Kandidatenlijst 2019

Astrid Meier
Lijsttrekker

Hallo, ik ben Astrid Meier en ben de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn zoon van 14 in Amersfoort. Ik werk als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn
kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. Daarbij hebben nieuwe manieren van denken en werken in water en groen altijd mijn aandacht. Dit zet ik met veel plezier al 4 jaar in als Algemeen Bestuurslid van ons waterschap en dat doe ik met veel energie graag nog 4 jaar!

Frans ter Maten
Kandidaat 2

Ik ben Frans ter Maten. Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met genoegen in Leusden. Op fiets- en wandelafstand van de Eempolders, de Gelderse vallei, de Utrechtse heuvelrug en de historische binnenstad Amersfoort (aan het begin van de mooie rivier de Eem). Ik ben getrouwd en we hebben een dochter en een zoon. Na een lange loopbaan als directeur/bestuurder bij Landschapsbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht ben ik sinds 2015, namens Water Natuurlijk, Heemraad (soort wethouder) bij Waterschap Vallei en Veluwe. Mijn portefeuilles zijn Waterveiligheid, stedelijk water, internationale samenwerking, cultuurhistorie en vrijwilligerswerk.

Sinds mijn jeugd (lang geleden) weet ik dat water van uitzonderlijk belang is voor leven op aarde. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daarom moeten we zeer goed voor ons water zorgen. Naast “droge” voeten, hebben we schoon en voldoende water nodig voor de natuur, de landbouw en de mens (recreatie). Daar probeer ik in mijn werk voor te zorgen. En ik vind dat iedereen zijn of haar steentje daaraan ook zou moeten bijdragen. Ik voel mij zeer thuis bij WaterNatuurlijk. “Mijn partij” staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie.

Ik maak mij grote zorgen om de effecten van de klimaatverandering; voor de wereld, voor Nederland, en voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De effecten voor de wereld en zelfs voor Nederland gaan wij niet oplossen. Maar we kunnen wel heel veel doen in onze eigen leefomgeving. Met WaterNatuurlijk wil ik daar met vele inwoners de komende 4 jaar verder aan werken.

Theo van Es
Kandidaat 3

Ik woon met veel plezier in Apeldoorn, vlak bij de Veluwe, waar ik driemaal per week hardloop. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en één kleinkind. Ik werk al mijn hele leven aan milieu en duurzaamheid. Als sportduiker zie ik zowel de schoonheid als de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Ik denk dat waterschappen een heel belangrijke rol kunnen spelen in de circulaire samenleving door het opwekken van duurzame energie en het winnen van grondstoffen uit afval.

Margo Meeuwissen
Kandidaat 4

Hallo, ik ben Margo Meeuwissen en sta met plezier op de lijst van Water Natuurlijk. Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn partner en kinderen in Oosterbeek. Mijn liefde voor water is geboren toen ik als kind naar het hoge water ging kijken in Tolkamer. Het water klotsend tegen de dijk en aan de Duitse kant een oneindige watervlakte. Ik heb mijn eigen bedrijf in water, ruimte en duurzaamheid en richt me met name op procesmanagement en transitie. Dit doe ik in de Nederlandse watersector, maar ook buiten Europa. Binnen mijn werk in binnen- en buitenland ervaar ik de klimaatverandering in het groot, maar ook in het klein. Ik zie dat Nederland is gebouwd op water. Water de basis is van ons bestaan en onze economie. Als we dit willen voortzetten, zal het veranderde klimaat ons vragen ons aan te passen. Het waterschap speelt hierbij een cruciale rol. Hier wil ik graag samen met anderen een toekomstbestendige bijdrage aan leveren.

Greet Eijkelenboom
Kandidaat 5

Water raakt ons allemaal en goed waterbeheer is voor ieder van ons belangrijk. Ik zet me dan ook graag voor in voor het Waterschap, om te zorgen dat bewoners van de Gelderse Vallei en de Veluwe over voldoende schoon water kunnen beschikken. Daarbij gebruik ik mijn kennis van technische maatregelen en ecologie en de eerdere ervaring in de politiek als raadslid. Ik zoek de samenwerking met gemeenten, met burgers en bedrijven op. Dit is goed voor het draagvlak, maar ook nodig, omdat we allemaal een stukje van het watersysteem beheren. In het  waterschapsbestuur zullen we inspelen op de noodzaak om voor nu en straks wateroverlast én droogteschade te voorkomen. Dat gebeurt al bij de versterking van de Grebbedijk. Ik zie het als de opgave voor het waterschap om daarbij ook te werken aan een levendige natuur en een mooi landschap. Sowieso moet iedere investering in een maatregel voor nu ook een investering zijn in een duurzame toekomst. Als stadsbewoner ga ik voor een duurzame inrichting, voor stad én land.

Henk Pijper
Kandidaat 6

Ik zou graag de zichtbaarheid van het waterschap in de stad willen vergroten. Meer media aandacht is gewenst om het belang van het waterschap zichtbaar te maken. Ook voor bewoners van de stad. Afvalwaterreiniging, bescherming tegen overstromingen en regulering van grondwaterstanden zijn belangrijke aspecten waarvan de gemiddelde inwoner te weinig weet. Als oud-raadslid in Amersfoort en Hengelo (Ov.) maar ook als zoon van een tuinder uit de kop van Noord-Holland, ken ik het belang van het waterschap voor natuur, landbouw en de stad. In het spanningsveld tussen natuur, agrarische belangen en ruimtelijke ontwikkelingen rond woningbouw en verkeer wil ik bijdragen om de heldere visie van Water Natuurlijk uit te dragen.

Yvonne de Graaf
Kandidaat 7

Ik ben getrouwd met Gijs en samen hebben we twee kinderen (26 en 30 jaar). Ik ben geboren en getogen in Apeldoorn met een voorliefde voor de natuur. Wandelingen door de bossen, fietsen langs het water, maar ook zwemmen in de zee. Zomer, herfst, winter, lente... buiten geniet ik van alle seizoenen. Ik vond het altijd al belangrijk, maar sinds ik oma ben van een lief, klein meisje, sta ik er nóg meer bij stil: de natuur moeten we koesteren. Ook mijn kleindochter moet van natuur kunnen genieten, zoals ik dat al jaren doe. Ik wil de natuur een stem geven. Er moet meer ruimte komen voor groen en blauw in de stad, ruimte voor planten en dieren. En dat alles in harmonie met recreatie. Daar wil ik mij, samen met u, graag hard voor maken. Een stem op Water Natuurlijk is een stem op mooi, natuurlijk, veilig en beleefbaar water voor nu en later.

Hayat Chidi
Kandidaat 8

Mijn naam is Hayat Chidi. Sinds 2015 ben ik Statenlid (D66) in de provincie Utrecht. Als woordvoerder van o.a. water, heb ik de afgelopen jaren kennis maar vooral ook kennissen opgebouwd in de wereld van de waterschappen. Ik beken kleur dat ik als D66'er kies voor Water Natuurlijk en ik ben er trots op dat ik op de lijst sta. We moeten zuinig zijn op ons water. Elke dag realiseer ik mij dat schoon water een bijzonderheid is als je kijkt naar andere landen. Laten we ons water zuiver houden! Als moeder van 2 jongens woon ik met veel plezier in Amersfoort.

Dirk Wever
Kandidaat 9

Het waterschap houdt zich met veel meer bezig dan alleen het zorgen voor droge voeten, veilige dijken en het zuiveren van ons afvalwater.

Ik ben geboren en getogen in Nijkerk met de polder Arkemheen, laaglandbeken en de randmeren naast de deur. Ik vindt het heerlijk om een hengeltje uit te werpen in een poldersloot, aan de randmeren of in de Arkervaart. Ik kan dan ongelofelijk genieten van de openheid, de rust en de natuur en als bonus wordt ik misschien wel verrast door wat ik vang.

Water is er wat mij betreft ook vooral om te beleven en van te genieten. Of je nu wandelaar, fietser, natuurfotograaf, kanoër, roeier, jachtbezitter, sportvisser of gewoon rustzoeker bent. Genieten van water begint met gezond water dat wemelt van het leven, aantrekkelijk is ingericht en is voorzien van bereikbare en bruikbare oevers. Natuur en recreatie moeten daarom een belangrijke rol spelen in het waterbeheer.

