Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Schieland en de Krimpenerwaard

Duurzaam waterbeheer is urgent. Immers water is essentieel voor de kwaliteit van ons leven en onze leefomgeving. Door klimaatverandering staat water onder druk: er is of te veel of te weinig water. Ook staat onze leefomgeving onder druk: er is sprake van vervuiling, verdroging, vermesting, verzuring, verzilting en verstedelijking. De biodiversiteit gaat achteruit evenals de kwaliteit van onze landschappen en ecosystemen. Daar kunnen we wat aan doen en een duurzaam waterbeheer is een deel van de oplossing. Dat is de ambitie van Water Natuurlijk: een duurzaam beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten- nu en in de toekomst – goed toeven is.
Verkiezingsprogramma 2019-2023
Klik op onderstaande link om het programma te bekijken:
Verkiezingsprogramma