Fractie Schieland en de Krimpenerwaard

De onderstaande bestuursleden vertegenwoordigen Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:

Agnes van Zoelen
Dagelijks Bestuurder

Agnes heeft als dagelijks bestuurder de portefeuille watersystemen & duurzaamheid & innovatie. Zij is onder andere lid van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, Klimaatadaptatie in Zuidplas, Lansingerland en Capelle aan den IJssel. Tevens is zij adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. 

 

Josien van Cappelle
Fractievoorzitter - Commissie Integraal Waterbeheer

Elke week wandel ik samen met mijn man zo'n 25 kilometer door een mooi stukje van Nederland. Vaak langs de Rotte, de Krimpenerwaard of langs het strand. Ook ben ik regelmatig op pad voor mijn opleiding tot natuurgids van de IVN. En als je zo buiten bent, dan zie je pas hoe mooi Nederland (noG0 is! Maar ook in de stad is de natuur niet ver weg, en daar komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Biodiversiteit, het vergroenen van de stad en schoon water zonder medicijnen of plastics: daar zet ik mij graag voor in de komende periode!

@JosienvCappelle
Marvin Biljoen
Rekenkamer commissie - Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM)
Erik Hovingh
Commissie Integraal Waterbeheer (IBW)

Erik wil natuur en recreatie nog nadrukkelijker zichtbaar maken binnen het waterschap en de besluiten van het algemeen bestuur.

Chris Veldhuijsen
Voorzitter commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM)

Chris zet zich in om het Hoogheemraadschap te positioneren als initiatiefrijke partner van burgers, ondernemers en overheden. Als een naar buiten gerichte en zichtbare organisatie. Actiever in de stad en strenger in het buitengebied. Met integrale, gebiedsgerichte maatregelen en projecten. Met als resultaat meer biodiversiteit, schoon natuurlijk water en klimaatbestendigheid.

Elske Schreuder
Commissie Algemene Zaken en Middelen

De rivieren met hun bochten …… het gras, hier meer groen en daar meer geel…. de kassen, snachts lichtgevende blokken….. de dorpen en de stad, mijn stad….. En vooral die rechte sloten, zo lang en smal en zo dicht op elkaar, die blikkeren in het zonlicht terwijl het vliegtuig bij 16hoven een bocht maakt….

Thuiskomen is soms het leukste van op vakantie gaan.

Ook vanuit de metro of trein kan ik met bewondering kijken naar dat Zuid-Hollandse landschap dat zó door mensen is gevormd en tegelijk nog steeds helemaal van de natuur is. Zout en zoet water, plensbuien, droogte en wind: daar moeten we mee leven.

Om in deze tijd van klimaatverandering en economische druk en nog veel meer uitdagingen een leefbaar landschap te helpen bewaren: daar wil ik me voor in zetten. Dat betekent samenwerken, creatief maatwerk, toekomstgericht zijn maar het waardevolle behouden. Biodiversiteit bewaken, innovatie stimuleren. Democratisch tot beleidskeuzes komen.

Ik neem daartoe mijn brede ervaring mee: als volksvertegenwoordiger (oa in Provinciale Staten van Zuid-Holland) en lid van het Dagelijks Bestuur van de toenmalige Deelgemeente Rotterdam Noord (Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer), als trainer lobbyen & netwerken, als afgestudeerd jurist en filosoof (nouja…) Maar bovenal als trotse optimistische stadsbewoonster met uitzicht op een singel en met fietskilometers in het hele HHSK-gebied.

Mijn buren, mijn (klein-)kinderen, alle – toekomstige – inwoners en ‘gebruikers’ (mens, dier, plant, ecosysteem, organisatie) van ons veenweidegebied en onze dorpen en steden gun ik een duurzame en mooie en veilige leefomgeving. Dus.

Mijn favoriete plekken zijn het plein voor de Laurenskerk, aan de voet van het beeld van Erasmus, vlak bij die oude ‘Dam in de Rotte’; Oud Verlaat (koffie op het terras in de zon…) en in de Watertaxi of Waterbus over de Maas.

@ElskeSchreuder
Rieks van der Zee
Steunfractielid