Even voorstellen; kandidaat nr. 7 Maria Wiebosch-Steeman

8 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 7 voor; Maria Wiebosch-Steeman. Sinds 2005 woon ik samen met mijn man … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 7 Maria Wiebosch-Steeman" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 7 voor; Maria Wiebosch-Steeman.

Maria

Sinds 2005 woon ik samen met mijn man Willem Jan in Hardinxveld-Giessendam.

Wij kenden de Alblasserwaard al van fietstochten en rekenen het tot een van de mooiste gebieden van Nederland. Fietsen en wandelen vanuit huis en vanuit de verschillende stations langs de MerwedeLinge-lijn doen we regelmatig in alle jaargetijden.

Wij houden van de kleine paden over de tiendwegen, waar je midden tussen de weilanden loopt en waar je dan geniet van koeien, schapen, vogels en planten in en aan de rand van de watergangen.

Van 1995 tot 1999 was ik dagelijks bestuurslid, Hoogheemraad, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik behoorde toen tot de zogenaamde Groene waterschappers. Dat waren de voorlopers van Water Natuurlijk.

Ik heb me toen beziggehouden met de handhaving van milieuregels bij bedrijven. Zowel op bedrijventerreinen als bij land- en tuinbouwbedrijven, zoals de seringenteelt in Aalsmeer en de bomenteelt in Boskoop.

Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op water in Nederland. Mooie polders, natuurgebieden en onze rivieren zijn niet alleen voor de inwoners van Nederland van belang, maar ook voor mensen uit het buitenland. Steeds meer mensen komen voor korte of langere tijd daar hun vakantie doorbrengen. Dat is goed voor de lokale economie: mensen huren een fiets of boot, drinken ergens koffie of kopen iets om mee naar huis te nemen.

Ook in een stedelijke omgeving is water van belang.

Gelukkig worden er steeds meer huizen gebouwd die aan een watergang liggen. Dat is verstandig bouwen, omdat bij een grote regenbui het water niet alleen via een riool, maar vooral via sloten en grote watergangen naar de rivieren en zee wordt afgevoerd. Maar beter nog is het om water vast te houden in een gebied.

Om die reden bestaat mijn tuin niet alleen uit terras, maar heb ik een groot stuk met planten opgefleurd. Planten die uitgezocht zijn op hun aantrekkingskracht op bijen en vlinders. Zo houdt mijn tuin bij regen niet alleen water vast, wat goed is voor het milieu, maar heb ik er veel bekijks van omwonenden als de vlinders vliegen.

bijen

Omdat natuur en landschap mijn warme interesse hebben ben ik kandidaat voor Water Natuurlijk en zet ik graag mijn kennis en ervaring in voor een mooi Rivierengebied.

Even voorstellen; nr. 8 Hester Swart

5 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 8 voor; Hester Swart. Mijn naam is Hester Swart, ik ben 31 … Lees "Even voorstellen; nr. 8 Hester Swart" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag kandidaat de nummer 8 voor; Hester Swart.

Hester 2

Mijn naam is Hester Swart, ik ben 31 en ik woon in Nijmegen. Ik ben een jonge, frisse, leergierige enthousiasteling die graag een constructieve bijdrage wil leveren aan de duurzame missie van Water Natuurlijk in het waterschap Rivierenland.

Ik heb Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Tijdens mijn studie was ik actief bij het Universitair Milieuplatform, waar mijn interesse in duurzaamheid verder werd aangewakkerd.

Ik zou graag meer bekendheid geven aan het waterschap: wat doet het, waarom is het belangrijk, wat hebben burgers er aan en wat zijn concrete dingen waar het waterschap mee bezig is. Ik voel me thuis bij Water Natuurlijk omdat deze partij, net als ik, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan.

otter en laarzen

Waterkwaliteit in de Bommelerwaard; een echt zorgenkindje.

3 maart 2015
De waterkwaliteit in de Bommelerwaard is een echt zorgenkindje. Vervuiling met name door de glastuinbouw heeft hier een grote, negatieve, invloed op. Maar er zijn ook lichtpuntjes. De dijken worden met behulp van vrijwilligers weer groen en bloemrijk, dat is goed voor o.a. de bijen. Uit het afvalwater wordt telkens meer waardevolle energie en grondstoffen teruggewonnen. … Lees "Waterkwaliteit in de Bommelerwaard; een echt zorgenkindje." verder

De waterkwaliteit in de Bommelerwaard is een echt zorgenkindje. Vervuiling met name door de glastuinbouw heeft hier een grote, negatieve, invloed op. Maar er zijn ook lichtpuntjes.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs
Foto: Leo Roos

De dijken worden met behulp van vrijwilligers weer groen en bloemrijk, dat is goed voor o.a. de bijenUit het afvalwater wordt telkens meer waardevolle energie en grondstoffen teruggewonnen. Dat is positief voor het milieu én uw portemonnee. Het weekblad “Het Carrilon” sprak hierover met onze lijsttrekker Hennie Roorda en Gijsbert Smit. Het verslag hiervan is gepubliceerd op 25 februari jl..

