Kostbaar water veel beter vasthouden

15 november 2018
De droogte van deze zomer liet nog weer eens zien, dat we water veel beter moeten gaan vasthouden. De kaart laat zien dat er in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe in augustus 2018 veel droogval (rood) en stilstaand water (oranje) is; wateren die normaal niet stromen (weteringen) zijn ook oranje afgebeeld. Maar voor … Continue reading "Kostbaar water veel beter vasthouden"

De droogte van deze zomer liet nog weer eens zien, dat we water veel beter moeten gaan vasthouden.

De kaart laat zien dat er in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe in augustus 2018 veel droogval (rood) en stilstaand water (oranje) is; wateren die normaal niet stromen (weteringen) zijn ook oranje afgebeeld. Maar voor de #stromende beken en sprengen is er veel tot stilstand gekomen of zelfs drooggevallen.

Er zijn sprengenbeken die dit hele jaar afvoer hebben gehouden, omdat ze diep genoeg in het Veluwemassief aftappen. Eén extreme zomer verandert dat niet zomaar. Het diepe grondwatersysteem van de Veluwe kan wel dieper blijven zakken al treedt ook daar vertraging op. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar peilbuizen in de Veluwe die in 1976 al werden bemeten, dan zie je herstelperioden tot wel vijf jaar. In theorie zouden na opeenvolgende extreme jaren meer beken kunnen gaan droogvallen.

Regenwater wordt nog steeds te snel afgevoerd, waardoor er bij droogte eerder watertekort is. Water Natuurlijk wil dat het water in het gebied beter wordt vastgehouden, bijvoorbeeld door sloten niet langer regelmatig rigoureus van vegetatie te ontdoen. Veel grondgebruikers delen die mening. Vanwege de aanhoudende droogte kwamen dan ook bij waterschap Vallei en Veluwe veel vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. Grondgebruikers moeten namelijk zelf de kleine sloten schoon houden (=plantengroei verwijderen). Helaas houdt het waterschap tot dusverre strak vast aan deze verplichting.

Wel is het waterschap op dit moment bezig met een inhoudelijke evaluatie van de droogte van 2018. Met dat inzicht wil het waterschap het watersysteem meer klimaatrobuust gaan in richten. Dat wil zeggen in natte perioden het water zo goed mogelijk vasthouden, om de droge perioden zo goed mogelijk te overbruggen.

Water Natuurlijk werkt graag mee!

14 november 2018
De landelijke Natuurwerkdag van 3 oktober was een groot succes. Verspreid over het land deden maar liefst 15.000 vrijwilligers mee aan deze dag van landschappen.nl, de overkoepelende organisatie voor landschapsbeheer. Ook Water Natuurlijk werkte van harte mee.

De landelijke Natuurwerkdag van 3 oktober was een groot succes. Verspreid over het land deden maar liefst 15.000 vrijwilligers mee aan deze dag van landschappen.nl, de overkoepelende organisatie voor landschapsbeheer.

Ook Water Natuurlijk werkte van harte mee.

Kandidatenlijst Vallei en Veluwe

13 november 2018
Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 31 mensen. 1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes … Continue reading "Kandidatenlijst Vallei en Veluwe"

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 31 mensen.

1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes (Elburg​) 11. Marianna van den Broek (Wageningen​) 12. Rienk Kuiper (Wageningen) 13. Willem de Bruijn (Harderwijk​) 14. Rita van Biesbergen (Wageningen)​ 15. Enrico van den Bogaard (Wageningen)​ 16. Joep Dirkx (Wageningen​) 17. Elsa Loosjes (Bennekom​) 18. Marc Schmitz (Amersfoort)​ 19. Willem Seine (Deventer)​ 20. Jacob Ruijter (Apeldoorn)​ 21. Ronald Roosjen (Putten​) 22. Hans Brons (Wageningen)​ 23. Harry Post (Ede)​ 24. Monique Zwetsloot (Wageningen) 25. Suzette Stumpel-Rienks (Bennekom​) 26. Mark Reijerman (Wageningen) 27. Marcel Godschalk (Garderen​) 28. Yolande Gastelaars (Soest)​ 29. Jaap Zuidema (Veenendaal​) 30. Jan Aalbers (Epe)​ 31. Pieter Minderhoud (Oosterbeek)

Astrid Meier uit Amersfoort is lijsttrekker. Astrid is momenteel fractievoorzitter Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van het Waterschap. Zij is zelfstandig adviseur in de watersector, zo is zij oa trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair terreinbeheer. Op de tweede plaats staat Frans ter Maten uit Leusden. Frans is op dit moment namens Water Natuurlijk Heemraad (lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap). Na een loopbaan als directeur/bestuurder bij Landschapsbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht is hij vanaf 2015 full-time bestuurder bij het waterschap.

