Even voorstellen: kandidaat nr. 12 Hans Ende

22 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 12 van de lijst voor: Hans Ende uit Culemborg. Hans is 65 jaar … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 12 Hans Ende" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 12 van de lijst voor: Hans Ende uit Culemborg.

Hans Ende is kandidaat nr. 12 voor Water Natuurlijk Rivierenland
Hans Ende is kandidaat nr. 12 voor Water Natuurlijk Rivierenland

Hans is 65 jaar en woont al bijna 40 jaar in Culemborg waarvan de laatste 15 in de ecowijk Lanxmeer.  Water Natuurlijk brengt de verschillende belangen rond waterbeheer op een goede manier samen. En kan daardoor bruggen slaan tussen andere groepen en tussen schijnbaar tegenstrijdige belangen.

In januari 1995 heb ik mijn woonplek een tijdje moeten verlaten – de evacuatie van de Tieler en Culemborger Waarden. Een gebeurtenis die het leven ontregelde. Maar ik ben toen vooral geschrokken van de manier waarop sommigen de oorzaak van de problemen bij anderen zochten. Er was onenigheid in Rivierenland.
Gelukkig is de situatie nu heel anders.

Landschaps- en waterbeheerders zijn hard aan het werk: aan droge voeten en veiligheid, aan natuur en milieu. Gelukkig spelen de tegenstellingen van 1995 geen rol meer; in Rivierenland werken we samen. En dat is nodig ook, want voor waterbeheer moeten we samenwerken, altijd.

Laars bij werkzaamheden (1)

Even voorstellen: nr. 13 Frank Eetgerink

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 13 van de lijst voor: Frank Eetgerink uit Nederasselt. Ik woon in het … Lees "Even voorstellen: nr. 13 Frank Eetgerink" verder

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 13 van de lijst voor: Frank Eetgerink uit Nederasselt.

Frank Eetgerink is kandidaat nr 13 voor Water Natuurlijk in Rivierenland
Frank Eetgerink is kandidaat nr 13 voor Water Natuurlijk in Rivierenland

Ik woon in het Maasdorp Nederasselt in de gemeente Heumen, tussen de grote rivieren Maas en Waal.

Overal om mij heen is de aanwezigheid van water zichtbaar en voelbaar en daarmee ook meteen het belang van goed omgaan met water overduidelijk. Nederasselt was vroeger een notoir zwakke plek in de dijk van de Maas, zoals je nog altijd kunt zien aan de langgerekt aangeaarde dijk en woningen op terpen.

In ‘onze achtertuin’ was even sprake van de aanleg van een grote noodoverloop van de Maas in geval van extreem hoogwater, maar is voorlopig uitgesteld vanwege te hoge kosten. Het belang van water is helder.

Ik wil me inzetten voor veilig en schoon water, in een gebalanceerd landschap, waarin economische belangen, leefbaarheid en natuur ieder hun plaats hebben. Door klimaatverandering komen veel discussies rond water in de toekomst nog meer op scherp te staan en neemt het belang van professioneel beheer alleen maar toe.

Agrarische bedrijvigheid verandert en staat voor grote uitdagingen. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke pijlers, zeker ook voor de kwaliteit van water. Sluiten van kringlopen, overlast minimaliseren en gezonde bedrijfsvoering kunnen en moeten hand in hand gaan.

Ook toerisme is belangrijk voor de buitengebieden en verdient een plek aan en op het water, waarbij de natuurwaarde mede de kwaliteit van het toerisme bepaalt.

Het landschap is een puzzel van belangen, waarbij veilig en schoon water boven de belangen en boven partijen uitstijgt.

Ik heb jarenlang gewerkt in regionaal economische ontwikkeling, het stimuleren van innovatie en groei, ervaring en kennis die voor Water Natuurlijk waardevol kunnen zijn. Ik kom uit een ondernemersgezin en ben zelf ook ondernemer geweest en zal ook kijken naar de ondernemersbelangen rond water.

Kandidaat in de spotlight; nr.14 Rob Lenders

16 februari 2015
De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 14 van de lijst voor: Rob Lenders uit Nijmegen. Als ecoloog weet ik … Lees "Kandidaat in de spotlight; nr.14 Rob Lenders" verder

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 14 van de lijst voor: Rob Lenders uit Nijmegen.

