Water? Natuurlijk Betaalbaar!

10 maart 2015
Water Natuurlijk, laat met een 5-puntenplan zien dat innovatief en duurzaam beheer niet leidt tot hogere waterschapsbelastingen maar op termijn zelfs tot lagere lasten kan leiden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot betaalbare lasten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen … Lees "Water? Natuurlijk Betaalbaar!" verder

Water Natuurlijk, laat met een 5-puntenplan zien dat innovatief en duurzaam beheer niet leidt tot hogere waterschapsbelastingen maar op termijn zelfs tot lagere lasten kan leiden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot betaalbare lasten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en wil zij inwoners stimuleren zelf meer maatregelen te laten nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad, bijvoorbeeld door hun tuin regenklaar te maken.

010rd_waterschap Hennie Roorda

Hennie Roorda, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Rivierenland: ‘Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de rekening die jaarlijks op de mat valt. Logisch dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed wordt benut. Water Natuurlijk laat met dit plan zien dat juist een duurzaam waterbeheer tot betaalbare lasten én tot mooiere resultaten leidt.’ Het waterschap heeft volgen Water Natuurlijk bijvoorbeeld veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en warmte/koude opslag realiseren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen verdienen volgens Water Natuurlijk zichzelf terug en kunnen leiden op termijn tot lagere waterschapsbelastingen. Bij Nijmegen is al een energiefabriek gerealiseerd en er zijn er twee in aanbouw bij Tiel en in het westen van Rivierenland.

De partij wil verder het principe van de vervuiler betaalt veel consequenter doorvoeren. Volgens Water Natuurlijk lijden nog te vaak de goeden onder de verspillers en vervuilers. Door vaker te controleren en strenger te handhaven wil Water Natuurlijk overtreders steviger aanpakken. Roorda: ‘Blauwalg wordt veelal veroorzaakt doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt. En nog schrikbarend veel tuinders bv in de Bommelerwaard gebruiken nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen. Terecht maken mensen zich ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil dat al deze problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen niet in het water terecht komen. Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest te voorkomen. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de blaren zitten.’

Water Natuurlijk wil ook experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op je waterschapsbelasting voor bewoners met een regenbestendige tuin. Het vijfpuntenplan omvat verder voorstellen voor een eerlijkere benutting van de belastingopbrengsten en kostendeling door combinatie van waterveiligheidsmaatregelen met recreatie en natuur.

Lees meer;

150310 5 punten plan betaalbaarheid Rivierenland IMG_2044

Even voorstellen: kandidaat nr. 5 Marc Laeven

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 5 voor; Marc Laeven. Ik ben Marc Laeven, net 50 jaar geworden en … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 5 Marc Laeven" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 5 voor; Marc Laeven.

Foto Marc

Ik ben Marc Laeven, net 50 jaar geworden en ben getrouwd en heb 3 kinderen. Sinds ruim 10 jaar woon ik met veel plezier in de Betuwe in Culemborg. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.

Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag door in 2015. Mijn kennis en ervaring met water heb ik – naast dit bestuurswerk – opgedaan via studies (fysische geografie en geohydrologie) en werk: tien jaar bij een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak en vijftien jaar bij een onafhankelijke milieuorganisatie.

Vanuit deze kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert. Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Laars langs beek

Even voorstellen: kandidaat nr. 6 Dirk Kerkhof

9 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 7 voor; Dirk Kerkhof. Als vegetatiekundige en ecoloog heb ik veel onderzoek gedaan … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 6 Dirk Kerkhof" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 7 voor; Dirk Kerkhof.

Dick Kerkhof op Reeuwijkse Plassen

Als vegetatiekundige en ecoloog heb ik veel onderzoek gedaan in het rivierengebied. Al jarenlang adviseer ik terreinbeheerders, zoals De Landschappen, Staatsbosbeheer en Verenigingen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Sinds 1995 zit ik in waterschapsbesturen. Daarin maak ik me vooral sterk voor de natte natuur in en langs watergangen en de droge natuur op dijken en kaden.

Even voorstellen; kandidaat nr. 7 Maria Wiebosch-Steeman

8 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 7 voor; Maria Wiebosch-Steeman. Sinds 2005 woon ik samen met mijn man … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 7 Maria Wiebosch-Steeman" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 7 voor; Maria Wiebosch-Steeman.

