Wandeltocht 24 Februari 2019 start 13.30 uur vanaf Columbia aan de Winkewijertlaan Apeldoorn

18 februari 2019

Op zondag 24 februari om 13.30 uur organiseert Water Natuurlijk een wandelexcursie door het brongebied van de Kayersbeek en de Zwaanspreng in Apeldoorn.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is voor Water Natuurlijk topprioriteit. Alles wat leeft en groeit in water draagt bij aan de biodiversiteit, leefbaarheid en landschapskwaliteit.

Het water ónder de grond is minstens zo belangrijk. Het is de voorraadkelder voor drinkwater, maar ook de motor voor de prachtige sprengenbeken en mooie kwelgebieden.

De excursie staat onder leiding van Henk Weltje van de KNNV in Apeldoorn.

We komen langs Ugchelen Buiten, het rabattenbos bij het voormalige Philips terrein en de Dubbelbeek. Je krijgt uitleg over kwel, sprengen en natuurontwikkeling.

We verzamelen bij de parkeerplaats van a.v.v. Columbia aan de Winkewijertlaan.

De wandeling duurt tot circa 16.00 uur.
Neem stevig schoeisel mee want we komen heel wat bruggetjes tegen.

Wie mee wil met de excursie kan zich aanmelden via theovanes59@outlook.com

het trefpunt.

Fietstocht Epe 23 Februari 2019


DIEPTE-INTERVIEW MET GRONDWATER bij EPE

WATER NATUURLIJK GRONDWATER IS MOTOR VOOR MENS EN NATUUR

Op zaterdag 23 februari organiseert Water Natuurlijk een fietsexcursie langs interessante waterknooppunten voor grond- en oppervlaktewater bij Epe. Infiltratie, kwel, sprengen, cultuurhistorie en natuurontwikkeling passen in een waterrijk verhaal over het landschap.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is voor Water Natuurlijk topprioriteit. Alles wat leeft en groeit in water draagt bij aan de biodiversiteit, leefbaarheid en landschapskwaliteit.

Het water ónder de grond is minstens zo belangrijk. Het is de voorraadkelder voor drinkwater, maar ook de motor voor de prachtige sprengenbeken en mooie kwelgebieden.
De Veluweflank bij Epe laat prachtig zien hoe de samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater in elkaar steekt.

Op zaterdag 23 februari organiseert Water Natuurlijk een fietsexcursie langs een serie van de interessante plekken waar grondwater en oppervlaktewater samen invloed hebben.
Je krijgt uitleg over infiltratie, kwel, sprengen, cultuurhistorie, landschap en natuurontwikkeling.

De excursie staat onder leiding van Jan Aalbers – lijstduwer voor Water Natuurlijk. Jan is bioloog, heeft een prima kennis van het gebied en van de waterhuishouding.
Wie mee wil met de excursie kan zich aanmelden via jan.aalbers@gmail.com .

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers, je zorgt voor je eigen fiets.
Na aanmelding ontvang je een mailbericht met een routebeschrijving naar de startplek.
De fietstocht begint om 10.00 uur en duurt tot maximaal 13.00 uur.

14 februari 2019

Panorama Nederland:
maatschappelijke vraagstukken benutten voor omgevingskwaliteit
(Daan Zandbelt, Rijksadviseur)

Woensdag 13 maart 2019, 12.30-13.30,
Impuls, Wageningen University & Research,

Gebouw 115, Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep gedaan worden op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden

Hoe kun je de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel laten zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst? Dat is de vraag waarop het College van Rijksadviseurs* met Panorama Nederland een antwoord wil geven. Met Panorama Nederland schetsen zij de opgaven die op Nederland afkomen en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Daan Zandbelt is één van de drie Rijksadviseurs.

