Kandidaat in de spotlight: nr. 15 Alex de Meijer

11 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 15 van de lijst voor: Alex de Meijer uit Nijmegen. Geboren en getogen … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 15 Alex de Meijer" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 15 van de lijst voor: Alex de Meijer uit Nijmegen.

Alex de MeijerGeboren en getogen op een Zeeuwsvlaamse boerderij, kreeg ik al vroeg oog voor natuur en landschap, maar ken ik ook het belang van droge voeten. In 2007 kwam ik bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) werken, en kon ik meteen de coalitie smeden waaruit Water Natuurlijk is voortgekomen. Ik heb toen de campagne gecoördineerd, waarbij Water Natuurlijk in 2008 landelijk gezien de grootste fractie werd. Afgelopen jaar startte ik bij de GNMF de ‘bonte dijken’-campagne, waarin we de waterschappen vragen om in het beheer meer rekening te houden met bijzondere flora en fauna.

Kandidaat in de spotlight: nr. 16 Volkert Vintges

9 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 16 van de lijst voor: Volkert Vintges uit Nijmegen. Volkert Vintges, 62 jaar, … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 16 Volkert Vintges" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag stellen we graag de nummer 16 van de lijst voor: Volkert Vintges uit Nijmegen.

volkert vintges fotoVolkert Vintges, 62 jaar, samenwonend, vader van twee kinderen van 19 en 22. Van huis uit ben ik aquatisch bioloog maar mijn ervaring heeft zich verbreed via docentschap en Milieudefensie naar mijn huidige werk als directeur van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De Milieufederaties hebben mede aan de wieg gestaan van Water Natuurlijk. Ook bij deze verkiezingen wil ik, als lijstduwer, Water Natuurlijk Rivierenland graag ondersteunen.

Ik ben een echte teamspeler die pal staat voor de groenblauwe zaak. In mijn werk heb ik me o.a. ingezet voor het Gelders Natuur- en Landschapsmanifest en geholpen bij het bouwen aan de provinciale Omgevingsvisie die ook voor het waterschapsbeleid richtinggevend is.

In mijn vrije tijd ben ik een enthousiast kanoër en zeiler en heb ik al de nodige binnenlandse en buitenlandse wateren bevaren.

Mijn kennis en kennissen wil ik graag inzetten voor Water Natuurlijk om onze omgeving groener en blauwer te maken. Omdat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland onverenigbaar is met mijn werk, steun ik vanaf plek 16 graag de verkiesbare kandidaten.

Kanoën

Kandidaat in de spotlight: nr. 17 Jan van der Meer

7 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag is de eer aan de nummer 17 van de lijst: Jan van der Meer uit Nijmegen. Ik ben … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 17 Jan van der Meer" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. Vandaag is de eer aan de nummer 17 van de lijst: Jan van der Meer uit Nijmegen.

foto JanIk ben Jan van der Meer, ex-wethouder van de gemeente Nijmegen voor GroenLinks. Ik sta als lijstduwer op de lijst van Water Natuurlijk omdat ik het zeer belangrijk vind dat er in het bestuur van het Waterschap Rivierenland ook een grote fractie zit die consequent en consistent opkomt voor het belang van het klimaat en de natuur. De komende tijd krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering; ook in onze regio. Denk daarbij aan periodes met veel regenwaterafvoer en hoge waterstanden. We zullen ook steeds meer te maken krijgen met lage waterstanden i.v.m. periodes waarin het erg warm en droog is. Het is goed om onze regio daar op voor te bereiden en de juiste maatregelen te treffen die voor mens én milieu het minst schadelijk zijn. Ook is het belangrijk dat het Waterschap het juiste voorbeeld geeft en inzet op duurzame energie. Onze lijsttrekker Hennie Roorda heeft laten zien dat ze een groen hart heeft en dat is een extra reden voor mij om op de lijst te staan en voor Water Natuurlijk te stemmen. U ook?

Hatertse Vennen Rivierenland

Kandidaat in de spotlight: nr. 18 Arjen Rijsdijk

5 februari 2015
De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. We trappen af met de nummer 18 van de lijst: Arjen Rijsdijk. Mijn naam is Arjen Rijsdijk en ik … Lees "Kandidaat in de spotlight: nr. 18 Arjen Rijsdijk" verder

De kandidaten voor Water Natuurlijk Rivierenland stellen zich allemaal voor op de website. In de aanloop naar de verkiezingen van 18 maart zullen we de komende tijd telkens een van de kandidaten in de spotlight zetten. We trappen af met de nummer 18 van de lijst: Arjen Rijsdijk.

Arjen Rijsdijk fotoMijn naam is Arjen Rijsdijk en ik ben nu wethouder voor GroenLinks in Gorinchem. Ik ben sinds 1994 betrokken bij het waterschapbestuur. Ik ben toen via getrapte verkiezingen door de gemeenteraden – ondersteund door GroenLinks en lokale partijen – gekozen in het Algemeen Bestuur van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Vier jaar later ben ik na verkiezingen – ondersteund door Zuid Hollandse Milieufederatie – weer gekozen in het bestuur van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, en werd ik Dagelijks Bestuurslid. Na de waterschapsherindeling van 2005 ben ik via de Groene Waterschappers gekozen in het bestuur van Waterschap Rivierenland. Hier ben ik van 2006 tot 2011 Heemraad geweest. Daarna is Hennie Roorda mij opgevolgd als Heemraad voor Water Natuurlijk. Ik ben er trots op lijstduwer te mogen zijn voor Water Natuurlijk met al die mensen die zich zo betrokken voelen bij schoon water en natuur.

IMG_1950 WN Rivierenland

Lijsttrekker Hennie Roorda in Vis TV

20 januari 2015
Aanstaande zondagochtend vertelt lijsttrekker Hennie Roorda van Water Natuurlijk Rivierenland in het programma Vis tv van RTL7 over de komende waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Ook besteedt ze aandacht aan het belang van sportvissers en andere waterrecreanten om vooral op Water Natuurlijk te stemmen. “Water Natuurlijk is de enige groene waterschapspartij met hart voor blauw. … Lees "Lijsttrekker Hennie Roorda in Vis TV" verder

Hennie blauwe laarsen fotoAanstaande zondagochtend vertelt lijsttrekker Hennie Roorda van Water Natuurlijk Rivierenland in het programma Vis tv van RTL7 over de komende waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. Ook besteedt ze aandacht aan het belang van sportvissers en andere waterrecreanten om vooral op Water Natuurlijk te stemmen. “Water Natuurlijk is de enige groene waterschapspartij met hart voor blauw. We staan voor veiligheid en schoon water, maar vooral voor bruikbaar en beleefbaar water. Wij zien liever brede, groene bloemrijke dijken dan hoge grijze dijken. Voor ons zijn bomen op kades en dijken geen taboe en we denken mee met de mensen die iets met het water in Nederland willen, zoals sportvissers, recreatievaarders, kanoërs, natuurliefhebbers en wandelaars. Wat mensen belangrijk vinden weten we via onze achterbannen. Die weten zich in Water Natuurlijk echt vertegenwoordigd!”

Voor Water Natuurlijk is vis het symbool voor gezond water. Door een sterk  Water Natuurlijk worden meer vispassages en visvriendelijke stuwen en gemalen aangelegd, zodat er gezonde visstanden kunnen ontstaan. We houden met vissers rekening als we natuurvriendelijke oevers laten maken, bijvoorbeeld door er ook vissteigers tussen te maken. Die oevers zijn belangrijk als paaiplaatsen en schuilplekken voor vis.

Kortom een stem voor Water Natuurlijk betekent een stem voor een betere visstand! Ook kijken? Dat kan zondagochtend 25 januari op RTL 7.

Water Natuurlijk Rivierenland ook op Twitter!

8 januari 2015
Nieuws en ontwikkelingen van Water Natuurlijk Rivierenland zijn ook te volgen via Twitter: @WN_Rivierenland

Nieuws en ontwikkelingen van Water Natuurlijk Rivierenland zijn ook te volgen via Twitter: @WN_Rivierenland

Hennie Roorda pitcht op Uniecongres “weg van het water”

21 november 2014
Pitch Hennie Roorda gehouden voor Uniecongres “weg van het water” op 20 november 2014 Waterschappen hebben bij de uitvoering van hun taken direct te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken, polders, gemalen en watersystemen moeten worden aangepast en versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Dat schept een verantwoordelijkheid en een motivatie … Lees "Hennie Roorda pitcht op Uniecongres “weg van het water”" verder

foto bij pitch november 2014Pitch Hennie Roorda gehouden voor Uniecongres “weg van het water” op 20 november 2014

Waterschappen hebben bij de uitvoering van hun taken direct te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dijken, polders, gemalen en watersystemen moeten worden aangepast en versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Dat schept een verantwoordelijkheid en een motivatie om zelf ook zuinig met energie om te gaan. Die gerichtheid op lange termijn past goed bij de waterschappen. Nu wat doen om erger later te voorkomen.

