De nieuwe fractie; klaar voor de start!

31 maart 2015
Op 26 maart zijn Hennie Roorda, Wim van Dijk en Anne-Margreet van Putten, namens Water Natuurlijk, beëdigd als algemeen bestuurslid van het Waterschap Rivierenland. De fractie zal zich vol nieuwe energie de komende 4 jaar gaan inzetten voor een innovatief en duurzaam waterschap met oog voor water in en om de stad. Inmiddels is het … Lees "De nieuwe fractie; klaar voor de start!" verder

150331 fractie foto

Op 26 maart zijn Hennie Roorda, Wim van Dijk en Anne-Margreet van Putten, namens Water Natuurlijk, beëdigd als algemeen bestuurslid van het Waterschap Rivierenland. De fractie zal zich vol nieuwe energie de komende 4 jaar gaan inzetten voor een innovatief en duurzaam waterschap met oog voor water in en om de stad.

Inmiddels is het proces van de vorming van een nieuw dagelijks bestuur gestart, zie het onderstaande persbericht van Waterschap Rivierenland van 26 maart jl.. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen hierin via deze website.

Coalitiebesprekingen Waterschap Rivierenland gestart

Nu het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland is beëdigd, worden de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuw dagelijks bestuur.

De twee grootste fracties, CDA en categorie Ongebouwd, zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben als informateur de heer Jan Heijkoop in de arm genomen. Heijkoop is burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, heeft ervaring met formeren in diverse gemeenten en is betrokken geweest bij de reorganisatie van Limburgse waterschappen.

De opdracht aan de informateur is om een zo breed mogelijke coalitie te vormen met een kleiner dagelijks bestuur dan nu. Heijkoop spreekt zaterdag al met alle fractievoorzitters en eventueel met een tweede lid van de diverse fracties. De fracties kunnen hun doelstellingen voor de komende periode aangeven. Op deze manier kunnen partijen die mogelijk niet in de coalitie komen, toch inbreng hebben in het bestuursprogramma dat na de formatie door de coalitie opgesteld wordt. De informateur streeft ernaar binnen drie weken te komen tot een nieuw dagelijks bestuur.

Weer drie zetels voor Water Natuurlijk in Rivierenland.

21 maart 2015
Voorlopige uitslag op lijstniveau bekend Op woensdag 18 maart hebben 352.706 mensen uit de gemeenten in het Rivierengebied een stem uitgebracht voor 22 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. Er is een opkomstpercentage van 45,3%. Dat is bijna een verdubbeling van de opkomst van de verkiezingen in 2008 van 22,3%. Water Natuurlijk … Lees "Weer drie zetels voor Water Natuurlijk in Rivierenland." verder

Voorlopige uitslag op lijstniveau bekend

Op woensdag 18 maart hebben 352.706 mensen uit de gemeenten in het Rivierengebied een stem uitgebracht voor 22 leden in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap. Er is een opkomstpercentage van 45,3%. Dat is bijna een verdubbeling van de opkomst van de verkiezingen in 2008 van 22,3%.

Water Natuurlijk de 2e partij gebleven. Van de beschikbare 22 zetels zullen we weer 3 zetels innemen. Wij zijn blij met deze steun en zullen ons als fractie vol energie inzetten voor een groen, innovatief en duurzaam waterschap.

Definitieve uitslag op kandidaatniveau

De definitieve uitslag op kandidaatsniveau wordt op maandag 23 maart om 10:00u bekend gemaakt in Tiel. Dan zijn ook de 30 nieuwe Algemeen Bestuursleden bekend.

Op 25 maart moet het huidige algemeen bestuur van het waterschap besluiten over de toelating van de nieuwe leden. Op 26 maart komt het nieuwe algemeen bestuur voor het eerst bij elkaar. Dan wordt ook de eed of gelofte afgelegd.

Succesvolle excursie Diefdijk

15 maart 2015
Wandel mee met Water Natuurlijk! De excursie over de historie van de Diefdijk op zaterdagmiddag 14 maart was met ruim 50 deelnemers goed bezocht.  Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen nam de deelnemers  mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier.  Tijdens de excursie gingen we in gesprek over groene en meerlaagse waterveiligheid … Lees "Succesvolle excursie Diefdijk" verder

Wandel mee met Water Natuurlijk!

excursie Diefdijk maart 2015 foto 1

De excursie over de historie van de Diefdijk op zaterdagmiddag 14 maart was met ruim 50 deelnemers goed bezocht.  Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen nam de deelnemers  mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier.  Tijdens de excursie gingen we in gesprek over groene en meerlaagse waterveiligheid en wat daarbij geleerd kan worden van de historie van ons dijken- en watersysteem.

