Fractie Rivierenland

Dit zijn onze WaterNatuurlijk bestuursleden voor Rivierenland:

Marc Laeven
Dagelijks Bestuurslid

Samen met mijn vrouw en 2 jongste kinderen woon ik in Culemborg. De stap naar Culemborg, de Betuwe en Rivierenland hebben we in 2005 gemaakt. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.
Ik ben opgegroeid in het Brabantse land, dichtbij het groen en de riviertjes de Dommel en Tongelreep.
Daar heb ik leren genieten van het buiten zijn en spelen met water.
Maar ook ervaren dat de waterkwaliteit in de jaren ‘70 van de vorige eeuw niet al te best was.
In mijn studies heb ik ook het water en de natuur opgezocht: fysische geografie in Utrecht en geohydrologie in Amsterdam.
Kennis en ervaring heb ik daarna in het water- en milieuveld opgedaan in een loopbaan van inmiddels meer dan 25 jaar bij achtereenvolgens een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak, een onafhankelijke milieuorganisatie en een ingenieursbureau.
Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag, met uw steun, door in 2019. Met mijn bestuurlijke ervaring en vanuit mijn kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert.
Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Moana van IJsseldijk
Algemeen Bestuurslid

Dagelijks gebruiken we water en water is daarmee voor iedereen belangrijk. Toch zien veel mensen de waarde van de waterschapsverkiezingen niet. Maar in het waterschap worden keuze gemaakt die ons allemaal aangaan. De verandering van het klimaat zorgt voor nieuwe uitdagingen voor het waterschap, zoals de droogte of hevige regen.
Schoon, gezond en veilig water is daarmee niet altijd vanzelfsprekend, maar een proces waaraan continue gewerkt moet worden.
Hierbij moeten keuzes gemaakt worden.
Ik wil mij ervoor inzetten dat bij deze keuzes de wensen van de inwoners en vooral ook de stem van de jongeren niet vergeten wordt. 

Ik ben Moana van IJsseldijk, geboren in Brabant en opgegroeid in Limburg. Voor mijn studies filosofie en bestuurskunde ben ik naar Nijmegen gekomen en daar woon ik inmiddels met veel plezier.
Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk, in mijn werk en in mijn vrije tijd.
In mijn studententijd zette ik mij bijvoorbeeld in voor een politieke jongerenorganisatie en een maatschappelijke studentendenktank.
Nu wil ik mij graag inzetten voor het algemeen bestuur van ons waterschap. Daarbij zal ik mij voor twee punten specifiek inzetten:
1.   Het waterschap kan voor op lopen als het gaat om klimaatverandering  en moet dit ook gaan doen.
2.   De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het waterschap, zodat de stem van inwoners duidelijk gehoord wordt.

Kortom: ik ben enthousiast om voor en met jullie aan de slag te gaan in het bestuur van het waterschap!

Evelien Schlösser
Algemeen Bestuurslid

Hi, ik ben Evelien Schlösser, woon samen met Eric in het kleine dorpje Rijswijk gemeente Buren, precies op de plek waar de Nederrijn in de Lek overgaat.

Als ballonvaarder heb ik over de hele wereld gereisd en gewoond en zelfs deelgenomen aan uitdagende en gevaarlijke expedities over de oceanen. Nu ben ik neergestreken in een dijkhuis aan de uiterwaarden en zet me al een aantal jaren actief in voor de lokale politiek in deze regio.

“ Naast hart voor natuur en landschap ben ik als raadslid en burgerlid zeer maatschappelijk betrokken.
Daarnaast zijn er nog 1000 bloemen in ons landschap en Waterschap Rivierenland is daar een hele mooie van!
Hier ligt denk ik ook mijn kracht: uitleggen aan de inwoners dat het werk van het Waterschap zoveel verder gaat dan het houden van droge voeten. Laat iedereen zien waarvoor men waterschapsbelasting betaalt en dat de taak van het Waterschap veel verder gaat dan het zorgen voor dijken en watergangen. Watertekort, wateroverlast, bodemdaling, het beschermen van kostbare biodiversiteit en het ontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energieopwekking zijn maar een paar van de onderwerpen waar het Waterschap antwoorden op moet zien te vinden.
Als kiezer heb je vaak het idee dat het Waterschap een instituut is dat bestaat uit technisch zeer kundige mensen met een beleid waar je geen directe invloed op kunt uitoefenen.
Toch is dat een heel verkeerd beeld. Ik wil me inzetten om dat beeld te veranderen en ik zal u, vol enthousiasme en vol trots, vertegenwoordigen”.

Carel Nobbe
Algemeen bestuurslid

Ik ben Carel Nobbe, en woon, samen met mijn vrouw, sinds mijn studie Biologie in Nijmegen. Ik kom van boven de rivieren uit Arnhem, waar ik opgroeide. Hoog en droog vlakbij de bossen van Noord Arnhem.

Hier komt ook mijn passie voor natuur vandaan. Ik genoot van hele dagen buiten spelen. Provincie Gelderland is altijd de provincie geweest die me het dichts aan het hart ligt. Ik was 12 jaar lid van de Raad van Advies van Geldersch Landschap en Kasteelen en leerde zo alle regio’s goed kennen. Het rivierengebied met zijn dynamiek en rivieren is daarbij mijn favoriete regio.     

In mijn studies waren water en natuur de twee belangrijkste onderwerpen. Ik studeerde Biologie in Nijmegen, met als specialisatie water-ecologie. Later,  gedurende mijn werk, voltooide ik een master European studie met als richting Political science. Mijn scriptie ging – natuurlijk- over Europees waterbeleid.

Als echte job hopper wisselde ik regelmatig van baan. Van Universiteit (onderzoek naar heidevennen) naar provincie (opstellen milieu, water en plannen voor ruimtelijke ordening).  Daarna bij een adviesbureau (coördinatie  rivierengebied, waterplannen, saneringen), vervolgens naar een woningcorporatie (realisatie van duurzame woningbouw) en daarna naar een regionaal samenwerkingsverband (landbouw, klimaat energie). Nu werk ik bij een Waterschap in Noord Brabant als strateeg (samenwerkingsverbanden, lobbywerk en buitenland). Al met al een zeer ruime en diverse ervaring bij zowel private, publieke als maatschappelijke organisaties. Leidend bij de keuze van mijn banen was elke keer dat het moest gaan om een belangrijke maatschappelijke opgave en daarnaast te aandacht voor het netwerk. Water speelde in alle banen een belangrijke rol.  

Ik ben sinds kort actief in de fractie van Water Natuurlijk. En zet me graag in om de doelstellingen van deze partij namens de kiezers naar voren te brengen. Mijn kracht ligt in het leggen van verbindingen tussen partijen. Belangrijk daarbij vind dat we niet alleen praten over projecten, maar ze ook  realiseren en daarbij de meest duurzame variant kiezen. Water Natuurlijk brengt deze dingen samen!