Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

PLOGGEN*, actief bezig zijn en Rijkerswoerdse plassen schoon achterlaten

5 maart 2019

Op zondag 17 maart om 14.00 uur start de eerste plogtocht in Arnhem –Zuid, georganiseerd door de waterschapspartij WaterNatuurlijk.
Deze tocht heeft het doel om lekker actief, al joggend, de omgeving schoon te maken. Van het  zwerfvuil is het vooral het plastic dat in ons water terecht komt en in grotere en kleine deeltjes naar  de zee stroomt. Daar wordt het deel van de ‘plastic soup’ en komt het terecht in de voedselketen van waterdieren en uiteindelijk van de mens. WaterNatuurlijk, de waterschapspartij die opkomt voor mens, dier en natuur, wil met deze verzamelactiviteit hiervoor aandacht vragen.

De volle zakken worden tussen 15.30 uur en 16 uur bij De Rozet in Arnhem aangeboden aan Merijn Tinga, de ‘plasticsoupsurfer’.  Hij is speciaal voor deze actie naar Arnhem gekomen om aandacht te vragen voor het plastic dat (onnodig) in onze wateren terecht komt. Natuurlijk is er iets te drinken voor de ploggers na hun activiteit.

Verzamelplek: Parkeerplaats Eetcafé De Woerd, Rijkerswoerdsestraat 4 , Elst

Merijn Tinga, beter bekend als The Plastic Soup Surfer, heeft een missie. Hij wil de toenemende plastic vervuiling van het mariene milieu stoppen. Zijn campagnes zijn gericht op het voorkomen van plastic afval. De surfplanken worden gebruikt voor deze expeditie. Merijn Tinga is een getrainde bioloog die heeft gewerkt als beeldend kunstenaar en een fulltime plastic activist.

*ploggen. De term ploggen combineert de woorden ‘joggen’ en het Zweedse ‘plocka’, wat zoveel betekent als verzamelen.

Meer informatie:
Dia Vennis:        Diavennis@hotmail.com,        tel.06-5894378

Drie vrouwelijke lijsttrekkers voor Water Natuurlijk in Gelderland!

3 maart 2019

 

Op 20 maart mogen we, naast de verkiezingen voor de provinciale staten ook weer naar de stembus voor de Waterschappen. En waar de meeste partijen die meedoen oude witte mannen hoog op lijst hebben staan, doet Water Natuurlijk dat geheel anders.

In Gelderland, wordt voor alle drie de waterschappen de Water Natuurlijk kar getrokken door een vrouw!

Wat beweegt jullie jonge vrouwen om in deze oude besturen plaats te nemen?
Antoinet van Helvoirt, lijsttrekker voor het waterschap Rijn en IJssel en inmiddels al weer bijna 8 jaar bestuurder in dit waterschap,  begint enthousiast te vertellen: Het werk van de waterschappen is belangrijk, ze zorgen voor droge voeten, veilige dijken en schoon water. “Maar dat wil toch iedereen?”  hoor ik je zeggen, “daar hoef je toch niet voor naar de stembus?” “Ik zeg dan altijd: Vergelijk het maar eens met goede zorg of goed onderwijs, dat wil toch ook iedereen? De vraag is niet of je het belangrijk vindt, maar hoe je vindt dat het geregeld moet worden en dat vraagt wel degelijk om keuzes. Wij van water Natuurlijk kiezen daarbij voor de vier g’s: Groen, Gezond, Gezamenlijk en Genieten!”

Welke keuzes maakt Water Natuurlijk dan anders?
“Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat investeren in duurzaamheid loont”, gaat Astrid Meijer, lijsttrekker voor Vallei en Veluwe verder. “We hebben onze visie: consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, in daden weten om te zetten en hebben aangetoond dat dit zich ook in financiële zin uitbetaalt. En daar krijg je energie van, letterlijk en figuurlijk”. Astrid, is naast lijsttrekker ook fractievoorzitter en werkt als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. “Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden, namelijk duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”.