Het eerste hoofdstuk van Panorama Nederland gaat over water. Hoe kan het anders in Nederland waterland? Frans ter Maten (Water Natuurlijk), Heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe, reageert vanuit de praktijk op de opgaven en oplossingen die Panorama Nederland voor het waterbeheer schetst. Een actueel thema, want precies een week na de lunchlezing, op 20 maart, zijn er Waterschapsverkiezingen!

*Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.

2 februari 2019 Kennismakingsborrel Water Natuurlijk te Wageningen

26 januari 2019
De Wageningse kandidaten van Water Natuurlijk willen graag kennismaken met de Wageningers en met hen in gesprek over wat speelt rond het waterbeheer in en rond Wageningen, zoals over de verzwaring van de Grebbedijk. Ze staan daarvoor op zaterdag 2 februari op de Markt en organiseren aansluitend vanaf 15.30 uur een kennismakingsborrel in de Binnenstadswinkel. … Lees "2 februari 2019 Kennismakingsborrel Water Natuurlijk te Wageningen" verder

De Wageningse kandidaten van Water Natuurlijk willen graag kennismaken met de Wageningers en met hen in gesprek over wat speelt rond het waterbeheer in en rond Wageningen, zoals over de verzwaring van de Grebbedijk. Ze staan daarvoor op zaterdag 2 februari op de Markt en organiseren aansluitend vanaf 15.30 uur een kennismakingsborrel in de Binnenstadswinkel. Fractievoorzitter en lijsttrekker van Water Natuurlijk, Astrid Meier, is al vele jaren actief in de waterschapswereld en zal ook aanwezig zijn bij de kennismakingsborrel.
Water Natuurlijk is een landelijke waterschapspartij die meedoet aan de Waterschapsverkiezingen op 20 maart. Op de kandidatenlijst voor het Waterschap Vallei & Veluwe staan veel Wageningers. Dat is niet zo vreemd aangezien veel Wageningse opleidingen raakvlakken hebben met het werk van waterschappen. Veel van de kandidaten zijn bovendien bekende gezichten in het Wageningse omdat zij ook actief zijn in de Wageningse politiek of betrokken zijn bij maatschappelijke activiteiten zoals in de Wageningse watersportverenigingen, Mooi Wageningen of het Platform Stadsgracht.
Zo studeerde de hoogste Wageningse kandidaat op de lijst, Greet Eijkelenboom, niet alleen in Wageningen, maar is zij ook bekend uit de Wageningse politiek. Ze geeft aan haar kennis van ecologie te willen inzetten binnen het Waterschap en vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van water en een rijke natuur in stad en land.
Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij, wil het belang van natuur, schoon water en recreatie inbrengen in het waterschapsbestuur en vindt het belangrijk dat samen met de bewoners te doen. Momenteel bekleden vertegenwoordigers van Water Natuurlijk 3 zetels in het bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe. Bij de Waterschapsverkiezingen, gelijktijdig met de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart, kiezen de bewoners van het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe een nieuw bestuur.
Water Natuurlijk, wil graag laten zien waar het voor staat en uitleggen waarom het belangrijk is op 20 maart te gaan stemmen. Maar de kandidaten zijn vooral benieuwd naar de ‘waterproblemen’ die Wageningers in en buiten de stad ervaren. Ze nodigen Wageningers graag uit om zaterdag 2 februari te komen kennismaken bij de fontein op de markt en of te komen (na)praten onder het genot van een drankje, vanaf 15.30uur in de Binnenstadswinkel, Markt 15.

Hier een linkje naar al onze kandidaten en de motivaties.

Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark

11 juli 2018
Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark Het Kees van Lohuizenpark is één van de best bewaarde natuurgebieden van Ede, onder meer omdat het niet vrij toegankelijk is. Het natuurontwikkelingsgebied ligt namelijk binnen het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er komen circa 220 plantensoorten voor, waaronder vele zeldzame. Aan vogels zijn in de loop der jaren … Lees "Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark" verder

Excursie Planten- en vogelparadijs Kees van Lohuizenpark

Het Kees van Lohuizenpark is één van de best bewaarde natuurgebieden van Ede, onder meer omdat het niet vrij toegankelijk is. Het natuurontwikkelingsgebied ligt namelijk binnen het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Er komen circa 220 plantensoorten voor, waaronder vele zeldzame. Aan vogels zijn in de loop der jaren ongeveer 120 soorten waargenomen.