Derde op de lijst is nieuwkomer Theo van Es uit Apeldoorn. Theo is zijn hele werkzame leven actief op gebied van energie, milieu en duurzaamheid. Hij is sportduiker en ziet hij onder water de schoonheid en de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Vierde op de lijst is Margo Meeuwissen uit Oosterbeek. Margo runt een eigen bedrijf in water, ruimte en duurzaamheid in Nederlandse watersector en ook buiten Europa.

Lijsttrekker Meier is blij met de kandidatenlijst: ‘Met deze lijst hebben we een fantastisch en gevarieerd team bij elkaar: naast de grote bestuurlijke ervaring van onder andere onze heemraad Ter Maten, hebben we veel ‘Water Natuurlijk’ kennis en kunde in huis. Met dit team zijn we in staat om meer aandacht voor natuur, landbouw, recreatie en duurzaamheid in de waterschapsplannen te krijgen met een belangrijke rol voor de lokale bewoners en grondgebruikers. Dat is ons de afgelopen periode op veel fronten overigens al goed gelukt. Daarnaast noopt de verandering van het klimaat ons een grote veranderingen in ons handelen in gang moet zetten en houden.

Bekijk de volledige lijst hier.

Een aantal kandidaten van Water Natuurlijk in Vallei en Veluwe.

Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe

De nieuwe Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Voor waterschappen geldt dat dit niet; zij moeten actief het waterbelang inbrengen in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies. Waterschap Vallei en Veluwe heeft ervoor gekozen om eerst duidelijkheid te krijgen over zijn eigen inbreng, door een eigen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) … Continue reading "Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe"

De nieuwe Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Voor waterschappen geldt dat dit niet; zij moeten actief het waterbelang inbrengen in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft ervoor gekozen om eerst duidelijkheid te krijgen over zijn eigen inbreng, door een eigen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) op te stellen. Einde september ontving Waterschap Vallei en Veluwe in de Observant in Amersfoort veel maatschappelijke partners om mee te denken. Het werd volgens het waterschap een succesvolle en drukbezochte werkconferentie rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie en Waardevolle Leefomgeving, met water als ordenend principe.

Water Natuurlijk vindt het positief dat het waterschap zich zo actief opstelt. Wel is het belangrijk, dat het waterschap ook voldoende energie overhoudt om het waterbelang in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies in te brengen.

 

Aquathermie kansrijk

25 oktober 2018
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares. Nederland … Continue reading "Aquathermie kansrijk"

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares.

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven zijn de laatste jaren diverse technieken beschikbaar gekomen.

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In deze studie is daarom een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

In het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland lijken vooral de grotere plaatsen langs de grote rivieren en in de Gelderse Vallei kansrijk voor thermische energie uit oppervlaktewater.

Samen voor de Kaysersbeek in Apeldoorn

23 oktober 2018
Zo zit ik achter de vergadertafel… en zo zit ik in Apeldoorn-Zuid op een hightech machine een hap te graven uit de nieuwe Kayersbeek. Samen met wethouder Mark Sandmann en trotse buurtbewoners was begin september de feestelijke start. Als bestuurders mogen wij – met helm op, laarzen aan en in fluorerende veiligheidsjassen – vaak een … Continue reading "Samen voor de Kaysersbeek in Apeldoorn"

Zo zit ik achter de vergadertafel… en zo zit ik in Apeldoorn-Zuid op een hightech machine een hap te graven uit de nieuwe Kayersbeek. Samen met wethouder Mark Sandmann en trotse buurtbewoners was begin september de feestelijke start.

Als bestuurders mogen wij – met helm op, laarzen aan en in fluorerende veiligheidsjassen – vaak een eerste gat graven.