Voor meer informatie zie presentatie;  Wijsheden van een pijnlijk leerproces

freecard 2015 voorkant

Even voorstellen: onze lijsttrekker Hennie Roorda.

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de enige vrouwelijke lijsttrekker in Rivierenland voor; Hennie Roorda. Hennie Roorda woont samen met man … Lees "Even voorstellen: onze lijsttrekker Hennie Roorda." verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de enige vrouwelijke lijsttrekker in Rivierenland voor; Hennie Roorda.

010rd_waterschap Hennie Roorda

Hennie Roorda woont samen met man en vier kinderen in Nijmegen, maar is geboren en getogen in het waterrijke Friesland, waar ze de liefde voor water met de paplepel heeft meegekregen!

Inmiddels 6 jaar ervaring als waterschapsbestuurder, waarvan de laatste 5 als dagelijks bestuurder. Daarvoor heeft ze 9 jaar in de Nijmeegse gemeenteraad gezeten en gewerkt bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds twee en half jaar maakt ze ook deel uit van het Dagelijks bestuur van de Unie van waterschappen.

” Mijn streven is elke dag weer het waterbeheer zo toekomstbestendig mogelijk te maken, zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang! Hoe? Door bijvoorbeeld rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring uit kunnen blijven en we naast veiligheid ook belangrijke impuls kunnen geven aan leefbaarheid, recreatie en natuur.

Toekomstbestendig betekent ook dat we van afvalwater energie en grondstoffen maken en werk maken van de circulaire economie. Een economie, waarbij geen waardevolle grondstoffen verloren gaan en die ons uiteindelijk ook weer geld opleverd.

Toekomstbestendig is ook samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden, waar kelders niet onderlopen, waar hitte binnen de perken blijft en slimme groene en blauwe dooraderingen de stad gezond houden! Het betekent ook continu werken aan het verbeteren van onze waterkwaliteit, die nu op plekken nog te wensen overlaat. Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen, vissen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!

Samen met u als inwoner van ons waterschap, zet ik mij de komende 4 jaar als lijsttrekker van WaterNatuurlijk daar graag voor in!”

freecard 2015 voorkant

Even voorstellen: kandidaat nr. 2 Wim van Dijk

13 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Wim van Dijk. Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 2 Wim van Dijk" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Wim van Dijk.

Wim 1

Ik ben Wim van Dijk, woon in Ameide en al bijna 6 jaar voor Water Natuurlijk actief in het algemeen bestuur van het Waterschap. Door mijn grootste hobby, nl vissen ben ik door de hengelsportorganisaties gevraagd om aan Water Natuurlijk mee te doen. Vanuit een blauw gegeven heb ik me ook groen ontwikkeld. Nou ja, zeg maar doorontwikkeld, want ook de natuur had mijn aandacht en dat is nu nog intenser geworden. Vanuit het gegeven dat Water Natuurlijk een belangrijke rol speelt in de waterschapswereld, ook al zijn we pas een periode hierin actief bezig, vind ik het van groot belang daarin nog meer te bereiken. Daarom heb ik “ja” gezegd om er nog een periode van 4 jaar voor te gaan.Laars met vissen

Even voorstellen: kandidaat nr. 3 Anne-Margreet van Putten

12 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Anne-Margreet van Putten. Ik ben Anne-Margreet, samen met mijn man en … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 3 Anne-Margreet van Putten" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 3 voor; Anne-Margreet van Putten.

D66 Gelderland - Provinciale Staten

Ik ben Anne-Margreet, samen met mijn man en onze jongste dochter woon ik in Nijmegen.

Ik ben opgegroeid op Texel. Omringd zijn door water was een onlosmakelijk deel van mijn leven net als oog hebben voor de kracht, schoonheid en diversiteit van de natuur. Dat werd bijvoorbeeld elk jaar duidelijk als de najaarsstormen weer een deel van de duinen hadden weggeslagen. Het was een spectaculaire beleving om met een storm naar het strand te gaan en de wind om je heen te voelen razen en de golven tegen de duinen te zien slaan.