Kees van Lohuizen, toenmalig adjunct technisch directeur van de voorloper van het huidige waterschap en bedenker van het park, geeft voor geïnteresseerden een rondleiding. De excursie begint met een korte presentatie en koffie in de excursieruimte. Daarna volgt een rondleiding.

Datum en tijd: zaterdag 21 juli, 10.00-11.30u
Locatie: rioolwaterzuiveringsinstallatie, Dwarsweg 5, Ede
duur: 1,5-2 uur
Max. 20 deelnemers

Aan deze excursies zijn geen kosten verbonden. Opgave: redactie@nieuweveluwe.nl of 0317-425880.

Excursie Water Natuurlijk in Tiel. 25 mei 2018

5 mei 2018
Excursie Water Natuurlijk in Tiel Op dezelfde middag als de regionale Ledenvergadering organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland ook een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom! We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ … Lees "Excursie Water Natuurlijk in Tiel. 25 mei 2018" verder

Excursie Water Natuurlijk in Tiel

Op dezelfde middag als de regionale Ledenvergadering organiseert Water Natuurlijk Midden-Nederland ook een excursie in Tiel en omgeving. Iedereen is van harte welkom!

We bezoeken de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland, en fietsen langs het Klimaatplein in Tiel, naar het werkatelier in Varik. Daar krijgen we uitleg over de Nevengeul/ dijkversterking, en dan terug naar Tiel.

Aanmelding.
Tiel, vrijdag 25 mei 2018, 14.45-17.00u

Centrale Regiekamer
De Centrale regiekamer is het regelhart van het waterschap. Hier kan het waterschap op afstand alle stuwen en gemalen bedienen, en zo snel inspelen op veranderende weersomstandigheden. Daarnaast hebben we door het slim instellen en inregelen van onze pompcapaciteiten in rioolgemalen al ruim 15% energie weten te besparen. Het calamiteitencentrum van het waterschap is ook gehuisvest bij de regiekamer, zodat in het geval van calamiteiten de organisatie snel kan beschikken over de benodigde informatie en daar ook kan vergaderen.
Bekijk hier alvast een leuk introductiefilmpje van de centrale regiekamer.

Waterplein
In 2007 startte een grote herstructurering om de Vogelbuurt in Tiel-Oost te behoeden voor verval. De woningbouwcoöperaties, waterschap Rivierenland en de bewoners hebben samen een plan van aanpak gemaakt. Er zijn woningen gesloopt en teruggebouwd, aan alle woningen is groot onderhoud gepleegd.

Het water kwam soms tot aan het maaiveld. Daarom is er drainage aangelegd, er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, en alle daken zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Verder is er waterpasserende bestrating aangelegd in de wijk. Dat loste al een groot deel van de wateroverlast op.
Het sluitstuk van het project was de aanleg van een waterplein. Zo is er een aantrekkelijk buurtplein ontwikkeld, dat zowel de leerbaarheid van de wijk bevordert, als een veilige speelplek voor kinderen biedt en daarnaast wateroverlast tegengaat.

Hoogwatergeul Varik-Heesselt
Een week na het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de stuurgroep Varik-Heesselt een voorkeursalternatief gekozen: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Als het aan de stuurgroep ligt, komt er dus geen hoogwatergeul.

In juni brengt de stuurgroep een definitief advies uit, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbesluit neemt. Overigens wil het ministerie van IenW wél dat de planologische reservering (Barro) bij de keuze voor deze compensatievariant wordt gehandhaafd, om de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk te houden.