Jos Witjes
Kandidaat 10

Wij wonen, werken en leven in een prachtig land met schitterende, waterrijke natuur. We willen die natuur behouden voor onze kinderen en kleinkinderen zodat ook zij kunnen genieten van een prachtig Nederland. Water Natuurlijk maakt zich sterk om natuur, milieu en recreatie op en om het water tot speerpunt te maken van het beleid van Waterschap Vallei en Veluwe. Daarbij zoeken wij naar de gezonde balans met duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en energievoorziening. Stem Water Natuurlijk en maak je ook sterk voor wonen, werken en leven  in een land met zuiver water en pure natuur.

Marianna van den Broek
Kandidaat 11

Ik ben Marianna van den Broek, getrouwd met Marc en moeder van 2 fantastische kinderen. Ik woon met heel veel plezier in Wageningen, daar waar de bossen, het veenlandschap en de rivier elkaar raken. Ik struin graag in de natuur en geniet met volle teugen van mijn kajaktochtjes op de Rijn. Groen en blauw hoort bij mij, evenals mijn vak online communicatie.  Veel stadsmensen weten niet hoe belangrijk het waterschap voor ons is. Daarin wil ik verandering brengen; ik wil graag dat iedereen kan meedenken over hoe we wateroverlast en hittestress in onze directe omgeving kunnen bestrijden. Over hoe we een goede balans tussen landbouw, recreatie en natuur vinden in onze waterrijke omgeving. Ik ben maatschappelijk actief en heb veel bestuurlijke ervaring. Dat breid ik graag uit als bestuurder (raadslid) van ons waterschap, als jij dat ook wilt.

Rienk Kuiper
Kandidaat 12

Water is veel méér dan sterke dijken en droge voeten. Het gaat ook om mooi, schoon, gezond en betaalbaar water, in en buiten de stad. Waar we kunnen werken of recreëren, zwemmen of varen, vissen of veganist zijn, en genieten van de natuur en het landschap. Die brede blik spreekt me aan, en daarom stel ik me graag kandidaat voor Water Natuurlijk. Ik ben 54 jaar, reis veel door het hele land, en woon met veel plezier in Wageningen. Samen met medebewoners heb ik gezorgd voor meer water in de stad. Een nieuwe waterloop voert schoon kwelwater aan naar de stadsgracht, en veranderde een onveilige autoroute in een aangename en groene woonomgeving. Nu werk ik samen met bewoners en ondernemers aan het herstel van de stadsgracht. Ook in mijn dagelijkse werk bij de rijksoverheid werk ik aan een mooie en duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. Mijn ervaring lokaal en nationaal zet ik graag in voor de idealen en concrete resultaten van Water Natuurlijk. Als secretaris van het regiobestuur, en als kandidaat voor waterschap Vallei en Veluwe.

Rita van Biesbergen
Kandidaat 13

Klimaatverandering is een complex vraagstuk. We willen droge voeten maar ons niet verschansen achter hele hoge dijken. We willen geen wateroverlast maar ook geen onleefbare gebieden door hittestress of verdroging. We weten niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien maar we weten wél dat we in actie moeten komen. De stad moet groener en blauwer. In landelijke gebieden moeten we op weg naar natuurinclusieve landbouw met meer ecologische verbindingen en meer biodiversiteit. Waterschappen en gemeenten zijn niet de enige verantwoordelijken, ook inwoners en bedrijven moeten hun steentje bijdragen. Ik wil mensen stimuleren en enthousiasmeren mee te denken én te doen. Het Waterschap is van ons allemaal – iedereen waterbewust! Ik ben Rita van Biesbergen, landschapsarchitect, videoprogrammamaker en fotograaf. Ik stel me graag kandidaat voor Water Natuurlijk.

Enrico van den Bogaard
Kandidaat 14

Water dient vele doelen en is er voor iedereen die daar verstandig mee om wil gaan. Dat vraagt om goede afstemming en afweging van belangen; ook die van bewoners. Voor mij zijn solidariteit en fairness daarbij richtinggevend. Ook voor ú? Een goede omgang met water, bodem en ruimte in onze leefomgeving heeft altijd al mijn warme belangstelling gehad. Als Wagenings ingenieur ben ik werkzaam geweest in bodembeleid, stedelijk riool- en waterbeheer en de ondergrond rond kabels en leidingen.  Rond “groen, water en ruimte” heb ik jarenlang bewonersbelangen behartigd als bestuurslid van de Bewonersvereniging Noordwest in Wageningen. Voortbouwend op mijn kennis en ervaring wil ik mij - via Water Natuurlijk – graag inzetten voor een innovatieve, toekomstbestendige koers in Vallei en Veluwe. Het kan altijd beter!

Joep Dirkx
Kandidaat 15

Dat natuur belangrijk is, is me met de paplepel ingegoten. Het bepaalde zowel de richting van mijn Wageningse studie als het verloop van mijn loopbaan. In mijn werk als landschapsecoloog zie ik vrijwel dagelijks hoe belangrijk water is voor een leefbaar Nederland en welke uitdagingen klimaatverandering met zich meebrengt voor het waterbeheer. Dat kunnen we als probleem zien, maar ik benader het liever als kans. Een kans om zaken zo aan te pakken dat we op meerdere fronten winst boeken. Zoals wateroverlast voorkomen met meer groen, zodat we niet alleen droge voeten houden maar ook een mooiere, meer natuurlijke en plezierigere omgeving krijgen. Dat dit nog allesbehalve vanzelfsprekend is, zie ik onder andere in mijn eigen woonplaats Wageningen. Er is dus werk aan de winkel en daar zet ik me als kandidaat voor Water Natuurlijk graag voor in.

Elsa Loosjes
Kandidaat 16

Ik woon in Bennekom en ben vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad, waar ik jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ik vooral ruimtelijke ordening in mijn portefeuille had. Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap en legt bijvoorbeeld de nadruk op de noodzakelijke vergroening. Vergroening voorkomt dat plotselinge stortbuien zorgen voor wateroverlast, maar meer groen koelt ook de steden in hete zomers. Meer groen zorgt voor een gezonde omgeving. We moeten dan ook voorkomen dat de waterkwaliteit en de kwaliteit van onze leefomgeving achteruit gaan: het water zuiveren, en zuiver houden. Zo goed als wij verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van lucht en bodem, zijn we dat ook voor het behouden van voldoende en schoon water. Het belang van water moet een persoonlijk belang worden: iets wat ons allen aangaat, en waarop we ook vervuilers kunnen aanspreken.

Marc Schmitz
Kandidaat 17

Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo'n "groene".  Niet zo groen omdat ik in mijn werk snel te maken kreeg met allerlei zaken rond de natuur: ruimtelijke ordening, milieu, recreatie of leefbaarheid. Steeds was mijn werk vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot en met baggerdepots, van kano-routes of leefbaarheid op het platteland tot en met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.  Ik ben dus niet zo groen meer maar ken de blauw-groene problemen vanuit heel verschillende invalshoeken, van peilbesluit tot rijksbeleid, en ik ken daarnaast ook de alledaagse praktijk met de hand aan de schop. Natuurlijk vind ook ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het belastinggeld, ik zou echter ook willen bereiken dat het waterschap zichtbaarder is voor de burger, soms zal dat wat extra kosten, de "stadse" bewoner moet zelf kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar betekent, want alleen dan krijgt de waterschapsbelasting inhoud en is het meer dan alleen een terugkerende rekening, een terugkerende last.

Willem Seine
Kandidaat 18

Water en natuur, daar ga ik voor. Wonend in Deventer, aan de Gelderse kant van de IJssel, ben ik vaak te vinden aan of in het water. Wandelend, zwemmend of in de kano. Als geboren Apeldoorner is ook de Veluwe vertrouwd gebied. Ik werk bij Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle als projectleider op het gebied van water, klimaatadaptatie en voedsel. In mijn projecten is bewoner participatie belangrijk. In mijn woonwijk De Hoven ben ik als bewoner actief (geweest) met wijkaanpak, vergroening, zonnepaneleninkoop en het afkoppelen van regenwater. Mijn professionele achtergrond is landbouw en milieutechnologie. Daarmee heb ik gewerkt in Zambia, provincie Drenthe en bij adviesbureau Tauw. Mooie uitdaging om mijn ervaring in te zetten voor Water Natuurlijk.

