Vispassages en Water Natuurlijk

13 oktober 2015
Waterschap Rivierenland investeert ‚ā¨ 3,5 mln in vispassages om vismigratie te stimuleren. Daar zijn wij als fractie heel blij mee.¬†De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor meer vispassages. Waarom? Dat vertelt Wim van Dijk, u hieronder.¬† Wat is een vispassage? Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven … Lees "Vispassages en Water Natuurlijk" verder

Waterschap Rivierenland investeert ‚ā¨ 3,5 mln in vispassages om vismigratie te stimuleren. Daar zijn wij als fractie heel blij mee.¬†De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor meer vispassages. Waarom? Dat vertelt Wim van Dijk, u hieronder.¬†

Wat is een vispassage?

Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw, sluis of door een gemaal ontoegankelijk geworden achterland. Dan kan een passage of trap aangelegd worden om doorgang te bevorderen.

vispassage
Vispassage

Door verdergaande waterbeheersing, hetzij om ‚Äúdroge voeten‚ÄĚ te houden of economisch belangen, denk bv aan landbouwbelangen, zijn in de loop van de tijd deze belemmeringen voor de vis aangelegd. In eerste instantie is nooit gedacht over de welstand van de vis, nee, andere belangen overheersten. Toch kwam de gedachte op om maatregelen te treffen, in eerste instantie niet omdat de welstand van de vis zo belangrijk werd geacht, nee, economisch ontstond schade, de visstand van bepaalde soorten, zoals paling of bepaalde soorten witvis, zoals snoek, snoekbaars of zeelt ging zodanig achteruit dat toen pas de gedachte ontstond dat er teveel belemmeringen waren die natuurlijke¬†vistrek tegen hielden. Paling kon de zee niet meer bereiken om te gaan paaien, zalm kon de rivieren niet meer optrekken om hun voortplanting te regelen.

Waarom vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat er meer passages worden aangelegd?

Naast deze economische teruggang ontstond ook de gedachte dat belemmeringen als sluizen, dijken, dammen en stuwen ook de natuur schade deden. Want vis is een natuurlijke bewoner met zijn eigen habitat, die door de kunstwerken verstoord werd. Naast de economische belangen gingen ook de stekelbaars en zo meetellen. Het heeft eigenlijk bestwel lang geduurd voordat het besef doordrong dat hieraan wat gedaan moest worden. Ook voor Water Natuurlijk is dit een belangrijk punt. Wij zetten ons in voor de natuur in al z’n facetten en daar horen vistrappen en vispassages ook bij.

Het heeft ook de tijd nodig gehad om het juiste middel te vinden. We weten van zalm en forel dat zij al springend hindernissen kunnen nemen, terwijl van andere soorten zoals de winde, stekelbaars er een doorgang moet zijn die zij zwemmend moeten kunnen nemen. Het is van essentieel belang dat vismigratie die gebieden aan elkaar verbindt die voor de vis aantrekkelijk genoeg is voor paai-, opgroei- en schuil- en overwinteringsplaatsen.

Driedoornige stekelbaars, (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat)
Driedoornige stekelbaars, (Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat)

De investering van 3,5 miljoen is een eerste stap

Waterschap Rivierenland heeft in de vergadering van juni een krediet van ‚ā¨ 3,5 mln beschikbaar gesteld om vismigratie te stimuleren. Dat is een stap in de goede richting, maar dan zijn we er nog niet. Vispassages mogelijk maken is 1, ervoor zorgen dat dan ¬†belangrijk economische soorten voor of na de passage niet weggevangen worden is 2. Het kan niet zo zijn dat met veel geld vismigratie wordt ondersteund, terwijl het mogelijk is om voor of na de passage een rijk gedekte economisch dis gevonden wordt.

Conclusie: Vispassages, in welke vorm dan ook een must, maar toezicht na de uitvoering zeer zeker ook. Ook hierin moeten wij als Water Natuurlijk onze rol spelen, dan kan ons water weer veel natuurlijker worden.

Wim van Dijk, lid AB Rivierenland
Wim van Dijk, lid AB Rivierenland

Hennie Roorda; Heemraad waterketen, innovatie en duurzaamheid

21 april 2015
Water Natuurlijk levert in het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden de portefeuillehouder waterketen, innovatie en duurzaamheid. Hennie Roorda, nu ook verantwoordelijk voor een deel van deze onderwerpen, zal deze taak op haar nemen. Op maandag 20 april zijn Water Natuurlijk, CDA, fractie Ongebouwd, SGP/CU en PvdA overeengekomen samen het college van Dijkgraaf en Heemraden … Lees "Hennie Roorda; Heemraad waterketen, innovatie en duurzaamheid" verder

Water Natuurlijk levert in het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden de portefeuillehouder waterketen, innovatie en duurzaamheid. Hennie Roorda, nu ook verantwoordelijk voor een deel van deze onderwerpen, zal deze taak op haar nemen.

150331 WSRL foto Hennie

Op maandag 20 april zijn Water Natuurlijk, CDA, fractie Ongebouwd, SGP/CU en PvdA overeengekomen samen het college van Dijkgraaf en Heemraden te vormen. Het akkoord op hoofdlijnen heeft een sterke focus op innovatie. We hebben er vertrouwen in dat we samen met onze partners mooie stappen kunnen zetten naar een duurzaam en modern waterschap met oog voor uw belang en ruimte voor uw inbreng.

Op vrijdag 24 april presenteren de 5 partijen het bestuursakkoord op hoofdlijnen aan de leden van het Algemeen Bestuur in een informele bijeenkomst. De vaststelling van het akkoord en de be√ędiging van de heemraden zal plaatsvinden op 11 mei.

WSRL wr_logo_met_randen_72dpi

Persbericht

Dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland gevormd

20 april 2015

Waterschap Rivierenland krijgt een dagelijks bestuur dat bestaat uit de partijen CDA, Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/CU en PvdA.

Op 18 maart waren de waterschapsverkiezingen. Bij Waterschap Rivierenland zijn het CDA en de fractie Ongebouwd de grootste partijen geworden. Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, is als informateur aangesteld.

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met alle partijen in het nieuwe algemeen bestuur. Na de eerste gespreksronde spraken 5 partijen de intentie uit om samen een dagelijks bestuur te vormen. Na rijp beraad hebben deze 5 partijen in gezamenlijkheid besloten om toch niet samen verder te gaan vanwege een verschil van inzicht over de uitvoering van het bestuursakkoord met de VVD. Vervolgens is de PvdA benaderd. Deze partij heeft net als de VVD drie zetels. Met de nieuwe coalitie van 5 partijen is overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord op hoofdlijnen en de portefeuilleverdeling. Het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden zal op 11 mei worden ge√Įnstalleerd.

Water Natuurlijk in nieuw college Rivierenland

3 april 2015
Water Natuurlijk¬†is¬†weer vertegenwoordigd in het college van Dijkgraaf en Heemraden in Rivierenland. De afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle partijen. Uit de terugkoppeling hiervan bleek dat alle partijen Water Natuurlijk graag weer in het college zien. Wij zijn blij dat alle partijen de toegevoegde waarde zien van onze inbreng binnen het bestuur … Lees "Water Natuurlijk in nieuw college Rivierenland" verder

Water Natuurlijk is weer vertegenwoordigd in het college van Dijkgraaf en Heemraden in Rivierenland.

WSRL wr_logo_met_randen_72dpiDe afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle partijen. Uit de terugkoppeling hiervan bleek dat alle partijen Water Natuurlijk graag weer in het college zien. Wij zijn blij dat alle partijen de toegevoegde waarde zien van onze inbreng binnen het bestuur en gaan graag de verdiepende gesprekken aan. Ons doel daarbij zal zijn; een duurzaam en innovatief bestuur dat openstaat voor samenwerking met haar omgeving.

Hieronder ziet u het persbericht van Waterschap Rivierenland over de vorming van het dagelijks bestuur.

Coalitie dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland bekend

Een week na de be√ędiging van de nieuwe bestuursleden van Waterschap Rivierenland hebben vijf partijen de intentie uitgesproken het dagelijks bestuur te gaan vormen: CDA, fractie Ongebouwd, Water Natuurlijk, SGP/ChristenUnie en VVD. De afgelopen week voerde informateur Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, gesprekken met alle partijen van het nieuwe bestuur.

Op basis van inhoudelijke standpunten en de huidige goede samenwerking gaan de coalitiepartners een bestuursakkoord op hoofdlijnen opstellen dat ruimte laat voor nadere uitwerking en debat.

De coalitiepartijen vinden inbreng van partijen die niet aan de coalitie deelnemen, ook belangrijk. Heijkoop is verheugd over de gang van zaken: ‚ÄúDe constructieve opstelling van de partijen leidt tot een snel en goed resultaat.‚ÄĚDe coalitiepartners hopen volgende week een concept-bestuursakkoord aan de overige partijen voor te leggen. Ruim een week later zou het nieuwe dagelijks bestuur benoemd kunnen worden door het algemeen bestuur.

 Otter Blauwe Laarzen transparant

De nieuwe fractie; klaar voor de start!

31 maart 2015
Op 26 maart zijn Hennie Roorda, Wim van Dijk en Anne-Margreet van Putten, namens Water Natuurlijk, be√ędigd als algemeen bestuurslid van het Waterschap Rivierenland. De fractie zal zich vol nieuwe energie de komende 4 jaar gaan inzetten voor een innovatief en duurzaam waterschap met oog voor water in en om de stad. Inmiddels is het … Lees "De nieuwe fractie; klaar voor de start!" verder

150331 fractie foto

Op 26 maart zijn Hennie Roorda, Wim van Dijk en Anne-Margreet van Putten, namens Water Natuurlijk, be√ędigd als algemeen bestuurslid van het Waterschap Rivierenland. De fractie zal zich vol nieuwe energie de komende 4 jaar gaan inzetten voor een innovatief en duurzaam waterschap met oog voor water in en om de stad.

Inmiddels is het proces van de vorming van een nieuw dagelijks bestuur gestart, zie het onderstaande persbericht van Waterschap Rivierenland van 26 maart jl.. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen hierin via deze website.

Coalitiebesprekingen Waterschap Rivierenland gestart

Nu het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland is be√ędigd, worden de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur.

De twee grootste fracties, CDA en categorie Ongebouwd, zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben als informateur de heer Jan Heijkoop in de arm genomen. Heijkoop is burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, heeft ervaring met formeren in diverse gemeenten en is betrokken geweest bij de reorganisatie van Limburgse waterschappen.

De opdracht aan de informateur is om een zo breed mogelijke coalitie te vormen met een kleiner dagelijks bestuur dan nu. Heijkoop spreekt zaterdag al met alle fractievoorzitters en eventueel met een tweede lid van de diverse fracties. De fracties kunnen hun doelstellingen voor de komende periode aangeven. Op deze manier kunnen partijen die mogelijk niet in de coalitie komen, toch inbreng hebben in het bestuursprogramma dat na de formatie door de coalitie opgesteld wordt. De informateur streeft ernaar binnen drie weken te komen tot een nieuw dagelijks bestuur.

Weer drie zetels voor Water Natuurlijk in Rivierenland.

21 maart 2015
Voorlopige uitslag op lijstniveau bekend Op woensdag 18 maart hebben 352.706 mensen uit de gemeenten in het Rivierengebied een stem uitgebracht voor 22 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. Er is een opkomstpercentage van 45,3%. Dat is bijna een verdubbeling van de opkomst van de verkiezingen in 2008 van 22,3%. Water Natuurlijk … Lees "Weer drie zetels voor Water Natuurlijk in Rivierenland." verder

Voorlopige uitslag op lijstniveau bekend

Op woensdag 18 maart hebben 352.706 mensen uit de gemeenten in het Rivierengebied een stem uitgebracht voor 22 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. Er is een opkomstpercentage van 45,3%. Dat is bijna een verdubbeling van de opkomst van de verkiezingen in 2008 van 22,3%.

Water Natuurlijk de 2e partij gebleven. Van de beschikbare 22 zetels zullen we weer 3 zetels innemen. Wij zijn blij met deze steun en zullen ons als fractie vol energie inzetten voor een groen, innovatief en duurzaam waterschap.

Definitieve uitslag op kandidaatniveau

De definitieve uitslag op kandidaatsniveau wordt op maandag 23 maart om 10:00u bekend gemaakt in Tiel. Dan zijn ook de 30 nieuwe Algemeen Bestuursleden bekend.

Op 25 maart moet het huidige algemeen bestuur van het waterschap besluiten over de toelating van de nieuwe leden. Op 26 maart komt het nieuwe algemeen bestuur voor het eerst bij elkaar. Dan wordt ook de eed of gelofte afgelegd.