De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven: dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, en dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul. In het eerste alternatief worden de dijken extra verhoogd en verbreed en worden maatregelen genomen in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing als gevolg van de dijkverbreding. Het alternatief met een hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van meer dan 40 cm ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Het concept-voorkeursalternatief van de stuurgroep ligt van 15 maart tot 26 april ter consultatie. Na deze inspraakronde komt de stuurgroep tot een definitief advies, dat zij zal voorleggen aan de minister. Ondertussen wordt er overigens doorgewerkt aan de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.

Werkcafé

20 februari 2017
Mid-term Werkcafé Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Voor alle Water Natuurlijk-leden in Vallei en Veluwe en overige geïnteresseerden! Onze Water Natuurlijkfractie in waterschap Vallei en Veluwe organiseert een mid-term werkcafé. We zijn halverwege deze bestuursperiode en willen graag laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt. Daarbij willen we het samen met jullie hebben … Lees "Werkcafé" verder

Mid-term Werkcafé Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Voor alle Water Natuurlijk-leden in Vallei en Veluwe en overige geïnteresseerden!

Onze Water Natuurlijkfractie in waterschap Vallei en Veluwe organiseert een mid-term werkcafé. We zijn halverwege deze bestuursperiode en willen graag laten zien wat we tot nu toe hebben bereikt. Daarbij willen we het samen met jullie hebben over wat we nog kunnen doen in de komende 2 jaar. En alvast vooruitkijken naar de verkiezingen in 2019. Maar ook… gaan we het veld in om de hoogwatergeul te bekijken en we krijgen uitleg over wat er de afgelopen jaren in het gebied is aangelegd en veranderd. De middag sluiten we af met een borrel en een hapje. Geef je hier op voor deelname.

Frans ter Maten, Dirk Wever en Astrid Meier

Veesser Enkweg 39 (keet waterschap), Veessen, vrijdag 21 april 2017, 15.00-17.30u

cartoon_watertoets_water_ro

 

 

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst Water in de stad incl. excursie 20 mei 2016

11 mei 2016
Beste leden van Water Natuurlijk in de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland, en belangstellenden. Graag nodigen we jullie uit voor een themabijeenkomst over water in de stad incl. excursie, tevens onze jaarlijkse regionale ledenvergadering. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Een jaar na de waterschapsverkiezingen willen we graag in onze regio met … Lees "Themabijeenkomst Water in de stad incl. excursie 20 mei 2016" verder

Beste leden van Water Natuurlijk in de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland, en belangstellenden.

Graag nodigen we jullie uit voor een themabijeenkomst over water in de stad incl. excursie, tevens onze jaarlijkse regionale ledenvergadering. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Een jaar na de waterschapsverkiezingen willen we graag in onze regio met alle leden terugkijken op het afgelopen jaar en de bereikte resultaten. Ook willen we vooruitkijken naar de plannen die de fracties van Water Natuurlijk in onze regio hebben voor de volgende jaren. 

Als regionaal bestuur leggen we uit waar wij voor staan. De fracties van Water Natuurlijk in de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe geven aan wat in hun waterschappen zij de komende jaren willen bereiken.

Daarna gaan we het veld in! We zijn te gast bij Water Natuurlijk Vallei en Veluwe. Water in de stad is voor ons een belangrijk thema. We bezoeken een afkoppelingsproject in De Worp, de enige wijk van Deventer aan de westkant van de IJssel.

Ook bekijken we de nieuwe meestromende nevengeul in de IJsseluiterwaarden.

Voor meer informatie klik hier.

Met vriendelijke groet,

mede namens de WN-fractie Vallei en Veluwe,

Roelof van Loenen Martinet

Rienk Kuiper

Regiobestuur Water Natuurlijk Midden-Nederland

Graag hier aanmelden

Programma

Datum: 20 mei 2016

Tijd: 13.00 uur – 17.00 uur

Locatie: ‘t Hovenhuus, Leliestraat 27, Deventer, De Worp

 

 

 

Brainstormavond Grebbedijk 16 maart 2016

1 maart 2016
Brainstormavond Grebbedijk Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nodigt alle belangstellenden van harte uit om mee te praten en te denken over de toekomst van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur een brainstormavond. Deelname is kosteloos en iedereen is welkom. De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. … Lees "Brainstormavond Grebbedijk 16 maart 2016" verder

Brainstormavond Grebbedijk

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nodigt alle belangstellenden van harte uit om mee te praten en te denken over de toekomst van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert op woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur een brainstormavond. Deelname is kosteloos en iedereen is welkom.

