Per 1 januari 2021 heeft Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard een eigen bestuur. Dat bestaat uit de volgende personen:

Arjan Neeleman
Voorzitter
Mark Clavaux
Penningmeester

Als geograaf heb ik landinrichting gestudeerd. Hier kwam, naast de technische kant van kunstwerken, ook de sociale kant van het landschap aan bod. Want hoe mensen met het landschap omgaan is zeker zo belangrijk. Met die bril op loop ik nog steeds in het Hollands landschap rond en ontdek nieuwe dingen. Zo zijn er overal prachtige cultuurlandschappen met veel geschiedenis waar ook veel werk in is gestoken om het gebied veilig te maken. Dit moet voor nu maar ook voor onze kinderen in stand gehouden worden. Een duurzame toekomst waarin  niet alles hetzelfde zal blijven maar natuur en veiligheid wel gegarandeerd zijn . Techniek kan daar bij helpen; maar mensen maken het verschil.

Daarom wil ik de partij ‘Water Natuurlijk’ verder helpen en ben ik trots om in het bestuur van de regio ‘HHSK’ zitting te hebben. Vanuit deze rol zal ik proberen om de partij inhoudelijk te steunen, te zorgen dat de fractieleden hun werk kunnen doen en ‘Water Natuurlijk’ nog bekender te maken in de regio. 

Klaas Dogterom

Al heel lang voel ik mij betrokken bij duurzaam waterbeheer. 

Naast veiligheid moeten schoon water, biodiversiteit, landschappelijke waarden gekoesterd  worden.

In mijn eerdere bestuurlijke bijdragen aan het vroegere hoogheemraadschap Krimpenerwaard en in een voormalige gemeente in de Krimpenerwaard zijn dat belangrijke doelen geweest. 

Met veel plezier draag ik als rondleider ook bij aan informatie/educatie over “1000 jaar waterbeheer” in het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht.

Ik hoop in het bestuur de positie van Water Natuurlijk binnen HHSK verder te versterken en  een passende bijdrage te kunnen leveren aan de actuele ontwikkelingen in ons gebied.

Otto Zwetsloot
Secretaris

 

Als doelstelling heb ik om ervoor te zorgen dat fractie en bestuur met elkaar communiceren. Het mag best een beetje schuren want zonder wrijving geen glas. Uiteindelijk moeten de mensen in ons gebied er iets aan hebben.

mail

Voorlopig kan je hen bereiken via J.van.Cappelle@hhsk.nl