Granulietstort op onterechte grond

18 mei 2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Rijkswaterstaat al in 2018 gewaarschuwd om geen granuliet te storten in plassen in de uiterwaarden. Dat blijkt uit een advies van de ILT aan Rijkswaterstaat. De Inspectie schrijft dat ‘in het kader van milieubelang, de flora en fauna onder water, dient te worden voorkomen dat granuliet wordt toegepast in verschillende voormalige zandputten.’

Dit advies kwam pas boven water nadat TV-programma Zembla een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Zembla onthulde begin dit jaar al dat de top van Rijkswaterstaat de stort van granuliet in natuurplas Over de Maas er doorheen drukte. Daarmee gingen de topambtenaren niet alleen in tegen de eigen vergunningverleners en handhavers, maar ook tegen de raad van andere deskundigen en een expertteam dat de overheid adviseert.

Nu blijkt dus dat ook de Inspectie adviseerde tegen het gebruik van granuliet in het water én daarnaast oordeelde dat het gebruikte certificaat ongeldig was. Dat is opvallend, omdat staatssecretaris Van Veldhoven de Kamer eerder dit jaar liet weten dat volgens de Inspectie ‘het bestaande certificaat voor granuliet nog kan worden gebruikt’. Het advies van de Inspectie uit 2018 heeft ze nooit met de Kamer gedeeld.

Volgens staatssecretaris Van Veldhoven zou granuliet in het water mogen worden toegepast omdat het grond is. Maar in het advies concludeert de Inspectie dat granuliet geen grond is, maar een bouwstof. Dit is cruciaal omdat het niet is toegestaan om bouwstoffen te gebruiken in projecten zoals Over de Maas.

Staatssecretaris Van Veldhoven deed het juridisch advies van ILT af als een ‘interne notitie’; een mening van een enkele medewerker van de inspectie. Het eindoordeel van het ILT was volgens haar dat granuliet als grond kan worden beschouwd. Maar uit een document, dat Zembla via een Wob-verzoek heeft verkregen, blijkt dat het advies voor RWS ‘leidend’ was om de granulietstort af te wijzen.

De gemeente West Maas en Waal stapt naar de rechter om de granulietstort in natuurplas Over de Maas alsnog te stoppen. De gemeente had de minister gevraagd om handhavend op te treden door de granulietstort in Over de Maas stil te leggen. Het ministerie zag hier geen grond voor en besloot niet in te grijpen.

18 mei 2019: Evenement in de uiterwaard van Arnhem Stadsblokken-Meinerswijk

10 mei 2019

Evenement op Stadsblokken-Meinerswijk

18 Mei organiseren de waterschapspartij Water Natuurlijk, stichting Kloppend Stadshart en Groen Links een evenement in de uiterwaard van Arnhem Stadsblokken-Meinerswijk over waterbeheer, klimaat en Europa. Dit in het kader van de discussie die loopt over Stadsblokken-Meinerswijk en de Europese verkiezingen. We willen je hier graag voor uitnodigen.

Het programma is als volgt:
11.30 – 12.30 uur
Introductie Europa en Arnhem – GL fractielid Arnhem Stadsblokken – Meinerswijk in de context van het Rijnstroomgebied – afgevaardigde van stichting Kloppend Stadshart Europees watermanagement door de waterschappen – afgevaardigde Water Natuurlijk regio midden-Nederland.

12.30 – 13.00 Bas Eijkhout, fractievoorzitter voor de Europese partij de Groenen, over Hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

13.00 – 14.30 uur wandeling door Stadsblokken Meinerswijk of boottocht er langs (laatste onder voorbehoud) Locatie: schuur van boer Weijers op ’t Heuveltje, Meinerswijk, Arnhem.

Zie voor meer informatie over Stadsblokken-Meinerswijk het nieuwsbericht bij Rivierenland.

Of www.stadsblokken-meinerswijk.org

17 mei 2019, 14.30-17.00 Waterexcusie in Amersfoort


 

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

PLOGGEN*, actief bezig zijn en Rijkerswoerdse plassen schoon achterlaten

5 maart 2019

Op zondag 17 maart om 14.00 uur start de eerste plogtocht in Arnhem –Zuid, georganiseerd door de waterschapspartij WaterNatuurlijk.
Deze tocht heeft het doel om lekker actief, al joggend, de omgeving schoon te maken. Van het  zwerfvuil is het vooral het plastic dat in ons water terecht komt en in grotere en kleine deeltjes naar  de zee stroomt. Daar wordt het deel van de ‘plastic soup’ en komt het terecht in de voedselketen van waterdieren en uiteindelijk van de mens. WaterNatuurlijk, de waterschapspartij die opkomt voor mens, dier en natuur, wil met deze verzamelactiviteit hiervoor aandacht vragen.

