Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten

21 mei 2018
Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten? Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste! Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. … Continue reading "Water Natuurlijk HHSK zoekt nieuwe kandidaten"

Wie helpt zorgen voor veilige dijken, schoon water en droge voeten?

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij van Nederland, en de groenste!

Water Natuurlijk Regio West zoekt voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Iets voor jou? Je kunt je vóór 1 september 2018 kandidaat stellen. Onderaan deze pagina staan de benodigde documenten, namelijk het Water Natuurlijk profiel van de kandidaat-waterschapsbestuurder, Water Natuurlijk bereidheidsverklaring en kandidaatstellingsformulier.

Water Natuurlijk Regio West bestaat uit de waterschappen Delfland, de Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard.

Hoe kun je je kandidatuur kenbaar maken?

– Vul het kandidaatsstellingsformulier in
– Schrijf een motivatie
– Wordt lid van Water Natuurlijk
– Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die
– Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Regio West, t.a.v. Tjark Reininga: teceer@ziggo.nl.
Kom ook naar de Regiobijeenkomst op 9 juni van 10.45 – 16.00 uur in Studio 011, Gasthuisplaats 1, Delft.

Een kandidatencommissie bepaalt op basis van deze documentatie welke kandidaten zij voor een gesprek over een mogelijke kandidatuur uitnodigt. Op basis van deze gesprekken stelt de commissie een advies op aan de regionale ledenvergadering.

De kandidatenlijsten voor de betrokken waterschappen worden vastgesteld in de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk regio West in november 2018.

Voor aanvullende vragen over de kandidaatstellingsprocedure kunt je terecht bij de regionale contactpersoon: Tjark Reininga, teceer@ziggo.nl

Aanmelden kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019

Onderstaande documenten zijn in pdf, met uitzondering van het aanmeldformulier; om het invullen te vergemakkelijken is dit een Word-document.

Informatie kandidaatstelling

Het profiel van de kandidaat waterschapsbestuurder voor Water Natuurlijk (pdf)

Bereidheidsverklaring verkiezingskandidaat Water Natuurlijk (Pdf)

Aanmeldformulier kandidaatstelling waterschapsverkiezingen 2019 (Word)

Tjitte Nauta

2 maart 2015
Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard Tjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het … Continue reading "Tjitte Nauta"

Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard


linkinicoon van Tjitte NautaTjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het waterschap en het sneller inpassen van duurzame en innovatieve oplossingen verdient blijvende aandacht.

Het besturen van ons waterschap moet hierbij niet langs de partijlijn van politieke partijen en/of eigen netwerken plaatsvinden. Als strategisch adviseur waterbeheer bij het nationale kennisinstituut Deltares streef ik naar meer inhoudelijke kwaliteit in het waterschapsbestuur om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie optimaal te behartigen!

Agnes van Zoelen

26 februari 2015
Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard     Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66. Er is … Continue reading "Agnes van Zoelen"

Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard

foto van Agnes van Zoelen water natuurlijk

twitter icoon van Agnes van Zoelen linkinicoon van Agnes van Zoelen

 

 

Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66.

Er is al veel bereikt maar er is desondanks nog veel te doen.
Iedereen vindt waterveiligheid belangrijk, maar het gaat om meer dan dat. We willen ook dat er in de stad geen wateroverlast is en dat er bij heftige regen geen rioolwater in de singels komt. Dat het water er mooi en schoon uitziet, met planten en vissen die erin thuis horen. Dat er geen gif in het water zit en dat kinderen veilig in het water kunnen zwemmen. Daar wil ik me opnieuw voor inzetten.

Antoin Deul

24 februari 2015
Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1     Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als … Continue reading "Antoin Deul"

Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaard

twitter icoon van Antoin Deullinkinicoon van Antoin Deulemail-wn-kandidaten

 

 

Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als Technisch Scheikundige met een focus op duurzame processen, groene innovatie en integraal waterbeheer. Ik leid al jarenlang grote duurzame (internationale) water- en energieprojecten voor de industriële en publieke sector. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk actief als landelijk partijbestuurder van GroenLinks en als OR voorzitter van een groot internationaal bedrijf in de watersector. De opgave waar wij voor staan vraagt om een fris, vernieuwend en daadkrachtig waterschapsbestuur. Een bestuur met passie voor groen en blauw. Ik ben die bestuurder en lijsttrekker. Wij gaan kansen pakken en werken aan: schoner water zonder schadelijke stoffen, groene klimaatbestendige steden, duurzaam en betaalbaar waterbeheer.

Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

Antoin Deul

10 februari 2015
Lijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie … Continue reading "Antoin Deul"

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaardLijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht

16 december 2014
De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend. Op de foto (vlnr): voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland) voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede) voor Rijnland mw. … Continue reading "Lijsttrekkers Zuid-Holland en Utrecht"

De leden van Water Natuurlijk hebben op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de regio West vastgesteld. Daarmee zijn de lijsttrekkers voor Zuid-Holland en Utrecht voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 bekend.

lijsttrekkers regiowest

Op de foto (vlnr):

voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland)

voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink  (Wijk bij Duurstede)

voor Rijnland mw. Martine Leewis  (Leiden)

voor Delfland mw. Ingrid ter Woorst (Delft)

voor Schieland en de Krimpenerwaard dhr. Antoin Deul  (Rotterdam)

Water Natuurlijk, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te behartigen, richt zich op een goede balans tussen economie en ecologie.  Daarbij ligt de focus op schoon water en anticiperen op klimaatverandering . Maatregelen moeten worden uitgewerkt samen met omwonenden. Veiligheid is belangrijk, maar mag fijn gebruik van water en dijken niet in de weg staan. Water is ook om van te genieten en biedt veel kansen voor mens, plant en dier.

Bij de vorige verkiezingen werd Water Natuurlijk landelijk de grootste partij. In alle 23 waterschappen in Nederland is zij vertegenwoordigd en in 18 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk werkt samen met organisaties als Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland RAVON, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, Vogelbescherming en IVN.