Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard maakt zich hard voor natuur, milieu, landschap en recreatie bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil.

We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier wil recreëren op of rond het water.

We hebben groene idealen; duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, net als kennisdeling over hoe we beter en slimmer met ons kostbare water kunnen omgaan.

Water Natuurlijk is de waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

Water Natuurlijk is met 6 zetels de grootste fractie in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Onze dagelijks bestuurder is Agnes van Zoelen. De komende jaren zetten wij ons in om onze steden klimaatbestendig te maken en te vergroenen. Wij willen de biodiversiteit versterken en zorgen voor een duurzaam en circulair waterschap. En natuurlijk zetten wij ons in om de recreatie in, op en langs het water te versterken – want water is er ook om van te genieten! 

GroenLinks en D66 ondersteunen de groene stem van Water Natuurlijk

Werkgebied Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Hieronder zie je het werkgebied van Schieland en Krimpenerwaard. Voor meer informatie over het waterschap Schieland en Krimpenerwaard zie

www.schielandendekrimpenerwaard.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen