Onze speerpunten voor de periode 2019-2023 in Rivierenland

  1. Werken aan een klimaatbestendige leefomgeving. dat doen we door:
  2. Werken aan een energieneutraal en circulair Waterschap
  3. Zorgen voor gezond water voor mens en dier in natte als wel in droge tijden
  4. Scheiden van medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit ons afvalwater
  5. Zorgen voor zorgeloze recreatie aan onze rivieren, beken en plassen en vennen.
  6. Samenwerken met onze burgers om ook hun klimaat doelen te bereiken
  7. Stimuleren van innovaties en deze ook daadwerkelijk uitvoeren
  8. We streven naar een rechtvaardige verdeling van kosten en baten
  9. We stimuleren een cultuur omslag binnen het Waterschap, meer openheid en transparantie over ons werk en meer participatie van burgers binnen onze projecten.