Maria

Sinds 2005 woon ik samen met mijn man Willem Jan in Hardinxveld-Giessendam.

Wij kenden de Alblasserwaard al van fietstochten en rekenen het tot een van de mooiste gebieden van Nederland. Fietsen en wandelen vanuit huis en vanuit de verschillende stations langs de MerwedeLinge-lijn doen we regelmatig in alle jaargetijden.

Wij houden van de kleine paden over de tiendwegen, waar je midden tussen de weilanden loopt en waar je dan geniet van koeien, schapen, vogels en planten in en aan de rand van de watergangen.

Van 1995 tot 1999 was ik dagelijks bestuurslid, Hoogheemraad, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik behoorde toen tot de zogenaamde Groene waterschappers. Dat waren de voorlopers van Water Natuurlijk.

Ik heb me toen beziggehouden met de handhaving van milieuregels bij bedrijven. Zowel op bedrijventerreinen als bij land- en tuinbouwbedrijven, zoals de seringenteelt in Aalsmeer en de bomenteelt in Boskoop.

Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op water in Nederland. Mooie polders, natuurgebieden en onze rivieren zijn niet alleen voor de inwoners van Nederland van belang, maar ook voor mensen uit het buitenland. Steeds meer mensen komen voor korte of langere tijd daar hun vakantie doorbrengen. Dat is goed voor de lokale economie: mensen huren een fiets of boot, drinken ergens koffie of kopen iets om mee naar huis te nemen.

Ook in een stedelijke omgeving is water van belang.

Gelukkig worden er steeds meer huizen gebouwd die aan een watergang liggen. Dat is verstandig bouwen, omdat bij een grote regenbui het water niet alleen via een riool, maar vooral via sloten en grote watergangen naar de rivieren en zee wordt afgevoerd. Maar beter nog is het om water vast te houden in een gebied.

Om die reden bestaat mijn tuin niet alleen uit terras, maar heb ik een groot stuk met planten opgefleurd. Planten die uitgezocht zijn op hun aantrekkingskracht op bijen en vlinders. Zo houdt mijn tuin bij regen niet alleen water vast, wat goed is voor het milieu, maar heb ik er veel bekijks van omwonenden als de vlinders vliegen.

bijen

Omdat natuur en landschap mijn warme interesse hebben ben ik kandidaat voor Water Natuurlijk en zet ik graag mijn kennis en ervaring in voor een mooi Rivierengebied.

Even voorstellen; nr. 8 Hester Swart

5 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 8 voor; Hester Swart. Mijn naam is Hester Swart, ik ben 31 … Lees "Even voorstellen; nr. 8 Hester Swart" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 8 voor; Hester Swart.

Hester 2

Mijn naam is Hester Swart, ik ben 31 en ik woon in Nijmegen. Ik ben een jonge, frisse, leergierige enthousiasteling die graag een constructieve bijdrage wil leveren aan de duurzame missie van Water Natuurlijk in het waterschap Rivierenland.

Ik heb Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Tijdens mijn studie was ik actief bij het Universitair Milieuplatform, waar mijn interesse in duurzaamheid verder werd aangewakkerd.

Ik zou graag meer bekendheid geven aan het waterschap: wat doet het, waarom is het belangrijk, wat hebben burgers er aan en wat zijn concrete dingen waar het waterschap mee bezig is. Ik voel me thuis bij Water Natuurlijk omdat deze partij, net als ik, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan.

otter en laarzen

Waterkwaliteit in de Bommelerwaard; een echt zorgenkindje.

3 maart 2015
De waterkwaliteit in de Bommelerwaard is een echt zorgenkindje. Vervuiling met name door de glastuinbouw heeft hier een grote, negatieve, invloed op. Maar er zijn ook lichtpuntjes. De dijken worden met behulp van vrijwilligers weer groen en bloemrijk, dat is goed voor o.a. de bijen. Uit het afvalwater wordt telkens meer waardevolle energie en grondstoffen teruggewonnen. … Lees "Waterkwaliteit in de Bommelerwaard; een echt zorgenkindje." verder

De waterkwaliteit in de Bommelerwaard is een echt zorgenkindje. Vervuiling met name door de glastuinbouw heeft hier een grote, negatieve, invloed op. Maar er zijn ook lichtpuntjes.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs
Foto: Leo Roos

De dijken worden met behulp van vrijwilligers weer groen en bloemrijk, dat is goed voor o.a. de bijenUit het afvalwater wordt telkens meer waardevolle energie en grondstoffen teruggewonnen. Dat is positief voor het milieu én uw portemonnee. Het weekblad “Het Carrilon” sprak hierover met onze lijsttrekker Hennie Roorda en Gijsbert Smit. Het verslag hiervan is gepubliceerd op 25 februari jl..