Verandering
“Bovendien heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren hard gewerkt aan veranderingen binnen het waterschap,” vult de Nijmeegse Hennie Roorda, lijsttrekker voor Rivierenland aan. “We willen hier graag mee door gaan”. “Deze ontwikkelingen, ze smaken naar meer”. “Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we uit al ons afvalwater energie zouden kunnen maken”. “En kijk. Nu ronden we de voorbereidingen af voor onze laatste energiefabriek en daarmee wordt 100% van ons afvalwater ingezet om duurzame energie te produceren”. “Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en leveren we de warmte en koude energie, die opgeslagen zit in ons buitenwater, aan complete woonwijken in de omgeving, zodat niet alleen het waterschap energieneutraal werkt, maar dat zij ook een concrete bijdrage kan leveren aan de duurzame energietransitie in de woningen binnen onze waterschappen”.

Burgers als partners
Hennie Roorda vertelt gedreven verder: “ Maar we maken ook samen met de gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. We zien erop toe dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden niet vanzelfsprekend. Nu in 2019 wel. Simpelweg omdat, dankzij Water Natuurlijk, de visie binnen de waterschappen is gewijzigd; Dijken zijn niet meer alleen meer van het waterschap, maar ze zijn van ons allemaal. Ook hebben we, Water Natuurlijk, een belangrijke impuls gegeven aan het duurzaam beheren van onze bermen en dijken. Dit heeft onder andere de vondst van een bijzondere orchidee opgeleverd; het Rood Bosvogeltje, genaamd! Ook daar willen we met Water Natuurlijk, onverminderd mee door gaan, want investeren in biodiversiteit is investeren in ons klimaat.

Onze inspanningen om prachtige nieuwe zwemwaterlocaties te creëren hebben ook hun vruchten afgeworpen. Bijvoorbeeld; de Lentse en Oosterhoutse plassen in Nijmegen hebben we, ondanks veel verzet van de gemeente, toch vrij weten te houden van vervuild slib.

Bewoners van onze 3 waterschappen; Rivierenland Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, moeten immers met een gerust hart in ons natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is daarom van het allergrootste belang, vinden wij van Water Natuurlijk.

Vandaar dat we ook bezig zijn om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Onze inspanningen hebben daartoe geleid dat begin volgend jaar in de waterzuiveringsinstallatie in Groesbeek een speciale zuiveringsstap wordt ingebouwd die deze scheiding gaat realiseren. Een mooi resultaat waar we energie van krijgen, daar doen we het voor”, vervolgt Hennie.

Diversiteit
“Wat wij ook anders doen dan de andere partijen is dat wij evenveel mannen als vrouwen op onze lijst hebben staan”, vertelt Antoinet. “Juist op de verkiesbare plaatsen”, voegt ze daar snel aan toe. Ze vindt het jammer dat er nog altijd te weinig diversiteit is binnen het waterschapsbestuur. “Uit onderzoek in het bedrijfsleven is gebleken dat bedrijven met een divers samengestelde top succesvoller zijn, meer winst maken en minder vaak failliet gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ook openbare besturen gebaat zijn bij diversiteit.” Aan ons, Water Natuurlijk, zal het in ieder geval niet liggen!”, vervolgt ze.

De  goedlachse Antoinet van Helvoirt is inmiddels al weer 8 jaar dagelijks bestuurder van het waterschap Rijn en IJsel en wil een bestuurder zijn, die dichtbij de mensen staat, die benaderbaar is. “Mensen kunnen me altijd bellen. Als er initiatieven zijn vanuit de lokale gemeenschap of bij ondernemers dan moeten zij mij of het waterschap snel kunnen vinden en een positieve gesprekspartner aantreffen die met ze meedenkt. Dan pas doen we ons werk goed”.

Water Natuurlijk pleit voor natuurvriendelijk bermbeheer in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

1 maart 2019

Water Natuurlijk heeft in het bestuur van Waterschap Rivierenland steeds gepleit voor meer ecologisch bermbeheer in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Nu gesproken wordt over overdracht van de wegentaak aan de inliggende gemeenten, bepleiten wij met klem het volgende:

