Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Schoon Water Natuurlijk!

Het Wetterskip heeft drie kerntaken Schoon, Veilig en Voldoende.

Een belangrijke taak van het Wetterskip is zorg te dragen voor schoon water en dat doet het Wetterskip prima, want de kwaliteit van het water in Fryslân is in het algemeen goed. Ondanks het feit dat de kwaliteit van ons oppervlakte water van vele kanten wordt bedreigd.  Belangrijk is dan ook de bedreigingen bij de  bron aan te pakken: voorkomen dat de vervuiling het water bereikt. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Neem nou de watersport. Een op het oog onschuldig fenomeen waarbij duizenden mensen op hun bootjes genieten van het mooie wat Fryslân te bieden heeft. Echter het venijn van dit vertier voor de kwaliteit van het water zit onder water: vuilwater.

Veel watersporters lozen namelijk hun vuilwatertanks illegaal in water waar andere watersporters graag willen zwemmen en/of vissen.

Dit is natuurlijk onacceptabel gedrag en er zou hard tegenop getreden moeten worden. Echter de vuil(le)lozers moeten op heterdaad worden betrapt  om ze te kunnen bekeuren. Dit is helaas een nagenoeg kansloze actie.  Wij vinden dat er vooral moet worden ingezet op voorbeeldgedrag en bewustwording.

Een experiment met drijvende waterzuiveringen eerder dit jaar blijkt een succes. Het is dan ook een prima idee om dit verder uit te breiden.
Drijvende zuiveringsinstallatie van de Marrekrite

Water Natuurlijk is dan ook ingenomen met de inspanningen van de provincie, de Marrekrite en het Wetterskip om samen binnen het Provinciaal Breed Water Overleg publieke loospunten voor de watersporters in alle Friese kernen te realiseren en mensen bewust te maken van en te stimuleren om er gebruik van te maken.

Samen moeten we zorgen voor Schoon water in Fryslân.

Jelle Arjaans – Geborgde Natuur/Water Natuurlijk

(Bron: “Stop stiekem lozen door watersport” Koen Pennewaard in LC 1-december-2017)