Groen licht voor digitale besluitvorming

8 april 2020
Inmiddels is de tijdelijke wet door de Eerste Kamer aangenomen die digitale besluitvorming tot 1 september mogelijk maakt. Natuurlijk vindt WaterNatuurlijk fysiek vergaderen prettiger, maar het is noodzakelijk dat in dit Corona-tijdperk digitale besluitvorming mogelijk is. Op dit moment is nog niet bekend wanneer bij HHSK de eerste digitale vergadering plaatsvindt.

Inmiddels is de tijdelijke wet door de Eerste Kamer aangenomen die digitale besluitvorming tot 1 september mogelijk maakt. Natuurlijk vindt WaterNatuurlijk fysiek vergaderen prettiger, maar het is noodzakelijk dat in dit Corona-tijdperk digitale besluitvorming mogelijk is. Op dit moment is nog niet bekend wanneer bij HHSK de eerste digitale vergadering plaatsvindt.

Kinderen en water, leuke tips voor thuis!

7 april 2020
Water vinden veel kinderen leuk. Daarom hier een aantal tips om met de kinderen met water bezig te zijn! De website “Watereducatie” biedt aan docenten (en ouders natuurlijk) dé toegang tot alle materialen op watergebied: zoals Droppie Water, een kennistoets, waterspellen. Neem eens een kijkje via deze link. Het waterschap zorgt ook voor het zuiveren … Lees "Kinderen en water, leuke tips voor thuis!" verder

Water vinden veel kinderen leuk. Daarom hier een aantal tips om met de kinderen met water bezig te zijn!

De website “Watereducatie” biedt aan docenten (en ouders natuurlijk) dé toegang tot alle materialen op watergebied: zoals Droppie Water, een kennistoets, waterspellen. Neem eens een kijkje via deze link.

Het waterschap zorgt ook voor het zuiveren van het rioolwater. Stichting RIONED heeft allerlei leuk materiaal hierover. Zie deze link

 

Rieks van der Zee beëdigd als steunfractielid

2 oktober 2019

Vanmiddag tijdens de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is Rieks van der Zee beëdigd als steunfractielid.

Gefeliciteerd ?

Sturen op een toekomstbestendig waterschap

20 mei 2019
Op 15 mei is het coalitie-akkoord “Sturen op een toekomstbestendig waterschap” door de Verenigde Vergadering aangenomen en zijn de Hoogheemraden benoemd. Water Natuurlijk had, als grootste partij, het voortouw bij de formatie. Wij zijn een coalitie aangegaan met de VVD, bedrijven en de SGP-CU. Onze Hoogheemraad is Agnes van Zoelen, met een prachtige portefeuille, namelijk … Lees "Sturen op een toekomstbestendig waterschap" verder

Op 15 mei is het coalitie-akkoord “Sturen op een toekomstbestendig waterschap” door de Verenigde Vergadering aangenomen en zijn de Hoogheemraden benoemd. Water Natuurlijk had, als grootste partij, het voortouw bij de formatie. Wij zijn een coalitie aangegaan met de VVD, bedrijven en de SGP-CU. Onze Hoogheemraad is Agnes van Zoelen, met een prachtige portefeuille, namelijk watersystemen en duurzaamheid.

Wij zijn bijzonder tevreden met het resultaat. Een van de hoofdthema is ‘relatie met de omgeving’ – wat betekent dat wij graag alle partijen willen betrekken. Zo is 5 miljoen extra beschikbaar voor klimaat-adaptieve maatregelen, met name in de vorm van gezamenlijke projecten met partners. Ook bij het onderwerp bodemdaling geldt dat wij actief met andere overheden en belanghebbenden het gesprek aan gaan om samen te zoeken naar oplossingen. En onze partners hebben wij natuurlijk ook nodig om samen te werken aan innovatieve technieken als auqathermie en hergebruik van grondstoffen uit ons afvalwater.

Ook, of misschien wel juist, zijn onze inwoners een belangrijke speler. Hun gedrag is van grote invloed: als zij meer groene tuinen en daken aanleggen, zij vaker meedenken over innovatieve watervraagstukken, zij gesteund door het waterschap projecten in eigen buurt uitvoeren, helpen bij monitoren en allemaal klimaatbewust zijn heeft dat enorme impact. Hier wil Water Natuurlijk nadrukkelijk op in zetten.

In de commissie Integraal Waterbeheer zitten Josien van Cappelle (fractievoorzitter), Erik Hovingh en Chris Veldhuyzen. In de commissie Algemene Zaken zitten Marvin Biljoen en Ron Gast.

Het coalitieakkoord kunt u HIER lezen.