Jacob Ruijter
Kandidaat 19

Mijn naam is Jacob Ruijter, ecoloog van beroep en woonachtig in Apeldoorn. Wat ik belangrijk vind is het bewerkstelligen van een duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Om daar op bestuurlijk niveau inhoud aan te geven ben ik sinds een aantal  jaren actief bij Water Natuurlijk én GroenLinks, zowel lokaal (Apeldoorn) als provinciaal (Gelderland), maar ook bij de KNNV en Natuurmonumenten. Mijn ambitie is om mij op (boven)provinciaal en waterschapsniveau maximaal in te zetten voor behoud en herstel van ecologische waarden c.q. biodiversiteit.

Hans Brons
Kandidaat 20

Water, het wonder uit de kraan. Overal, in elk huis. Water moet van goede
kwaliteit zijn. Daarom maakte ik van water mijn beroep. Daar horen
waterzuivering en grondwaterkwaliteit bij. De stap naar natuur, milieu en
duurzaamheid is dan vlug gezet. En daarmee de stap naar vele jaren bestuurlijke activiteit voor de Vereniging Mooi Wageningen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zo ben ik betrokken geraakt bij Water Natuurlijk.
Zuivering aan de bron en de vervuiler betaalt. Dat vind ik de belangrijkste
uitgangspunten van goed waterbeheer. Zuivering aan de bron is in Ede mogelijk. In plaats van lozing van vervuild grondwater van de voormalige Enka-fabriek op de Rijn in Wageningen. En voor wat betreft ‘de vervuiler betaalt’ is het nu zo dat de kosten van deze lozing de komende 100 jaar op de burgers worden afgewenteld. En dus niet op de vervuiler. Ik vind dat onrechtvaardig. Met uw steun maak ik mij de komende jaren hard voor deze uitgangspunten van goed waterbeheer.

Harry Post
Kandidaat 21

Mijn naam is Harry Post en ik ben 53 jaar. Ik woon, samen met mijn partner Ellen en haar 2 kinderen, in Ede. Zelf heb ik nog 2 dochters van 22 en 26 jaar jong. Ik ben de laatste 8 ½ jaar werkzaam voor de gemeente Wageningen als projectleider in de riolering en de waterhuishouding. Dit vakgebied is de laatste tijd onderhevig aan veranderingen en ik ga daar graag in mee. In mijn werk ben ik bezig met alle facetten van water, en ook onderwerpen als groen, klimaatadaptatie, mitigatie en circulaire economie zijn mij niet vreemd. Naast het werken aan de riolering ben ik ook bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Binnen de gemeente Wageningen heb ik het geluk om mee te mogen werken en denken aan het project Grebbedijk, een opgave die nodig is voor de waterveiligheid voor alle gemeentes in de Vallei. De opgaves op het gebied van water zijn groot en verdeeld over meerdere overheden. Met Water Natuurlijk wil ik de komende vier jaar er graag aan werken om het beleid en de visie van het waterschap Vallei en Veluwe optimaal te laten aansluiten op beleid en visie van gemeentes.

Monique Zwetsloot
Kandidaat 22

In Noord-Holland heb ik ervaring opgedaan met waterberging en (grondwater)peilbeheer etc. In woon nu in Wageningen en wil mijn kennis hier inzetten. Ik heb een eigen adviesbureau in duurzaamheid en milieu. In Wageningen werk ik voor leerlingen, dus niet op de terreinen van het waterschap. Verder ben ik ook actief in de landelijke thema afdeling Duurzaam van D66.

Suzette Stumpel-Rienks
Kandidaat 23

Ik ben ecoloog en al bijna 50 jaar actief als natuurbeschermer. Water speelde daar steeds een belangrijke rol bij, vooral qua verdroging en waterkwaliteit. Bestuurstaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden tot voor kort mijn warme belangstelling. Nu wil ik mij wat specifieker op zaken rond het waterbeheer richten en daarom doe ik graag mee met Water Natuurlijk. De brede visie op water als stuwende kracht in het landschap spreekt mij aan, vooral nu er meer problemen komen met waterhoeveelheden, zoals de tekorten in de grote rivieren, of grote hoeveelheden ineens bij stortbuien. Daar moeten we ons landschap en ook de stedelijke omgeving duurzaam op aanpassen.

Mark Reijerman
Kandidaat 24

Hallo allemaal! Ik ben Mark Reijerman (29), oprichter van Connect Wageningen en ik help Water Natuurlijk dit jaar mee als lijstduwer. Water Natuurlijk is samen met de Algemene Waterschapspartij de enige die goed contact onderhoudt met lokale partijen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want op sommige dossiers kan dat ontzettend belangrijk zijn. Daarom wil ik jullie graag aanbevelen om ook op deze partij te stemmen. Voor mij is het ook belangrijk dat Water Natuurlijk is opgericht door een samenwerking van verschillende natuur- en recreatieorganisaties. Die organisaties vertrouw ik zeker het waterbeheer toe, dus zolang Water Natuurlijk daar goed contact mee heeft vertrouw ik dat ook hun toe. Verder heb ik erop toegezien dat er bij de ontwikkelingen rond de Grebbedijk zowel natuur als recreatiemogelijkheden in het verkiezingsprogramma terugkomen en ook dat de stadsgracht wordt open gehaald.

Marcel Godschalk
Kandidaat 25

Als gepensioneerd docent Elektrotechniek en locatiemanager techniek van ROC Zadkine te Rotterdam ben ik op de hoogte van organisatie en technische processen. Namens D66 was ik deelraadslid in Prins Alexander en heb deel uitgemaakt van de gemeenteraad te Rotterdam. Na mijn verhuizing naar Garderen maakte ik deel uit van verschillende besturen o.a. Regiobestuur D66-Gelderland en D66-Gelderse Vallei. Daarnaast was ik bestuursvoorzitter van PRO’98 en heb mij op die wijze 10 jaar ingezet voor de plaatselijke politiek in de gemeente Barneveld. Recent was ik enige tijd gemeenteraadslid te Barneveld.

Yolande Gastelaars
Kandidaat 26

Sinds 1989 woon ik in Soest. Ik ben freelance tekstschrijver/communicatieadviseur en sinds 2002 ben ik ook raadslid. Samen met mijn partij Democraten Soest Natuurlijk zet ik me in voor een echt groen beleid, voor behoud van natuur, erfgoed, landschap en milieu. Leven mét water en ruimte geven áán water was altijd al belangrijk. Het wordt wel steeds urgenter dat we ook in tijden van extreme hoosbuien droog kunnen blijven wonen, werken en recreëren. De verstening van de openbare ruimte (en ook de tegels in particuliere tuinen) leidt tot steeds minder ruimte voor wateropvang en -afvoer. Met alle overlast tot gevolg. Een groene omgeving met ruimte en aandacht voor water zorgt voor een gezonde leefomgeving en helpt bij het voorkomen van wateroverlast. Dat is waarom ik me sterk wil maken voor groen én blauw en waarom ik kies voor Water Natuurlijk.

Jaap Zuidema
Kandidaat 27

Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat dit ook van groot belang is voor Veenendaal. Mijn woonplaats heeft in het verleden al eens onder water gestaan en dat wil graag voorkomen. Ik ben gepensioneerd en heb 8 jaar in de fractie van D66 Veenendaal gewerkt als schaduw raadslid. Naast ook het stoppen van een aantal bestuurlijke functies heb ik wat meer tijd gekregen die ik graag wil invullen bij Water Natuurlijk. Veenendaal moet de plaats zijn waar velen zich toe aangetrokken voelen en zich ook graag willen vestigen. Een duurzame en groene gemeente. Fijn om in te wonen of een bedrijf te vestigen. Daar wil ik me voor inzetten.

Jan Aalbers
Kandidaat 28
Pieter Minderhoud
Kandidaat 29