U kunt het hieronder lezen.

Het Carrilion, interview met Hennie Roorda en Gijsbert Smit Water Natuurlijk Rivierenland

 Met uw steun een betere waterkwaliteit. Met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Even voorstellen: kandidaat 9 Gijsbert Smit

1 maart 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 9 voor, Gijsbert Smit. Gijsbert Smit is sinds begin jaren “90 woonachtig en … Lees "Even voorstellen: kandidaat 9 Gijsbert Smit" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 9 voor, Gijsbert Smit.

Gijsbert Smit

Gijsbert Smit is sinds begin jaren “90 woonachtig en werkzaam in het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard  als beeldend kunstenaar, vormgever en bestuurder. Hij is vader van twee dochters.

Hij heeft een diepe liefde voor het rivierenlandschap. Zoals hij het zelfs zegt; “In de jaren tachtig heb ik het Rivierenland ontdekt, en blijf het ontdekken iedere dag weer. In de eerste tijd moest ik met lede ogen aanzien hoe de uiterwaarden ontdaan werden van de oorspronkelijke natuur, waar de grote issues speelden als baggerstort, ernstige watervervuilingen en de teloorgang van het oorspronkelijke landschap. Gelukkig veranderde het maatschappelijke klimaat en mochten natuurliefhebbers meepraten over de nieuwe vormgeving van ons landschap en omgeving. Als beeldend kunstenaar kon ik blijven schilderen en kreeg ik opdrachten in de landschappelijke sfeer.

Binnen de stichting Dorp en Landschap ben ik sinds jaar en dag actief bij het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en uitwerkingsplannen voor de kwetsbare stroomdal –natuur in de Bommelerwaard.  Samen met de Natuurwacht Bommelerwaard en de GMF heb ik me ingezet voor het behoud van de bloemrijke dijken. Als vrijwillige dijk”loper” ben ik inzetbaar voor het Waterschap in tijden van extreem hoog water. Als groene bestuurder kon ik als wethouder en raadslid de visie van GroenLinks over het voetlicht brengen en uitwerken.

uitsnede

Even voorstellen; kandidaat nr. 10 Rob Wannyn

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 10 van de lijst voor: Rob Wannyn. Ik ben Robert Jan Wannyn en … Lees "Even voorstellen; kandidaat nr. 10 Rob Wannyn" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 10 van de lijst voor: Rob Wannyn.150112-foto-R.-Wannyn-aan-Water-Natuurlijk

Ik ben Robert Jan Wannyn en woon al meer dan 40 jaar in Sliedrecht. Vanuit mijn opleiding, mijn werk en vanuit betrokkenheid, ben ik bekend met de rol en het werk van waterschappen.

Als zeiler, van jongs af, was mijn opleiding HTS weg- en waterbouw een voor de hand liggende keuze. Na ook mijn bouwkundige en economische opleiding heb twaalf jaar in de natte aannemerij gewerkt. Daarna ben actief geweest op het terrein van ruimtelijke ordening en bouwen. Daarbij heb ik in vele ruimtelijke ordeningsprocedures het spel tussen overheden onderling en marktpartijen leren kennen.

Sinds 2004 vertegenwoordig ik freelance bedrijven en gemeentelijke overheden op het terrein van ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Daarbij is het werken met waterschappen geregeld aan de orde. Als inwoner van Sliedrecht ben ik lokaal betrokken bij D66. In het programma van Water Natuurlijk kan ik mij uitstekend vinden.

In de vorige periode van dijkversterking ben ik lang actief geweest in een bewonersgroep. Toen voor belangenbehartiging tegen toen nog  te traditionele opvattingen van het waterschap. Recent ben ik, in aansprekende samenwerking met het waterschap, betrokken geweest bij een planuitwerking in het kader van de actuele dijkversterking.

Graag wil ik mij inzetten voor Water Natuurlijk, om een bijdrage te leveren aan beleids- en planontwikkeling met betrekking tot natuurbeheersing en leefbaarheid in Rivierenland.

Laars op boot (2)

Even voorstellen: kandidaat nr. 11 Jet Westhoff

26 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 11 van de lijst voor: Jet Westhoff. Jet Westhoff en woont samen met … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 11 Jet Westhoff" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 11 van de lijst voor: Jet Westhoff.

Jet Westhoff

Jet Westhoff en woont samen met haar partner in Gorinchem. Ze is een enthousiast fietser en kan ook volop genieten van de natuur tijdens mijn roeitochten.

