Even voorstellen: Henk Pijper Kandidaat 6

2 januari 2019
Ik zou graag de zichtbaarheid van het waterschap in de stad willen vergroten. Meer media aandacht is gewenst om het belang van het waterschap zichtbaar te maken. Ook voor bewoners van de stad. Afvalwaterreiniging, bescherming tegen overstromingen en regulering van grondwaterstanden zijn belangrijke aspecten waarvan de gemiddelde inwoner te weinig weet. Als oud-raadslid in Amersfoort … Lees "Even voorstellen: Henk Pijper Kandidaat 6" verder

Ik zou graag de zichtbaarheid van het waterschap in de stad willen vergroten. Meer media aandacht is gewenst om het belang van het waterschap zichtbaar te maken. Ook voor bewoners van de stad. Afvalwaterreiniging, bescherming tegen overstromingen en regulering van grondwaterstanden zijn belangrijke aspecten waarvan de gemiddelde inwoner te weinig weet. Als oud-raadslid in Amersfoort en Hengelo (Ov.) maar ook als zoon van een tuinder uit de kop van Noord-Holland, ken ik het belang van het waterschap voor natuur, landbouw en de stad. In het spanningsveld tussen natuur, agrarische belangen en ruimtelijke ontwikkelingen rond woningbouw en verkeer wil ik bijdragen om de heldere visie van Water Natuurlijk uit te dragen.

Even voorstellen: Greet Eijkelenboom Kandidaat 5

Water raakt ons allemaal en goed waterbeheer is voor ieder van ons belangrijk. Ik zet me dan ook graag voor in voor het Waterschap, om te zorgen dat bewoners van de Gelderse Vallei en de Veluwe over voldoende schoon water kunnen beschikken. Daarbij gebruik ik mijn kennis van technische maatregelen en ecologie en de eerdere … Lees "Even voorstellen: Greet Eijkelenboom Kandidaat 5" verder

Water raakt ons allemaal en goed waterbeheer is voor ieder van ons belangrijk. Ik zet me dan ook graag voor in voor het Waterschap, om te zorgen dat bewoners van de Gelderse Vallei en de Veluwe over voldoende schoon water kunnen beschikken. Daarbij gebruik ik mijn kennis van technische maatregelen en ecologie en de eerdere ervaring in de politiek als raadslid. Ik zoek de samenwerking met gemeenten, met burgers en bedrijven op. Dit is goed voor het draagvlak, maar ook nodig, omdat we allemaal een stukje van het watersysteem beheren. In het  waterschapsbestuur zullen we inspelen op de noodzaak om voor nu en straks wateroverlast én droogteschade te voorkomen. Dat gebeurt al bij de versterking van de Grebbedijk. Ik zie het als de opgave voor het waterschap om daarbij ook te werken aan een levendige natuur en een mooi landschap. Sowieso moet iedere investering in een maatregel voor nu ook een investering zijn in een duurzame toekomst. Als stadsbewoner ga ik voor een duurzame inrichting, voor stad én land.

Even voorstellen: Margo Meeuwissen Kandidaat 4

Hallo, ik ben Margo Meeuwissen en sta met plezier op de lijst van Water Natuurlijk. Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn partner en kinderen in Oosterbeek. Mijn liefde voor water is geboren toen ik als kind naar het hoge water ging kijken in Tolkamer. Het water klotsend tegen de dijk en aan … Lees "Even voorstellen: Margo Meeuwissen Kandidaat 4" verder

Hallo, ik ben Margo Meeuwissen en sta met plezier op de lijst van Water Natuurlijk. Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn partner en kinderen in Oosterbeek. Mijn liefde voor water is geboren toen ik als kind naar het hoge water ging kijken in Tolkamer. Het water klotsend tegen de dijk en aan de Duitse kant een oneindige watervlakte. Ik heb mijn eigen bedrijf in water, ruimte en duurzaamheid en richt me met name op procesmanagement en transitie. Dit doe ik in de Nederlandse watersector, maar ook buiten Europa. Binnen mijn werk in binnen- en buitenland ervaar ik de klimaatverandering in het groot, maar ook in het klein. Ik zie dat Nederland is gebouwd op water. Water de basis is van ons bestaan en onze economie. Als we dit willen voortzetten, zal het veranderde klimaat ons vragen ons aan te passen. Het waterschap speelt hierbij een cruciale rol. Hier wil ik graag samen met anderen een toekomstbestendige bijdrage aan leveren.