Hoe belangrijk zijn de waterschapsverkiezingen? – Open Rotterdam

16 maart 2019

Hoe belangrijk zijn de waterschapsverkiezingen? ?

AgnesVanZoelen legt dat uit ? op @openrotterdam ?☔

Kijk hier naar de aflevering >> http://bit.ly/2W6zZ3k <<

Berkenwoude

15 maart 2019

Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op. Bij de zuivering in #Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen gezuiverd water uit de zuivering en het water in de polder.


Water en natuur gaan hand in hand. Als waterschap zorgen wij voor schoon en voldoende water. We zuiveren rioolwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Bij de zuivering in Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen beide.

UNIEKE SCHAKEL TUSSEN WATER EN NATUUR

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Berkenwoude zuivert het afvalwater uit de kern Berkenwoude in de gemeente Krimpenerwaard. Het is een relatief kleine awzi die het gezuiverde afvalwater direct loost op polderwater, een kleinschalig en daardoor kwetsbaar watersysteem. De zogeheten Waterharmonica is een moerassysteem, waarin het gezuiverde afvalwater wordt omgezet naar natuurlijk ‘levend’ water. In het ondiepe watergebied worden overgebleven voedingsstoffen (nutriënten) uit het water gehaald. Vervolgens wordt het water – dat nu geschikt is voor flora en fauna – geloosd op het naastgelegen polderwater. Het werk is in 2017 voorbereid. In 2018 is de waterharmonica aangelegd, waarbij dit gebied is omgetoverd tot een mooi stukje natuurgebied.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Water en de flora en fauna, erin en eromheen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op dat ervoor zorgt dat water en natuur elkaar versterken.”

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR BETERE WATERKWALITEIT

De Europese Unie heeft in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geïntroduceerd. Deze regelgeving is bedoeld om de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater binnen de EU te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen.

Alle KRW-doelstellingen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. Een van de maatregelen die ons waterschap heeft opgenomen, is de Waterharmonica. Wat wij nog meer doen aan betere waterkwaliteit is te lezen op: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/schoon-water-in-uitvoering.

Het project waarover u net hebt gelezen, wordt mede gefinancierd vanuit het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wie zijn onze kandidaten?

2 maart 2019

Wie zijn onze kandidaten, wat drijft ze? We zetten ze graag een voor een in de spotlights. Klik op de foto en lees wat hun motivatie is om actief te worden voor Water Natuurlijk!

ROTTERDAMS WEERWOORD: SAMEN DE STAD VOORBEREIDEN OP EEN EXTREMER KLIMAAT

23 februari 2019

De gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren samen met bewoners verder bouwen aan een sterker Rotterdam. Dit doen ze in stad, straat en tuin, om voorbereid te zijn op een extremer klimaat. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Samen aan zet

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn, zowel in openbaar als op particulier terrein, sneller en meer ingrepen noodzakelijk. Overheden en hun partners, andere organisaties, bedrijven en bewoners kunnen samen het verschil maken.

Nu maatregelen nemen vermindert schade straks en in de toekomst. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau. Regenwater kan daar juist ook waardevol zijn, door het ter plekke op te vangen en te benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken: groenere straten, tuinen en daken. Aansprekende voorbeelden zijn hiervan al te vinden, bijvoorbeeld in het Oude Westen.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. Deze buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, een mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Rotterdams Weerwoord: Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

v.l.n.r. Agnes van Zoelen (HHSK), Annette Ottolini (Evides), Bert Wijbenga (Gemeente Rotterdam), Lies Struik(WSHD), Marcel Houtzager(HHD)

Felicitaties voor Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard

30 januari 2019
Op woensdag 30 januari 2019 heeft Water Natuurlijk als eerste partij in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard de benodigde documenten om deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen ingeleverd. Deze documenten bevatten onder andere de instemmingsverklaring die elke kandidaat ondertekend. Na een zorgvuldige controle bij het Hoogheemraadschap bleek alles volledig en correct te zijn en … Lees "Felicitaties voor Water Natuurlijk Schieland Krimpenerwaard" verder

Op woensdag 30 januari 2019 heeft Water Natuurlijk als eerste partij in het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard de benodigde documenten om deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen ingeleverd.

Deze documenten bevatten onder andere de instemmingsverklaring die elke kandidaat ondertekend. Na een zorgvuldige controle bij het Hoogheemraadschap bleek alles volledig en correct te zijn en volgden warme felicitaties over en weer.

Dit betekent ook dat de kandidatenlijst definitief is.

Benieuwd wie er op de lijst staan?

Vanaf vrijdag 1 februari stellen we ze voor!

Hou van Natuur. Stem Natuurlijk. Op 20 maart 2019. Water Natuurlijk!

123