijke oeververdediging worden ingezet. Achter de nieuwe natuuroever werden paaiplaatsen gemaakt.

In deze Youtube-film vertelt Arjan Postma over verschillende soorten natuurvriendelijke oeververdediging en duurzaam baggeren. Water Natuurlijk Rijnland is trots op dit innovatieve project met meerwaarde voor natuur en milieu. Een creatieve (prijswinnende) oplossing die ook nog eens goedkoper is dan traditionele oplossingen! Onze invulling van doelmatig waterbeheer! baggertubes

 

Film PlasticSoup Surfer

17 november 2017
Roadmovie in de branding De Leidse bioloog en kunstenaar Merijn Tinga vraagt aandacht voor het plastic afvalprobleem. Deze zomer voer hij van Zwitserland naar Rotterdam op een zelfgemaakt board van plastic afval . Filmmaker Bie Muusze volgde hem op deze monstertocht en laat de uitputtingsslag en het avontuur tot leven komen in een ‘roadmovie’ door … Continue reading "Film PlasticSoup Surfer"

posterMerijnRoadmovie in de branding

De Leidse bioloog en kunstenaar Merijn Tinga vraagt aandacht voor het plastic afvalprobleem. Deze zomer voer hij van Zwitserland naar Rotterdam op een zelfgemaakt board van plastic afval . Filmmaker Bie Muusze volgde hem op deze monstertocht en laat de uitputtingsslag en het avontuur tot leven komen in een ‘roadmovie’ door de branding.

Plasticsoup is een groot probleem

Het Plastic Soup Surfer project heeft als doel aandacht te vragen voor het plastic afval probleem: zoveel afval als er in het surfboard is verwerkt spoelt er maandelijks aan per strandpaal! De gemiddelde nederlander gebruikt wel 100 kg plastic per jaar, waarvan een gedeelte via de waterwegen in de zee terecht komt. De afbraak van plastic gaat heel langzaam en de steeds groter wordende plastic soup is een milieuramp die zich voor onze ogen voltrekt. In magen van zeevogels in arctische gebieden -ver van de bewoonde wereld- wordt plastic aangetroffen, dieren stikken letterlijk en figuurlijk in ‘ons’ plastic afval.

Ambassadeur voor Water Natuurlijk

Ook Water Natuurlijk maakt zich zorgen over watervervuiling met plastic afval. Net als de Plastic Soup Surfer zetten we ons in voor schoon water in ons eigen leefgebied maar ook in de Noordzee. Merijn Tinga gaf onlangs aan dat hij ambassadeur voor Water Natuurlijk wil zijn en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

 

 

Huisje Boompje Beter app

13 oktober 2014
Op 9 oktober lanceerde atelier GROENBLAUW in samenwerking met verschillende waterschappen en gemeenten de Huisje Boompje Beter app. Deze gratis app helpt gebruikers hun huis en tuin klimaatbestendig te maken. Hierdoor kan je niet alleen duurzamer en comfortabeler wonen maar lever je ook een bijdrage aan een prettige stad met klimaatbestendige omgeving. De Huisje Boompje … Continue reading "Huisje Boompje Beter app"
eigen huis en tuin klimaatproof & waterbestendig
eigen huis en tuin klimaatproof & waterbestendig

Op 9 oktober lanceerde atelier GROENBLAUW in samenwerking met verschillende waterschappen en gemeenten de Huisje Boompje Beter app. Deze gratis app helpt gebruikers hun huis en tuin klimaatbestendig te maken. Hierdoor kan je niet alleen duurzamer en comfortabeler wonen maar lever je ook een bijdrage aan een prettige stad met klimaatbestendige omgeving.

De Huisje Boompje Beter app speelt in op het veranderende klimaat en geeft vooral praktische tips die eenvoudig en snel uit te voeren zijn om in de toekomst prettig te kunnen wonen. De app geeft toegang tot praktische tips om je huis klimaatbestendig te maken en vergelijkt u gemakkelijk uw eco-score met anderen. Iedereen met een huis met eigen dak, balkon of tuin kan vanaf nu bijdragen aan een klimaatbestendige woonomgeving!

De app is een mooi voorbeeld van de manier waarop waterschappen en de gemeenten inwoners kunnen betrekken bij het waterbeheer. Hans Schouffoer, namens WaterNatuurlijk lid van het bestuur van Rijnland, hecht veel waarde aan de samenwerking met bewoners  ‘Met deze app en acties zoals ‘tegeltje eruit plantje erin’ van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden inwoners actief betrokken bij het voorkomen van waterproblemen in stad & straat, huis & tuin’. De app werd ontwikkeld met bijdragen van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Aa en Maas, De Dommel en Rijnland.

Huisje Boompje Beter app is nu beschikbaar in de App Store.

Meer weten? kijk op

www.huisjeboompjebeter.nl

 

nieuw in App Store en Google play
nieuw in App Store en Google play

Visvriendelijk!

11 april 2014
45.000 vissen in een week Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar … Continue reading "Visvriendelijk!"
Glasramen worden gewogen
Glasalen worden gewogen

45.000 vissen in een week

Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar vissen vrijwel geen last van hebben. Om te weten hoeveel vis er passeert, wordt er enkele weken bepaald hoeveel vis de passage passeert. De passage blijkt erg succesvol: in slechts één week tijd migreerden hier al ruim 45.000 trekvissen, zoals glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering naar de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Onderzoek naar de visintrek

De vispassages zorgen ervoor dat trekvissen langs boezem- en poldergemalen kunnen zwemmen. Om te bepalen hoe veel vis er passeert én of het gemaal en de sluizen een barrière voor de vissen vormen, onderzoekt Rijnland dit voorjaar opnieuw de visintrek. Onderzoek is nodig om te bepalen of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden om de vissentrek te vergemakkelijken. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sportvisserij MidWest Nederland, enkele waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissies, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam.

Noodzaak?

Hans Schouffoer van Water Natuurlijk verwoordt de nut en noodzaak kort en bondig: “Vissen zijn onderdeel van het ecosysteem en zorgen er -samen met andere dieren en planten- voor dat het water schoon en gezond blijft. Gezonde ecosystemen zijn beter bestand tegen verstoring of vervuiling. Daarom is het zo goed dat zoveel mensen samen met Rijnland aan een goede visstand werken!”

Meer weten en of zien?

Iedereen die meer wil weten over boezemgemaal Halfweg, de vispassage, vismigratie en vismonitoring, is a.s. zaterdag 24 mei tussen 12.00-16.00 uur welkom op de open dag die Rijnland bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam). Meer informatie en de juiste routebeschrijving: www.rijnland.net/24mei2014.