 • Zowel het waterschap als de gemeenten moeten mee gaan doen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een landelijk initiatief van natuurbeschermingsorganisaties en allerlei sectoren van het bedrijfsleven, waaronder De Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Rabobank, Duurzame Zuivelketen, BoerenNatuur en LTO Nederland. Dit plan moet leiden tot grootschalig herstel van de biodiversiteit en duurzaam beheer van stad, platteland en de natte en droge infrastructuur. Een belangrijke aanleiding voor het plan was de constatering, enkele jaren geleden, van de enorme achteruitgang van de insectenrijkdom sinds 1990.
 • Als de wegentaak in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt overgedragen aan de gemeenten, moet ook de daarvoor benodigde kennis worden overgedragen. Het is noodzakelijk dat de gemeenten ecologen in dienst nemen die weten hoe het moet en die ingeschakelde aannemers goed kunnen aansturen en controleren.
 • Het areaal natuurvriendelijk beheerde bermen mag niet worden verkleind, integendeel: het kan nog worden uitgebreid. In het huidige werkgebied van het waterschap zijn nog enkele weinig verstoorde, voldoende brede wegbermen te vinden die nog niet ecologisch beheerd worden maar die daarvoor wel geschikt zijn. Als de gemeenten het overnemen, kunnen zij het areaal verder uitbreiden door ook geschikte bermen binnen de bebouwde kommen natuurvriendelijk te gaan beheren.

De natte oevers van het Merwedekanaal zijn al zeer bloemrijk.

Achtergrond
Waterschap Rivierenland beheert in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook de polderwegen buiten de bebouwde kom. Deze wegentaak is bij de waterschapsfusie in 2005 overgenomen van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Elders in Rivierenland worden vergelijkbare polderwegen door de inliggende Gelderse en Noord-Brabantse gemeenten beheerd.

Kaart: Natuurparels (vlinders) en ecologisch beheerde bermen (parelsnoeren) in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bron: Prachtlint (https://www.prachtlint.nl/parels/).

Het waterschap wil nu ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de wegentaak overdragen aan de gemeenten en voert hierover verkennende gesprek met Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden. In die gesprekken zal ongetwijfeld gesproken worden over financiële aspecten: de bekostiging en de verdeling van kosten over de gemeenten.

Een belangrijk aspect dat ook besproken moet worden, is de manier waarop de wegen beheerd worden. Het voormalige Hoogheemraadschap is er al rond 2000 toe overgegaan een klein deel van de wegbermen ecologisch te beheren. Het doel daarvan was: iets doen voor de natuur, in het kader van de ‘brede kijk’ van het waterschap. De ‘brede kijk’ houdt in: het ondersteunen van het werk van andere overheden en maatschappelijke organisaties. Ecologisch beheer komt erop neer dat de bermen veel bloemrijker worden gemaakt en dat bij het maaien goed rekening wordt gehouden met de fauna, zoals bijen, vlinders en andere insecten.

De bermen van het Merwedekanaal worden ecologisch beheerd door de Provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland. Op de foto wordt maaisel afgevoerd. Dat maakt de bodem schraler, waardoor snelle groeiers, zoals brandnetels, fluitenkruid en gewone berenklauw, worden afgeremd. Er komt meer ruimte voor traag groeiende planten, de bloemrijkdom neemt geleidelijk toe. Foto: Dick Kerkhof.

Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren bij het bermbeheer belangrijke stappen gezet. Zo is het aantal ecologisch beheerde bermen fors uitgebreid. Het waterschap heeft ook het beheerconvenant Prachtlint medeondertekend (evenals o.a. de provincie Zuid-Holland en enkele gemeenten). Het Prachtlint beoogt de ontwikkeling van een netwerk van bloem- en insectenrijke bermen en soortenrijke watergangen, waarmee ‘Natuurparels’ (zowel grote officiële natuurgebieden als kleine particuliere eldorado’s) onderling verbonden worden.

Water Café Beek-Ubbergen – Veel animo om medicijnresten uit ons water te weren

28 februari 2019

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en gebruikt daardoor steeds meer medicijnen. De resten daarvan, momenteel zo’n 140 ton per jaar, komen via het riool en de waterzuivering in onze sloten en rivieren terecht. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit en voor het leven in en rond het water. Ook in het Rijk van Nijmegen speelt dit probleem. Vandaar dat Water Natuurlijk in het Kulturhus in Beek een watercafé over dit onderwerp organiseerde. Onder de deelnemers, waaronder huisartsen en apothekers, specialisten, lokale politici van gemeenten en het waterschap heerste consensus; samen aan de slag om ervoor te zorgen dat we zuinig om gaan met onze medicijnen, gericht en bewust voorschrijven, controleren op het gebruik, zorgen voor een beter inzameling van niet gebruikte medicijnen en tot slot een extra zuiveringstrap op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar was iedereen het over eens.