Toen ik begin jaren ‘90 in Nijmegen Planologie studeerde merkte ik dat water, met name de hoogwaterstand van de Waal, ook het leven beïnvloedde in de stad. Bij hoogwater werd de Waalkade afgesloten. In 1995 moesten zelfs gebieden in de regio worden ontruimd omdat de waterstand gevaarlijk hoog werd. Dat was indrukwekkend en kwam dichtbij.

De afgelopen jaren heb ik mijn maatschappelijke betrokkenheid met veel plezier en inzet via mijn raadslidmaatschap van D66 vormgegeven. Daarbij was ik o.a. betrokken bij de wijken en de openbare ruimte. In de stad zijn door het ontkoppelen van het regenwater en door aanleg van wadi’s veel wijken groener en blauwer geworden. En rondom de stad zijn door samenwerking tussen gemeentes, waterschap en provincie veel initiatieven gerealiseerd om water en natuur toegankelijker te maken voor recreatie.

Wat ik de komende jaren wil bereiken is:

Een verdubbeling van projecten waarbij burgers en belangengroepen direct betrokken zijn bij het waterbeheer. Ik merk dat het werk van het Waterschap zich voor veel mensen “onder de radar” bevind, “ze doen iets met dijken en zuiveren het afvalwaterwater”. Het werk van het Waterschap in het dagelijks leven brengen is een manier om de activiteiten levend te maken. Daarmee maak je ook duidelijk wat er gebeurd met die jaarlijkse rekening die iedereen op de deurmat krijgt. Ik wil graag samen met u zoeken naar slimme (dwars)verbanden. Bijvoorbeeld door bij het herinrichten van een gebied, om een waterbuffer mogelijk te maken, met bewoners en gebruikers te bekijken hoe dit de aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten.

Daarnaast vind ik het van belang dat er meer met gesloten systemen gewerkt gaat worden bij (agrarische)bedrijven maar ook bij ziekenhuizen. Door emissies van bv bestrijdingsmiddelen maar ook door het uitplassen van medicijnen wordt het water belast. Het wordt daardoor steeds ingewikkelder en duurder om de waterkwaliteit op hoog niveau te houden. Aanpak bij de bron is de beste manier om dit duurzaam aan te pakken. Zo kunnen afvalstoffen weer benut worden als grondstof, dat is goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee.

Hier wil ik me, met uw steun, graag voor inzetten.

097rd_waternatuurlijk Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Even voorstellen; kandidaat nr. 4 Susanne Agtenbosch

11 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 4 voor; Susanne Agterbosch. Ik woon met mijn gezin in Lent op een steenworp … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 4 Susanne Agtenbosch" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 4 voor; Susanne Agterbosch.

Susanne Agterbosch

Ik woon met mijn gezin in Lent op een steenworp afstand van de Waaldijk.

Met een achtergrond in de milieumaatschappijwetenschappen en werkzaam bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland houd ik mij al geruime tijd bezig met zorg voor de combinatie van water, natuur, landschap en leefbaarheid.

Voldoende, schoon en gezond water is essentieel voor alles wat leeft. Waterbeheer gaat om kwantiteit, beheer van dijken en veiligheid, maar ook om kwaliteit, landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Het watersysteem is bovendien in belangrijke mate bepalend voor een veelheid aan (maatschappelijke en economische) gebruiksfuncties. Het is van essentieel belang voor mensen om te kunnen wonen, ondernemen, werken of recreëren. Tegelijkertijd staat de burger op grote afstand.

Binnen het nieuwe bestuur wil ik mij sterk maken om burgers en belangengroepen te betrekken bij de verschillende taken en activiteiten van het waterschap. De betrokkenheid van inwoners bij een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer is voor mij een belangrijk speerpunt!

Water? Natuurlijk Betaalbaar!

