Excursie Amersfoort

3 mei 2019

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

Kiezers bedankt!

17 april 2019

Op woensdag 20 maart 2019 waren er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar ook waterschapsverkiezingen. De opkomst was hoger dan ooit tevoren en meer dan ooit hebben stemmers aangegeven water, natuur, leefomgeving en klimaat belangrijk te vinden.

Water Natuurlijk was al de grootste waterschapspartij van Nederland. En we zijn nog groter geworden! In 9 van de 21 waterschappen werden we zelfs de grootste fractie in het nieuwe algemeen bestuur. Er waren wel duidelijke verschillen. Water Natuurlijk haalde opmerkelijk goede verkiezingsresultaten in waterschappen in het noorden, oosten, midden en zuiden van het land.

Ook in Rivierenland behaalde Water Natuurlijk een zetel winst, en in Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe wisten we onze positie vast te houden en bleef het aantal zetels gelijk.

In het westen van land ligt er nog een duidelijke uitdaging voor Water Natuurlijk. In enkele waterschappen waar lokale partijen of de PvdD goed scoorden, bleef de stembusuitslag voor Water Natuurlijk achter.

Water Natuurlijk Rivierenland van 3 naar 4 zetels

Water Natuurlijk behaalde in waterschap Rivierenland een forse stemmenwinst. We gingen er van 3 naar 4 zetels!

Met de verkiezingen zijn 22 bestuurders democratisch gekozen. 8 bestuurders zijn door hun organisaties aangewezen voor de geborgde zetels. De opkomst bij de verkiezingen was hoog: 53,5%.

Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren en 50PLUS hebben er ieder één zetel bij gekregen. AWP en LRR zijn elk twee zetels kwijtgeraakt. De ChristenUnie verloor er één.

Bijna de helft van het algemeen bestuur (14 leden) neemt voor het eerst plaats in het bestuur van het waterschap. Een derde van de bestuursleden is vrouw. Het zijn er nu tien; voorheen waren het er vijf.

Namens Water Natuurlijk zijn Hennie Roorda, Michiel Alexander de Raaf, Marc Laeven en Moana van IJsseldijk gekozen in het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland.

Waterschap Vallei en Veluwe

In Vallei en Veluwe behaalde Water Natuurlijk een forse stemmenwinst. Het aantal zetels bleef met 3 gelijk. VVD en 50Plus wonnen een zetel ten opzichte van de vorige bestuursperiode. PvdA en SGP leverden een zetel in.

De opkomst in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe was hoger dan het landelijk gemiddelde, respectievelijk 58,3 procent versus 51,4 procent.

Tevens zijn zes algemeen bestuursleden van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw. Vijf vrouwen zijn gekozen en één daarvan wordt geïnstalleerd op één van de zogenoemde ‘geborgde zetels’. Hiermee is 20 procent van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe vrouw.

Kandidaten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe vieren de verkiezingsuitslag

 

Waterschap Rijn en IJssel

In Rijn en IJssel consolideerde Water Natuurlijk zijn 5 zetels.

De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht.

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden.

 

Bedankt voor je stem!

21 maart 2019

“Bij het vallen van de avond spreidt de zwaan zijn vleugels uit in Rivierenland’s wateren en ziet dat het goed gaat met WaterNatuurlijk.”

Beste mensen we zijn ontzettend blij met de definitieve uitslag!
We hebben met onze zichtbaarheid de kiezer kunnen overtuigen dat hun Waterschapsstem bij ons in goede handen is. Onze “Top-4” kandidaten in zijn afgelopen donderdag, 28 maart, officieel toegetreden tot het Algemeen Bestuur van het Waterschap en is een zetel in het Dagelijks Bestuur, de Heemraad, is zo goed als zeker.

Er rust bij Hennie, Michiel, Marc en Moana nu de taak onze programmapunten zo goed mogelijk te gaan realiseren in het Waterschap en ons, burgers, te blijven informeren over waarom er wat besloten en gerealiseerd gaat worden in ons Rivierenland.

De definitieve uitslag

De definitieve zetelverdeling

Waterschappen uiten zorg over woningbouwplannen in Stadsblokken en Meinerswijk

11 maart 2019

De waterschappen Rivierenland en Valei en Veluwe maken zich zorgen over het plan om woningen te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. De besturen van beide waterschappen geven aan dat bouwen in de uiterwaarden risico’s met zich mee brengt. Het plan moet daarom niet alleen getoetst worden aan de huidige hoogwaternormen, maar ook aan toekomstige. Dit plan moet over 50 jaar nog steeds veilig zijn, vinden de beide waterschappen.

Bij beide waterschappen heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen met als doel het hele bouwplan ter discussie te stellen. Arnhem wil meewerken aan de bouw van 430 woningen, waarvan de meeste op Stadsblokken.
Formeel hebben de waterschappen er niets over te zeggen, maar omdat ze bang zijn wel met de gevolgen te maken te krijgen, trekken ze nu wel aan de bel.

