Fractie Rivierenland

De onderstaande bestuursleden van Rivierenland vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Hennie Roorda
Dagelijks Bestuurslid

Hennie Roorda woont samen met man en vier kinderen in Nijmegen, maar is geboren en getogen in het waterrijke Friesland, waar ze de liefde voor water met de paplepel heeft meegekregen!

Inmiddels 6 jaar ervaring als waterschapsbestuurder, waarvan de laatste 5 als dagelijks bestuurder. Daarvoor heeft ze 9 jaar in de Nijmeegse gemeenteraad gezeten en gewerkt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds twee en half jaar maakt ze ook deel uit van het Dagelijks bestuur van de Unie van waterschappen.

” Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang! Hoe? Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring uit kunnen blijven en we naast veiligheid ook belangrijke impuls kunnen geven aan leefbaarheid, recreatie en natuur.

Toekomstbestendig betekent ook dat we van afvalwater energie en grondstoffen maken en werk maken van de circulaire economie. Een economie, waarbij geen waardevolle grondstoffen verloren gaan en die ons uiteindelijk ook weer geld opleverd.

Toekomstbestendig is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe dooraderingen de stad gezond houden! Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die nu op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen, vissen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Samen met u als inwoner van ons waterschap, zet ik mij de komende 4 jaar als lijsttrekker van WaterNatuurlijk daar graag voor in!”

Wim van Dijk
Algemeen Bestuurslid

Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide en al bijna 6 jaar voor Water Natuurlijk actief in het algemeen bestuur van het Waterschap. Door mijn grootste hobby, nl vissen ben ik door de hengelsportorganisaties gevraagd om aan Water Natuurlijk mee te doen. Vanuit een blauw gegeven heb ik me ook groen ontwikkeld. Nou ja, zeg maar doorontwikkeld, want ook de natuur had mijn aandacht en dat is nu nog intenser geworden. Vanuit het gegeven dat Water Natuurlijk een belangrijke rol speelt in de waterschapswereld, ook al zijn we pas een periode hierin actief bezig, vind ik het van groot belang daarin nog meer te bereiken. Daarom heb ik “ja” gezegd om er nog een periode van 4 jaar voor te gaan.

Anne-Margreet van Putten
Algemeen Bestuurslid

Ik ben Anne-Margreet van Putten, samen met mijn man en onze jongste dochter woon ik in Nijmegen.

Ik ben opgegroeid op Texel. Omringd zijn door water was een onlosmakelijk deel van mijn leven net als oog hebben voor de kracht, schoonheid en diversiteit van de natuur. Dat werd bijvoorbeeld elk jaar duidelijk als de najaarsstormen weer een deel van de duinen hadden weggeslagen. Het was een spectaculaire beleving om met een storm naar het strand te gaan en de wind om je heen te voelen razen en de golven tegen de duinen te zien slaan.

Toen ik begin jaren ‘90 in Nijmegen Planologie studeerde merkte ik dat water, met name de hoogwaterstand van de Waal, ook het leven beïnvloedde in de stad. Bij hoogwater werd de Waalkade afgesloten. In 1995 moesten zelfs gebieden in de regio worden ontruimd omdat de waterstand gevaarlijk hoog werd. Dat was indrukwekkend en kwam dichtbij.

De afgelopen jaren heb ik mijn maatschappelijke betrokkenheid met veel plezier en inzet via mijn raadslidmaatschap van D66 vormgegeven. Daarbij was ik o.a. betrokken bij de wijken en de openbare ruimte. In de stad zijn door het ontkoppelen van het regenwater en door aanleg van wadi’s veel wijken groener en blauwer geworden. En rondom de stad zijn door samenwerking tussen gemeentes, waterschap en provincie veel initiatieven gerealiseerd om water en natuur toegankelijker te maken voor recreatie.

Wat ik de komende jaren wil bereiken is:

Een verdubbeling van projecten waarbij burgers en belangengroepen direct betrokken zijn bij het waterbeheer. Ik merk dat het werk van het Waterschap zich voor veel mensen “onder de radar” bevind, “ze doen iets met dijken en zuiveren het afvalwaterwater”. Het werk van het Waterschap in het dagelijks leven brengen is een manier om de activiteiten levend te maken. Daarmee maak je ook duidelijk wat er gebeurd met die jaarlijkse rekening die iedereen op de deurmat krijgt. Ik wil graag samen met u zoeken naar slimme (dwars)verbanden. Bijvoorbeeld door bij het herinrichten van een gebied, om een waterbuffer mogelijk te maken, met bewoners en gebruikers te bekijken hoe dit de aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten.

Daarnaast vind ik het van belang dat er meer met gesloten systemen gewerkt gaat worden bij bedrijven maar ook bij ziekenhuizen. Door emissies van bv bestrijdingsmiddelen maar ook door het uitplassen van medicijnen wordt het water belast. Het wordt daardoor steeds ingewikkelder en duurder om de waterkwaliteit op hoog niveau te houden. Aanpak bij de bron is de beste manier om dit duurzaam aan te pakken. Zo kunnen afvalstoffen weer benut worden als grondstof, wat niet alleen het milieu maar ook kosten spaart.

Hier wil ik me, met uw steun, graag voor inzetten.