10 maart 2015
Water Natuurlijk, laat met een 5-puntenplan zien dat innovatief en duurzaam beheer niet leidt tot hogere waterschapsbelastingen maar op termijn zelfs tot lagere lasten kan leiden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot betaalbare lasten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen … Lees "Water? Natuurlijk Betaalbaar!" verder

Water Natuurlijk, laat met een 5-puntenplan zien dat innovatief en duurzaam beheer niet leidt tot hogere waterschapsbelastingen maar op termijn zelfs tot lagere lasten kan leiden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot betaalbare lasten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en wil zij inwoners stimuleren zelf meer maatregelen te laten nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad, bijvoorbeeld door hun tuin regenklaar te maken.

010rd_waterschap Hennie Roorda

Hennie Roorda, lijsttrekker voor Water Natuurlijk Rivierenland: ‘Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de rekening die jaarlijks op de mat valt. Logisch dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed wordt benut. Water Natuurlijk laat met dit plan zien dat juist een duurzaam waterbeheer tot betaalbare lasten én tot mooiere resultaten leidt.’ Het waterschap heeft volgen Water Natuurlijk bijvoorbeeld veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en warmte/koude opslag realiseren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen verdienen volgens Water Natuurlijk zichzelf terug en kunnen leiden op termijn tot lagere waterschapsbelastingen. Bij Nijmegen is al een energiefabriek gerealiseerd en er zijn er twee in aanbouw bij Tiel en in het westen van Rivierenland.

De partij wil verder het principe van de vervuiler betaalt veel consequenter doorvoeren. Volgens Water Natuurlijk lijden nog te vaak de goeden onder de verspillers en vervuilers. Door vaker te controleren en strenger te handhaven wil Water Natuurlijk overtreders steviger aanpakken. Roorda: ‘Blauwalg wordt veelal veroorzaakt doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt. En nog schrikbarend veel tuinders bv in de Bommelerwaard gebruiken nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen. Terecht maken mensen zich ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil dat al deze problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen niet in het water terecht komen. Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest te voorkomen. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de blaren zitten.’

Water Natuurlijk wil ook experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op je waterschapsbelasting voor bewoners met een regenbestendige tuin. Het vijfpuntenplan omvat verder voorstellen voor een eerlijkere benutting van de belastingopbrengsten en kostendeling door combinatie van waterveiligheidsmaatregelen met recreatie en natuur.

Lees meer;

150310 5 punten plan betaalbaarheid Rivierenland IMG_2044

Even voorstellen: kandidaat nr. 5 Marc Laeven

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 5 voor; Marc Laeven. Ik ben Marc Laeven, net 50 jaar geworden en … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 5 Marc Laeven" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 5 voor; Marc Laeven.

Foto Marc

Ik ben Marc Laeven, net 50 jaar geworden en ben getrouwd en heb 3 kinderen. Sinds ruim 10 jaar woon ik met veel plezier in de Betuwe in Culemborg. Als gepassioneerd hardloper geniet ik vaak van het mooie open rivierengebied waarin we wonen.

Ik ben sinds 2006 actief in het bestuur van Waterschap Rivierenland, en zet dat graag door in 2015. Mijn kennis en ervaring met water heb ik – naast dit bestuurswerk – opgedaan via studies (fysische geografie en geohydrologie) en werk: tien jaar bij een onderzoeks- en adviesbureau op watervlak en vijftien jaar bij een onafhankelijke milieuorganisatie.

Vanuit deze kennis en ervaring in praktijk en beleid op milieu- en watergebied draag ik graag bij aan een duurzaam en robuust watersysteem, waarin ons waterschap veiligheid, natuur en recreatie op een natuurlijke manier combineert. Water Natuurlijk is dan natuurlijk de partij die daar voor staat!

Laars langs beek

Even voorstellen: kandidaat nr. 6 Dirk Kerkhof

9 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 7 voor; Dirk Kerkhof. Als vegetatiekundige en ecoloog heb ik veel onderzoek gedaan … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 6 Dirk Kerkhof" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat nummer 7 voor; Dirk Kerkhof.

Dick Kerkhof op Reeuwijkse Plassen

Als vegetatiekundige en ecoloog heb ik veel onderzoek gedaan in het rivierengebied. Al jarenlang adviseer ik terreinbeheerders, zoals De Landschappen, Staatsbosbeheer en Verenigingen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Sinds 1995 zit ik in waterschapsbesturen. Daarin maak ik me vooral sterk voor de natte natuur in en langs watergangen en de droge natuur op dijken en kaden.

123456789101112131415161718192021