Klimaatverandering
Wij doen in Nederland alles om meer ruimte voor de rivieren te scheppen, met het oog op de klimaatverandering. Uit gegevens van de Deltacommissaris blijkt dat we rekening moeten houden met nog meer water dan we al dachten. Dan is het zeer onverstandig om juist in de uiterwaarden woningen te bouwen. De Rijn is ter plaatse al smal, hiermee zorg je voor extra problemen.

Ook veilig en betaalbaar na 2050
Mochten de  Arnhemse bouwplannen wel doorgaan, dat heeft dat op termijn ingrijpende gevolgen. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. Het is noodzaak daarop te anticiperen. Dus niet alleen te kijken naar de waterveiligheid tot 2050, maar ook te kijken naar de effecten daarna. Hoe flexibel ben je nog en zijn we dan ook nog in staat om waterveiligheid te garanderen en desinvesteringen te voorkomen? De keuze voor woningbouw in Meinerswijk heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier, en daarover spreken de waterschappen hun zorgen uit!

De gevolgen zijn nu misschien nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op de langere termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Is het verstandig dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt? Met alle financiële gevolgen van dien?

Juiste lijstnummer Water Natuurlijk lijst 3’

8 maart 2019

Bij de waterschapsverkiezingen in het gebied van Waterschap Rivierenland hebben twee partijen ‘Lijst 2’ op hun posters en ander campagnemateriaal staan: ‘Water Natuurlijk’ en ‘AWP en LRR’. Dat klopt niet.

Water Natuurlijk is weliswaar de tweede partij na de laatste verkiezingen, maar AWP en LRR gaan nu samen de verkiezingen in. Zij hebben op basis van de vorige uitslag  lijstnummer 2 gekregen. Dit heeft de kiesraad op 11 februari bekend gemaakt. Het campagnemateriaal van Water Natuurlijk was toen al gedrukt.

Dus het is AWL en LRR lijst 2 en Water Natuurlijk lijst 3.

Voor de stemwijzer voor de Waterschap Rivierenland – Mijn Stem .

De verkiezingen zijn op 20 maart.

Neem voor nadere informatie contact op met onze lijsttrekker…

Hennie Roorda – 06 52083441

of met de opsteller van het bericht…

Rudi Oortwijn – 06 15098899

 

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

PLOGGEN*, actief bezig zijn en Rijkerswoerdse plassen schoon achterlaten

5 maart 2019

Op zondag 17 maart om 14.00 uur start de eerste plogtocht in Arnhem –Zuid, georganiseerd door de waterschapspartij WaterNatuurlijk.
Deze tocht heeft het doel om lekker actief, al joggend, de omgeving schoon te maken. Van het  zwerfvuil is het vooral het plastic dat in ons water terecht komt en in grotere en kleine deeltjes naar  de zee stroomt. Daar wordt het deel van de ‘plastic soup’ en komt het terecht in de voedselketen van waterdieren en uiteindelijk van de mens. WaterNatuurlijk, de waterschapspartij die opkomt voor mens, dier en natuur, wil met deze verzamelactiviteit hiervoor aandacht vragen.

De volle zakken worden tussen 15.30 uur en 16 uur bij De Rozet in Arnhem aangeboden aan Merijn Tinga, de ‘plasticsoupsurfer’.  Hij is speciaal voor deze actie naar Arnhem gekomen om aandacht te vragen voor het plastic dat (onnodig) in onze wateren terecht komt. Natuurlijk is er iets te drinken voor de ploggers na hun activiteit.

Verzamelplek: Parkeerplaats Eetcafé De Woerd, Rijkerswoerdsestraat 4 , Elst

Merijn Tinga, beter bekend als The Plastic Soup Surfer, heeft een missie. Hij wil de toenemende plastic vervuiling van het mariene milieu stoppen. Zijn campagnes zijn gericht op het voorkomen van plastic afval. De surfplanken worden gebruikt voor deze expeditie. Merijn Tinga is een getrainde bioloog die heeft gewerkt als beeldend kunstenaar en een fulltime plastic activist.

*ploggen. De term ploggen combineert de woorden ‘joggen’ en het Zweedse ‘plocka’, wat zoveel betekent als verzamelen.

Meer informatie:
Dia Vennis:        Diavennis@hotmail.com,        tel.06-5894378

Drie vrouwelijke lijsttrekkers voor Water Natuurlijk in Gelderland!

3 maart 2019

 

Op 20 maart mogen we, naast de verkiezingen voor de provinciale staten ook weer naar de stembus voor de Waterschappen. En waar de meeste partijen die meedoen oude witte mannen hoog op lijst hebben staan, doet Water Natuurlijk dat geheel anders.

