Naar een sterkere groene stem in het waterschap

Op 15 maart 2023 zijn de Waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Water Natuurlijk wil haar stem in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland versterken. Er liggen immers in de komende jaren flinke uitdagingen in het waterbeheer, en dat vraagt duidelijke keuzes. Bijvoorbeeld voor het halen van de doelen voor waterkwaliteit in 2027, voor een klimaatrobuust watersysteem, voor aanpak van bodemdaling, voor een democratischer waterschap waarin de lasten eerlijk worden verdeeld.

De eerste stap is zorgen voor goede kandidaten en voor een goed, aansprekend programma. En later natuurlijk een flitsende campagne. Iedereen die wil helpen de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten is welkom!

Wil je kandidaat worden namens Water Natuurlijk voor het Algemeen Bestuur van Rijnland?

Denk je erover om je kandidaat te stellen voor de op de lijst van Water Natuurlijk?

Wil je meedenken over het verkiezingsprogramma?

De programmacommissie van Water Natuurlijk Rijnland werkt aan ons programma, mede op basis van het landelijk programma van Water Natuurlijk. De commissie zal hierover ook gesprekken en bijeenkomsten organiseren.
Wil je hierover meedenken en meepraten? Meld je dan aan bij Monique Lamers, wnregiorijnland@gmail.com of gebruik het contactformulier op deze website.

Wil je je inzetten voor de campagne?

Het je creatieve ideeën, een vlotte pen of ben je handig met de social media? Laat het dan weten aan Monique Lamers, wnregiorijnland@gmail.com of gebruik het contactformulier op deze website.