Pak plastic op !!

Basisschoolkinderen verzamelen in één uur 74 kilo plastic Een uur wandelen op het strand van Katwijk was vandaag voldoende voor kinderen van basisschool De Burcht uit Valkenburg om 74 kilo afvalplastic op te ruimen. De flitsactie was georganiseerd door het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea in samenwerking met de grondstofjutters.

Plastic afval is een groot probleem: “Bij ons boezemgemaal in Katwijk vangen we jaarlijks zo’n 3.000 kilo zwerfafval af, voordat het water uit land in de zee terechtkomt,” zegt hoogheemraad en Water Natuurlijk lijsttrekker Waldo von Faber van Rijnland, “maar dat is lang niet genoeg. Daarom verdiepen we ons in innovatieve technieken die helpen voorkomen dat plastic via ons watersysteem richting de zee drijft.”

Iedereen kan bijdragen aan een beter milieu. Aan de kinderen ligt het niet, het werkt gewoon aanstekelijk om naar afval te speuren. De missie die de plastic jutters meegeven is duidelijk: “Pak plastic op van het strand, zodat het niet in zee of in de duinen belandt. Let op de kleine stukjes in het zand, en kijk vooral bij de vloedlijn en bij paviljoens.” Verder begint het goede werk bij het weggooien: doe dit op een plek waar plastic niet kan wegwaaien, of zorg voor recycling. Verder kun je letten op wat je koopt en op rondzwervend afval. Dat kun je oppakken en weggooien in een afvalbak. “Maak van afval opruimen een sport! Het kan tijdens het wandelen, maar ook als je aan het joggen bent, alleen of met vrienden. Plogging, oftewel plastic joggen, wordt steeds populairder.”

Meer informatie

https://www.plasticsoupfoundation.org/

https://plasticsoupsurfer.org/

Zelf meedoen met opruimacties? Raadpleeg www.grondstofjutters.nl

 

‘De Bollenpolder van de toekomst’ goed voor waterkwaliteit

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties, waaronder de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland tekenden woensdag 29 augustus symbolisch voor de projecten rond het ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ in de Hogeveensepolder. Hoogheemraad Waldo von Faber tekende namens Rijnland.

Het ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’ is een totaal-programma door samenwerking van diverse partijen en ondernemers. Het gaat daarbij onder andere om het opschonen van het gebied met uitplaatsingen, slopen en herverkavelen, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de recreatie. Ook voor de patrijs komt verbetering. Deze vogel kwam vroeger veel voor, maar is in aantal afgenomen. Door ‘rommelhoekjes’ te creëren, moet het straks weer beter gaan. Tegelijk biedt het programma toekomstperspectief voor bollentelers en andere ondernemers.

Water Natuurlijk wil dat Rijnland In de komende periode meer van dergelijke pilots start om zo een stimulans te geven aan een duurzame aanpak.

Meer informatie

Artikel in Noordwijkse Courant

 

Bewust boeren voor schoner water

Het project Bewust Boeren Rijnland stimuleert boeren om te investeren in betere waterkwaliteit en ecologie. Hoogheemraad Waldo von Faber en de fractie van Water Natuurlijk ondersteunen dit project van harte. In het kader van Bewust Boeren  worden er zo’n 40 veegmachines besteld waarmee melkveehouders in Rijnland hun erf schoon kunnen houden. Dit komt de waterkwaliteit rondom het erf ten goede. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt hierin samen met LTO Noord, Projecten LTO Noord, Collectief Rijn & Gouwe Wiericke en het Collectief de Groene Klaver. Hoogheemraad Waldo von Faber verrichtte samen met Quno Onderwater in november 2018 het startmoment. Von Faber: “Dit is een heel mooi project. Het zijn boeren zelf geweest die bedacht hebben dat de waterkwaliteit belangrijk voor ze is. Want een goede waterkwaliteit zorgt o.a. voor beter drinkwater voor de koeien en voor een betere melkopbrengst. En natuurlijk ook voor een betere ecologie en mooiere leefomgeving. ”

Nieuwe oplossingen voor een fijne leefomgeving

“Katwijk is bij uitstek de plek waar je ziet hoe we in Nederland met water omgaan,” zegt Martine Leewis, tot 2018 hoogheemraad van Rijnland namens Water Natuurlijk. “Kijk naar het uitwateringsgemaal, Kustwerk Katwijk en de drinkwatervoorziening vanuit de duinen. De toekomst vraagt weer nieuwe oplossingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met extreme regenbuien? Kunnen we in de nieuwe duurzame wijk Valkenburg samen innovaties op het gebied van afvalwater toepassen? Op al deze onderwerpen gaan we ons gezamenlijk richten.”

Samenwerking Rijnland Katwijk Leeuwis Water Natuurlijkj

In april 2018 ondertekende zij namens Hoogheemraadschap Rijnland een Strategische Samenwerkingsagenda met gemeente Katwijk en drinkwaterbedrijf Dunea. Hiermee maken de drie partijen de afspraak om de uitdagingen rond water in de gemeente gezamenlijk aan te gaan. Met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei, is het belangrijk om de impact te verkennen en plannen te maken om samen op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Ook de waterkwaliteit van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer zijn onderdeel van de Samenwerkingsagenda.

Water Natuurlijk ziet samenwerking als een sleutelfactor voor het realiseren van een duurzame en aangename leefomgeving.

 

Succesverhalen Rijnland

Successen WN in de afgelopen jaren zijn:

  • verbetering ecologie Reeuwijk en Nieuwkoop: ‘Schone en Mooie’ veenplassen met natuurvriendelijke oevers
  • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
  • nieuw beleid voor de sloten in de landgoederenzone voor vasthouden regen- en kwelwater
  • aandacht voor water als ‘huis van de Vis’ vismigratie, paaiplaatsen & vispassage bij Halfweg
  • duurzaamheid & innovatie centraal als thema bij modernisering afvalwaterzuivering