De Grebbedijk beschermt de hele Gelderse Vallei tegen overstroming. Vanaf 2017 gaan nieuwe normen gelden voor de veiligheid van de dijken en dat betekent dat het waterschap Vallei en Veluwe (i.s.m. gemeenten en provincies) de Grebbedijk gaat versterken. Waterschapspartij Water Natuurlijk nodigt de achterban en andere geïnteresseerden daarom van harte uit voor een brainstormavond om mee te kijken en te denken over de kansen die dit biedt. Ook al zijn de technische normen voor de waterveiligheid nog niet vastgesteld, we willen de wensen en mogelijkheden zo vroeg mogelijk in beeld hebben.

We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de komende versterking van de Grebbedijk. Verbeteren van de waterveiligheid staat vanzelfsprekend voorop. Maar er is veel meer dan dat. Vragen die aan de orde kunnen komen:

  • verbeteren van de verkeersveiligheid op de Grebbedijk?
  • verplaatsing Wageningse jachthaven naar de uiterwaarden bij het stadscentrum?
  • nieuwe wandelroutes door de uiterwaarden en binnendijks?
  • meer natuurontwikkeling langs de Grebbedijk?
  • hoe bij dijkversterking om te gaan met de cultuurhistorie van de Grebbelinie?
  • uitzicht op Binnenveld behouden en in betere banen leiden van de verrommeling van het binnendijkse landschap?

Deelname is kosteloos en iedereen is welkom. Deelnemers kunnen zich hier aanmelden: https://ow.ly/YSB23

SAMSUNG CSC
Grebbedijk

Excursie Grebbedijk 27 februari 2016.

9 februari 2016
Op dit moment voldoet de Grebbedijk aan alle waterveiligheidsnormen. In 2017 stelt de Tweede Kamer in verband met de uitvoering van het Deltaprogramma nieuwe normen vast. Dan zal de Grebbedijk moeten gaan voldoen aan een hogere norm omdat een dijkdoorbraak grote economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Op welke wijze de dijk verbeterd moet worden is … Lees "Excursie Grebbedijk 27 februari 2016." verder

Op dit moment voldoet de Grebbedijk aan alle waterveiligheidsnormen. In 2017 stelt de Tweede Kamer in verband met de uitvoering van het Deltaprogramma nieuwe normen vast. Dan zal de Grebbedijk moeten gaan voldoen aan een hogere norm omdat een dijkdoorbraak grote economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Op welke wijze de dijk verbeterd moet worden is nu nog niet bekend. De verwachting is dat de dijk vooral steviger moet worden en op een enkele plaats wellicht iets hoger.

De waterschapspartij Water Natuurlijk Vallei en Veluwe maakt zich er sterk voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Maar dijkversterking moet wel gebeuren met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling en aan mooi en veilig wandelen en fietsen.

We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de versterking van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert daarom binnenkort zowel een excursie als een brainstormavond.

Waar hebben we het over bij de versterking van de Grebbedijk? En wat zijn er voor kansen en problemen op en langs de dijk? Dat valt verreweg het beste te zien in het veld! Daarom organiseert Water Natuurlijk op zaterdag 27 februari 2016 van 15.00 uur tot 17.00 uur een fietsexcursie. Het startpunt is op de Pabstendam bij de haven in Wageningen.
Meer info en deelname

grebbedijk foto van waterschap vallei en veluwe
De Grebbedijk. Foto van Waterschap Vallei en Veluwe.
1234