Speerpunten Rivierenland

Wat kunt u de komende jaren van ons verwachten:

 • verbetering waterkwaliteit in het Rivierengebied: ‘Schone en Mooie’ wateren met natuurvriendelijke oevers.
 • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
 • meer watergezondheid, met natuurvriendelijke oevers en ruimte voor recreatie
 • gezonde recreatie, veilig en gezond zwemwater
 • effectief toezicht, zodat watervervuiling bij de bron wordt aangepakt
 • gezonde bestrijding, dus geen schadelijke bestrijdingsmiddelen meer in het water
 • aanpak van medicijnresten en microplastics
 • vitale visstand, meer vismigratie, minder vissterfte
 • natuurlijker peilbeheer
 • tegengaan bodemdaling rondom woningen
 • bloemrijke dijken als sieraad in het landschap
 • groenblauwe dooradering door de stad, met schoon water
 • klimaatbestendige steden
 • energie en grondstoffen opwekken uit afvalwater, dus lagere kosten
 • ontsluiting van waternatuur, meer genieten op de waterkant
 • het principe de vervuiler betaalt

Met uw steun zetten wij ons de komende jaren weer in voor duurzaam waterbeheer met oog voor natuur en recreatie!