Bewust boeren voor schoner water

Het project Bewust Boeren Rijnland stimuleert boeren om te investeren in betere waterkwaliteit en ecologie. Hoogheemraad Waldo von Faber en de fracte van Water Natuurlijk ondersteunen dit project van harte. In het kader van Bewust Boeren  worden er zo’n 40 veegmachines besteld waarmee melkveehouders in Rijnland hun erf schoon kunnen houden. Dit komt de waterkwaliteit rondom het erf ten goede. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt hierin samen met LTO Noord, Projecten LTO Noord, Collectief Rijn & Gouwe Wiericke en het Collectief de Groene Klaver.Hoogheemraad Waldo von Faber verrichtte samen met Quno Onderwater in november 2018 het startmoment. Von Faber: “Dit is een heel mooi project. Het zijn boeren zelf geweest die bedacht hebben dat de waterkwaliteit belangrijk voor ze is. Want een goede waterkwaliteit zorgt o.a. voor beter drinkwater voor de koeien en voor een betere melkopbrengst. En natuurlijk ook voor een betere ecologie en mooiere leefomgeving. ”

 

Nieuwe oplossingen voor een fijne leefomgeving

“Katwijk is bij uitstek de plek waar je ziet hoe we in Nederland met water omgaan,” zegt Martine Leewis, tot 2018 hoogheemraad van Rijnland namens Water Natuurlijk. “Kijk naar het uitwateringsgemaal, Kustwerk Katwijk en de drinkwatervoorziening vanuit de duinen. De toekomst vraagt weer nieuwe oplossingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met extreme regenbuien? Kunnen we in de nieuwe duurzame wijk Valkenburg samen innovaties op het gebied van afvalwater toepassen? Op al deze onderwerpen gaan we ons gezamenlijk richten.”

Samenwerking Rijnland Katwijk Leeuwis Water Natuurlijkj

In april 2018 ondertekende zij namens Hoogheemraadschap Rijnland een Strategische Samenwerkingsagenda met gemeente Katwijk en drinkwaterbedrijf Dunea. Hiermee maken de drie partijen de afspraak om de uitdagingen rond water in de gemeente gezamenlijk aan te gaan. Met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei, is het belangrijk om de impact te verkennen en plannen te maken om samen op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Ook de waterkwaliteit van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer zijn onderdeel van de Samenwerkingsagenda.

Water Natuurlijk ziet samenwerking als een sleutelfactor voor het realiseren van een duurzame en aangename leefomgeving.

 

Succesverhalen Rijnland

Successen WN in de afgelopen jaren zijn:

  • verbetering ecologie Reeuwijk en Nieuwkoop: ‘Schone en Mooie’ veenplassen met natuurvriendelijke oevers
  • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
  • nieuw beleid voor de sloten in de landgoederenzone voor vasthouden regen- en kwelwater
  • aandacht voor water als ‘huis van de Vis’ vismigratie, paaiplaatsen & vispassage bij Halfweg
  • duurzaamheid & innovatie centraal als thema bij modernisering afvalwaterzuivering