Uitgelicht: Elske Schreuder

1 oktober 2019

Elske Schreuder, Rotterdam.

Heeft een man en diverse soorten kinderen: eigen, stief, schoon, stiefschoon, en stiefklein. En een kat. Woont in een oud huis op houten fundamenten, die vervangen moeten worden vanwege paalrot.

 

Sinds mijn studententijd (Rechten, aan de EUR) woon en werk ik voornamelijk in Rotterdam en Den Haag. Anders dan veel anderen, voel ik me ook best wel een ‘Zuid Hollandse’. Het landschap met die rechte sloten heb ik ook altijd mooi gevonden. Saai? Nee, zeker niet als de zon er zo op schittert.

Mijn werk was in eerste instantie op de rechtbank: procedures, burgers, overheden… hoe dien je het algemeen belang zonder een individueel belang te schaden, en omgekeerd?

Ook heb ik in de sociale sector gewerkt: gemeentes adviseren over participatie, maatschappelijke organisaties trainen in het vinden en binden van vrijwilligers.

 

Mijn politieke loopbaan (namens D66) leidde onder andere tot het ‘deelraadswethouderschap’ van Deelgemeente Noord in Rotterdam, met de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

Daar kwam ik heel direct in aanraking met zaken als verzakking van straten en stoepen (plm 5 centimeter per jaar….). Toen, rond 1995, waren zaken als grondwaterpeil, de stad als hitte-eiland, medicijnresten in het drinkwater, droogte en zoute kwel nog niet algemeen bekend. Dat veranderde later wel! Maar bijvoorbeeld dat riolen vervangen moeten worden, en wel slim en goedkoop en duurzaam: dat wisten we maar al te goed.

Als lid van Provinciale Staten zag ik pas goed hoe belangrijk water voor Zuid-Holland is: vervoer over water, de duinen, het Groene Hart: water is hier een bedreiging, daar een kans, maar altijd aanwezig en…. onvoorspelbaar.

Inmiddels ben ik op een geografisch bescheiden schaal actief als volksvertegenwoordiger: in de Wijkraad Blijdorp. En als zelfstandig trainer Vrijwilligersmanagement: waar vind je belangstellende burgers voor jouw organisatie, hoe benut je hun know how?

 

Dit overziend wekt het dus geen verbazing dat ik interesse kreeg voor het waterschap, en me aansloot bij Water Natuurlijk. Bij de verkiezingen van maart 2019 zette ik me in voor de kandidatenlijst en de campagne. Zo kon ik er aan meewerken dat we als WN HHSK met 6 zetels de grootste gekozen fraktie zijn geworden.

Ik ben eerste opvolger, dus ik sta klaar als één van de zes ooit zijn/haar zetel zou moeten opgeven – laat die dag niet komen! En ik kan nu al mijn ervaring inzetten voor de organisatie van de Vereniging Water Natuurlijk. Veel leden en hun relevante contakten kunnen bottom-up input geven aan onze vertegenwoordigers in het waterschapbestuur, een interessant programma van aktiviteiten verspreidt het gedachtengoed van Water Natuurlijk, een bloeiend ledenbestand vormt een solide basis als er over een paar jaar weer kandidaten welkom zijn voor de verkiezingen en er weer een verkiezingsprogramma geschreven moet worden.

Als ‘trekker’ van de Permanente Campagnecommissie PCC WN-HHSK ben ik de contaktpersoon voor alle leden, om je ideeën te delen!

Elske.Schreuder@indalo.NU