Ik voel mij dan vaak een beetje bezwaard. Het zijn immers medewerkers van de gemeente, het waterschap en de aannemer die het echte werk doen. En als bestuurders staan we in de schijnwerpers. Het hoort erbij, maar het liefst zet ik de uitvoerders in de schijnwerpers.

En in het geval van de Kayersbeek ook hulde aan de twee buurtbewoners die een droom hadden om de Kayersbeek bovengronds te brengen. Met niet aflatende energie zien zij deze droom werkelijkheid worden.

Er moest nodig wat gebeuren, vonden zij. Het Zuiderpark was toen nog kaal en saai. En ze staken veel energie in het realiseren van hun droom. Samen met de gemeente gingen we met hen in gesprek. We spraken over het herstel van de Kayersbeek in het park. Maar het moest volgens de buurtbewoners ook een recreatieve functie krijgen. Mooi groen met veel water. En het liefst ook klimaatbestendig zodat we extreme regenbuien kunnen opvangen.

Door het grote enthousiasme van de buurtbewoners kwam het project bij de gemeente hoog op de uitvoeringsagenda. En er werd budget beschikbaar gesteld door zowel gemeente als waterschap. Dit is echt een mooi voorbeeld hoe je als bewoner zelf direct invloed hebt op je leefomgeving.

Als waterschap zagen we meteen veel kansen om het park te verbeteren en het water weer te laten stromen. Deze kansen zijn omgezet naar een mooi plan. Dat is goed voor de buurt, de gemeente Apeldoorn én de Kayersbeek die maar liefst 1.400 meter langer wordt!

Na de werkzaamheden gaat de Kayersbeek door het Zuiderpark stromen. Dat zorgt voor een mooier, beter beleefbaar en klimaatbestendig park. Het water kan makkelijker weg bij hevige regenbuien en bij droogte zorgt het voor verkoeling en een waterbuffer. De kwaliteit van het water gaat er enorm op vooruit. Kinderen kunnen ervan genieten dankzij verschillende speelplekken in en langs het water.

Sinds deze maand zijn de werkzaamheden in volle gang. Ik kijk ernaar uit om straks in de lente – uiteraard weer met een helm op en met laarzen en fluoriserende veiligheidsjas aan – het eindresultaat te mogen bewonderen. Stel je eens voor hoe het park er dan uit ziet! Alles wordt weer groen en ik zie kinderen spelen, verliefde stelletjes aan de waterkant zitten, ouderen mijmeren en gezinnen picknicken. En de dieren en planten? Die vestigen zich in dit nieuwe waterrijke paradijsje aan de Kayersbeek in het Zuiderpark. Lees op onze website meer over het project Kayersbeek Zuiderpark.

Frans ter Maten
Heemraad voor Water Natuurlijk bij waterschap

Rijnstrangen retentiegebied?

14 oktober 2018
Rijnstrangen retentiegebied? Waterschap, provincie en Rijkswaterstaat hebben grote plannen met het gebied rond Lobith. Doel: de gevolgen van hoog water beperken. De overheden overwegen om bij extreem hoog water het gebied rond Lobith en Spijk, de Rijnstrangen, onder water te zetten. De dorpen komen hierdoor op eilanden te liggen. Tussen Tolkamer en Spijk komt in … Continue reading "Rijnstrangen retentiegebied?"

Rijnstrangen retentiegebied?

Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar
Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar

Waterschap, provincie en Rijkswaterstaat hebben grote plannen met het gebied rond Lobith. Doel: de gevolgen van hoog water beperken. De overheden overwegen om bij extreem hoog water het gebied rond Lobith en Spijk, de Rijnstrangen, onder water te zetten. De dorpen komen hierdoor op eilanden te liggen.

Tussen Tolkamer en Spijk komt in het plan dan een enorme, beweegbare waterkering met een breedte van honderden meters. Die kan opengezet worden om het water het gebied in te laten lopen. Om te voorkomen dat het water aan de andere kant terugloopt naar Duitsland is daar mogelijk een dijk van 9 kilometer langs de grens nodig.