Succesvolle excursie Diefdijk

15 maart 2015
Wandel mee met Water Natuurlijk! De excursie over de historie van de Diefdijk op zaterdagmiddag 14 maart was met ruim 50 deelnemers goed bezocht. ¬†Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen nam de deelnemers¬† mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier. ¬†Tijdens de excursie gingen we in gesprek over groene en meerlaagse waterveiligheid … Lees "Succesvolle excursie Diefdijk" verder

Wandel mee met Water Natuurlijk!

excursie Diefdijk maart 2015 foto 1

De excursie over de historie van de Diefdijk op zaterdagmiddag 14 maart was met ruim 50 deelnemers goed bezocht.  Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen nam de deelnemers  mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier.  Tijdens de excursie gingen we in gesprek over groene en meerlaagse waterveiligheid en wat daarbij geleerd kan worden van de historie van ons dijken- en watersysteem.

Voor meer informatie zie presentatie;  Wijsheden van een pijnlijk leerproces

freecard 2015 voorkant

Even voorstellen: onze lijsttrekker Hennie Roorda.

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de enige vrouwelijke lijsttrekker in Rivierenland voor; Hennie Roorda. Hennie Roorda woont samen met man … Lees "Even voorstellen: onze lijsttrekker Hennie Roorda." verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de enige vrouwelijke lijsttrekker in Rivierenland voor; Hennie Roorda.

010rd_waterschap Hennie Roorda

Hennie Roorda woont samen met man en vier kinderen in Nijmegen, maar is geboren en getogen in het waterrijke Friesland, waar ze de liefde voor water met de paplepel heeft meegekregen!

Inmiddels 6 jaar ervaring als waterschapsbestuurder, waarvan de laatste 5 als dagelijks bestuurder. Daarvoor heeft ze 9 jaar in de Nijmeegse gemeenteraad gezeten en gewerkt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds twee en half jaar maakt ze ook deel uit van het Dagelijks bestuur van de Unie van waterschappen.

‚ÄĚ Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo‚Äôn rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang! Hoe? Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring uit kunnen blijven en we naast veiligheid ook belangrijke impuls kunnen geven aan leefbaarheid, recreatie en natuur.

Toekomstbestendig betekent ook dat we van afvalwater energie en grondstoffen maken en werk maken van de circulaire economie. Een economie, waarbij geen waardevolle grondstoffen verloren gaan en die ons uiteindelijk ook weer geld opleverd.

Toekomstbestendig is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe dooraderingen de stad gezond houden! Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die nu op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen, vissen en recre√ęren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Samen met u als inwoner van ons waterschap, zet ik mij de komende 4 jaar als lijsttrekker van WaterNatuurlijk daar graag voor in!‚ÄĚ

freecard 2015 voorkant

Even voorstellen: kandidaat nr. 2 Wim van Dijk

13 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Wim van Dijk. Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 2 Wim van Dijk" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Wim van Dijk.

Wim 1

Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide en al bijna 6 jaar voor Water Natuurlijk actief in het algemeen bestuur van het Waterschap. Door mijn grootste hobby, nl vissen ben ik door de hengelsportorganisaties gevraagd om aan Water Natuurlijk mee te doen. Vanuit een blauw gegeven heb ik me ook groen ontwikkeld. Nou ja, zeg maar doorontwikkeld, want ook de natuur had mijn aandacht en dat is nu nog intenser geworden. Vanuit het gegeven dat Water Natuurlijk een belangrijke rol speelt in de waterschapswereld, ook al zijn we pas een periode hierin actief bezig, vind ik het van groot belang daarin nog meer te bereiken. Daarom heb ik ‚Äúja‚ÄĚ gezegd om er nog een periode van 4 jaar voor te gaan.Laars met vissen

Even voorstellen: kandidaat nr. 3 Anne-Margreet van Putten

12 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Anne-Margreet van Putten. Ik ben Anne-Margreet, samen met mijn man en … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 3 Anne-Margreet van Putten" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Anne-Margreet van Putten.

D66 Gelderland - Provinciale Staten

Ik ben Anne-Margreet, samen met mijn man en onze jongste dochter woon ik in Nijmegen.