Rob Lenders

Als ecoloog weet ik hoe belangrijk water is. Dat geldt niet alleen voor waterkwaliteit, maar ook voor de waterkwantiteit. Op de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen probeer ik deze kennis verder te ontwikkelen maar ook over te dragen aan onze studenten. Binnen het Nijmeegse Institute for Water and Wetland research (IWWR) hou ik me vooral bezig met (de geschiedenis van) natuur en landschap in het rivierengebied. Hoewel daar de laatste decennia veel voortgang is gerealiseerd in verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap, liggen er ook nog veel uitdagingen voor ons. De waterkwaliteit is zeker nog niet overal op orde, exotische plant- en diersoorten die onze watersystemen binnen komen leiden nu al tot ecologische en economische problemen, en de gecreëerde oplossingen voor het waterkwantiteitsprobleem – hoe noodzakelijk ook – leiden tevens tot een toegenomen druk op het fraaie cultuurlandschap van het rivierengebied. Door kennisontwikkeling en –overdracht aan onze studenten probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de oplossing van de problemen die ons te wachten staan. Maar ook toepassing van kennis is van belang. Vandaar dat ik me ook wil inzetten om de wetenschap een plaats te geven in het beheer en beleid van watersystemen. Het waterschap is dan natuurlijk het platform om dat te doen; en Water Natuurlijk de partij om hier vorm aan te geven. Daarom wil ik me – met uw steun – inzetten voor een duurzaam riviersysteem waar mens en natuur zich thuis voelen.

 

water en windmolens brug op achtergrond

Kandidaat in de spotlight: nr. 15 Alex de Meijer

11 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 15 van de lijst voor: Alex de Meijer uit Nijmegen. Geboren en getogen … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 15 Alex de Meijer" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 15 van de lijst voor: Alex de Meijer uit Nijmegen.

Alex de MeijerGeboren en getogen op een Zeeuwsvlaamse boerderij, kreeg ik al vroeg oog voor natuur en landschap, maar ken ik ook het belang van droge voeten. In 2007 kwam ik bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) werken, en kon ik meteen de coalitie smeden waaruit Water Natuurlijk is voortgekomen. Ik heb toen de campagne gecoördineerd, waarbij Water Natuurlijk in 2008 landelijk gezien de grootste fractie werd. Afgelopen jaar startte ik bij de GNMF de ‘bonte dijken’-campagne, waarin we de waterschappen vragen om in het beheer meer rekening te houden met bijzondere flora en fauna.

Kandidaat in de spotlight: nr. 16 Volkert Vintges

9 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 16 van de lijst voor: Volkert Vintges uit Nijmegen. Volkert Vintges, 62 jaar, … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 16 Volkert Vintges" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 16 van de lijst voor: Volkert Vintges uit Nijmegen.

volkert vintges fotoVolkert Vintges, 62 jaar, samenwonend, vader van twee kinderen van 19 en 22. Van huis uit ben ik aquatisch bioloog maar mijn ervaring heeft zich verbreed via docentschap en Milieudefensie naar mijn huidige werk als directeur van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De Milieufederaties hebben mede aan de wieg gestaan van Water Natuurlijk. Ook bij deze verkiezingen wil ik, als lijstduwer, Water Natuurlijk Rivierenland graag ondersteunen.

Ik ben een echte teamspeler die pal staat voor de groenblauwe zaak. In mijn werk heb ik me o.a. ingezet voor het Gelders Natuur- en Landschapsmanifest en geholpen bij het bouwen aan de provinciale Omgevingsvisie die ook voor het waterschapsbeleid richtinggevend is.

In mijn vrije tijd ben ik een enthousiast kanoër en zeiler en heb ik al de nodige binnenlandse en buitenlandse wateren bevaren.

Mijn kennis en kennissen wil ik graag inzetten voor Water Natuurlijk om onze omgeving groener en blauwer te maken. Omdat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland onverenigbaar is met mijn werk, steun ik vanaf plek 16 graag de verkiesbare kandidaten.

Kanoën

Kandidaat in de spotlight: nr. 17 Jan van der Meer

7 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag is de eer aan de nummer 17 van de lijst: Jan van der Meer uit Nijmegen. Ik ben … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 17 Jan van der Meer" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag is de eer aan de nummer 17 van de lijst: Jan van der Meer uit Nijmegen.

foto JanIk ben Jan van der Meer, ex-wethouder van de gemeente Nijmegen voor GroenLinks. Ik sta als lijstduwer op de lijst van Water Natuurlijk omdat ik het zeer belangrijk vind dat er in het bestuur van het Waterschap Rivierenland ook een grote fractie zit die consequent en consistent opkomt voor het belang van het klimaat en de natuur. De komende tijd krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering; ook in onze regio. Denk daarbij aan periodes met veel regenwaterafvoer en hoge waterstanden. We zullen ook steeds meer te maken krijgen met lage waterstanden i.v.m. periodes waarin het erg warm en droog is. Het is goed om onze regio daar op voor te bereiden en de juiste maatregelen te treffen die voor mens én milieu het minst schadelijk zijn. Ook is het belangrijk dat het Waterschap het juiste voorbeeld geeft en inzet op duurzame energie. Onze lijsttrekker Hennie Roorda heeft laten zien dat ze een groen hart heeft en dat is een extra reden voor mij om op de lijst te staan en voor Water Natuurlijk te stemmen. U ook?