Vanuit haar werk bij diverse adviesbureaus en gemeenten is ze regelmatig betrokken geweest bij integratie van water en groen bij gebiedsontwikkelingen.

Jet; “Water biedt veel mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

De rol van het watersysteem wordt door de klimaatverandering steeds meer bepalend. Het is dus belangrijk om daar nu al zoveel mogelijk op in te spelen. Met name in stedelijk gebied dient deze klimaatadaptatie te worden meegenomen bij alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen. In dit geheel speelt de burger een belangrijke rol.

Vanuit mijn achtergrond en ervaring (Landbouwschool en Agrarische Milieukunde) wil ik ook bijdragen aan meer vernieuwing en verduurzaming van de landbouw in samenwerking met de agrarische sector.”

Gezond water, van levensbelang.

24 februari 2015
Water moet schoon en gezond zijn: Schoon water is immers nodig om drinkwater uit te maken en gewassen mee te laten groeien, vee te laten drinken, op te kunnen recreëren en om in te zwemmen. Maar het mooie van water is, dat het zichzelf kan reinigen. Dit zelfreinigend vermogen van water willen we als Water … Lees "Gezond water, van levensbelang." verder

Water moet schoon en gezond zijn: Schoon water is immers nodig om drinkwater uit te maken en gewassen mee te laten groeien, vee te laten drinken, op te kunnen recreëren en om in te zwemmen. Maar het mooie van water is, dat het zichzelf kan reinigen. Dit zelfreinigend vermogen van water willen we als Water Natuurlijk verder benutten door te investeren in natuur in en rond water.

IMG_1950 WN Rivierenland

Water Natuurlijk kiest daarom voor:

Natuur voor water. Planten en dieren in en aan het water krijgen de ruimte als we zorgen voor natuurvriendelijke oevers. Ook draagt een goed akkerrandenbeheer bij aan een betere water –en natuurkwaliteit. Door zorgvuldig beheer van dijken krijgen deze dijklichamen een goede en gevarieerde begroeiing, waar niet alleen vogels, vlinders en andere insecten van profiteren, maar wat ook de waterkwaliteit ten goede komt.

Effectief toezicht. Watervervuiling wordt bij de bron aangepakt. Water Natuurlijk wil een voortvarende aanpak in het opsporen en straffen van de overtreders. Zo willen we dat glastuinbouwbedrijven bv. in de Bommelerwaard die nu nog hun afvalwater lozen op het oppervlakte water hiermee zo snel mogelijk stoppen. Zij moeten verplicht worden om hun eigen afvalwater te zuiveren voordat ze het lozen. Zo voorkomen we dat schadelijke bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water komt. Naast handhaving zetten we in op educatie en voorlichting.

foto van wak in het ijs onder lozingspijp van kas
Warm lozingswater zorgt voor open plekken in het ijs
Foto: Leo Roos

Goede ruimtelijke inrichting. De overbemesting van kwetsbare wateren wordt door Water Natuurlijk teruggedrongen, o.a. door de aanleg van teeltvrije zones, akkerrandenbeheer en bufferstroken. Dat is goed voor de waterkwaliteit en maakt het gebied aantrekkelijk voor recreanten w.o. wandelaars en fietsers. Zij kunnen dan genieten van een divers landschap.

Gezonde bestrijding. Water Natuurlijk zet in op een permanent verbod bestrijdingsmiddelen, die zeer schadelijk zijn voor een natuurlijk functionerend watersysteem, zoals neo-nicotinoïden. Deze stoffen hebben een ingrijpend effect op het waterleven en zijn daarmee een bedreiging voor gezond water.

Met uw steun meer gezond water, met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter Blauwe Laarzen transparant

Even voorstellen: kandidaat nr. 12 Hans Ende

22 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 12 van de lijst voor: Hans Ende uit Culemborg. Hans is 65 jaar … Lees "Even voorstellen: kandidaat nr. 12 Hans Ende" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 12 van de lijst voor: Hans Ende uit Culemborg.

Hans Ende is kandidaat nr. 12 voor Water Natuurlijk Rivierenland
Hans Ende is kandidaat nr. 12 voor Water Natuurlijk Rivierenland

Hans is 65 jaar en woont al bijna 40 jaar in Culemborg waarvan de laatste 15 in de ecowijk Lanxmeer.  Water Natuurlijk brengt de verschillende belangen rond waterbeheer op een goede manier samen. En kan daardoor bruggen slaan tussen andere groepen en tussen schijnbaar tegenstrijdige belangen.

In januari 1995 heb ik mijn woonplek een tijdje moeten verlaten – de evacuatie van de Tieler en Culemborger Waarden. Een gebeurtenis die het leven ontregelde. Maar ik ben toen vooral geschrokken van de manier waarop sommigen de oorzaak van de problemen bij anderen zochten. Er was onenigheid in Rivierenland.
Gelukkig is de situatie nu heel anders.