We hebben zelf 340 rioolwaterzuiveringen en 3600 poldergemalen in bedrijf en die verbruiken veel energie. Zuiveren om aan de kwaliteitsnormen te voldoen kost veel energie, net zo veel elektriciteit als de inwoners van een stad als Rotterdam. We hebben onszelf daarom een opdracht gegeven. Een duurzame opdracht die we hebben vastgelegd in diverse akkoorden en convenanten. Laatst nog in het SER Energieakkoord voor groene groei. We hebben afgesproken om in 2020 minstens 40% van ons eigen energieverbruik zelf op te wekken Door biogas, maar ook met andere duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, warmte en waterkracht.

De resultaten tot nu toe zijn uitstekend. Deze week hebben wij een Klimaatmonitor uitgebracht die dat laat zien. Dat geeft ons vertrouwen, Maar het kan nog beter en er liggen nog zo veel mooie kansen. We hebben vanochtend in de pitches gezien, dat er al goede voorbeelden zijn hoe het anders kan. En dat die projecten niet alleen duurzaam zijn , maar ook nog eens geld opleveren. Duurzaam hoeft zeker niet duur te zijn. En dat is mooi, want het geld komt weer bij de burger en bedrijven terecht via de tarieven van de waterschapsbelastingen.

Alles wat van waarde is, willen we als waterschappen uit het afvalwater gaan halen en terug in de kringloop brengen. Hiervoor zoeken we partners uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en universiteiten om te onderzoeken hoe je dit het best kan doen en welke marktkansen er liggen.

Uit de Routekaart is gebleken dat de mooiste kansen zich voordoen in de directe omgeving. Dat betekent dat we moeten samenwerken onderlinge samenwerking van gemeenten, bedrijven en met burgers. Wat is er nodig om die samenwerking van de grond te krijgen? Ik noem er twee:

Het eerste is omgevingsbewustzijn. Dit betekent dat je verder moet kijken dan je eigen achtertuin. En het liefst met de bril van de buurman.U heeft uw buurman vanochtend al de hand geschud. Ik ga nu niet zo ver om u te vragen om ook van bril te wisselen, maar u zou het misschien toch eens kunnen overwegen. Want om die mooi kansen te pakken, moet je ze wel eerst zien. Het is dan wel belangrijk om investeringen en voordelen ook samen te delen.

Het tweede is daadkracht en lef. Er zijn altijd wel argumenten te bedenken om er maar niet aan te beginnen. Het kost tijd en moeite, er moeten medewerkers voor worden vrijgemaakt, het is complex en wie zet de eerste stap, wie heeft het initiatief? En dan zijn ook nog wel een paar juristen te vinden die altijd beren op de weg zien. Die beren zijn gelukkig wel grotendeels geschoten . Bureau “Beren…schot” heeft namelijk voor de Unie van Waterschappen en STOWA een juridische handreiking opgesteld, die aangeeft wat niet kan en vooral wat er wèl kan en hoe je dat dan moet organiseren. Dan hebben we het over staatssteun, mededinging, energiewetgeving, afvalstoffenwetgeving, rechtspersonen, BTW, Energiebelasting, etc.

Er blijkt gelukkig veel meer mogelijk dan we dachten. De duurzame activiteiten passen goed binnen de uitvoering van onze wettelijke taken. Het Ministerie van I&M, dat ook aan de handreiking heeft meegewerkt heeft dit uitdrukkelijk bevestigd. Natuurlijk zijn er allerlei spelregels waarmee je rekening moet houden om geen risico’s te lopen. En op een aantal punten is zijn er nog wel degelijk knelpunten. Die gaan we wat ons betreft voortvarend oppakken in het kader van de Green Deal aanpak en in het kader van het Energieakkoord.

Waterschappen koplopers in duurzaamheid

18 november 2014
18 november 2014 Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die op 18 november is overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. De ambities van de waterschappen zijn vastgelegd in het … Lees "Waterschappen koplopers in duurzaamheid" verder

Waterschappen koplopers in duurzaamheid18 november 2014

Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die op 18 november is overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. De ambities van de waterschappen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord (2010) en het SER Energieakkoord (2013). Deze ambities gaan verder dan de nationale doelstellingen van het Rijk:

  • 30% energie-efficiënter en -zuiniger werken tussen 2005 en 2020
  • 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020
  • 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020
  • 100% duurzame inkoop in 2015

KLIMAATMONITOR 2014

In opdracht van de Unie van Waterschappen heeft adviesbureau Arcadis de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 opgesteld. De Klimaatmonitor geeft inzicht in de resultaten en de verwachtingen van het duurzaamheidsbeleid van waterschappen.

De waterschappen beschouwen het afvalwater dat zij ontvangen van huishoudens en bedrijven als bron van duurzame energie en grondstoffen.

ENERGIE- EN GRONDSTOFFENFABRIEK

Onder de noemer van de Energie- en Grondstoffenfabriek werd vorig jaar 112 miljoen kuub biogas gewonnen uit afvalwater. Daarnaast kunnen door de toepassing van innovatieve technieken schaarse grondstoffen, zoals fosfaat en cellulose, worden teruggewonnen uit afvalwater.

De mogelijkheden voor duurzame energieproductie verschillen per afvalwaterzuivering. Dit hangt onder meer af van de toegepaste zuiveringstechnieken, de lokale behoefte aan biogas en warmte, de grootte van de installatie en de afschrijvingstijd van investeringen. Waterschappen kunnen bovendien niet onbeperkt extra investeren in korte tijd.

Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “We zullen ons de komende jaren maximaal inspannen om onze ambities te realiseren. We gaan volop aan de slag met de aanbevelingen uit de Klimaatmonitor. Zo hebben we al onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de energie-effciëntie bij poldergemalen te verbeteren.

Ook verkennen we de inzet van windkracht, zonne-energie en restwarmte. We vertrouwen erop dat de Rijksoverheid op haar beurt helpt met het wegnemen van belemmeringen die onze duurzame ambities in de weg kunnen staan.”

Zuiveringsinstallaties steeds meer onderdeel van omgeving

18 december 2013
Zuiveringsinstallaties worden steeds meer onderdeel van hun omgeving, stelt Hennie Roorda, lid dagelijks bestuur Unie van Waterschappen, “Die transitie is bezig en het is een trend die we komende tijd nog veel meer gaan zien”, voorspelt ze voor 2014 en daarna. “Er ontstaan mooie samenwerkingsverbanden tussen de waterschappen en hun omgeving”, zegt Hennie Roorda. Ze … Lees "Zuiveringsinstallaties steeds meer onderdeel van omgeving" verder

Zuiveringsinstallaties worden steeds meer onderdeel van hun omgeving, stelt Hennie Roorda, lid dagelijks bestuur Unie van Waterschappen, “Die transitie is bezig en het is een trend die we komende tijd nog veel meer gaan zien”, voorspelt ze voor 2014 en daarna.

“Er ontstaan mooie samenwerkingsverbanden tussen de waterschappen en hun omgeving”, zegt Hennie Roorda. Ze noemt als voorbeeld de Energiefabriek en de Grondstoffenfabriek. Waterschappen winnen steeds meer energie en grondstoffen uit hun processen terug. En die gebruiken ze voor maatschappelijke doelen. “In Raalte wordt bijvoorbeeld een zwembad verwarmd door de restwarmte van het gezuiverde rioolwater van Waterschap Groot Salland. In Den Bosch gaan binnenkort de auto’s van een afvalstoffendienst op het biogas van een rioolwaterzuivering van Waterschap Aa en Maas rijden.”

Op 11 december heeft Hennie Roorda de landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 gepresenteerd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Karla Peijs, voorzitter van de visitatiecommissie waterketen. Hiermee geven de waterschappen inzicht in de resultaten van het zuiveringsbeheer in Nederland. Het is de vijfde keer dat deze vergelijking is gemaakt. De vorige was in 2009.