Even voorstellen: Theo van Es Kandidaat 3

Ik woon met veel plezier in Apeldoorn, vlak bij de Veluwe, waar ik driemaal per week hardloop. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en Ă©Ă©n kleinkind. Ik werk al mijn hele leven aan milieu en duurzaamheid. Als sportduiker zie ik zowel de schoonheid als de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Ik denk … Lees "Even voorstellen: Theo van Es Kandidaat 3" verder

Ik woon met veel plezier in Apeldoorn, vlak bij de Veluwe, waar ik driemaal per week hardloop. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en Ă©Ă©n kleinkind. Ik werk al mijn hele leven aan milieu en duurzaamheid. Als sportduiker zie ik zowel de schoonheid als de bedreigingen van een gezond en natuurlijk watersysteem. Ik denk dat waterschappen een heel belangrijke rol kunnen spelen in de circulaire samenleving door het opwekken van duurzame energie en het winnen van grondstoffen uit afval.

Even voorstellen: Frans ter Maten Kandidaat 2

Ik ben Frans ter Maten. Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met genoegen in Leusden. Op fiets- en wandelafstand van de Eempolders, de Gelderse vallei, de Utrechtse heuvelrug en de historische binnenstad Amersfoort (aan het begin van de mooie rivier de Eem). Ik ben getrouwd en we hebben een dochter en een zoon. … Lees "Even voorstellen: Frans ter Maten Kandidaat 2" verder

Ik ben Frans ter Maten. Ik ben geboren, getogen en woon nog steeds met genoegen in Leusden. Op fiets- en wandelafstand van de Eempolders, de Gelderse vallei, de Utrechtse heuvelrug en de historische binnenstad Amersfoort (aan het begin van de mooie rivier de Eem). Ik ben getrouwd en we hebben een dochter en een zoon. Na een lange loopbaan als directeur/bestuurder bij Landschapsbeheer Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht ben ik sinds 2015, namens Water Natuurlijk, Heemraad (soort wethouder) bij Waterschap Vallei en Veluwe. Mijn portefeuilles zijn Waterveiligheid, stedelijk water, internationale samenwerking, cultuurhistorie en vrijwilligerswerk.

Sinds mijn jeugd (lang geleden) weet ik dat water van uitzonderlijk belang is voor leven op aarde. Mens, plant en dier zijn er voor 100% van afhankelijk. Daarom moeten we zeer goed voor ons water zorgen. Naast “droge” voeten, hebben we schoon en voldoende water nodig voor de natuur, de landbouw en de mens (recreatie). Daar probeer ik in mijn werk voor te zorgen. En ik vind dat iedereen zijn of haar steentje daaraan ook zou moeten bijdragen. Ik voel mij zeer thuis bij WaterNatuurlijk. “Mijn partij” staat voor die brede zorg voor water en komt op voor het belang van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie.

Ik maak mij grote zorgen om de effecten van de klimaatverandering; voor de wereld, voor Nederland, en voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De effecten voor de wereld en zelfs voor Nederland gaan wij niet oplossen. Maar we kunnen wel heel veel doen in onze eigen leefomgeving. Met WaterNatuurlijk wil ik daar met vele inwoners de komende 4 jaar verder aan werken.

Even voorstellen: Astrid Meier, lijsttrekker

Hallo, ik ben Astrid Meier en ben de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn zoon van 14 in Amersfoort. Ik werk als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met … Lees "Even voorstellen: Astrid Meier, lijsttrekker" verder

Hallo, ik ben Astrid Meier en ben de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe. Ik ben 50 jaar en woon samen met mijn zoon van 14 in Amersfoort. Ik werk als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn
kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. Daarbij hebben nieuwe manieren van denken en werken in water en groen altijd mijn aandacht. Dit zet ik met veel plezier al 4 jaar in als Algemeen Bestuurslid van ons waterschap en dat doe ik met veel energie graag nog 4 jaar!

