bericht 1

20 februari 2018
Ledennieuwsbrief Water Natuurlijk in hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Februari 2020 Voorwoord Beste leden van Water Natuurlijk in HHSK! Eerder ontving u al een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen van de vereniging in ons gebied, en onder meer een uitnodiging voor de Regiovergadering van november. Nu is het tijd voor een uitgebreider bericht aan … Lees "bericht 1" verder

Ledennieuwsbrief Water Natuurlijk in hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Februari 2020

Voorwoord

Beste leden van Water Natuurlijk in HHSK!

Eerder ontving u al een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen van de vereniging in ons gebied, en onder meer een uitnodiging voor de Regiovergadering van november.

Nu is het tijd voor een uitgebreider bericht aan onze leden.

Dit is de opmaat naar een echte digitale nieuwsbrief, die qua vorm en inhoud nog volop in ontwikkeling is.

De eindredactie voor deze editie lag in handen van mijzelf als kwartiermaker van het op te richten afdelingsbestuur, samen met Marvin Biljoen, lid van het afdelingsbestuur in oprichting en fractielid.  De inhoudelijke stukken komen uit bestuur in oprichting en fractie.

https://www.waternatuurlijk.nl/schieland-en-krimpenerwaardis onze website: daar vindt u namen en functies van de fractieleden, en een link naar het Coalitieakkoord 2020 – 2024.

De landelijke site van Water Natuurlijk geeft ledeninformatie, bijvoorbeeld binnenkort over de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 april, waar we belangrijke beslissingen gaan nemen over de organisatiestructuur (afdelingen per waterschap).

Ons waterschap heeft een eigen website waar onder meer de data en de agenda’s van de Commissievergaderingen en de Verenigde Vergaderingen te vinden zijn: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/ Ook kunt u zich op de digitale nieuwsbrief abonneren. Het werkgebied is hier te zien: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/ons-werk/beheersgebied

Deze Nieuwsbrief WN HHSK zal voorlopig onregelmatig verschijnen, en zal naast fractie- en verenigingsnieuws ook berichten en aankondigingen van onze verwante organisaties bevatten. En, naar we hopen, ook veel bijdragen van de lezers: de leden van Water Natuurlijk in Rotterdam Noord, alle dorpen en steden in de regio, de plaatsen in het veenweidegebied…… Tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer, dat mooie gebied met de Maas, de IJssel en de Rotte!

Voor kopij en informatie kunt u mailen naar Elske.Schreuder@indalo.NU en WNHHSK@indalo.NU .

We wensen u veel leesplezier.

Inhoud

. Water Natuurlijk in 2020, door Josien van Cappelle, fractievoorzitter

. Uit de vereniging: Terugblik op de campagne, en Afdeling in oprichting, door Elske Schreuder, kwartiermaker

. Water Natuurlijk aan de slag! Door Agnes van Zoelen, hoogheemraad

. Uit de Verenigde Vergaderingen: waar heeft de fractie zich voor ingezet? Door Erik Hovingh, fractiesecretaris

. Contacten van het afdelingsbestuur in oprichting, door Elske Schreuder, kwartiermaker

. De waterkwaliteit in de Bergse Plassen, door Erik Hovingh, fractiesecretaris

. Op weg naar het nieuwe waterbeheerplan, door Hans Bongers, lid van het afdelingsbestuur in oprichting

Interne link

and blaze your own trail.

Tjitte Nauta

2 maart 2015
Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard Tjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het … Lees "Tjitte Nauta" verder

Kandidaat 3 bij Schieland e/d Krimpenerwaard


linkinicoon van Tjitte NautaTjitte Nauta: Ik wil me maximaal inzetten voor een sterk waterschap dat zorgt voor een schone,veilige,gezonde en betaalbare leef- en woonomgeving voor stad en platteland. Mijn huidige inzet als fractievoorzitter Water Natuurlijk bij HHSK voor het merkbaar verbeteren van de waterkwaliteit, het actiever betrekken van de burgers bij het waterschap en het sneller inpassen van duurzame en innovatieve oplossingen verdient blijvende aandacht.

Het besturen van ons waterschap moet hierbij niet langs de partijlijn van politieke partijen en/of eigen netwerken plaatsvinden. Als strategisch adviseur waterbeheer bij het nationale kennisinstituut Deltares streef ik naar meer inhoudelijke kwaliteit in het waterschapsbestuur om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie optimaal te behartigen!

Agnes van Zoelen

26 februari 2015
Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard     Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66. Er is … Lees "Agnes van Zoelen" verder

Kandidaat 2 Schieland e/d Krimpenerwaard

foto van Agnes van Zoelen water natuurlijk

twitter icoon van Agnes van Zoelen linkinicoon van Agnes van Zoelen

 

 

Als ecoloog heb ik mijn kennis al jaren bestuurlijk in kunnen zetten voor het Hoogheemraadschap. Eerst als lid van het algemeen bestuur en de laatste 6 jaren als Hoogheemraad, dagelijks bestuurder, voor Water Natuurlijk met als portefeuille o.a. waterkwaliteit en duurzaamheid. Ik ben lid van D66.

Er is al veel bereikt maar er is desondanks nog veel te doen.
Iedereen vindt waterveiligheid belangrijk, maar het gaat om meer dan dat. We willen ook dat er in de stad geen wateroverlast is en dat er bij heftige regen geen rioolwater in de singels komt. Dat het water er mooi en schoon uitziet, met planten en vissen die erin thuis horen. Dat er geen gif in het water zit en dat kinderen veilig in het water kunnen zwemmen. Daar wil ik me opnieuw voor inzetten.

Antoin Deul

24 februari 2015
Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1     Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als … Lees "Antoin Deul" verder

Lijsttrekker bij Schieland en de Krimpenerwaard 1

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaard

twitter icoon van Antoin Deullinkinicoon van Antoin Deulemail-wn-kandidaten

 

 

Het Waterschap speelt een cruciale rol om ons unieke polderlandschap en stedelijk gebied – dat rijk is aan water, groen en cultuurhistorisch erfgoed – duurzamer en klimaatbestendig te maken. Dat is onze opgave voor de komende jaren. Daar ligt ook mijn kracht. Ik ben opgeleid als Technisch Scheikundige met een focus op duurzame processen, groene innovatie en integraal waterbeheer. Ik leid al jarenlang grote duurzame (internationale) water- en energieprojecten voor de industriële en publieke sector. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk actief als landelijk partijbestuurder van GroenLinks en als OR voorzitter van een groot internationaal bedrijf in de watersector. De opgave waar wij voor staan vraagt om een fris, vernieuwend en daadkrachtig waterschapsbestuur. Een bestuur met passie voor groen en blauw. Ik ben die bestuurder en lijsttrekker. Wij gaan kansen pakken en werken aan: schoner water zonder schadelijke stoffen, groene klimaatbestendige steden, duurzaam en betaalbaar waterbeheer.

Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

Antoin Deul

10 februari 2015
Lijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie … Lees "Antoin Deul" verder

foto van Antoin Deul, lijsttrekker Schieland en de krimpenerwaardLijsttrekker en kandidaat 1 op de lijst bij Schieland en de Krimpenerwaard.Antoin Deul (50) werkt als Sustainability manager met een focus op de watersector voor een internationaal bedrijf. Hij is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam als technisch scheikundige. Deul heeft brede kennis en (internationale) ervaring o.a. in het integraal watermanagement, waterzuiveringstechnieken, waterfootprinting en innovatie van duurzame technologieën.Hij is politiek bestuurlijk actief als lid van het landelijk partijbestuur van GroenLinks.

123