Fractie Vallei en Veluwe

De onderstaande bestuursleden van Vallei en Veluwe vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Frans ter Maten
Dagelijks Bestuurslid

Mijn inspiratie haal ik uit de vele duizenden mensen die zich op een of andere manier actief inzetten voor hun leefomgeving. Als directeur/ bestuurder van Landschap Erfgoed Utrecht zet ik mij al jaren in om cultuurhistorie, erfgoed en landschap levend te houden. En zet ik Landschap Erfgoed Utrecht in om nog meer mensen actief betrokken te krijgen.

Als bestuurder van het waterschap Vallei en Veluwe zet ik mij al jaren in om de belangen van erfgoed, landschap, natuur en cultuurhistorie mee te laten liften met de doelen van het waterschap. Om zo meer voor hetzelfde geld te bereiken.

Als lijsttrekker voor Water Natuurlijk zet ik mij graag in om een goede verkiezingsuitslag te behalen om daarna als Water Natuurlijk weer 4 jaar lang mooie samenhangende resultaten te bereiken met veel betrokken mensen. Dus veilig, schoon, mooi water in ons gebied gecombineerd met aantrekkelijk landschap, florerende natuur en landbouw en herkenbare en zichtbare cultuurhistorie.

Astrid Meier
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. De belangen van mensen, hun beleving en hun waarden, en hoe die op een juiste manier hun plek te geven in de watersystemen is waar het mij in de kern om gaat.

Water in Nederland is geen “ver van mijn bed-show”, maar grijpt heel concreet in op de veiligheid en kwaliteit van de directe leef- en werkomgeving van burgers en ondernemers. Ik wil de betrokkenheid van alle stakeholders in en om het water vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door samen af te wegen wat de juiste balans is tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar. En door nog vaker dan nu de stakeholders heel concreet mee te laten denken en doen in waterprojecten.

Theo van Es
Algemeen Bestuurslid

Ik woon met veel plezier in Apeldoorn, vlak bij de Veluwe, waar ik driemaal per week hardloop. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en één kleinkind. Ik werk al mijn hele leven aan milieu en duurzaamheid. Als sportduiker zie ik zowel de schoonheid als de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Ik denk dat waterschappen een heel belangrijke rol kunnen spelen in de circulaire samenleving door het opwekken van duurzame energie en het winnen van grondstoffen uit afval.

Margo Meeuwissen
Commissielid
Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn partner en kinderen in Oosterbeek. Mijn liefde voor water is geboren toen ik als kind naar het hoge water ging kijken in Tolkamer. Het water klotsend tegen de dijk en aan de Duitse kant een oneindige watervlakte. Ik heb mijn eigen bedrijf in water, ruimte en duurzaamheid en richt me met name op procesmanagement en transitie. Dit doe ik in de Nederlandse watersector, maar ook buiten Europa. Binnen mijn werk in binnen- en buitenland ervaar ik de klimaatverandering in het groot, maar ook in het klein. Ik zie dat Nederland is gebouwd op water. Water de basis is van ons bestaan en onze economie. Als we dit willen voortzetten, zal het veranderde klimaat ons vragen ons aan te passen. Het waterschap speelt hierbij een cruciale rol. Hier wil ik graag samen met anderen een toekomstbestendige bijdrage aan leveren.