Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Dat doen we bij u in de buurt

Water Natuurlijk wordt in het Waterschap Scheldestromen vertegenwoordigd door 2 bestuurders in het algemeen bestuur.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in Scheldestromen zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Werkgebied Waterschap Scheldestromen

Hieronder zie je het werkgebied van Scheldestromen. Voor meer informatie over het waterschap Scheldestromen zie

www.scheldestromen.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen