Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Toekomst Bestendig Waterbeheer: over te veel en te weinig water.

Begin juli ben ik met mijn gezin twee weken in Ierland op vakantie geweest. We hadden een huisje op het schiereiland Beara, bij Eyeries. Toen we aankwamen werden we door onze gastvrouw allerhartelijkst welkom geheten. Op onze opmerking dat het Ierse landschap zo adembenemend mooi is, zei ze: “Maar het lijkt hier wel herfst, zo warm en droog is het hier”. Het huisje had een eigen watervoorziening, maar daarvan kwam de bodem in zicht, door de aanhoudende droogte. Ons werd verzocht zuinig met water om te gaan, want er was geen backup: op=op! Dus: niet of heel kort douchen (in de instructie stond hooguit 1x per dag per persoon), kleren laten luchten in plaats van wassen (we mochten hooguit 3 wassen per week draaien) en zo weinig mogelijk water gebruiken met afwassen. Terug in Nederland lagen de temperaturen nog hoger en was ook in Fryslân de droogte het gesprek van de dag. Dijken werden gecontroleerd, op dit moment (29/7) geldt een beregeningsverbod voor grasland om water te besparen (voor actuele stand van zaken, kijk op www.wetterskipfryslan.nl ) en worden inwoners opgeroepen om zuinig met water om te gaan.

Het besef groeit dat we ons niet alleen moeten voorbereiden op wateroverlast, maar ook op periodes met watertekorten. Bij Wetterskip Fryslân wordt daar natuurlijk al veel langer over nagedacht. Er wordt met allerlei deskundigen gesproken, onderzoek gedaan, in de praktijk bij agrariërs en natuurorganisaties ervaring opgehaald. Kortom: het Wetterskip er wordt nagedacht over toekomstbestendig waterbeheer.  Op 9 oktober wordt hierover een voorstel in het Algemeen Bestuur besproken. Bij droogte gaat het dan onder andere over hoe we extra zoetwatervoorraden aan kunnen leggen die te gebruiken zijn bij droogte. En hoe dat op de verschillende grondsoorten (zand, klei, veen) het beste kan gebeuren. Ook de afhankelijkheid van toevoer van water uit het IJsselmeer moet verminderen.  Een eerste aanzet – bouwstenen visie Toekomstbestendig Waterbeheer – is al besproken in de commissievergadering van 25 juni. Water Natuurlijk gaat daarbij uit van klimaatbestendigheid, duurzaamheid, ruimte voor water en helderheid voor de inwoners van Fryslân.

Overigens heeft het dreigende watertekort in Ierland ons geen problemen opgeleverd; de was kwam thuis wel weer, met een washandje kan je jezelf ook heel goed schoon houden en bij het kamperen waren we al gewend om de hele dag met 1 bord en mok rond te komen. Het viel ons wel op dat de wc wel erg veel water verbruikte: we hebben dan ook een steen in de stortbak gelegd. Bij vertrek hebben we de tip gegeven om een dubbele spoelknop op de stortbak te zetten. En we hebben een prachtige vakantie gehad: het weer kon niet beter!

Irona Groeneveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *