Fractie Schieland en Krimpenerwaard

De onderstaande bestuursleden van Schieland en Krimpenerwaard vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Agnes van Zoelen
Dagelijks Bestuurdslid

Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66.

Er is al veel bereikt maar er is desondanks nog veel te doen.
Iedereen vindt waterveiligheid belangrijk, maar het gaat om meer dan dat. We willen ook dat er in de stad geen wateroverlast is en dat er bij heftige regen geen rioolwater in de singels komt. Dat het water er mooi en schoon uitziet, met planten en vissen die erin thuis horen. Dat er geen gif in het water zit en dat kinderen veilig in het water kunnen zwemmen. Daar wil ik me opnieuw voor inzetten.

Antoin Deul
Algemeen Bestuurslid

Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als Technisch Scheikundige met een focus op duurzame processen, groene innovatie en integraal waterbeheer. Ik leid al jarenlang grote duurzame (internationale) water- en energieprojecten voor de industriële en publieke sector. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk actief als landelijk partijbestuurder van GroenLinks en als OR voorzitter van een groot internationaal bedrijf in de watersector. De opgave waar wij voor staan vraagt om een fris, vernieuwend en daadkrachtig waterschapsbestuur. Een bestuur met passie voor groen en blauw. Ik ben die bestuurder en lijsttrekker. Wij gaan kansen pakken en werken aan: schoner water zonder schadelijke stoffen, groene klimaatbestendige steden, duurzaam en betaalbaar waterbeheer.

Tjitte Nauta
Algemeen Bestuurslid

Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het waterschap en het sneller inpassen van duurzame en innovatieve oplossingen verdient blijvende aandacht. Het besturen van ons waterschap moet hierbij niet langs de partijlijn van politieke partijen en/of eigen netwerken plaatsvinden. Als strategisch adviseur waterbeheer bij het nationale kennisinstituut Deltares streef ik naar meer inhoudelijke kwaliteit in het waterschapsbestuur om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie optimaal te behartigen!

Ron Gast
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Ik ben ruim 10 jaar voorzitter van de Stichting Groene Hart, een belangrijke partner van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland. Bewezen is dat meer groen in de leefomgeving goed voor mens, dier en plant is. Welzijn staat voor mij op nr. 1. Een dagelijkse uitdaging is het om dat anderen duidelijk te maken. Groen en water Natuurlijk een hecht koppel! Doen!

Het bestuur van Water Natuurlijk bij Schieland en de Krimpenerwaard valt onder de regio West.