Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard maakt zich hard voor natuur, milieu, landschap en recreatie bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil.

We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier wil recreëren op of rond het water.

We hebben groene idealen; duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, net als kennisdeling over hoe we beter en slimmer met ons kostbare water kunnen omgaan.

Water Natuurlijk wordt in het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vertegenwoordigd door 4 bestuurders in het algemeen bestuur (verenigde vergadering). Agnes van Zoelen is namens de fractie Ă©Ă©n van de Dagelijks Bestuurders (Hoogheemraden). Ron Gast is fractievoorzitter. Water Natuurlijk is de grootste partij in het waterschapsbestuur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Op 20 maart 2019 zijn er nieuwe verkiezingen. Onder ‘Programma‘ vindt u het verkiezingsprogramma voor de periode 2019-2023. Onze kandidaten en lijstduwers zijn te vinden onder ‘Kandidaten’.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in Schieland en de Krimpenerwaard zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

GroenLinks en D66 ondersteunen de groene stem van Water Natuurlijk

Werkgebied Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Hieronder zie je het werkgebied van Schieland en Krimpenerwaard. Voor meer informatie over het waterschap Schieland en Krimpenerwaard zie

www.schielandendekrimpenerwaard.nl

.

Doe je mee?

Heb je hart voor de natuur en landschap? Wil je eraan mee werken hoe we de toekomst . . .

meedoen