De volle zakken worden tussen 15.30 uur en 16 uur bij De Rozet in Arnhem aangeboden aan Merijn Tinga, de ‘plasticsoupsurfer’.  Hij is speciaal voor deze actie naar Arnhem gekomen om aandacht te vragen voor het plastic dat (onnodig) in onze wateren terecht komt. Natuurlijk is er iets te drinken voor de ploggers na hun activiteit.

Verzamelplek: Parkeerplaats Eetcafé De Woerd, Rijkerswoerdsestraat 4 , Elst

Merijn Tinga, beter bekend als The Plastic Soup Surfer, heeft een missie. Hij wil de toenemende plastic vervuiling van het mariene milieu stoppen. Zijn campagnes zijn gericht op het voorkomen van plastic afval. De surfplanken worden gebruikt voor deze expeditie. Merijn Tinga is een getrainde bioloog die heeft gewerkt als beeldend kunstenaar en een fulltime plastic activist.

*ploggen. De term ploggen combineert de woorden ‘joggen’ en het Zweedse ‘plocka’, wat zoveel betekent als verzamelen.

Meer informatie:
Dia Vennis:        Diavennis@hotmail.com,        tel.06-5894378

Water Café Beek-Ubbergen – Veel animo om medicijnresten uit ons water te weren

28 februari 2019

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en gebruikt daardoor steeds meer medicijnen. De resten daarvan, momenteel zo’n 140 ton per jaar, komen via het riool en de waterzuivering in onze sloten en rivieren terecht. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit en voor het leven in en rond het water. Ook in het Rijk van Nijmegen speelt dit probleem. Vandaar dat Water Natuurlijk in het Kulturhus in Beek een watercafé over dit onderwerp organiseerde. Onder de deelnemers, waaronder huisartsen en apothekers, specialisten, lokale politici van gemeenten en het waterschap heerste consensus; samen aan de slag om ervoor te zorgen dat we zuinig om gaan met onze medicijnen, gericht en bewust voorschrijven, controleren op het gebruik, zorgen voor een beter inzameling van niet gebruikte medicijnen en tot slot een extra zuiveringstrap op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar was iedereen het over eens.

Schadelijke effecten
Marc de Rooij
, landelijk coördinator Ketenaanpak medicijnresten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat alhoewel de waterkwaliteit de afgelopen jaren sterk verbeterd is, we steeds meer te maken krijgen met nieuwe stoffen in ons buitenwater, die juist weer een bedreiging vormen voor onze waterkwaliteit. Medicijnresten is zo’n nieuwe stof. Deze medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven gaf hij aan en kunnen pijnstillers het weefsel van vissen beschadigden, kan de pil voor geslachtsverandering bij vissen zorgen en kan antipsychotica het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen. Hij

Extra zuiveringstrap voor Groesbeek
Hennie Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk en tevens heemraad van het Waterschap Rivierenland zoemde in op de lokale situatie in Groesbeek en gaf aan dat het waterschap nu plannen aan het maken is voor een extra zuiveringstrap, die de medicijnresten voor een heel groot deel weg gaan vangen. Deze plannen zullen in juni aan het algemeen bestuur van het waterschap worden voorgelegd.

Bewuster voorschrijven
Kees Kramer
, hoogleraar klinische farmacologie aan de Radboud Universiteit legde vervolgens aan de hand van een casus van een een 76 jarige patiënt uit aan dat er nog veel winst te behalve valt door in te zetten op preventie, te zorgen voor betere afstemming tussen de verschillende voorschrijvende specialisten, maar ook door toe te zien op de werking van de medicijnen.

Cathelijne Aukes, huisarts onderstreepte het verhaal van Kramer, en gaf daarbij te kennen dat huisartsen zich best bewust zijn van het probleem van de medicijnresten in het water, daar ook graag iets aan willen doen, maar vaak niet goed weten, wat ze dan anders of beter zouden kunnen doen.

Gezamenlijke aanpak
Uit het debat onder leiding van Cathy van Beek, werd duidelijk dat er veel animo onder de deelnemers was voor een gezamenlijke ketenaanpak; dus samen aan de slag om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnen in ons afvalwater terecht komen, door bijvoorbeeld nog gerichter en bewuster voor te schrijven, door meer controle op het gebruik, de inzameling van niet gebruikte medicijnen te verbeteren en vervolgens de medicijnen die dan toch nog in het afvalwater terecht komen, door het waterschap weg te laten zuiveren.

