Succesverhalen Rivierenland

Successen van Water Natuurlijk in de afgelopen periode:

  • verbetering waterkwaliteit in het Rivierengebied: ‘Schone en Mooie’ wateren met natuurvriendelijke oevers.
  • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
  • aandacht voor water als ‘huis van de Vis’ vismigratie, paaiplaatsen & vispassages
  • afvalwater wordt ingezet als bron van energie en grondstoffen.

In Rivierenland worden de dijken natuurvriendelijk beheerd. Samen met de Wageningen Universiteit is een nieuw beheer uitgewerkt waarbij de vele honderden kilometers bloemendijk een bijzonder waardevolle schakel in het ecosysteem zijn. We werken hierbij o.a. samen met bewoners(groepen) en de Gelderse Milieu Federatie. Deze groene bloemrijke dijken zijn o.a. belangrijk voor de vele bijen die onze fruitteelt zo nodig heeft in deze tijd van bijenziektes!

Een vitale vispopulatie in een gebied is een teken dat de waterkwaliteit daar goed is. Betere leefgebieden voor de visstand zijn met relatief eenvoudige middelen als vistrappen, visvriendelijke stuwtjes en natuurlijke (riet)oevers waar de dieren zich kunnen voortplanten, te realiseren. In 2014 hebben we 4 vistrappen aangelegd en 38 kilometer natuurvriendelijke oevers.

Door de inzet van Water Natuurlijk is er bij Nijmegen een energiefabriek gerealiseerd en staan er in Rivierenland nog twee in de steigers. Zo maken we van het afvalwater duurzame energie. Afvalwater niet meer als afvalproduct, maar als bron van waardevolle energie en grondstoffen. Daar hebben we de afgelopen jaren hard op in gezet. En door in te zetten op eigen duurzame energieproductie en op energiebesparing hebben we niet alleen veel CO2 uitstoot kunnen verminderen maar ook veel kosten kunnen besparen!