In Gelderland, wordt voor alle drie de waterschappen de Water Natuurlijk kar getrokken door een vrouw!

Wat beweegt jullie jonge vrouwen om in deze oude besturen plaats te nemen?
Antoinet van Helvoirt, lijsttrekker voor het waterschap Rijn en IJssel en inmiddels al weer bijna 8 jaar bestuurder in dit waterschap,  begint enthousiast te vertellen: Het werk van de waterschappen is belangrijk, ze zorgen voor droge voeten, veilige dijken en schoon water. “Maar dat wil toch iedereen?”  hoor ik je zeggen, “daar hoef je toch niet voor naar de stembus?” “Ik zeg dan altijd: Vergelijk het maar eens met goede zorg of goed onderwijs, dat wil toch ook iedereen? De vraag is niet of je het belangrijk vindt, maar hoe je vindt dat het geregeld moet worden en dat vraagt wel degelijk om keuzes. Wij van water Natuurlijk kiezen daarbij voor de vier g’s: Groen, Gezond, Gezamenlijk en Genieten!”

Welke keuzes maakt Water Natuurlijk dan anders?
“Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat investeren in duurzaamheid loont”, gaat Astrid Meijer, lijsttrekker voor Vallei en Veluwe verder. “We hebben onze visie: consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, in daden weten om te zetten en hebben aangetoond dat dit zich ook in financiële zin uitbetaalt. En daar krijg je energie van, letterlijk en figuurlijk”. Astrid, is naast lijsttrekker ook fractievoorzitter en werkt als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. “Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden, namelijk duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”.

Verandering
“Bovendien heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren hard gewerkt aan veranderingen binnen het waterschap,” vult de Nijmeegse Hennie Roorda, lijsttrekker voor Rivierenland aan. “We willen hier graag mee door gaan”. “Deze ontwikkelingen, ze smaken naar meer”. “Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we uit al ons afvalwater energie zouden kunnen maken”. “En kijk. Nu ronden we de voorbereidingen af voor onze laatste energiefabriek en daarmee wordt 100% van ons afvalwater ingezet om duurzame energie te produceren”. “Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en leveren we de warmte en koude energie, die opgeslagen zit in ons buitenwater, aan complete woonwijken in de omgeving, zodat niet alleen het waterschap energieneutraal werkt, maar dat zij ook een concrete bijdrage kan leveren aan de duurzame energietransitie in de woningen binnen onze waterschappen”.

Burgers als partners
Hennie Roorda vertelt gedreven verder: “ Maar we maken ook samen met de gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. We zien erop toe dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden niet vanzelfsprekend. Nu in 2019 wel. Simpelweg omdat, dankzij Water Natuurlijk, de visie binnen de waterschappen is gewijzigd; Dijken zijn niet meer alleen meer van het waterschap, maar ze zijn van ons allemaal. Ook hebben we, Water Natuurlijk, een belangrijke impuls gegeven aan het duurzaam beheren van onze bermen en dijken. Dit heeft onder andere de vondst van een bijzondere orchidee opgeleverd; het Rood Bosvogeltje, genaamd! Ook daar willen we met Water Natuurlijk, onverminderd mee door gaan, want investeren in biodiversiteit is investeren in ons klimaat.

Onze inspanningen om prachtige nieuwe zwemwaterlocaties te creëren hebben ook hun vruchten afgeworpen. Bijvoorbeeld; de Lentse en Oosterhoutse plassen in Nijmegen hebben we, ondanks veel verzet van de gemeente, toch vrij weten te houden van vervuild slib.

Bewoners van onze 3 waterschappen; Rivierenland Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, moeten immers met een gerust hart in ons natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is daarom van het allergrootste belang, vinden wij van Water Natuurlijk.

Vandaar dat we ook bezig zijn om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Onze inspanningen hebben daartoe geleid dat begin volgend jaar in de waterzuiveringsinstallatie in Groesbeek een speciale zuiveringsstap wordt ingebouwd die deze scheiding gaat realiseren. Een mooi resultaat waar we energie van krijgen, daar doen we het voor”, vervolgt Hennie.

Diversiteit
“Wat wij ook anders doen dan de andere partijen is dat wij evenveel mannen als vrouwen op onze lijst hebben staan”, vertelt Antoinet. “Juist op de verkiesbare plaatsen”, voegt ze daar snel aan toe. Ze vindt het jammer dat er nog altijd te weinig diversiteit is binnen het waterschapsbestuur. “Uit onderzoek in het bedrijfsleven is gebleken dat bedrijven met een divers samengestelde top succesvoller zijn, meer winst maken en minder vaak failliet gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ook openbare besturen gebaat zijn bij diversiteit.” Aan ons, Water Natuurlijk, zal het in ieder geval niet liggen!”, vervolgt ze.