Het opvangen van rivierwater in de Rijnstrangen is één van de vier nieuwe plannen van Rijkswaterstaat om het waterpeil van de Nederlandse rivieren bij extreme hoogtes binnen de perken te houden. Andere maatregelen richten zich vooral op verbreding van de rivieren op diverse locaties in het land en andere ‘kleinere’ projecten langs de verschillende rivieren.

Tot 1960 stroomden de Rijnstrangen bij extreem hoogwater via de Spijkse Overlaat mee met de rivier. Het gebied kent daarom weinig bebouwing. De verwachting is dat begin volgend jaar een keuze gemaakt wordt uit de verschillende projecten.

Als Duitsland meedoet en het aangrenzende gebied ook aanwijst als retentiegebied, is 3,5 kilometer aan nieuwe dijken nodig ter hoogte van Tolkamer en Spijk. Als de oosterburen echter niet meedoen, moet nog eens 9 kilometer aan nieuwe dijken langs de grens gebouwd worden. De verwachting is dat de waterkering eenmaal in gebruik eens in de 10 tot 20 jaar opengezet moet worden. De Rijnstrangen kan zoveel water opvangen, dat de Nederlandse rivieren benedenloops gemiddeld zo’n 10 centimeter lager komen te liggen.

Naast de bouw van de waterkering en nieuwe dijken aan de grens met Duitsland, moet in het Rijnstrangengebied in ieder geval 25 kilometer aan dijken verbreed en versterkt worden. En daar ligt direct al een uitdaging. Die dijken hebben een belangrijke cultuurhistorische functie.

 

Krijg de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Midden-Nederland ook automatisch toegemaild!
Klik hier
Op elk gewenst moment is dit weer te beëindigen.

Verdroging

3 oktober 2018
Rijksoverheid laat verdroging nog op beloop Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat een Beleidstafel Droogte instellen. Het doel van dit tijdelijke orgaan is om een goed beeld te krijgen van de effecten van droogte op de middellange en lange termijn, inclusief de gevolgen van de maatregelen die deze zomer zijn genomen. De minister van Infrastructuur en … Continue reading "Verdroging"
Drooggevallen Baakse Beek – landgoed Hackfort bij Vorden

Rijksoverheid laat verdroging nog op beloop
Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat een Beleidstafel Droogte instellen. Het doel van dit tijdelijke orgaan is om een goed beeld te krijgen van de effecten van droogte op de middellange en lange termijn, inclusief de gevolgen van de maatregelen die deze zomer zijn genomen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat kondigt de Beleidstafel aan in een brief die zij gisteren stuurde aan de Tweede Kamer. Volgens Van Nieuwenhuizen biedt de huidige periode van feitelijk watertekort ook gelegenheid om te leren voor toekomstige perioden van watertekort. Water Natuurlijk vindt met Natuurmonumenten dat we niet te lang bezig moeten blijven met dat leren. Het is zaak om nu eens goed door te pakken met de aanpak van het al jarenlang spelende probleem van de verdroging van natuurgebieden. In het voorjaar – vaak een natte periode – wordt veel water afgevoerd om het waterpeil laag te houden. Daardoor kan het land makkelijker bewerkt worden. Maar als het daarna zo lang droog is, krijg je al dat afgevoerde water niet meer terug. Droogte en veel regen zijn effecten van klimaatverandering. Om de gevolgen op te vangen, zouden we het waterpeil hoger moeten houden. En meer ruimte moeten creëren om water op te slaan. Robuuste natuurgebieden die het water in natte periodes vast kunnen houden, kunnen dit weer afgeven in tijden van droogte. De natuur fungeert dan als stootkussen, en kan de ergste klappen opvangen.

Waterschap pakt verdroging Soesterveen aan
Het Soesterveen was ooit een uitgestrekt veengebied. Door verdroging in de regio verdwijnt dit stukje oerlandschap in Soest langzaam, maar zeker. De grond wordt te droog voor ontwikkeling van hoogveen, dat vooral regen- en grondwater nodig heeft. In het natuurgebied van natte heide met hoogveenbulten leven zeldzame veenmossen, planten en bijzondere diersoorten. Zoals de kleine zonnedauw, snavelbies, veenmos, de levendbarende hagedis en de ringslang. Natuurmonumenten is deze week begonnen met het vergroten en vernatten van dit gebied, want anders verdwijnt het. De twee losse gebiedjes van Natuurmonumenten langs de Wieksloterweg en de Boerenstreek, waar heide en veenmos bloeien en hoogveenvorming plaatsvindt, worden aan elkaar geknoopt. Boomopslag wordt verwijderd en de voedselrijke bovenlaag van de weilanden wordt weggehaald om een arme voedingsbodem te krijgen.

