Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen Schieland en de Krimpenerwaard

Op 20 maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Zo ook voor  het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk doet uiteraard weer mee.

Met veel plezier introduceren wij de kandidaten van Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard. Zij gebruiken hun kennis, ervaring en passie om de ambitie van Water Natuurlijk te verwezenlijken: samen werken aan duurzaam waterbeheer!

 

Agnes van Zoelen
#1 - Dagelijks Bestuur - Rotterdam

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en heb op diverse plekken in de stad gewoond. Ik ben dus een echte stedeling. Maar daarnaast heb ik ook een grote liefde voor de natuur, niet in de laatste plaats door mijn achtergrond als bioloog. In en om Rotterdam is gelukkig veel van de (water)rijke natuur te genieten, de Rotte, de plassen in ons gebied en zeker ook het mooie landelijke gebied de Krimpenerwaard.

Met veel plezier ben ik de laatste 10 jaren dagelijks bestuurder (hoogheemraad) geweest van dit waterschap. Speerpunten voor mij waren o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid.

De klimaatverandering stelt ons weer voor nieuwe opgaven, zowel op het gebied van veiligheid, water- overlast en tekort, maar ook van waterkwaliteit. Uitdagingen, die alleen in gezamenlijkheid met gemeenten, bedrijven en bewoners succesvol opgepakt kunnen worden.

De waterkwaliteit is nog niet voldoende op orde: het water moet schoon zijn en natuurlijk ingericht. Dan is het goed voor planten en dieren, maar ook fijn voor mensen om van te genieten en te recreëren. Stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics horen niet in het water thuis. Innovaties kunnen ons helpen om deze stoffen effectief uit het afvalwater te zuiveren.

 

Met uw steun zal ik mij als lijsttrekker graag de komende vier jaar weer inzetten om het waterschap groen, duurzaam en klimaatbestendig te maken!

TwitterLinkedIn
Josien van Cappelle
#2 - Capelle a/d IJssel

Elke week wandel ik samen met mijn man zo’n 20 kilometer door een mooi stukje Nederland. Vaak langs de Rotte, door de Krimpenerwaard of langs het strand. Ook ben ik regelmatig op pad voor mijn opleiding tot Natuurgids van IVN. En als je zo buiten bent dan zie je pas hoe mooi Nederland is!

Maar ook in de stad is de natuur niet ver weg, en daar komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Biodiversiteit, het vergroenen van de stad (zowel minder tegels in de tuin als meer groen op het dak!) en schoon water zonder medicijnen of plastics vind ik belangrijk.

Als voormalig wethouder in Capelle aan den IJssel met onder andere duurzaamheid in mijn portefeuille weet ik dat we samen met alle partijen hieraan moeten werken. Ik ben bij Water Natuurlijk omdat deze partij het groenst en duurzaamst is, en samen met anderen resultaten wil halen. 

TwitterLinkedIn
Marvin Biljoen
#3 - Social Media - Rotterdam

Door klimaatverandering worden de klimaat- en watervraagstukken steeds belangrijker. Werken aan een oplossing voor deze vraagstukken begint bij het zichtbaar maken van het waterschap.

Educatie is een belangrijk element om het waterbewustzijn te vergroten en daar kan je al heel vroeg mee beginnen. De jeugd heeft de toekomst en als vader van drie kleine kinderen, Viënna (6), Dahlia (3) en Jenoah (1), ben ik mij daar erg bewust van. Ik zet mij in op de ontwikkeling van een duurzame toekomst en een betere leefomgeving waar veilig en schoon water in combinatie met natuur een belangrijke rol in speelt.

Als voorzitter van de wijkraad Agniesebuurt vertegenwoordig ik bewoners richting het stadsbestuur en ambtenaren. Ik vind het erg belangrijk dat bewoners gehoord en betrokken worden bij diverse processen.

Dit geldt ook voor de wateropgave. Ik ben een vast gezicht van de expertisetafel SPONGE 2020 waarbij verschillende (internationale) partners nadenken over de klimaatopgave en klimaatadaptatie. Samen met bewoners creëren we een klimaatbestendige buurt.

Ik ben een liefhebber van de stad en geniet ontzettend van de natuur. Varend op de Rotte, fietsend langs de plassen en spelend in de bossen.

Mijn naam is Marvin Biljoen en ik hoop op uw stem op Water Natuurlijk!

