Succesverhalen Schieland en Krimpenerwaard

Water Natuurlijk werkt in het waterschapsbestuur van Schieland en de Krimpenerwaard aan veilig, gezond en schoon water met aandacht voor natuur, landschap,recreatie en leefomgeving. Hier onder een aantal resultaten die we de afgelopen jaren bereikt hebben in samenwerking met partijen, gemeenten en inwoners:

» Efficiëntere Rioolwaterzuivering

Op voorstel van Water Natuurlijk is de stimuleringsregeling “afkoppelen” verlengd voor efficiëntere rioolwaterzuivering en minder waterverontreiniging door rioolwater. De bijdrageregeling “afkoppelen” van Schieland en de Krimpenerwaard zou eind 2014 eindigen. Dat zou niet goed zijn omdat het afkoppelen juist nuttig is en zorgt voor schoner water. Door af te koppelen wordt immers schoon hemelwater niet meer tezamen met rioolwater afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Dat heeft een dubbel voordeel: rwzi’s zuiveren efficiënter omdat het rioolwater minder verdund is door hemelwater en waterverontreiniging door riool overstorten vermindert.

» Bergse PlassenEen foto van eenmeer: kralingse plas

Verbetering van de ecologie van de Bergse Plassen, helder water, natuurvriendelijke oevers, snoekenpaaiplaats. Rond februari trekken de volwassen snoeken vanuit de Bergse Plassen via de vistrap de paaiplaats in.

» Kralingse Plas

Integrale aanpak (samen met de gemeente) van de Kralingse Plas: er is ingezet op sanering van de vervuilde bodem, terugdringen van voedingsstoffen, prachtige vistrap en natuurvriendelijke oevers, gecombineerd met een betere toegankelijkheid van de plas.

» Abraham Kroes gemaal in Moordrecht

Een innovatieve vistrap bij het gemaal Abraham Kroes in. De vistrap zorgt er voor dat vissen van de Hollandsche IJssel via de Ringvaart naar de polder kunnen zwemmen en vice versa. Het gemaal is daarbij een obstakel dat nu door aangepast sluisbeheer van de Snelle Sluis en de speciale vistrap in twee richtingen is te passeren.

» Samenwerking

  • Samen met de gemeente stimuleren van de aanleg van meer “groene daken”. Dat zorgt voor meer waterberging en biodiversiteit.
  • Met verschillende partijen en stakeholders is ingezet op AquaReUse. Afvalwater van de glastuinbouw zuiveren om weer als gietwater te gebruiken. Dat is een goed voorbeeld van een circulaire economie en schoner water.
  • Actie “Tegeltje eruit, plantje erin”: samen met de bewoners de woonomgeving groener maken