Fractie Rivierenland

De onderstaande bestuursleden van Rivierenland vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Hennie Roorda
Dagelijks Bestuurslid

Hennie Roorda woont samen met man en vier kinderen in Nijmegen, maar is geboren en getogen in het waterrijke Friesland, waar ze de liefde voor water met de paplepel heeft meegekregen!

Inmiddels 6 jaar ervaring als waterschapsbestuurder, waarvan de laatste 5 als dagelijks bestuurder. Daarvoor heeft ze 9 jaar in de Nijmeegse gemeenteraad gezeten en gewerkt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds twee en half jaar maakt ze ook deel uit van het Dagelijks bestuur van de Unie van waterschappen.

” Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang! Hoe? Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring uit kunnen blijven en we naast veiligheid ook belangrijke impuls kunnen geven aan leefbaarheid, recreatie en natuur.

Toekomstbestendig betekent ook dat we van afvalwater energie en grondstoffen maken en werk maken van de circulaire economie. Een economie, waarbij geen waardevolle grondstoffen verloren gaan en die ons uiteindelijk ook weer geld opleverd.

Toekomstbestendig is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe dooraderingen de stad gezond houden! Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die nu op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen, vissen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Samen met u als inwoner van ons waterschap, zet ik mij de komende 4 jaar als lijsttrekker van WaterNatuurlijk daar graag voor in!”

Wim van Dijk
Algemeen Bestuurslid

Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide en al bijna 6 jaar voor Water Natuurlijk actief in het algemeen bestuur van het Waterschap. Door mijn grootste hobby, nl vissen ben ik door de hengelsportorganisaties gevraagd om aan Water Natuurlijk mee te doen. Vanuit een blauw gegeven heb ik me ook groen ontwikkeld. Nou ja, zeg maar doorontwikkeld, want ook de natuur had mijn aandacht en dat is nu nog intenser geworden. Vanuit het gegeven dat Water Natuurlijk een belangrijke rol speelt in de waterschapswereld, ook al zijn we pas een periode hierin actief bezig, vind ik het van groot belang daarin nog meer te bereiken. Daarom heb ik “ja” gezegd om er nog een periode van 4 jaar voor te gaan.

Marc Laeven
Algemeen Bestuurslid

k ben Marc Laeven, en woon samen met mijn vrouw en 2 jongste kinderen in Culemborg. De stap naar Culemborg, de Betuwe en Rivierenland hebben we in 2005 gemaakt. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.

Ik ben opgegroeid in het Brabantse land, dichtbij het groen en de riviertjes de Dommel en Tongelreep.
Daar heb ik leren genieten van het buiten zijn en spelen met water.
Maar ook ervaren dat de waterkwaliteit in de jaren ‘70 van de vorige eeuw niet al te best was.

In mijn studies heb ik ook het water en de natuur opgezocht: fysische geografie in Utrecht en geohydrologie in Amsterdam.
Kennis en ervaring heb ik daarna in het water- en milieuveld opgedaan in een loopbaan van inmiddels meer dan 25 jaar bij achtereenvolgens een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak, een onafhankelijke milieuorganisatie en een ingenieursbureau.

Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag, met uw steun, door in 2019. Met mijn bestuurlijke ervaring en vanuit mijn kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert.

Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!