U kunt het hieronder lezen.

Het Carrilion, interview met Hennie Roorda en Gijsbert Smit Water Natuurlijk Rivierenland

 Met uw steun een betere waterkwaliteit. Met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Even voorstellen: kandidaat 9 Gijsbert Smit

1 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 9 voor, Gijsbert Smit. Gijsbert Smit is sinds begin jaren “90 woonachtig en … Lees "Even voorstellen: kandidaat 9 Gijsbert Smit" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 9 voor, Gijsbert Smit.

Gijsbert Smit

Gijsbert Smit is sinds begin jaren “90 woonachtig en werkzaam in het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard  als beeldend kunstenaar, vormgever en bestuurder. Hij is vader van twee dochters.

Hij heeft een diepe liefde voor het rivierenlandschap. Zoals hij het zelfs zegt; “In de jaren tachtig heb ik het Rivierenland ontdekt, en blijf het ontdekken iedere dag weer. In de eerste tijd moest ik met lede ogen aanzien hoe de uiterwaarden ontdaan werden van de oorspronkelijke natuur, waar de grote issues speelden als baggerstort, ernstige watervervuilingen en de teloorgang van het oorspronkelijke landschap. Gelukkig veranderde het maatschappelijke klimaat en mochten natuurliefhebbers meepraten over de nieuwe vormgeving van ons landschap en omgeving. Als beeldend kunstenaar kon ik blijven schilderen en kreeg ik opdrachten in de landschappelijke sfeer.

Binnen de stichting Dorp en Landschap ben ik sinds jaar en dag actief bij het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en uitwerkingsplannen voor de kwetsbare stroomdal –natuur in de Bommelerwaard.  Samen met de Natuurwacht Bommelerwaard en de GMF heb ik me ingezet voor het behoud van de bloemrijke dijken. Als vrijwillige dijk”loper” ben ik inzetbaar voor het Waterschap in tijden van extreem hoog water. Als groene bestuurder kon ik als wethouder en raadslid de visie van GroenLinks over het voetlicht brengen en uitwerken.

uitsnede

Even voorstellen; kandidaat nr. 10 Rob Wannyn

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 10 van de lijst voor: Rob Wannyn. Ik ben Robert Jan Wannyn en … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 10 Rob Wannyn" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 10 van de lijst voor: Rob Wannyn.150112-foto-R.-Wannyn-aan-Water-Natuurlijk

Ik ben Robert Jan Wannyn en woon al meer dan 40 jaar in Sliedrecht. Vanuit mijn opleiding, mijn werk en vanuit betrokkenheid, ben ik bekend met de rol en het werk van waterschappen.

Als zeiler, van jongs af, was mijn opleiding HTS weg- en waterbouw een voor de hand liggende keuze. Na ook mijn bouwkundige en economische opleiding heb twaalf jaar in de natte aannemerij gewerkt. Daarna ben actief geweest op het terrein van ruimtelijke ordening en bouwen. Daarbij heb ik in vele ruimtelijke ordeningsprocedures het spel tussen overheden onderling en marktpartijen leren kennen.

Sinds 2004 vertegenwoordig ik freelance bedrijven en gemeentelijke overheden op het terrein van ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Daarbij is het werken met waterschappen geregeld aan de orde. Als inwoner van Sliedrecht ben ik lokaal betrokken bij D66. In het programma van Water Natuurlijk kan ik mij uitstekend vinden.

In de vorige periode van dijkversterking ben ik lang actief geweest in een bewonersgroep. Toen voor belangenbehartiging tegen toen nog  te traditionele opvattingen van het waterschap. Recent ben ik, in aansprekende samenwerking met het waterschap, betrokken geweest bij een planuitwerking in het kader van de actuele dijkversterking.