Schadelijke effecten
Marc de Rooij
, landelijk coördinator Ketenaanpak medicijnresten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat alhoewel de waterkwaliteit de afgelopen jaren sterk verbeterd is, we steeds meer te maken krijgen met nieuwe stoffen in ons buitenwater, die juist weer een bedreiging vormen voor onze waterkwaliteit. Medicijnresten is zo’n nieuwe stof. Deze medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven gaf hij aan en kunnen pijnstillers het weefsel van vissen beschadigden, kan de pil voor geslachtsverandering bij vissen zorgen en kan antipsychotica het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen. Hij

Extra zuiveringstrap voor Groesbeek
Hennie Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk en tevens heemraad van het Waterschap Rivierenland zoemde in op de lokale situatie in Groesbeek en gaf aan dat het waterschap nu plannen aan het maken is voor een extra zuiveringstrap, die de medicijnresten voor een heel groot deel weg gaan vangen. Deze plannen zullen in juni aan het algemeen bestuur van het waterschap worden voorgelegd.

Bewuster voorschrijven
Kees Kramer
, hoogleraar klinische farmacologie aan de Radboud Universiteit legde vervolgens aan de hand van een casus van een een 76 jarige patiënt uit aan dat er nog veel winst te behalve valt door in te zetten op preventie, te zorgen voor betere afstemming tussen de verschillende voorschrijvende specialisten, maar ook door toe te zien op de werking van de medicijnen.

Cathelijne Aukes, huisarts onderstreepte het verhaal van Kramer, en gaf daarbij te kennen dat huisartsen zich best bewust zijn van het probleem van de medicijnresten in het water, daar ook graag iets aan willen doen, maar vaak niet goed weten, wat ze dan anders of beter zouden kunnen doen.

Gezamenlijke aanpak
Uit het debat onder leiding van Cathy van Beek, werd duidelijk dat er veel animo onder de deelnemers was voor een gezamenlijke ketenaanpak; dus samen aan de slag om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnen in ons afvalwater terecht komen, door bijvoorbeeld nog gerichter en bewuster voor te schrijven, door meer controle op het gebruik, de inzameling van niet gebruikte medicijnen te verbeteren en vervolgens de medicijnen die dan toch nog in het afvalwater terecht komen, door het waterschap weg te laten zuiveren.

Water Natuurlijk stijgt naar grote hoogte

21 februari 2019

Water Natuurlijk start haar campagne voor de Waterschapsverkiezingen met het plaatsen van een immens groot logo van Water Natuurlijk op de windmolen aan de A15. “Op grote hoogte vragen we zo aandacht voor de komende Waterschapsverkiezingen van 20 maart” stelt de Nijmeegse lijsttrekker Hennie Roorda. Onze boodschap is: “Willen we Rivierenland in de toekomst droog blijven houden moeten we nu echt werk maken van duurzame energie; wind, (afvalwater) en zon!

Een veranderend klimaat vraagt om een klimaatschap
Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht. Ook in ons Rivierengebied of beter gezegd juist in ons Rivierengebied. Want grote delen van waterschap Rivierenland liggen onder zee niveau. Gevolgen? Dijken die niet meer voldoen aan de nieuwe normeringen, extreme droogtes, maar ook wateroverlast in steden, dorpen en landelijk gebied, dat vraagt om concrete maatregelen.

Het waterschap wordt daarmee eigenlijk steeds meer een klimaatschap vindt Water Natuurlijk. “Onze maatschappij beschermen tegen het veranderende klimaat, maar ook verantwoordelijkheid nemen om iets aan klimaatverandering te doen en anderen daar toe aan te zetten, dat is ook de taak van het waterschap volgens Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk.