Prestaties verbeterd tegen lagere kosten
De Unie van waterschappen stelt dat uit de bedrijfsvergelijking blijkt dat de zuiveringsprestaties van de waterschappen de afgelopen jaren verder zijn verbeterd, terwijl de kosten voor het zuiveringsbeheer licht zijn gedaald, als je ze corrigeert voor inflatie. Reëel zijn ze 15 miljoen euro gestegen, een 0,5% per jaar, na correctie is dat een daling van 1,5%. Ook de prestaties op het gebied van duurzaamheid en dienstverlening zijn verbeterd. De waterschappen voldoen hiermee aan de wettelijke eisen voor het zuiveringsbeheer, zegt de Unie. Hennie Roorda: “Terwijl de zuiveringsprocessen zijn verbeterd, en we dus beter presteren – we voldoen voor 99% aan de lozingseisen en de afnameverplichting is 98% – hebben we de kosten tegelijk kunnen verminderen. Dat is heel goed. Als Nederland kunnen we trots zijn op de zuiveringsprestaties van de waterschappen.”

Eisen voldoen
Volgens Hennie Roorda voldoen de waterschappen met de uitkomsten van de benchmark aan de eisen van het Bestuursakkoord Water.Het doel, minder meerkosten, moeten we bereiken via drie verschillende terreinen: een deel moeten de gemeenten verdienen door samenwerking onderling, een deel moeten de waterschappen verdienen en een deel moet worden bespaard door de samenwerking tussen de waterschappen en de gemeenten. Wat betreft het deel waar wij als waterschappen invloed op hebben, voldoen we aan de eisen. Nu hoeven de winsten die dat opleveren pas in 2020 worden ingeboekt, maar we moeten nu al wel afspraken maken en voorwerk doen. We zijn een heel eind op de goede weg.”

Onduidelijkheid over informatie
Karla Peijs was eind oktober minder positief. Als voorzitter van de visitatiecommissie die de resultaten beoordeelt van de samenwerking in de waterketen concludeerde zij in een interview met Waterforum dat er nog heel wat moet gebeuren. Dat kwam volgens Roorda mede omdat de visitatiecommissie niet over de volledige gegevens beschikte. “Er was onduidelijkheid over welke informatie werd gevraagd aan waterschappen en gemeenten. Daardoor wbesom veel gevallen alleen de informatie over de samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen aan de visitatiecommissie gegeven door de zestig regiocoördinatoren. En niet de gegevens van de gemeenten en waterschappen afzonderlijk. Daar is nu een inhaalslag meegemaakt. 23 januari 2014 komt daarvan de echte uitslag, en die geeft een ander beeld dan dat van oktober. Waarschijnlijk zal de groep koplopers iets groter zijn en zal ook het peloton is omvang zijn toegenomen. Achterblijvers zullen er ook nog zijn, maar de groep is waarschijnlijk minder groot dan in eerste instantie gedacht.”

Besparingen
Volgens Hennie Roorda worden de kostenbesparingen op verschillende manieren gerealiseerd. “Door innovatie. Energiezuiniger installaties, zoals de Nereda-zuivering, die minder energie en minder ruimtebeslag vergt. Slimmer monitoren door betere procesautomatisering. Zo kunnen we heel precies weten wat er speelt in de waterketen en hoef je alleen waar dat nodig is in te grijpen. In Rivierenland – waar Roorda zelf lid is van de Heemraad, red. – hebben wij 15% op de energie bespaard. Waterzuivering is enorm energievretend, dus dat is een prachtige besparing.”

“Ook bespaar je door goed samen te werken bij investeringen, volgens Roorda. “Samen te kijken naar het grotere geheel van de waterverwerkingsketen. “Waar kunnen we het beste investeren, wat levert het meeste op? Moeten we bergbezinkbassins bouwen, afkoppelen? Dat lukt alleen door goed samen te werken met alle ketenpartners.”

Betere ontwatering van slib heeft ook gezorgd voor besparing. “Dit leidt namelijk tot minder transportkosten en lagere kosten bij de eindverwerking. Ook halen de waterschappen steeds meer energie uit het slib en dat levert geld op.”

Crisis
Ondanks de kostenbesparingen is de zuiveringsheffing sinds 2009 wel met vier euro per eenheid gestegen. Een deel van de oorzaak is de crisis, geeft het rapport aan. Roorda: “Een deel van de burgers kan de heffing niet betalen en krijgt kwijtschelding. Dat deel is toegenomen, net als het aantal bedrijven waar de heffing oninbaar is wegens faillissement. De totale kosten zijn dus wel lager, maar dat bedrag moeten minder burgers en bedrijven samen opbrengen.”

123456789101112131415161718192021