Water Natuurlijk stijgt naar grote hoogte

21 februari 2019

Water Natuurlijk start haar campagne voor de Waterschapsverkiezingen met het plaatsen van een immens groot logo van Water Natuurlijk op de windmolen aan de A15. “Op grote hoogte vragen we zo aandacht voor de komende Waterschapsverkiezingen van 20 maart” stelt de Nijmeegse lijsttrekker Hennie Roorda. Onze boodschap is: “Willen we Rivierenland in de toekomst droog blijven houden moeten we nu echt werk maken van duurzame energie; wind, (afvalwater) en zon!

Een veranderend klimaat vraagt om een klimaatschap
Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht. Ook in ons Rivierengebied of beter gezegd juist in ons Rivierengebied. Want grote delen van waterschap Rivierenland liggen onder zee niveau. Gevolgen? Dijken die niet meer voldoen aan de nieuwe normeringen, extreme droogtes, maar ook wateroverlast in steden, dorpen en landelijk gebied, dat vraagt om concrete maatregelen.

Het waterschap wordt daarmee eigenlijk steeds meer een klimaatschap vindt Water Natuurlijk. “Onze maatschappij beschermen tegen het veranderende klimaat, maar ook verantwoordelijkheid nemen om iets aan klimaatverandering te doen en anderen daar toe aan te zetten, dat is ook de taak van het waterschap volgens Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk.

Naar een klimaatschap
Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Ook zal het veranderende klimaat tot gevolg hebben dat de zeespiegel stijgt en de watertoevoer vanuit de rivieren groter wordt.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt moet water veel meer dan nu het ordenend principe voor de inrichting van Nederland worden. Ook vindt Water Natuurlijk dat steden werk moeten maken van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Meer groen en waterpartijen in de stad helpen bovendien hittestress te voorkomen. Maar ook buiten de stad zijn maatregelen hard nodig. Water Natuurlijk wil daar de zogeheten sponswerking versterken. Dat wil zeggen dat het water wordt vastgehouden in plaats van snel afgevoerd. Door de sponswerking van het landschap te vergroten kan het Waterschap ook verdroging helpen tegengaan.

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, die opkomt voor de belangen van natuur,  landschap, milieu en recreatie. Op initiatief van onder meer Vereniging Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties en ondersteund door de politieke partijen GroenLinks en D66, nam Water Natuurlijk in 2008 voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd direct landelijk de grootste partij.

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Lijsttrekker Roorda is samen met haar Water Natuurlijk collega’s al hard aan de slag: ”We willen dat elke inwoner van ons gebied straks weet dat Water Natuurlijk dé Groene en de Duurzame waterschapspartij van Waterschap Rivierenland is!

Onze sponsoren
Indien u aanwezig wilt zijn bij het aanbrengen van het logo op de windmolen dan nodigen wij u uit om 23 februari vanaf 14.00 uur aanwezig te zijn op de Rietgraafsingel te Oosterhout. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Nijmeegse graffiti-kunstenaar Rob Arts met behulp van een hoogwerker van kraanverhuurbedrijf WIDO.

 

Water Natuurlijk Rivierenland organiseert een Watercafé in Beek-Ubbergen

4 februari 2019

Medicijnen in ons water, vinden we dat een probleem?!?

Medicijnresten komen steeds meer voor in ons water. Om dat te voorkomen werken Waterschappen samen met het Ministerie van I&W aan extra zuiveringsstappen op de waterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt nu al op een paar plekken in Nederland. Ook op de zuivering in Groesbeek, gemeente Berg & Dal, zijn er concrete plannen.

In het Watercafé vertellen we hier meer over. Ook gaan we in op de risico’s van medicijnen in het water en op mogelijke oplossingen. Daarnaast wat kan het Waterschap, de lokale politiek en de medische wereld hieraan doen.

Maar ook wat kunnen we als burgers doen om te voorkomen dat medicijnresten en andere drugs een steeds groter probleem vormen om de kwaliteit van ons water te kunnen handhaven.

Dat alles komt aanbod in ons Watercafé!

Wanneer?      26 februari 2019, inloop 19:30 uur

Waar?             In het Kulturhus aan de Roerdompstraat 6 in Beek

Deze avond wordt georganiseerd samen met de Berg & Dalse fracties D66 en GroenLinks

Programma:

19:30 uur  – Inloop met koffie en thee

20:00 uur – Opening door Cathy van Beek, korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad en lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland.

20:20 uurMarc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water.

20:40 uurKees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen

20:50 uurCathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk

21:00 uur – Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners

21:30 uur – Borrel

 

 

 

 

 

25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel

6 mei 2018
Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel. Aanmelding kan via deze … Lees "25 mei; Excursie Water Natuurlijk in Tiel" verder

Op vrijdagmiddag 25 mei organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

Aanmelding kan via deze link.

Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

Hieronder vindt u alvast meer informatie over het programma dat wij hebben samengesteld.

Centrale Regiekamer

De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.

Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

Waterplein

In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.

Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt

Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep lag van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister.

123