De hoogveenrestanten zijn in 1927 aangekocht door Natuurmonumenten. Uit onderzoek in 2010 bleek dat er ook onder de tussenliggende graslandgebieden een veenbodem ligt. Tot dan toe werd verondersteld dat het gehele veenpakket in het gebied zou zijn afgegraven.

Dat vastknopen van natuurgebieden is mogelijk geworden omdat de tussenliggende weilanden zijn opgekocht. Die worden ook ingericht als natte gebieden waar deze planten moeten gaan groeien. Daardoor ontstaat ook een milieu dat interessant is voor zeldzame planten als kleine zonnedauw, veenpluis, snavelbies en kleinste egelskop. Daarmee wordt het Soesterveen uitgebreid van 6 naar 13 hectare, tussen woonwijk Overhees en de bosrand langs de Wieksloterweg.

In 2017 trof Waterschap Vallei en Veluwe al voorbereidingen op het herstel van Soesterveen. In de sloot langs de Boerenstreek werden stuwen aangelegd. In de sloot langs de Wieksloterweg kwam een duiker. Hiermee wordt het grond- en regenwater straks vastgehouden in het natuurgebied. Zonder dat de direct aanwonenden of de omgeving hiervan hinder heeft.

Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken

29 september 2018
Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken. Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten … Continue reading "Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken"

Water Natuurlijk wil de overbemesting van ons water structureel aanpakken.

Nederland heeft van de Europese Commissie een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren. Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen.

Mestverwerking gaat het mestprobleem niet oplossen.  Mest vergisten leidt niet tot minder mest, ook niet als mest wordt vergist zonder aanvullen met andere te vergisten producten. En als je andere producten meevergist, zoals bijvoorbeeld met maaisel, krijg je zelfs meer mest. Want digestaat is, ook na meevergisten van andere stoffen in de mest, (nog) gewoon mest met alle meststoffen er nog in. Daarom valt digestaat gewoon onder de bemestingsnormen van de Meststoffenwet. Het leidt dus niet tot extra plaatsingsruimte voor mest op landbouwgrond. Het vraagt in geval van bermgras meevergisten zelfs meer plaatsingsruimte voor mest. We hebben in Nederland al een zeer problematisch mestoverschot (met grote nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit) dus meevergisten van bermgras vergroot dit probleem alleen maar.

De enige oplossing voor het mestprobleem is krimp van de veestapel.

Manifest voor een groen Gelderland

27 september 2018
Manifest voor een groen Gelderland Geldersch Landschap & Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten, Gelderse Natuur en milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland hebben het Manifest voor een Groen Gelderland opgesteld. Hierin roepen ze de provincie op om goed voor ons groen te zorgen. Het manifest bevat ook zaken die voor de waterschappen van belang zijn. Het … Continue reading "Manifest voor een groen Gelderland"

Manifest voor een groen Gelderland

Geldersch Landschap & Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten, Gelderse Natuur en milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland hebben het Manifest voor een Groen Gelderland opgesteld. Hierin roepen ze de provincie op om goed voor ons groen te zorgen.

Het manifest bevat ook zaken die voor de waterschappen van belang zijn. Het manifest roept de provincie op om te investeren in het verbinden van het Renkums en Heelsums Beekdal met de uiterwaarden, en in een Natte As langs de Veluwerandmeren. De provincie zou moeten streven naar minder intensieve landbouw met een kleinere, grondgebonden veestapel. Dat alles moet vanzelfsprekend wel een goede boterham voor de boer opleveren. Een eerste stap zijn buffergebieden rondom natuur zonder bestrijdingsmiddelen, drijfmest of kunstmest (zoals in Brabant).

Ook zou de provincie meer klimaatbuffers moeten ontwikkelen, om bijvoorbeeld water te bergen. Natuur in de stad verdient veel meer aandacht, onder andere om hittestress te beperken en water te bergen.

 

 

123456789101112131415