Fractievergaderingen

De fractievergaderingen in de tweede helft van 2020 zijn op de onderstaande data. Voorlopig zullen deze digitaal plaatsvinden.

 • donderdag 27 augustus (digitaal)
 • donderdag 3 september
 • donderdag 17 september
 • donderdag 1 oktober
 • donderdag 15 oktober
 • donderdag 29 oktober
 • donderdag 12 november
 • donderdag 26 november
 • donderdag 10 december.

Wilt  u ons iets vragen? Mail dan naar een van de fractieleden.

Voor de tweede helft van  2020 staan de volgende formele vergaderingen gepland. Op de wenste van het Hoogheemraadschap is te zien hoe de vergaderingen plaatsvinden. In onze nieuwsbrieven ook altijd een korte bespreking van de voorstellen en besluiten!

 • 9 september 14.00 uur commissie Integraal Waterbeheer
 • 10 september  14.00 uur commissie Algemene Zaken en Middelen
 • 7 oktober Verenigde Vergadering
 • 5 november 9.30 uur commissie Integraal Waterbeheer
 • 5 november 14.oo uur commissie Algemene Zaken en Middelen
 • 25 november Verenigde Vergadering

Naast deze formele vergaderingen zijn regelmatig informele bijeenkomsten, zoals werkbezoeken, gepland.