28 januari 2021 Webinar Biodiversiteit en Verdroging

21 december 2020


Webinar Biodiversiteit en Verdroging

28 januari 2021, van 20.00-21.00u, via ZOOM

Verdroging is na drie hete en droge zomers een actueel thema. Maar het is beslist geen nieuw fenomeen. De problemen die verdroging voor natuur veroorzaakt zijn al zeker een halve eeuw bekend. Gaan we deze eindelijk oplossen nu, na drie gortdroge zomers op een rij, verdroging niet alleen een probleem voor natuur blijkt, maar ook de landbouw schade berokkent en funderingsproblemen veroorzaakt bij gebouwen?

In zijn inleiding bij aanvang van de Regionale Ledenvergadering van Water Natuurlijk Midden Nederland ging ecohydroloog Flip Witte in op de rol die waterschappen kunnen spelen bij het oplossen van de verdrogingsproblematiek. Bijvoorbeeld door regenwaterminder snel af te voeren of door meer natte bufferzones in te richten rondom natuurgebieden. Dat verdroging nog steeds een probleem is roept de vraag op of waterschappen wel genoeg doen en of ze wel de goede dingen doen. Hoe kunnen we er wél voor zorgen dat het probleem wordt opgelost?

Die vragen staan centraal op ons tweede webinar op 28 januari 2021. We gaan het gesprek aan met:

• Frans ter Maten, Heemraad van waterschap Vallei en Veluwe namens Water Natuurlijk.
• Piet Verdonschot, hoogleraar Wetland RestorationEcology aan de Universiteit van Amsterdam.
• Jan Aalbers, wethouder gemeente Epe met o.a. klimaat en leefomgeving in zijn portefeuille.
• Gert-Jan Blankema, ecoloog, auteur van Veluwe, Buitengewoon.

Deelnemers aan het webinar kunnen via de chat meepraten, vragen stellen en een reactie geven op stellingen.

Schrijf je hier in.

Doe mee aan ons webinar over verdroging op 11 november!

22 oktober 2020

De Nederlandse natuur leidt sterk onder de verdroging. Vooral door diepe ontwatering voor de landbouw, en ook door grondwaterwinning, daalt het grondwaterpeil. Daar komen de droge zomers van de laatste jaren nog eens bovenop, en met de klimaatverandering kan dat nog erger worden.

Nu is het probleem van verdroging niet nieuw. Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw staat verdroging op de politieke agenda bij de rijksoverheid, provincies en waterschappen. Het succes is beperkt. De natuur moest het vaak afleggen tegen andere belangen.

Met de droogte van de laatste jaren is het probleem breder geworden dan alleen natuur. Ook de landbouw heeft last van watertekorten, en schade aan de fundering van woningen kan enorme financiële problemen opleveren voor de bewoners. Ligt een structurele aanpak van de verdroging nu wél binnen bereik?

Daarover gaan we in gesprek met u, na een inleiding van ecohydroloog Flip Witte, en drie korte pitches door de fracties van Water Natuurlijk in de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Het webinar vindt plaats op 11 november van 20.00-21.00 uur. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Meld je dus snel aan via: http://eepurl.com/gpNly1

Doe mee aan ons Webinar over Bloemrijke Dijken op 10 september! 10-09-20 vanaf 20.00-21.00 uur

22 juli 2020

Foto: Cyril Liebrand

Doe mee aan ons Webinar over Bloemrijke Dijken op 10 september!

De biodiversiteit staat er in Nederland slecht voor. Waterschappen kunnen een grote rol spelen bij het herstel ervan. Bijvoorbeeld door bij de inrichting en het beheer van de vele duizenden kilometers dijken rekening te houden met biodiversiteit. En dat komt dan ook nog de veiligheid ten goede, zoals Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland voor Water Natuurlijk in een korte video laat zien: https://youtu.be/04CIQn_UumY

Het blijkt echter nog niet vanzelfsprekend dat waterschappen bij inrichting en beheer van dijken rekening houden met biodiversiteit. Tijdens het webinar Bloemrijke dijken willen we verkennen hoe we er voor kunnen zorgen dat ze dit wel gaan doen. We gaan in gesprek met deskundigen en bestuurders: senior adviseur dijkveiligheid Gerard van Meurs, de ecologen Cyril Liebrand en Peter de Groot, een vertegenwoordiger van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Hennie Roorda, Heemraad van Waterschap Rivierenland. We hopen daarnaast op de inbreng van veel deelnemers om zoveel mogelijk ideeën op te kunnen doen. Het gesprek wordt geleid door Mirte van der Linden, zelfstandig projectleider bij Pingo Projecten.

Het webinar vindt plaats op 10 september van 20.00-21.00u. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt. Meld je dus snel aan via: https://forms.gle/CurFfW31aCBUhiJX8

18 mei 2019: Evenement in de uiterwaard van Arnhem Stadsblokken-Meinerswijk

10 mei 2019

Evenement op Stadsblokken-Meinerswijk

18 Mei organiseren de waterschapspartij Water Natuurlijk, stichting Kloppend Stadshart en Groen Links een evenement in de uiterwaard van Arnhem Stadsblokken-Meinerswijk over waterbeheer, klimaat en Europa. Dit in het kader van de discussie die loopt over Stadsblokken-Meinerswijk en de Europese verkiezingen. We willen je hier graag voor uitnodigen.

Het programma is als volgt:
11.30 – 12.30 uur
Introductie Europa en Arnhem – GL fractielid Arnhem Stadsblokken – Meinerswijk in de context van het Rijnstroomgebied – afgevaardigde van stichting Kloppend Stadshart Europees watermanagement door de waterschappen – afgevaardigde Water Natuurlijk regio midden-Nederland.

12.30 – 13.00 Bas Eijkhout, fractievoorzitter voor de Europese partij de Groenen, over Hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

13.00 – 14.30 uur wandeling door Stadsblokken Meinerswijk of boottocht er langs (laatste onder voorbehoud) Locatie: schuur van boer Weijers op ’t Heuveltje, Meinerswijk, Arnhem.

Zie voor meer informatie over Stadsblokken-Meinerswijk het nieuwsbericht bij Rivierenland.

Of www.stadsblokken-meinerswijk.org

17 mei 2019, 14.30-17.00 Waterexcusie in Amersfoort


 

Water Natuurlijk nodigt iedereen van harte uit voor een boeiende waterexcursie naar Amersfoort. We bezoeken Elisabeth Groen. Bewoners hebben een paar jaar gelden het initiatief genomen om dit voormalige ziekenhuisterrein om te toveren in een mooi natuur- en parkgebied. Ook het beheer van het park is de bewoners van Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor Ă©n door bewoners noemen. De eerste fase van het park was einde 2018 klaar. Dit jaar volgt de tweede fase, op de plaats waar het onlangs gesloopte ziekenhuisgebouw stond.

Lia Bouma leidt ons vanuit Elisabeth Groen rond. Tijdens de excursie vertelt Henk Nobbe van waterschap Vallei en Veluwe meer over het bekensysteem in de Gelderse Vallei.

Afsluiting met een drankje.

Vertrek 14.30u: De Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144
Graag aanmelden
Amersfoort, vrijdag 17 mei 2019, 14.30-17.00u

WATER en NATUUR in en langs de Grift in Apeldoorn. Wandelexcursie 17 maart 2019

11 maart 2019

Op zondag 17 maart organiseert Water Natuurlijk een wandelexcursie langs de Grift in Apeldoorn.

Water Natuurlijk. Of Natuurlijk Water? Daar zit best een verschil in! Een verschil in ambitie!

Ga mee op waterexcursie op zondag 17 maart. We lopen langs de Grift vanaf Marialust tot aan de afvalwaterzuivering even voorbij de Anklaarseweg.

We krijgen allerlei verbeteringen te zien die hier zijn gerealiseerd door gemeente en waterschap. Zoals waterberging bij extreme neerslag (klimaatadaptatie heet dat met een fraai woord), het herstel van beken, natuurvriendelijke oevers en nog veel meer.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is voor Water Natuurlijk topprioriteit. Alles wat leeft en groeit in water draagt bij aan de biodiversiteit, leefbaarheid en landschapskwaliteit. De kwaliteit van het water in de Grift is de afgelopen jaren sterk verbeterd, waardoor er in en langs het water steeds meer moois te zien is.

We lopen een uur langs de Grift en natuurlijk ook weer terug. Onderweg bespreken we welke vissoorten er in de Grift leven en hopen we die ook te kunnen zien. Zoals het bermpje en de riviergrondel. Of met een beetje geluk de zeldzame beekprik. Misschien zien we zelfs de grote gele kwikstaart, een vogel die gebonden is aan stromend water.

De excursie staat onder leiding van Gert Jan Blankena. Gert Jan is ecoloog en natuurliefhebber en een uitstekend verteller. Hij schreef drieëndertig jaar lang wekelijkse natuurcolumns in de Stentor, en heeft een prima kennis van het gebied, van de natuur en van de waterhuishouding.

Wie mee wil met de excursie kan zich aanmelden via theovanes59@outlook.com .

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, dus meld je bijtijds aan.

De excursie begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.

We verzamelen bij Marialust, Verzetsstrijderspark 10 in Apeldoorn.

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Plastic Soup Surfer in Amersfoort op 16 maart 2019 vanaf 11.30 uur

3 maart 2019

Amersfoortse grachten plasticvrij
Op 16 maart komt de Plastic Soup Surfer naar Amersfoort. Hij gaat samen met Water Natuurlijk de Amersfoortse grachten plasticvrij maken. Water Natuurlijk, die de Plastic Soup Surfer heeft uitgenodigd, wil hiermee de aandacht vestigen op de plasticvervuiling van het oppervlaktewater, die zowel het dierenleven als de mens bedreigt. De actie start om 11.30 uur op de Vismarkt.
Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, strijdt met zijn uit plastic afval gebouwde surfboard tegen de plastic soup. In Amersfoort gaat hij de grachten op om daar plastic afval op te ruimen. Een deel van dat plastic komt immers uiteindelijk in de oceanen terecht en vormt daar de beruchte plastic soup.
Waterschapspartij Water Natuurlijk heeft de Plastic Soup Surfer uitgenodigd om naar Amersfoort te komen om de aandacht te vestigen op de problemen die plastic afval in het water veroorzaakt. Het is volgens Water Natuurlijk schadelijk voor zowel dier als mens. De waterschapspartij wil daarom af van plastic afval. Ze nodigt alle Amersfoorters uit om bij de opruimaktie aan te haken en te helpen plastic afval op te ruimen.
Hoewel het in Amersfoort gaat om plasticafval opruimen, willen de Plastic Soup Surfer en Water Natuurlijk vooral voorkomen dat er plasticafval in het water en uiteindelijk in zee komt. Ze willen daarom een ban op wegwerpplastic en vinden dat er statiegeld moet komen op plastic flesjes.
Merijn Tinga organiseerde al meerdere expedities waarmee hij aandacht voor de plastic soup vraagt. Zo deed hij in 2016 een poging de Noordzee over te steken op een van plastic flesjes gebouwd surf board. In 2018 surfte hij van de Seinemonding in Frankrijk naar de monding van de Rijn in Nederland.
Water Natuurlijk zoekt zoveel mogelijk mensen die willen helpen de grachten, singels Ă©n de binnenstad van Amersfoort plasticvrij te maken. Wie wil komen helpen op zaterdag 16 maart is van harte welkom om 11.30 uur op de Vismarkt. Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich aan te melden op waternatuurlijk.plasticsoup@gmail.com

 

Watercafé in het Filmhuis in Oosterbeek op 12 maart 2019 vanaf 20.00 uur

2 maart 2019

 

Waterschapspartij Water Natuurlijk organiseert samen met GroenLinks Renkum een Watercafé in het Filmhuis in Oosterbeek op 12 maart om 20 u . Met delen van de film Levende Rivier van Ruben Smit en informatie en debat over het werk van de waterschappen hoort dit Watercafé bij de aanloop van de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen.

Wat doet het waterschap? Wat is goed waterbeheer? Het waterschap is misschien wel het minst bekende overheidsorgaan waar inwoners voor naar de stembus kunnen. In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart hoopt het Watercafé bezoekers meer inzicht en antwoorden te geven.

Het Watercafé biedt een afwisselend programma. Met de film Levende Rivier van Ruben Smit krijgen de bezoekers een goed beeld van de betekenis van water en hoe belangrijk een goed beheer van water is.  Ruben Smit is ook de maker van de bekroonde film Nieuwe Wildernis. De film vormt in het Watercafé het middelpunt van een programma waarin de bezoekers ook worden geïnformeerd over het werk van waterschappen en er gelegenheid is voor debat. Het Watercafé wordt geopend door Margo Meeuwissen, kandidaat van Water Natuurlijk voor het waterschap Vallei en Veluwe en Charlotte de Roo, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Renkum en kandidaat voor Provinciale Staten.

Het Watercafé vindt plaats op 12 maart 2019 van 20.00 tot 22.00 uur in het Filmhuis Oosterbeek, Weverstraat 85, 6882 DL, Oosterbeek. De toegang is gratis en het Filmhuis is open vanaf 19.30 uur.

Reserveren kan door het sturen van een whats-app bericht naar 06-23860704.

123