TwitterFacebook
Ron Gast
#4 - Algemeen Bestuur - Moordrecht
Zuidplas, of beter gezegd: de Zuidplaspolder. Ruim anderhalve eeuw ontstaan door het droogmalen van de enorme waterplas Zuidplas.

Na het afgraven van het veen in de eeuwen er voor bleef er een gevaarlijke waterpartij over die omringende steden en dorpen bij storm bedreigde. Aanpakken bleek noodzakelijk. Dankzij tientallen watermolens en een vernuftig systeem van ringvaarten, kaden en (rivier) dijken werd de Zuidplas bedwongen.

Ook nu nog is een doordachte aanpak van deze inmiddels diepste polder van Nederland onmisbaar. Hoe houden we droge voeten?  Hoe houden we het leefbaar?

Water Natuurlijk kiest voor het behoud van natuurlijk groen zoals het Restveengebied als groene schil om Moordrecht en voor de aanleg van de Groene Waterparel. Het landbouwkundig gebruik van de andere delen van de Zuidplaspolder zal aangepast kunnen worden voortgezet zodat iedereen er van kan genieten.

Ron Gast, voormalig wethouder van Moordrecht kiest voor de Zuidplas. Kiest u voor Water Natuurlijk?
Erik Hovingh
#5 - Rotterdam

Ik ben een echte waterliefhebber, die houdt van zeilen, schaatsen en zwemmen. Iemand die geniet van het leven in en om het water en dit ook probeert over te brengen op mijn twee kinderen, Tim en Eva beide nu 3 jaar oud.

Na het behalen van mijn hts-diploma Civiele Techniek heb ik de Master of Science opleiding Land en Watermanagement afgerond. Daarna heb ik mijn opgedane kennis in de praktijk kunnen brengen bij de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en later bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ik heb op verschillende plekken en niveaus bij het waterschap gewerkt. Op het moment ben ik huisvader en zelfstandig trainer en coach.

 

Ik ben een echte watermanager en ken zowel de Krimpenerwaard als Schieland goed. Ik woon inmiddels alweer 12 jaar met veel plezier in Rotterdam. Het werk van het waterschap is mooi en uitdagend, zeker in dit veelzijdige gebied. Laaggelegen, dichtbebouwd, een kleine drooglegging en de vele verschillende vormen van landgebruik maken het werk complex. De klimaatveranderingen maken de opgave voor de komende jaren nog groter. Voor mij de reden om me nu verkiesbaar te stellen.

LinkedInInstagram
Chris Veldhuijsen
#6 - Zoetermeer

Mijn passies zijn natuur, wandelen en fietsen. Mijn werk, mijn professionele betrokkenheid ligt bij het wonen in de stad en het meedoen van mensen aan het vormgeven van hun leefomgeving, hun eigen dorp, wijk of eigen regio. Mijn ideaal: EEN GROEN-BLAUWE STAD in een DIVERSE, VEILIGE en SCHONE REGIO.

Waar komt mijn passie en mijn ideaal vandaan? Ik ben opgegroeid aan de rand van de stad Den Haag, nabij het Westland, de duinen en de zee. Ik ben opgeleid als bioloog en geograaf. Daarnaast ben ik actief als burger in de eigen leefomgeving en een cultuurgenieter, fietser en wandelaar in de regio.

Mijn passie geef ik op verschillende manieren inhoud. Als initiator van burgerinitiatieven. Als natuurgids bij het IVN (door o.a. het geven van duurzaamheidwandelingen) en de natuur- en landschappentuin Zoetermeer. Als commissaris bij een woningcorporatie in Utrecht. Als adviseur bij het ‘Het Omgevingskwartier’. Als meedenkend inwoner over de toekomstige bouwopgave van Zoetermeer en de blauw-groene inrichting van de nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Den-Haag.

En … door mij actief in te zetten voor mijn Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Mijn inzet is gericht op: Het Hoogheemraadschap een meer initiatiefrijke partner van burgers, ondernemers en overheden. Als een naar buiten gerichte en zichtbare organisatie. Actiever in de stad en slimmer en strenger in het buitengebied. In integrale, gebiedsgerichte maatregelen en projecten. Met als resultaat meer biodiversiteit, schoon water en klimaatbestendigheid. 

LinkedIn
Elske Schreuder
#7 - Rotterdam

Al vele jaren zet ik me in voor de publieke zaak.  

Met praktisch idealisme, gevoed door de ervaring van de burgers.

Zo was ik namens D66 deelraadswethouder Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer in Rotterdam Noord, en lid van Provinciale Staten. Daar kwam ik ook voor het veenweidegebied in aanraking met waterbeheer, biodiversiteit en duurzaamheid.

Mijn grootste betrokkenheid betreft Rotterdam.

Bewoners, ondernemers en organisaties hebben belang bij droge fietspaden, mooie singels, natuur in de stad en veilig zwemwater, bijvoorbeeld in de Kralingse Plas. De afgelopen jaren heb ik waterpleinen zien ontwikkelen, en groene daken op gebouwen. Het waterschap financiert regentonnen voor bewoners in de Schepenstraat, het multifunctionele Berkelplein, en verzorgt informatie over droogvallende paalkoppen.

Daar werk ik graag aan mee: als enthousiaste generalistische democratische volksvertegenwoordiger met hart voor klimaatadaptatie. Mijn kinderen en kleinkinderen rekenen op een toekomst waarin Nederland voorbereid is op droogte èn wateroverlast; wie blauw en groen wil versterken kiest voor WaterNatuurlijk. 

Twitter
Rieks Van Der Zee
#8 - Rotterdam

Ik ben Rieks van der Zee.

Ik heb ruim 30 jaar gewerkt voor alle natuur- en recreatiegebieden in Zeeland en Zuid-Holland.

Ik woon al bijna 37 jaar in Zevenkamp, vlakbij het recreatiegebied Rottemeren. Een prachtig gebied. Ik geniet er elke dag van.

 

Ik heb gezien dat de Zevenhuizerplas en de roeibaan Willem Alexanderbaan werden gegraven.

Met name de laatste locatie wordt ook gebruikt als extra waterberging door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 

Onder andere klimaatverandering is een grote zorg van Water Natuurlijk. Droge voeten zijn toch heel belangrijk!

Ik hoop dat de mensen dit inzien en op 20 maart op Water Natuurlijk gaan stemmen.

 

Water Natuurlijk wil zich inzetten voor de belangen van de inwoners. Vooral de jongeren mogen niet worden vergeten. Ik wil mij graag hiervoor inzetten. Het liefst als lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.

 

Kortom, mijn inzet is dat het hoogheemraadschap:

  • de klimaatverandering nog meer prioriteit geeft. Wateroverlast in vooral de oude wijken moet worden voorkomen;
  • de inbreng van inwoners vergroot. Zij zijn “de ogen en oren van hun omgeving” en weten waar het aan ontbreekt. Inzicht in besluitvorming van het bestuur van het hoogheemraadschap is daarbij heel belangrijk;
  • meer wordt van de inwoners. Voor iedereen een gelijke kans om lid te worden van het algemeen bestuur en mee te beslissen!
LinkedIn
Paul Steinmann
#9 - Rotterdam
Hans Bongers
Lijstduwer - Zoetermeer
Erik van der Kroft
#11 - Rotterdam
Marlyn Neeleman-Malawau
Lijstduwer - Krimpen aan den IJssel

Gezonde bodem, schone lucht en schoon water. Dat wens ik niet alleen voor onszelf, maar ook en vooral voor onze nakomelingen. Water Natuurlijk werkt hard aan het waterbewustzijn van de inwoners in onze regio. Dat doen wij door gezamenlijke oplossingen te zoeken voor problemen met wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ zet Water Natuurlijk zich in om een goed contact te onderhouden met scholen van alle niveaus zodat kennis over water geïntegreerd wordt in het lesprogramma. Het zou toch mooi zijn als wij in Krimpen aan de IJssel en de Krimpenerwaard meer groene schoolpleinen zouden hebben. Onze kinderen kunnen zo spelenderwijs met de natuur in aanraking komen. Het biedt mogelijkheden tot educatie en vergroot het speelplezier van de kinderen!

Twitter
Elbert Raadsen
Lijstduwer - Capelle aan den IJssel
Robert Klumpes
Lijstduwer - Rotterdam

Mijn naam is Robert Klumpes. Ik ben geboren in Rotterdam en voor het grootste deel opgegroeid aan de rand van Ommoord; zo’n beetje 6 meter onder de zeespiegel en vlakbij de Rotte.