Ik ben opgegroeid op Texel. Omringd zijn door water was een onlosmakelijk deel van mijn leven net als oog hebben voor de kracht, schoonheid en diversiteit van de natuur. Dat werd bijvoorbeeld elk jaar duidelijk als de najaarsstormen weer een deel van de duinen hadden weggeslagen. Het was een spectaculaire beleving om met een storm naar het strand te gaan en de wind om je heen te voelen razen en de golven tegen de duinen te zien slaan.

Toen ik begin jaren ‚Äė90 in Nijmegen Planologie studeerde merkte ik dat water, met name de hoogwaterstand van de Waal, ook het leven be√Įnvloedde in de stad. Bij hoogwater werd de Waalkade afgesloten. In 1995 moesten zelfs gebieden in de regio worden ontruimd omdat de waterstand gevaarlijk hoog werd. Dat was indrukwekkend en kwam dichtbij.

De afgelopen jaren heb ik mijn maatschappelijke betrokkenheid met veel plezier en inzet via mijn raadslidmaatschap van D66 vormgegeven. Daarbij was ik o.a. betrokken bij de wijken en de openbare ruimte. In de stad zijn door het ontkoppelen van het regenwater en door aanleg van wadi’s veel wijken groener en blauwer geworden. En rondom de stad zijn door samenwerking tussen gemeentes, waterschap en provincie veel initiatieven gerealiseerd om water en natuur toegankelijker te maken voor recreatie.

Wat ik de komende jaren wil bereiken is:

Een verdubbeling van projecten waarbij burgers en belangengroepen direct betrokken zijn bij het waterbeheer. Ik merk dat het werk van het Waterschap zich voor veel mensen ‚Äúonder de radar‚ÄĚ bevind, ‚Äúze doen iets met dijken en zuiveren het afvalwaterwater‚ÄĚ. Het werk van het Waterschap in het dagelijks leven brengen is een manier om de activiteiten levend te maken. Daarmee maak je ook duidelijk wat er gebeurd met die jaarlijkse rekening die iedereen op de deurmat krijgt. Ik wil graag samen met u zoeken naar slimme (dwars)verbanden. Bijvoorbeeld door bij het herinrichten van een gebied, om een waterbuffer mogelijk te maken, met bewoners en gebruikers te bekijken hoe dit de aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten.

Daarnaast vind ik het van belang dat er meer met gesloten systemen gewerkt gaat worden bij (agrarische)bedrijven maar ook bij ziekenhuizen. Door emissies van bv bestrijdingsmiddelen maar ook door het uitplassen van medicijnen wordt het water belast. Het wordt daardoor steeds ingewikkelder en duurder om de waterkwaliteit op hoog niveau te houden. Aanpak bij de bron is de beste manier om dit duurzaam aan te pakken. Zo kunnen afvalstoffen weer benut worden als grondstof, dat is goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee.

Hier wil ik me, met uw steun, graag voor inzetten.

097rd_waternatuurlijk Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Even voorstellen; kandidaat nr. 4 Susanne Agtenbosch

11 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 4¬†voor; Susanne Agterbosch. Ik woon met mijn gezin in Lent op een steenworp … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 4 Susanne Agtenbosch" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 4 voor; Susanne Agterbosch.

Susanne Agterbosch

Ik woon met mijn gezin in Lent op een steenworp afstand van de Waaldijk.

Met een achtergrond in de milieumaatschappijwetenschappen en werkzaam bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland houd ik mij al geruime tijd bezig met zorg voor de combinatie van water, natuur, landschap en leefbaarheid.

Voldoende, schoon en gezond water is essentieel voor alles wat leeft. Waterbeheer gaat om kwantiteit, beheer van dijken en veiligheid, maar ook om kwaliteit, landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Het watersysteem is bovendien in belangrijke mate bepalend voor een veelheid aan (maatschappelijke en economische) gebruiksfuncties. Het is van essentieel belang voor mensen om te kunnen wonen, ondernemen, werken of recre√ęren. Tegelijkertijd staat de burger op grote afstand.

Binnen het nieuwe bestuur wil ik mij sterk maken om burgers en belangengroepen te betrekken bij de verschillende taken en activiteiten van het waterschap. De betrokkenheid van inwoners bij een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer is voor mij een belangrijk speerpunt!

123456789101112131415