Fractie Rivierenland

Dit zijn onze WaterNatuurlijk bestuursleden voor Rivierenland:

Hennie Roorda
Dagelijks Bestuurslid

Samen met mijn man en vier kinderen, woon ik bijna 20 jaar in Nijmegen. Een heerlijke stad om in thuis te komen. Een stad waar ik van ben gaan houden. Om de mensen, de natuur, de prachtige rivier de Waal en om het afwisselend landschap rond Nijmegen. Geboren en getogen ben ik in het waterrijke Friesland, waar ik de liefde voor water met de paplepel meekreeg!

Inmiddels heb 9 jaar ervaring als bestuurder van het Waterschap Rivierenland, waarvan 8 jaar als dagelijks bestuurder, of te wel heemraad zoals dat zo mooi heet. 

Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang!

Hoe?
Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring niet nodig is. Naast veiligheid leveren we ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid, recreatie en natuur in Rivierenland.
Toekomstbestendig waterbeheer betekent ook dat we werken aan de circulaire economie door van afvalwater energie en hoogwaardige grondstoffen maken, die we aan de Markt kunnen verkopen.

Toekomstbestendig waterbeheer is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar water voor verkoeling zorgt op warme dagen en door strategische aanleg van groen- en watervoorzieningen, waardoor we het leven in de stad gezonder maken!

Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Met uw steun zet ik me de komende 4 jaar, als lijsttrekker van Water Natuurlijk, weer met hart en ziel in voor een groen en klimaatbestendig Rivierenland.
Daar kunt u van op aan!

Michiel-Alexander de Raaf
Algemeen Bestuurslid

Bescherming van natuur begint met opvoeding, een mindset, waar ik binnen Water Natuurlijk veel aandacht aan wil schenken. Aandacht voor de kwaliteit van het water. Aandacht voor de kwaliteit van de oever en uiterwaarden voor vogels en insecten. Natuur waar mensen van kunnen genieten. Met de juiste technische vereisten om de dijk veilig te houden voor nu en in de toekomst.

Want, als ik de mensen uit mijn gemeente spreek, kent iedereen het waterschap van de jaarlijkse belasting, maar niemand van het werk dat het waterschap voor ons doet. Ik wil dat mensen zich meer bewust worden van het water om ons heen en welke verantwoordelijkheden dat (als waterschap) voor ons heeft. We leven dan niet meer achter de dijk, maar met de dijk. En met het waterschap.

Vanuit mijn vroegere werk weet ik hoe belangrijk het water is voor recreanten en watersporters en heb ik op meerdere plaatsen gezien hoe natuurbehoud en watersport in balans gebracht werden.

Nu als medisch vaatbioloog en doctoraat in de geneeskunde kan ik een grote bijdrage leveren voor het verlagen van medicijnresten in water. Dit door samen te werken met artsen, laboratoria en farmaceuten. Samen krijgen we het water gezonder.

Marc Laeven
Algemeen Bestuurslid

Samen met mijn vrouw en 2 jongste kinderen woon ik in Culemborg. De stap naar Culemborg, de Betuwe en Rivierenland hebben we in 2005 gemaakt. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.
Ik ben opgegroeid in het Brabantse land, dichtbij het groen en de riviertjes de Dommel en Tongelreep.
Daar heb ik leren genieten van het buiten zijn en spelen met water.
Maar ook ervaren dat de waterkwaliteit in de jaren ‘70 van de vorige eeuw niet al te best was.
In mijn studies heb ik ook het water en de natuur opgezocht: fysische geografie in Utrecht en geohydrologie in Amsterdam.
Kennis en ervaring heb ik daarna in het water- en milieuveld opgedaan in een loopbaan van inmiddels meer dan 25 jaar bij achtereenvolgens een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak, een onafhankelijke milieuorganisatie en een ingenieursbureau.
Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag, met uw steun, door in 2019. Met mijn bestuurlijke ervaring en vanuit mijn kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert.
Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Moana van IJsseldijk
Algemeen Bestuurslid

Dagelijks gebruiken we water en water is daarmee voor iedereen belangrijk. Toch zien veel mensen de waarde van de waterschapsverkiezingen niet. Maar in het waterschap worden keuze gemaakt die ons allemaal aangaan. De verandering van het klimaat zorgt voor nieuwe uitdagingen voor het waterschap, zoals de droogte of hevige regen.
Schoon, gezond en veilig water is daarmee niet altijd vanzelfsprekend, maar een proces waaraan continue gewerkt moet worden.
Hierbij moeten keuzes gemaakt worden.
Ik wil mij ervoor inzetten dat bij deze keuzes de wensen van de inwoners en vooral ook de stem van de jongeren niet vergeten wordt. 

Ik ben Moana van IJsseldijk, geboren in Brabant en opgegroeid in Limburg. Voor mijn studies filosofie en bestuurskunde ben ik naar Nijmegen gekomen en daar woon ik inmiddels met veel plezier.
Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk, in mijn werk en in mijn vrije tijd.
In mijn studententijd zette ik mij bijvoorbeeld in voor een politieke jongerenorganisatie en een maatschappelijke studentendenktank.
Nu wil ik mij graag inzetten voor het algemeen bestuur van ons waterschap. Daarbij zal ik mij voor twee punten specifiek inzetten:
1.   Het waterschap kan voor op lopen als het gaat om klimaatverandering  en moet dit ook gaan doen.
2.   De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het waterschap, zodat de stem van inwoners duidelijk gehoord wordt.

Kortom: ik ben enthousiast om voor en met jullie aan de slag te gaan in het bestuur van het waterschap!