Toch heb ik me daar nooit onveilig gevoeld, want zoals de meeste Nederlanders heb ik een rotsvast vertrouwen in onze dijken.


Als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland – waar ik GroenLinks vertegenwoordig – heb ik gemerkt, dat dit echter niet vanzelfsprekend is.

Afgelopen zomer nog hebben we dat kunnen zien; een periode van grote droogte bracht onze drinkwatervoorziening in gevaar en begonnen dijken uit de drogen.

 

Daarom zijn de waterschappen zo belangrijk; te belangrijk om deze over te laten aan conservatieve krachten, die alles bij het oude willen laten. De uitdagingen waarvoor de klimaatverstoring ons stelt, vragen om een nieuwe kijk op hoe wij achter de dijken om dienen te gaan met water. Daarom is een stem op WaterNatuurlijk zo belangrijk en verdienen ze mijn volledige steun als lijstduwer.

TwitterFacebookLinkedIn
Tjitte Nauta
Lijstduwer - Rotterdam
Ineke den Heijer
Lijstduwer - Lansingerland

Ik ben raadslid in de gemeente Lansingerland, fractievoorzitter van D66. Als lijstduwer laat ik zien dat ik bij de waterschapsverkiezingen Water Natuurlijk steun.

Ook in onze gemeente is water -in verschillende opzichten- heel belangrijk. We willen er van kunnen genieten, maar we willen ook veilig kunnen wonen, niet bang hoeven zijn voor natte voeten. De uitdagingen zijn groot in onze - steeds meer- verstedelijkte gemeente.

Hoe gaan we om met de hoosbuien, met hitte met eventuele verzakkingen? Hoe kunnen we het water gezond houden en vrij van afval en giftige stoffen. Hoe verleiden of dwingen we bedrijven, scholen, inwoners en onze gemeente om bewustere keuze te maken?

Water natuurlijk is een partij die zich laat leiden door duurzame keuze, geïnspireerd op de natuur. En dat vind ik een heel goed uitgangspunt.  Zo vind ik meer groen bij inrichting van openbare ruimten belangrijk. Schoolpleinen bijvoorbeeld zijn soms nog stenen vlaktes, dat kan echt anders. Meer groen is niet alleen goed voor het opvangen van water, voor de biodiversiteit maar ook omdat de natuur mooi is en leuk is voor kinderen.

Tot slot, vind ik het belangrijk dat waterschappen inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten en provincies bij hun werk betrekken. Want ik geloof dat alleen door samenwerken we de uitdagingen van deze tijd aan kunnen. Water Natuurlijk staat, en gaat daarvoor.

Twitter
Liselotte de Haan
Lijstduwer - Rotterdam
Korrie Louwes
Lijstduwer - Rotterdam

Al 23 jaar woon ik in het mooie Scheepvaartkwartier in Rotterdam met mijn echtgenoot en twee zonen. Elke dag realiseer ik me het belang van droge voeten, zelf woonachtig in een flat op palen buitendijks. Ook schoon en veilig water lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet als je je realiseert wat ervoor nodig is. Om beide belangen goed te behartigen en ook nieuwe opgaven zoals volledige verduurzaming en tegengaan van hittestress het hoofd te kunnen bieden, steun ik niet alleen Water Natuurlijk, maar ben ik ook politiek actief voor D66.

Na wethouder te zijn geweest in 2010-2014, richt ik me nu wat meer op de werving van talenten voor onder meer mensen die de ambitie hebben burgemeester te worden. Als lid van de Raad van Toezicht van Plezierrivier de Rotte zet ik me in voor een Rotte waarin ook de kinderen van Crooswijk in de toekomst kunnen zwemmen. In het dagelijkse werk als hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd draag ik mijn steentje bij aan de zorg voor veilige en kwalitatief goede zorg voor alle Nederlanders, in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Twitter

De Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.
Water Natuurlijk kiest voor: gezond water, groen, klimaatbestendig, eerlijke kostenverdeling, gezamenlijk en genieten.
Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard; de groene stem in het waterschapsbestuur.

 

v.l.n.r. Korrie Louwes, Rieks van der Zee, Elske Schreuder,
Ron Gast, Agnes van Zoelen, Erik Hovingh, Marvin Biljoen,
Robert Klumpes, Josien van Cappelle, Chris Veldhuijsen.