Graag wil ik mij inzetten voor Water Natuurlijk, om een bijdrage te leveren aan beleids- en planontwikkeling met betrekking tot natuurbeheersing en leefbaarheid in Rivierenland.

Laars op boot (2)

Even voorstellen: kandidaat nr. 11 Jet Westhoff

26 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 11 van de lijst voor: Jet Westhoff. Jet Westhoff en woont samen met … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 11 Jet Westhoff" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 11 van de lijst voor: Jet Westhoff.

Jet Westhoff

Jet Westhoff en woont samen met haar partner in Gorinchem. Ze is een enthousiast fietser en kan ook volop genieten van de natuur tijdens mijn roeitochten.

Vanuit haar werk bij diverse adviesbureaus en gemeenten is ze regelmatig betrokken geweest bij integratie van water en groen bij gebiedsontwikkelingen.

Jet; “Water biedt veel mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

De rol van het watersysteem wordt door de klimaatverandering steeds meer bepalend. Het is dus belangrijk om daar nu al zoveel mogelijk op in te spelen. Met name in stedelijk gebied dient deze klimaatadaptatie te worden meegenomen bij alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen. In dit geheel speelt de burger een belangrijke rol.

Vanuit mijn achtergrond en ervaring (Landbouwschool en Agrarische Milieukunde) wil ik ook bijdragen aan meer vernieuwing en verduurzaming van de landbouw in samenwerking met de agrarische sector.”

Gezond water, van levensbelang.

24 februari 2015
Water moet schoon en gezond zijn: Schoon water is immers nodig om drinkwater uit te maken en gewassen mee te laten groeien, vee te laten drinken, op te kunnen recreëren en om in te zwemmen. Maar het mooie van water is, dat het zichzelf kan reinigen. Dit zelfreinigend vermogen van water willen we als Water … Lees "Gezond water, van levensbelang." verder

Water moet schoon en gezond zijn: Schoon water is immers nodig om drinkwater uit te maken en gewassen mee te laten groeien, vee te laten drinken, op te kunnen recreëren en om in te zwemmen. Maar het mooie van water is, dat het zichzelf kan reinigen. Dit zelfreinigend vermogen van water willen we als Water Natuurlijk verder benutten door te investeren in natuur in en rond water.

IMG_1950 WN Rivierenland

Water Natuurlijk kiest daarom voor:

Natuur voor water. Planten en dieren in en aan het water krijgen de ruimte als we zorgen voor natuurvriendelijke oevers. Ook draagt een goed akkerrandenbeheer bij aan een betere water –en natuurkwaliteit. Door zorgvuldig beheer van dijken krijgen deze dijklichamen een goede en gevarieerde begroeiing, waar niet alleen vogels, vlinders en andere insecten van profiteren, maar wat ook de waterkwaliteit ten goede komt.

Effectief toezicht. Watervervuiling wordt bij de bron aangepakt. Water Natuurlijk wil een voortvarende aanpak in het opsporen en straffen van de overtreders. Zo willen we dat glastuinbouwbedrijven bv. in de Bommelerwaard die nu nog hun afvalwater lozen op het oppervlakte water hiermee zo snel mogelijk stoppen. Zij moeten verplicht worden om hun eigen afvalwater te zuiveren voordat ze het lozen. Zo voorkomen we dat schadelijke bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water komt. Naast handhaving zetten we in op educatie en voorlichting.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs
Foto: Leo Roos

Goede ruimtelijke inrichting. De overbemesting van kwetsbare wateren wordt door Water Natuurlijk teruggedrongen, o.a. door de aanleg van teeltvrije zones, akkerrandenbeheer en bufferstroken. Dat is goed voor de waterkwaliteit en maakt het gebied aantrekkelijk voor recreanten w.o. wandelaars en fietsers. Zij kunnen dan genieten van een divers landschap.

Gezonde bestrijding. Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend watersysteem, zoals neo-nicotinoïden. Deze stoffen hebben een ingrijpend effect op het waterleven en zijn daarmee een bedreiging voor gezond water.

Met uw steun meer gezond water, met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter Blauwe Laarzen transparant

123456789101112131415