Hatertse Vennen Rivierenland

Kandidaat in de spotlight: nr. 18 Arjen Rijsdijk

5 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. We trappen af met de nummer 18 van de lijst: Arjen Rijsdijk. Mijn naam is Arjen Rijsdijk en ik … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 18 Arjen Rijsdijk" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. We trappen af met de nummer 18 van de lijst: Arjen Rijsdijk.

Arjen Rijsdijk fotoMijn naam is Arjen Rijsdijk en ik ben nu wethouder voor GroenLinks in Gorinchem. Ik ben sinds 1994 betrokken bij het waterschapbestuur. Ik ben toen via getrapte verkiezingen door de gemeenteraden – ondersteund door GroenLinks en lokale partijen – gekozen in het Algemeen Bestuur van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Vier jaar later ben ik na verkiezingen – ondersteund door Zuid Hollandse Milieufederatie – weer gekozen in het bestuur van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, en werd ik Dagelijks Bestuurslid. Na de waterschapsherindeling van 2005 ben ik via de Groene Waterschappers gekozen in het bestuur van Waterschap Rivierenland. Hier ben ik van 2006 tot 2011 Heemraad geweest. Daarna is Hennie Roorda mij opgevolgd als Heemraad voor Water Natuurlijk. Ik ben er trots op lijstduwer te mogen zijn voor Water Natuurlijk met al die mensen die zich zo betrokken voelen bij schoon water en natuur.

IMG_1950 WN Rivierenland

Lijsttrekker Hennie Roorda in Vis TV

20 januari 2015
Aanstaande zondagochtend vertelt lijsttrekker Hennie Roorda van Water Natuurlijk Rivierenland in het programma Vis tv van RTL7 over de komende waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Ook besteedt ze aandacht aan het belang van sportvissers en andere waterrecreanten om vooral op Water Natuurlijk te stemmen. “Water Natuurlijk is de enige groene waterschapspartij met hart voor blauw. … Lees "Lijsttrekker Hennie Roorda in Vis TV" verder

Hennie blauwe laarsen fotoAanstaande zondagochtend vertelt lijsttrekker Hennie Roorda van Water Natuurlijk Rivierenland in het programma Vis tv van RTL7 over de komende waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Ook besteedt ze aandacht aan het belang van sportvissers en andere waterrecreanten om vooral op Water Natuurlijk te stemmen. “Water Natuurlijk is de enige groene waterschapspartij met hart voor blauw. We staan voor veiligheid en schoon water, maar vooral voor bruikbaar en beleefbaar water. Wij zien liever brede, groene bloemrijke dijken dan hoge grijze dijken. Voor ons zijn bomen op kades en dijken geen taboe en we denken mee met de mensen die iets met het water in Nederland willen, zoals sportvissers, recreatievaarders, kanoërs, natuurliefhebbers en wandelaars. Wat mensen belangrijk vinden weten we via onze achterbannen. Die weten zich in Water Natuurlijk echt vertegenwoordigd!”

Voor Water Natuurlijk is vis het symbool voor gezond water. Door een sterk  Water Natuurlijk worden meer vispassages en visvriendelijke stuwen en gemalen aangelegd, zodat er gezonde visstanden kunnen ontstaan. We houden met vissers rekening als we natuurvriendelijke oevers laten maken, bijvoorbeeld door er ook vissteigers tussen te maken. Die oevers zijn belangrijk als paaiplaatsen en schuilplekken voor vis.

Kortom een stem voor Water Natuurlijk betekent een stem voor een betere visstand! Ook kijken? Dat kan zondagochtend 25 januari op RTL 7.

Water Natuurlijk Rivierenland ook op Twitter!