Landschaps- en waterbeheerders zijn hard aan het werk: aan droge voeten en veiligheid, aan natuur en milieu. Gelukkig spelen de tegenstellingen van 1995 geen rol meer; in Rivierenland werken we samen. En dat is nodig ook, want voor waterbeheer moeten we samenwerken, altijd.

Laars bij werkzaamheden (1)

Even voorstellen: nr. 13 Frank Eetgerink

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 13 van de lijst voor: Frank Eetgerink uit Nederasselt. Ik woon in het … Lees "Even voorstellen: nr. 13 Frank Eetgerink" verder

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 13 van de lijst voor: Frank Eetgerink uit Nederasselt.

Frank Eetgerink is kandidaat nr 13 voor Water Natuurlijk in Rivierenland
Frank Eetgerink is kandidaat nr 13 voor Water Natuurlijk in Rivierenland

Ik woon in het Maasdorp Nederasselt in de gemeente Heumen, tussen de grote rivieren Maas en Waal.

Overal om mij heen is de aanwezigheid van water zichtbaar en voelbaar en daarmee ook meteen het belang van goed omgaan met water overduidelijk. Nederasselt was vroeger een notoir zwakke plek in de dijk van de Maas, zoals je nog altijd kunt zien aan de langgerekt aangeaarde dijk en woningen op terpen.

In ‘onze achtertuin’ was even sprake van de aanleg van een grote noodoverloop van de Maas in geval van extreem hoogwater, maar is voorlopig uitgesteld vanwege te hoge kosten. Het belang van water is helder.

Ik wil me inzetten voor veilig en schoon water, in een gebalanceerd landschap, waarin economische belangen, leefbaarheid en natuur ieder hun plaats hebben. Door klimaatverandering komen veel discussies rond water in de toekomst nog meer op scherp te staan en neemt het belang van professioneel beheer alleen maar toe.

Agrarische bedrijvigheid verandert en staat voor grote uitdagingen. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke pijlers, zeker ook voor de kwaliteit van water. Sluiten van kringlopen, overlast minimaliseren en gezonde bedrijfsvoering kunnen en moeten hand in hand gaan.

Ook toerisme is belangrijk voor de buitengebieden en verdient een plek aan en op het water, waarbij de natuurwaarde mede de kwaliteit van het toerisme bepaalt.

Het landschap is een puzzel van belangen, waarbij veilig en schoon water boven de belangen en boven partijen uitstijgt.

Ik heb jarenlang gewerkt in regionaal economische ontwikkeling, het stimuleren van innovatie en groei, ervaring en kennis die voor Water Natuurlijk waardevol kunnen zijn. Ik kom uit een ondernemersgezin en ben zelf ook ondernemer geweest en zal ook kijken naar de ondernemersbelangen rond water.

Kandidaat in de spotlight; nr.14 Rob Lenders

16 februari 2015
De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 14 van de lijst voor: Rob Lenders uit Nijmegen. Als ecoloog weet ik … Lees "Kandidaat in de spotlight; nr.14 Rob Lenders" verder

De kandidaten van Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 14 van de lijst voor: Rob Lenders uit Nijmegen.

Rob Lenders

Als ecoloog weet ik hoe belangrijk water is. Dat geldt niet alleen voor waterkwaliteit, maar ook voor de waterkwantiteit. Op de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen probeer ik deze kennis verder te ontwikkelen maar ook over te dragen aan onze studenten. Binnen het Nijmeegse Institute for Water and Wetland research (IWWR) hou ik me vooral bezig met (de geschiedenis van) natuur en landschap in het rivierengebied. Hoewel daar de laatste decennia veel voortgang is gerealiseerd in verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap, liggen er ook nog veel uitdagingen voor ons. De waterkwaliteit is zeker nog niet overal op orde, exotische plant- en diersoorten die onze watersystemen binnen komen leiden nu al tot ecologische en economische problemen, en de gecreëerde oplossingen voor het waterkwantiteitsprobleem – hoe noodzakelijk ook – leiden tevens tot een toegenomen druk op het fraaie cultuurlandschap van het rivierengebied. Door kennisontwikkeling en –overdracht aan onze studenten probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de oplossing van de problemen die ons te wachten staan. Maar ook toepassing van kennis is van belang. Vandaar dat ik me ook wil inzetten om de wetenschap een plaats te geven in het beheer en beleid van watersystemen. Het waterschap is dan natuurlijk het platform om dat te doen; en Water Natuurlijk de partij om hier vorm aan te geven. Daarom wil ik me – met uw steun – inzetten voor een duurzaam riviersysteem waar mens en natuur zich thuis voelen.

 

water en windmolens brug op achtergrond

123456789101112131415161718192021