De  goedlachse Antoinet van Helvoirt is inmiddels al weer 8 jaar dagelijks bestuurder van het waterschap Rijn en IJsel en wil een bestuurder zijn, die dichtbij de mensen staat, die benaderbaar is. “Mensen kunnen me altijd bellen. Als er initiatieven zijn vanuit de lokale gemeenschap of bij ondernemers dan moeten zij mij of het waterschap snel kunnen vinden en een positieve gesprekspartner aantreffen die met ze meedenkt. Dan pas doen we ons werk goed”.

Water Natuurlijk pleit voor natuurvriendelijk bermbeheer in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

1 maart 2019

Water Natuurlijk heeft in het bestuur van Waterschap Rivierenland steeds gepleit voor meer ecologisch bermbeheer in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Nu gesproken wordt over overdracht van de wegentaak aan de inliggende gemeenten, bepleiten wij met klem het volgende:

  • Zowel het waterschap als de gemeenten moeten mee gaan doen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een landelijk initiatief van natuurbeschermingsorganisaties en allerlei sectoren van het bedrijfsleven, waaronder De Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Rabobank, Duurzame Zuivelketen, BoerenNatuur en LTO Nederland. Dit plan moet leiden tot grootschalig herstel van de biodiversiteit en duurzaam beheer van stad, platteland en de natte en droge infrastructuur. Een belangrijke aanleiding voor het plan was de constatering, enkele jaren geleden, van de enorme achteruitgang van de insectenrijkdom sinds 1990.
  • Als de wegentaak in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt overgedragen aan de gemeenten, moet ook de daarvoor benodigde kennis worden overgedragen. Het is noodzakelijk dat de gemeenten ecologen in dienst nemen die weten hoe het moet en die ingeschakelde aannemers goed kunnen aansturen en controleren.
  • Het areaal natuurvriendelijk beheerde bermen mag niet worden verkleind, integendeel: het kan nog worden uitgebreid. In het huidige werkgebied van het waterschap zijn nog enkele weinig verstoorde, voldoende brede wegbermen te vinden die nog niet ecologisch beheerd worden maar die daarvoor wel geschikt zijn. Als de gemeenten het overnemen, kunnen zij het areaal verder uitbreiden door ook geschikte bermen binnen de bebouwde kommen natuurvriendelijk te gaan beheren.

De natte oevers van het Merwedekanaal zijn al zeer bloemrijk.

Achtergrond
Waterschap Rivierenland beheert in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook de polderwegen buiten de bebouwde kom. Deze wegentaak is bij de waterschapsfusie in 2005 overgenomen van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Elders in Rivierenland worden vergelijkbare polderwegen door de inliggende Gelderse en Noord-Brabantse gemeenten beheerd.

Kaart: Natuurparels (vlinders) en ecologisch beheerde bermen (parelsnoeren) in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bron: Prachtlint (https://www.prachtlint.nl/parels/).

Het waterschap wil nu ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de wegentaak overdragen aan de gemeenten en voert hierover verkennende gesprek met Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden. In die gesprekken zal ongetwijfeld gesproken worden over financiële aspecten: de bekostiging en de verdeling van kosten over de gemeenten.

Een belangrijk aspect dat ook besproken moet worden, is de manier waarop de wegen beheerd worden. Het voormalige Hoogheemraadschap is er al rond 2000 toe overgegaan een klein deel van de wegbermen ecologisch te beheren. Het doel daarvan was: iets doen voor de natuur, in het kader van de ‘brede kijk’ van het waterschap. De ‘brede kijk’ houdt in: het ondersteunen van het werk van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Ecologisch beheer komt erop neer dat de bermen veel bloemrijker worden gemaakt en dat bij het maaien goed rekening wordt gehouden met de fauna, zoals bijen, vlinders en andere insecten.

De bermen van het Merwedekanaal worden ecologisch beheerd door de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Op de foto wordt maaisel afgevoerd. Dat maakt de bodem schraler, waardoor snelle groeiers, zoals brandnetels, fluitenkruid en gewone berenklauw, worden afgeremd. Er komt meer ruimte voor traag groeiende planten, de bloemrijkdom neemt geleidelijk toe. Foto: Dick Kerkhof.

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren bij het bermbeheer belangrijke stappen gezet. Zo is het aantal ecologisch beheerde bermen fors uitgebreid. Het waterschap heeft ook het beheerconvenant Prachtlint medeondertekend (evenals o.a. de provincie Zuid-Holland en enkele gemeenten). Het Prachtlint beoogt de ontwikkeling van een netwerk van bloem- en insectenrijke bermen en soortenrijke watergangen, waarmee ‘Natuurparels’ (zowel grote officiële natuurgebieden als kleine particuliere eldorado’s) onderling verbonden worden.

123456789