Betuursleden regiobestuur

Otto Cox
voorzitter

Al heel lang ben ik overtuigd van het belang van een natuurlijke, aangename en veerkrachtige leefomgeving. Water is daarin een onmisbaar element. En water blijft mij boeien. Ik mag er graag naar kijken, langs lopen, het fotograferen of erop varen. Ook alle ontwikkelingen rond water en waterbeheer hebben mijn interesse. Zoals klimaat, waterkwaliteit, droogte, de discussie over veilige maar ook mooie dijken, vismigratie, om een paar onderwerpen te noemen.
Het is dan ook geen toeval dat ik in de 35 jaar dat ik nu werk als zelfstandig communicatie- en beleidsadviseur heel veel opdrachten heb gedaan die met water te maken hebben. Ook mijn studie in Wageningen heeft aan mijn belangstelling voor water en natuurlijke omgeving bijgedragen. De laatste jaren ben ik onder andere intensief betrokken bij de uitvoering van de KRW, de Europese richtlijn voor verbeteren van de waterkwaliteit.
Ik woon in Leiden en ben sinds 2014 lid van Water Natuurlijk en lid van de Steunfractie in Rijnland. In mijn vrije tijd verdiep ik mij graag in geschiedenis.

 

Monique Lamers
secretaris

Mijn naam is Monique Lamers. Momenteel ben ik leerkracht basisonderwijs.
Ik ben 12 jaar raadslid geweest voor GroenLinks in Voorschoten en een poosje  wethouder. In mijn portefeuille had ik onder andere waterkwaliteit en dierenwelzijn.
De kwaliteit van ons water, en alle vraagstukken die hiermee samenhangen, vind ik zowel een urgente als een boeiende uitdaging.
Ik kijk er naar uit om vanuit een bestuursfunctie bij Water Natuurlijk mijn bijdrage te leveren aan het werken aan verbetering daarvan.

 

Maurits Donga
penningmeester

Hoi iedereen, ik ben Maurits Donga. Ik ben werkzaam bij Logius (Binnenlandse Zaken) als functioneel ontwerper van DigiD. Ik ben 3 jaar campagneleider geweest van GroenLinks Leiden en heb ervaring met het organiseren van leden en vrijwilligers en organiseren van activiteiten en financiën. De uitdagingen van verantwoord watergebruik en waterbeheer, voortkomend uit het behouden van natuur en biodiversiteit en de uitdagingen van klimaatverandering interesseren mij. Gebaseerd op mijn eerdere ervaringen houdt ik mij in het bestuur bezig met het penningmeesterschap en het organiseren van activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

Onze organisatie in Rijnland

Water Natuurlijk Rijnland kent een fractie in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland, een steunfractie en een regiobestuur.

De fractie bestaat uit Waldo von Faber (ook hoogheemraad), Sita Dewkali, Enrico van Dijk en duofractielid Jop Kluis.

De steunfractie bestaat uit leden van Water Natuurlijk die voorafgaand aan vergaderingen met de fractie overleggen over de onderwerpen die in het Hoogheemraadschap aan de orde komen en de standpunten die Water Natuurlijk daarover inneemt.

Het regiobestuur organiseert activiteiten om leden en belangstellenden bij het werk van Water Natuurlijk te betrekken, kan acties en campagnes organiseren, zorgt voor nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen, werft nieuwe leden en is eens inde 4 jaar verantwoordelijk voor de kandidatencommissie.