8 januari 2015
Nieuws en ontwikkelingen van Water Natuurlijk Rivierenland zijn ook te volgen via Twitter: @WN_Rivierenland

Nieuws en ontwikkelingen van Water Natuurlijk Rivierenland zijn ook te volgen via Twitter: @WN_Rivierenland

Hennie Roorda pitcht op Uniecongres “weg van het water”

21 november 2014
Pitch Hennie Roorda gehouden voor Uniecongres “weg van het water” op 20 november 2014 Waterschappen hebben bij de uitvoering van hun taken direct te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken, polders, gemalen en watersystemen moeten worden aangepast en versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Dat schept een verantwoordelijkheid en een motivatie … Lees "Hennie Roorda pitcht op Uniecongres “weg van het water”" verder

foto bij pitch november 2014Pitch Hennie Roorda gehouden voor Uniecongres “weg van het water” op 20 november 2014

Waterschappen hebben bij de uitvoering van hun taken direct te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken, polders, gemalen en watersystemen moeten worden aangepast en versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Dat schept een verantwoordelijkheid en een motivatie om zelf ook zuinig met energie om te gaan. Die gerichtheid op lange termijn past goed bij de waterschappen. Nu wat doen om erger later te voorkomen.

We hebben zelf 340 rioolwaterzuiveringen en 3600 poldergemalen in bedrijf en die verbruiken veel energie. Zuiveren om aan de kwaliteitsnormen te voldoen kost veel energie, net zo veel elektriciteit als de inwoners van een stad als Rotterdam. We hebben onszelf daarom een opdracht gegeven. Een duurzame opdracht die we hebben vastgelegd in diverse akkoorden en convenanten. Laatst nog in het SER Energieakkoord voor groene groei. We hebben afgesproken om in 2020 minstens 40% van ons eigen energieverbruik zelf op te wekken Door biogas, maar ook met andere duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, warmte en waterkracht.

De resultaten tot nu toe zijn uitstekend. Deze week hebben wij een Klimaatmonitor uitgebracht die dat laat zien. Dat geeft ons vertrouwen, Maar het kan nog beter en er liggen nog zo veel mooie kansen. We hebben vanochtend in de pitches gezien, dat er al goede voorbeelden zijn hoe het anders kan. En dat die projecten niet alleen duurzaam zijn , maar ook nog eens geld opleveren. Duurzaam hoeft zeker niet duur te zijn. En dat is mooi, want het geld komt weer bij de burger en bedrijven terecht via de tarieven van de waterschapsbelastingen.

Alles wat van waarde is, willen we als waterschappen uit het afvalwater gaan halen en terug in de kringloop brengen. Hiervoor zoeken we partners uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten om te onderzoeken hoe je dit het best kan doen en welke marktkansen er liggen.

Uit de Routekaart is gebleken dat de mooiste kansen zich voordoen in de directe omgeving. Dat betekent dat we moeten samenwerken onderlinge samenwerking van gemeenten, bedrijven en met burgers. Wat is er nodig om die samenwerking van de grond te krijgen? Ik noem er twee:

Het eerste is omgevingsbewustzijn. Dit betekent dat je verder moet kijken dan je eigen achtertuin. En het liefst met de bril van de buurman.U heeft uw buurman vanochtend al de hand geschud. Ik ga nu niet zo ver om u te vragen om ook van bril te wisselen, maar u zou het misschien toch eens kunnen overwegen. Want om die mooi kansen te pakken, moet je ze wel eerst zien. Het is dan wel belangrijk om investeringen en voordelen ook samen te delen.

Het tweede is daadkracht en lef. Er zijn altijd wel argumenten te bedenken om er maar niet aan te beginnen. Het kost tijd en moeite, er moeten medewerkers voor worden vrijgemaakt, het is complex en wie zet de eerste stap, wie heeft het initiatief? En dan zijn ook nog wel een paar juristen te vinden die altijd beren op de weg zien. Die beren zijn gelukkig wel grotendeels geschoten . Bureau “Beren…schot” heeft namelijk voor de Unie van Waterschappen en STOWA een juridische handreiking opgesteld, die aangeeft wat niet kan en vooral wat er wèl kan en hoe je dat dan moet organiseren. Dan hebben we het over staatssteun, mededinging, energiewetgeving, afvalstoffenwetgeving, rechtspersonen, BTW, Energiebelasting, etc.

Er blijkt gelukkig veel meer mogelijk dan we dachten. De duurzame activiteiten passen goed binnen de uitvoering van onze wettelijke taken. Het Ministerie van I&M, dat ook aan de handreiking heeft meegewerkt heeft dit uitdrukkelijk bevestigd. Natuurlijk zijn er allerlei spelregels waarmee je rekening moet houden om geen risico’s te lopen. En op een aantal punten is zijn er nog wel degelijk knelpunten. Die gaan we wat ons betreft voortvarend oppakken in het kader van de Green Deal aanpak en in het kader van het Energieakkoord.

123456789101112131415