‘Waterfabriek’ in Wilp-Achterhoek

20 november 2018

De waterzuivering Terwolde waar het rioolwater van de regio Voorst naar toe gaat is verouderd. Nieuwbouw is noodzakelijk. Door de capaciteit te splitsen in twee zuiveringen hoeft het rioolwater geen grote afstanden af te leggen door rioolpijpen en persleidingen en kan waterschap Vallei en Veluwe de Twellose Beek van schoon water voorzien. In Wilp komt een Waterfabriek om het rioolwater ten zuiden van de A1 te behandelen.

Met de bouw van de Waterfabriek Wilp wil het waterschap twee doelstellingen in één keer halen: schoon water in de Twellose beek en een toekomstbestendige waterzuivering. Dat laatste wil zeggen dat het waterschap alle grondstoffen die het mogelijk kan onttrekken, uit het rioolwater wil halen en circulair inzetten. De grondstoffen worden opgewerkt tot waardevolle producten.

Daarnaast wordt een installatie gebouwd voor het behandelen van rioolwater en wordt regenwater apart behandeld in een natuurlijk systeem. Hierdoor wordt de technische installatie veel kleiner en kunnen ook microverontreiniging, zoals geneesmiddelen en microplastics worden verwijderen.

De ‘waterzuivering van de toekomst’ komt bij afvalverwerker Attero of bij plantenveredelaar Schoneveld Breeding in Wilp-Achterhoek. Voor de tweede locatie is waterschap Vallei en Veluwe afhankelijk van de provincie. Die moet hiervoor de bestemmingsplanmogelijkheden verruimen. Provinciale Staten beslissen hier op 18 december over.

In december moet het bestuur van het waterschap eerst akkoord gaan met het plan voor de waterfabriek.

Uitstel omstreden waterschapsbelasting

19 november 2018
  Eerder kwam de Unie van waterschappen naar buiten met een voorstel om de waterschapsbelasting voor natuur sterk te verhogen. Water Natuurlijk stond daar erg kritisch tegenover. Gelukkig heeft de Unie van Waterschappen besloten om het omstreden voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting aan te houden. Er komen nu eerst twee verdere studies. Die moeten … Lees "Uitstel omstreden waterschapsbelasting" verder

 

Eerder kwam de Unie van waterschappen naar buiten met een voorstel om de waterschapsbelasting voor natuur sterk te verhogen. Water Natuurlijk stond daar erg kritisch tegenover. Gelukkig heeft de Unie van Waterschappen besloten om het omstreden voorstel voor aanpassing van de waterschapsbelasting aan te houden. Er komen nu eerst twee verdere studies. Die moeten duidelijk maken of burgers meer moeten gaan betalen ten opzichte van boeren, en in hoeverre de waterschapsbelasting voor natuur moet worden verhoogd. In de eigen woorden van de Unie:

‘De Unie van Waterschappen stelt voor om een bestuurlijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de zogeheten BBP-systematiek voor de uitwerking van het profijtbeginsel binnen de watersysteemheffing. Opdracht is om de kostentoedeling aan gebouwd (eigenaren gebouwen) en ongebouwd (grondeigenaren) door te ontwikkelen, te verbeteren en te concretiseren. Hierbij moet in voldoende mate rekening worden gehouden met de verschillen tussen waterschappen.

Daarnaast stelt de Unie van Waterschappen voor om een commissie, bestaande uit externe deskundigen, te vragen advies uit te brengen over een reële en vanuit het oogpunt van profijt te motiveren bijdrage van natuur aan de kosten van het watersysteembeheer, daarbij rekening houdend met het collectieve belang van natuur en de aard van lokale belasting vanuit de waterschappen.’

Hoe hoopvol voor natuur dit nadere onderzoek zal zijn , moet overigens nog blijken. De Unie schrijft in reactie op het binnengekomen commentaar van de waterschappen het volgende:

‘Het helemaal niet meer meebetalen door natuur aan de kosten van het watersysteembeheer staat haaks op het uitgangspunt dat het profijtbeginsel beter moet worden verankerd in de watersysteemheffing. De waterschappen zorgen voor veel voorzieningen waarvan de natuurterreinbeheerders profiteren, zij zijn dan ook een belangrijke belanghebbende groep bij de watersysteemtaak en kunnen om deze reden niet volledig buiten het belastingstelsel blijven.

Rijnjutters gaan plastic soep te lijf!

17 november 2018
In het weekend van 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. De Rijnjutters haalden gezamenlijk ruim 1.500 kilo afval op. De juttersacties vormen de start van het riviernetwerk Schone Rijn. Afgelopen weekend staken bijna 300 vrijwilligers hun handen uit … Lees "Rijnjutters gaan plastic soep te lijf!" verder

In het weekend van 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. De Rijnjutters haalden gezamenlijk ruim 1.500 kilo afval op. De juttersacties vormen de start van het riviernetwerk Schone Rijn.

Afgelopen weekend staken bijna 300 vrijwilligers hun handen uit de mouwen in zeven gemeenten langs de Rijn. Ook in de gemeente Zevenaar, waar eerdere jaren al opruimacties langs de Rijn zijn georganiseerd, zullen dit najaar weer Rijnjutters actief zijn. Er werd ruim 1.500 kilo afval van de oevers van de Rijn opgeruimd. Bijzondere vondsten waren onder meer een fiets, autobanden, asbesthoudende platen, staalkabels en een winkelwagen. Het grootste deel van het door de vrijwilligers ingezamelde afval werd door Rijkswaterstaat opgehaald en verwerkt. De Rijnjutters zijn met name afkomstig van lokale sport-, en vrijetijdsverenigingen. Op deze manier hopen onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland meer mensen te betrekken bij en bewust te maken van het probleem rondom zwerfafval.

Binnen het project Schone Rijn zijn niet alleen vrijwillige opruimers actief, maar ook ‘rivierafvalonderzoekers’. Zij onderzoeken 4 jaar lang de samenstelling van het zwerfafval langs de Nederlandse rivieren. Met deze informatie is het onder meer mogelijk om afvalbronnen te traceren en met betrokken bedrijven, lokale partijen en overheden naar oplossingen te zoeken. Hoe ook andere riviernetwerken het hoofd bieden aan de plastic soep is te lezen in de folder ‘Schoon Schip Maken‘.

Kostbaar water veel beter vasthouden

15 november 2018
De droogte van deze zomer liet nog weer eens zien, dat we water veel beter moeten gaan vasthouden. De kaart laat zien dat er in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe in augustus 2018 veel droogval (rood) en stilstaand water (oranje) is; wateren die normaal niet stromen (weteringen) zijn ook oranje afgebeeld. Maar voor … Lees "Kostbaar water veel beter vasthouden" verder

De droogte van deze zomer liet nog weer eens zien, dat we water veel beter moeten gaan vasthouden.

De kaart laat zien dat er in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe in augustus 2018 veel droogval (rood) en stilstaand water (oranje) is; wateren die normaal niet stromen (weteringen) zijn ook oranje afgebeeld. Maar voor de #stromende beken en sprengen is er veel tot stilstand gekomen of zelfs drooggevallen.

Er zijn sprengenbeken die dit hele jaar afvoer hebben gehouden, omdat ze diep genoeg in het Veluwemassief aftappen. Eén extreme zomer verandert dat niet zomaar. Het diepe grondwatersysteem van de Veluwe kan wel dieper blijven zakken al treedt ook daar vertraging op. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar peilbuizen in de Veluwe die in 1976 al werden bemeten, dan zie je herstelperioden tot wel vijf jaar. In theorie zouden na opeenvolgende extreme jaren meer beken kunnen gaan droogvallen.

Regenwater wordt nog steeds te snel afgevoerd, waardoor er bij droogte eerder watertekort is. Water Natuurlijk wil dat het water in het gebied beter wordt vastgehouden, bijvoorbeeld door sloten niet langer regelmatig rigoureus van vegetatie te ontdoen. Veel grondgebruikers delen die mening. Vanwege de aanhoudende droogte kwamen dan ook bij waterschap Vallei en Veluwe veel vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. Grondgebruikers moeten namelijk zelf de kleine sloten schoon houden (=plantengroei verwijderen). Helaas houdt het waterschap tot dusverre strak vast aan deze verplichting.

Wel is het waterschap op dit moment bezig met een inhoudelijke evaluatie van de droogte van 2018. Met dat inzicht wil het waterschap het watersysteem meer klimaatrobuust gaan in richten. Dat wil zeggen in natte perioden het water zo goed mogelijk vasthouden, om de droge perioden zo goed mogelijk te overbruggen.

Water Natuurlijk werkt graag mee!

14 november 2018
De landelijke Natuurwerkdag van 3 oktober was een groot succes. Verspreid over het land deden maar liefst 15.000 vrijwilligers mee aan deze dag van landschappen.nl, de overkoepelende organisatie voor landschapsbeheer. Ook Water Natuurlijk werkte van harte mee.

De landelijke Natuurwerkdag van 3 oktober was een groot succes. Verspreid over het land deden maar liefst 15.000 vrijwilligers mee aan deze dag van landschappen.nl, de overkoepelende organisatie voor landschapsbeheer.

Ook Water Natuurlijk werkte van harte mee.

Kandidatenlijst Vallei en Veluwe 2019

13 november 2018
Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 29 mensen. 1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes … Lees "Kandidatenlijst Vallei en Veluwe 2019" verder

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 29 mensen.

1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes (Elburg​) 11. Marianna van den Broek (Wageningen​) 12. Rienk Kuiper (Wageningen)  13. Rita van Biesbergen (Wageningen)​ 14. Enrico van den Bogaard (Wageningen)​ 15. Joep Dirkx (Wageningen​) 16. Elsa Loosjes (Bennekom​) 17. Marc Schmitz (Amersfoort)​ 18. Willem Seine (Deventer)​ 19. Jacob Ruijter (Apeldoorn)​ 20. Hans Brons (Wageningen)​ 21. Harry Post (Ede)​ 22. Monique Zwetsloot (Wageningen) 23. Suzette Stumpel-Rienks (Bennekom​) 24. Mark Reijerman (Wageningen) 25. Marcel Godschalk (Garderen​) 26. Yolande Gastelaars (Soest)​ 27. Jaap Zuidema (Veenendaal​) 28. Jan Aalbers (Epe)​ 29. Pieter Minderhoud (Oosterbeek)

Astrid Meier uit Amersfoort is lijsttrekker. Astrid is momenteel fractievoorzitter Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van het Waterschap. Zij is tevens beoogd fractievoorzitter van het nieuwe bestuur. Astrid is zelfstandig adviseur in de watersector, zo is zij oa trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair terreinbeheer. Op de tweede plaats staat Frans ter Maten uit Leusden. Frans is op dit moment namens Water Natuurlijk Heemraad (lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap), tevens is hij onze kandidaat heemraad voor het nieuwe bestuur. Na een loopbaan als directeur/bestuurder bij Landschapsbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht is hij vanaf 2015 full-time bestuurder bij het waterschap.

Derde op de lijst is nieuwkomer Theo van Es uit Apeldoorn. Theo is zijn hele werkzame leven actief op gebied van energie, milieu en duurzaamheid. Hij is sportduiker en ziet hij onder water de schoonheid en de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Vierde op de lijst is Margo Meeuwissen uit Oosterbeek. Margo runt een eigen bedrijf in water, ruimte en duurzaamheid in Nederlandse watersector en ook buiten Europa.

Lijsttrekker Meier is blij met de kandidatenlijst: ‘Met deze lijst hebben we een fantastisch en gevarieerd team bij elkaar: naast de grote bestuurlijke ervaring van onder andere onze heemraad Ter Maten, hebben we veel ‘Water Natuurlijk’ kennis en kunde in huis. Met dit team zijn we in staat om meer aandacht voor natuur, landbouw, recreatie en duurzaamheid in de waterschapsplannen te krijgen met een belangrijke rol voor de lokale bewoners en grondgebruikers. Dat is ons de afgelopen periode op veel fronten overigens al goed gelukt. Daarnaast noopt de verandering van het klimaat ons een grote veranderingen in ons handelen in gang moet zetten en houden.

Bekijk de volledige lijst hier.

Een aantal kandidaten van Water Natuurlijk in Vallei en Veluwe.

Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe

De nieuwe Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Voor waterschappen geldt dat dit niet; zij moeten actief het waterbelang inbrengen in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies. Waterschap Vallei en Veluwe heeft ervoor gekozen om eerst duidelijkheid te krijgen over zijn eigen inbreng, door een eigen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) … Lees "Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe" verder

De nieuwe Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Voor waterschappen geldt dat dit niet; zij moeten actief het waterbelang inbrengen in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft ervoor gekozen om eerst duidelijkheid te krijgen over zijn eigen inbreng, door een eigen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) op te stellen. Einde september ontving Waterschap Vallei en Veluwe in de Observant in Amersfoort veel maatschappelijke partners om mee te denken. Het werd volgens het waterschap een succesvolle en drukbezochte werkconferentie rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie en Waardevolle Leefomgeving, met water als ordenend principe.

Water Natuurlijk vindt het positief dat het waterschap zich zo actief opstelt. Wel is het belangrijk, dat het waterschap ook voldoende energie overhoudt om het waterbelang in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies in te brengen.

 

Aquathermie kansrijk

25 oktober 2018
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares. Nederland … Lees "Aquathermie kansrijk" verder

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is meer dan 50 procent. Daarmee biedt energie uit oppervlaktewater veel meer mogelijkheden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft en onderzoekinstituut Deltares.

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven zijn de laatste jaren diverse technieken beschikbaar gekomen.

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. In deze studie is daarom een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

In het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland lijken vooral de grotere plaatsen langs de grote rivieren en in de Gelderse Vallei kansrijk voor thermische energie uit oppervlaktewater.

Samen voor de Kaysersbeek in Apeldoorn

23 oktober 2018
Zo zit ik achter de vergadertafel… en zo zit ik in Apeldoorn-Zuid op een hightech machine een hap te graven uit de nieuwe Kayersbeek. Samen met wethouder Mark Sandmann en trotse buurtbewoners was begin september de feestelijke start. Als bestuurders mogen wij – met helm op, laarzen aan en in fluorerende veiligheidsjassen – vaak een … Lees "Samen voor de Kaysersbeek in Apeldoorn" verder

Zo zit ik achter de vergadertafel… en zo zit ik in Apeldoorn-Zuid op een hightech machine een hap te graven uit de nieuwe Kayersbeek. Samen met wethouder Mark Sandmann en trotse buurtbewoners was begin september de feestelijke start.

Als bestuurders mogen wij – met helm op, laarzen aan en in fluorerende veiligheidsjassen – vaak een eerste gat graven.

Ik voel mij dan vaak een beetje bezwaard. Het zijn immers medewerkers van de gemeente, het waterschap en de aannemer die het echte werk doen. En als bestuurders staan we in de schijnwerpers. Het hoort erbij, maar het liefst zet ik de uitvoerders in de schijnwerpers.

En in het geval van de Kayersbeek ook hulde aan de twee buurtbewoners die een droom hadden om de Kayersbeek bovengronds te brengen. Met niet aflatende energie zien zij deze droom werkelijkheid worden.

Er moest nodig wat gebeuren, vonden zij. Het Zuiderpark was toen nog kaal en saai. En ze staken veel energie in het realiseren van hun droom. Samen met de gemeente gingen we met hen in gesprek. We spraken over het herstel van de Kayersbeek in het park. Maar het moest volgens de buurtbewoners ook een recreatieve functie krijgen. Mooi groen met veel water. En het liefst ook klimaatbestendig zodat we extreme regenbuien kunnen opvangen.

Door het grote enthousiasme van de buurtbewoners kwam het project bij de gemeente hoog op de uitvoeringsagenda. En er werd budget beschikbaar gesteld door zowel gemeente als waterschap. Dit is echt een mooi voorbeeld hoe je als bewoner zelf direct invloed hebt op je leefomgeving.

Als waterschap zagen we meteen veel kansen om het park te verbeteren en het water weer te laten stromen. Deze kansen zijn omgezet naar een mooi plan. Dat is goed voor de buurt, de gemeente Apeldoorn én de Kayersbeek die maar liefst 1.400 meter langer wordt!