Naar een klimaatschap
Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Ook zal het veranderende klimaat tot gevolg hebben dat de zeespiegel stijgt en de watertoevoer vanuit de rivieren groter wordt.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt moet water veel meer dan nu het ordenend principe voor de inrichting van Nederland worden. Ook vindt Water Natuurlijk dat steden werk moeten maken van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Meer groen en waterpartijen in de stad helpen bovendien hittestress te voorkomen. Maar ook buiten de stad zijn maatregelen hard nodig. Water Natuurlijk wil daar de zogeheten sponswerking versterken. Dat wil zeggen dat het water wordt vastgehouden in plaats van snel afgevoerd. Door de sponswerking van het landschap te vergroten kan het Waterschap ook verdroging helpen tegengaan.

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, die opkomt voor de belangen van natuur,  landschap, milieu en recreatie. Op initiatief van onder meer Vereniging Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties en ondersteund door de politieke partijen GroenLinks en D66, nam Water Natuurlijk in 2008 voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd direct landelijk de grootste partij.

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Lijsttrekker Roorda is samen met haar Water Natuurlijk collega’s al hard aan de slag: ”We willen dat elke inwoner van ons gebied straks weet dat Water Natuurlijk dé Groene en de Duurzame waterschapspartij van Waterschap Rivierenland is!

Onze sponsoren
Indien u aanwezig wilt zijn bij het aanbrengen van het logo op de windmolen dan nodigen wij u uit om 23 februari vanaf 14.00 uur aanwezig te zijn op de Rietgraafsingel te Oosterhout. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Nijmeegse graffiti-kunstenaar Rob Arts met behulp van een hoogwerker van kraanverhuurbedrijf WIDO.

 

Water Natuurlijk staat voor… Gezamenlijk


SCHONE ENERGIE MAKEN WE SAMEN

 • We werken mee aan projecten als vruchtbare kringloop en de wijk van de toekomst.
 • Met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven werken we intensief samen om de energietransitie vorm te geven.
 • We streven ernaar om onze opgave met de opgaven van andere partners te combineren.

WE WERKEN SAMEN MET U AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

 • We investeren in innovatieve trajecten en producten, zodat we onze taken sneller, beter, goedkoper en duurzamer uit kunnen voeren.
 • Daarbij zorgen we ook voor experimenteerruimte voor innovaties.
 • Investeren in sociale innovatie, ontwikkelen met bewoners nieuwe duurzame initiatieven.

Water Natuurlijk staat voor…Gezond


GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

 • We zorgen voor geschikte schone zwemplekken, waarbij bronmaatregelen blauwalg en schadelijke bacteriën voorkomen
 • Als het gaat om het opsporen en straffen van overtreders, kiezen wij voor een voortvarende aanpak
 • Toezicht en handhaving worden geïntensiveerd.
 • Wij zetten onverminderd in op een verbod op microplastics

GEEN BESTRIJDINGSMIDDELEN  EN MEDICIJNRESTEN IN ONS WATER

 • We weren medicijnresten uit ons buitenwater door een bronaanpak en extra zuiveringstappen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • We pleiten voor een permanent verbod op de schadelijkste bestrijdingsmiddelen
  (bv. neo-nicotinoiden).
 • We voorkomen uitspoeling van meststoffen door gebruik te maken van teelt-vrije zones en bufferstroken

Water Natuurlijk staat voor…Genieten


GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

 • We werken aan herstel van landschap, door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld beekherstel.
 • Ons water-erfgoed behouden en toegankelijk maken
 • Door een slimme en multifunctionele inrichting van ons buitengebied combineren we functies, zoals natuur- en recreatiegebieden in te zetten als bergingsgebieden.
 • We maken, ten tijde van vorst ijspret / schaatsen mogelijk door stuwen en gemalen uit te zetten

ZORGELOOS GENIETEN

 • We verbinden stad en land door middel van “groen-blauwe” aders.
 • We investeren in maatregelen voor recreanten op en aan het water en zorgen voor openstelling van schouwpaden langs onze wateren.
 • Water in de stad gebruiken we als bron voor biodiversiteit; groen, schaduw, plezier en ontspanning.
 • We verhinderen dat vervuilde industriële grond of bagger in onze plassen wordt gestort.

 

123456789101112131415161718192021