Na de werkzaamheden gaat de Kayersbeek door het Zuiderpark stromen. Dat zorgt voor een mooier, beter beleefbaar en klimaatbestendig park. Het water kan makkelijker weg bij hevige regenbuien en bij droogte zorgt het voor verkoeling en een waterbuffer. De kwaliteit van het water gaat er enorm op vooruit. Kinderen kunnen ervan genieten dankzij verschillende speelplekken in en langs het water.

Sinds deze maand zijn de werkzaamheden in volle gang. Ik kijk ernaar uit om straks in de lente – uiteraard weer met een helm op en met laarzen en fluoriserende veiligheidsjas aan – het eindresultaat te mogen bewonderen. Stel je eens voor hoe het park er dan uit ziet! Alles wordt weer groen en ik zie kinderen spelen, verliefde stelletjes aan de waterkant zitten, ouderen mijmeren en gezinnen picknicken. En de dieren en planten? Die vestigen zich in dit nieuwe waterrijke paradijsje aan de Kayersbeek in het Zuiderpark. Lees op onze website meer over het project Kayersbeek Zuiderpark.

Frans ter Maten
Heemraad voor Water Natuurlijk bij waterschap

Rijnstrangen retentiegebied?

14 oktober 2018
Rijnstrangen retentiegebied? Waterschap, provincie en Rijkswaterstaat hebben grote plannen met het gebied rond Lobith. Doel: de gevolgen van hoog water beperken. De overheden overwegen om bij extreem hoog water het gebied rond Lobith en Spijk, de Rijnstrangen, onder water te zetten. De dorpen komen hierdoor op eilanden te liggen. Tussen Tolkamer en Spijk komt in … Lees "Rijnstrangen retentiegebied?" verder

Rijnstrangen retentiegebied?

Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar
Het Rijnstrangengebied bij Oud-Zevenaar

Waterschap, provincie en Rijkswaterstaat hebben grote plannen met het gebied rond Lobith. Doel: de gevolgen van hoog water beperken. De overheden overwegen om bij extreem hoog water het gebied rond Lobith en Spijk, de Rijnstrangen, onder water te zetten. De dorpen komen hierdoor op eilanden te liggen.

Tussen Tolkamer en Spijk komt in het plan dan een enorme, beweegbare waterkering met een breedte van honderden meters. Die kan opengezet worden om het water het gebied in te laten lopen. Om te voorkomen dat het water aan de andere kant terugloopt naar Duitsland is daar mogelijk een dijk van 9 kilometer langs de grens nodig.

Het opvangen van rivierwater in de Rijnstrangen is één van de vier nieuwe plannen van Rijkswaterstaat om het waterpeil van de Nederlandse rivieren bij extreme hoogtes binnen de perken te houden. Andere maatregelen richten zich vooral op verbreding van de rivieren op diverse locaties in het land en andere ‘kleinere’ projecten langs de verschillende rivieren.

Tot 1960 stroomden de Rijnstrangen bij extreem hoogwater via de Spijkse Overlaat mee met de rivier. Het gebied kent daarom weinig bebouwing. De verwachting is dat begin volgend jaar een keuze gemaakt wordt uit de verschillende projecten.

Als Duitsland meedoet en het aangrenzende gebied ook aanwijst als retentiegebied, is 3,5 kilometer aan nieuwe dijken nodig ter hoogte van Tolkamer en Spijk. Als de oosterburen echter niet meedoen, moet nog eens 9 kilometer aan nieuwe dijken langs de grens gebouwd worden. De verwachting is dat de waterkering eenmaal in gebruik eens in de 10 tot 20 jaar opengezet moet worden. De Rijnstrangen kan zoveel water opvangen, dat de Nederlandse rivieren benedenloops gemiddeld zo’n 10 centimeter lager komen te liggen.

Naast de bouw van de waterkering en nieuwe dijken aan de grens met Duitsland, moet in het Rijnstrangengebied in ieder geval 25 kilometer aan dijken verbreed en versterkt worden. En daar ligt direct al een uitdaging. Die dijken hebben een belangrijke cultuurhistorische functie.

 

Krijg de nieuwsbrief van Water Natuurlijk Midden-Nederland ook automatisch toegemaild!
Klik hier
Op elk gewenst moment is dit weer te beëindigen.
123456789101112131415161718192021222324