Droogte ijlt lang na

22 december 2018
De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Berekeningen van Deltares laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende … Lees "Droogte ijlt lang na" verder

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Berekeningen van Deltares laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen.

Rijn en IJssel houdt water vast!

Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren dan ook op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Het is zo droog dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen, tenzij het de komende maanden heel veel gaat regenen. Dit blijkt uit berekeningen die het Waterschap Rijn en IJssel heeft laten uitvoeren specifiek voor zijn grondgebied.

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig, veel regen. Er moet komende winter net zoveel regen vallen als er normaal in een heel jaar valt. Gebeurt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Watergangen worden eerder afvoer loos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt dan sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.

 

Klimaatadaptatie

18 december 2018
Minimaal 42 miljard euro nodig voor klimaatadaptatie in de stad? De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in … Lees "Klimaatadaptatie" verder

Minimaal 42 miljard euro nodig voor klimaatadaptatie in de stad?

De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is en dat een snelle aanpak nodig is om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. Dit doen de gemeenten, provincies en waterschappen door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Dit bedrag steekt nog wat schraal af tegen de enorme totale kosten. De totale kosten om Nederlandse steden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen namelijk maar liefst 42 tot 83 miljard Euro. Dat blijkt uit een studie van ingenieursadviesbureau Sweco. Het bureau berekende ook de verwachte schade als gevolg van extreme weersomstandigheden. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schade in 2050 36 tot 62 miljard Euro.

Voor het berekenen van de schadekosten is o.a. aandacht besteed aan schade als gevolg van wateroverlast in woningen, straten en sporen, de daling van arbeidsproductiviteit en de toename van ziekenhuisopnames en sterfgevallen door hittestress en de schade aan houten paalfunderingen en wegen door droogte.

Uit de berekeningen blijkt dat de kosten voor maatregelen bij een hoog adaptatieniveau op landelijk niveau vergelijkbaar of hoger uitvallen dan de vermeden schade. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van lokale uitvoeringsprogramma’s onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit van maatregelen.

 

Eemland over natuurinclusieve landbouw

17 december 2018
  Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland. Als een boer natuurinclusiever wil worden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij verwacht dat … Lees "Eemland over natuurinclusieve landbouw" verder

 

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland.

Als een boer natuurinclusiever wil worden, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij verwacht dat ook te kunnen. Bedrijfseconomische overwegingen en onzekerheden over risico’s spelen een rol, met name op de langere termijn. Boeren hebben een bepaald bedrijfssysteem opgebouwd waarin natuurinclusieve maatregelen tot op zekere hoogte zijn in te passen. Maar op een gegeven moment past het niet meer: dan is het nodig om het bedrijfssysteem aan te passen. Huidige subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn daar niet op berekend.

Voor een serieuze beweging richting natuurinclusieve landbouw zijn de boeren het erover eens dat er geld bij moet. Liever nog dan een subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw zien ze een waardering via de marktprijs. Ook los van geld vragen ze erkenning en waardering voor hun inspanningen voor de natuur. Daarnaast zou het de boeren helpen als goedkope grond beschikbaar komt: hoge grondkosten dwingen hen om hoge producties na te streven.

Het onderzoek levert veel aanknopingspunten op om boeren te stimuleren om natuurinclusieve keuzes te maken.

Waterschapsverkiezingen

15 december 2018
Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen. Het is belangrijk om te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Met uw … Lees "Waterschapsverkiezingen" verder

Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen.

Het is belangrijk om te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Met uw stem heeft u invloed op het waterbeheer in Nederland. Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen, die behoorlijk van elkaar verschillen; iedere partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie. De keus is aan de kiezer.

Water Natuurlijk onderscheidt zich door onze inzet voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk zoekt altijd naar een goede balans vinden tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar water: Tussen natuur en recreatie, tussen ecologie en economie, tussen functioneel en maatschappelijk verantwoord.

De bestuurders van Water Natuurlijk zetten zich binnen de waterschappen in voor de kwaliteit, betaalbaarheid en beleefbaarheid van het water. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn, hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak.

Op de kieslijst van Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe staan 31 mensen.

1. Astrid Meier (Amersfoort) 2. Frans ter Maten (Leusden)​ 3. Theo van Es (Apeldoorn)​ 4. Margo Meeuwissen (Oosterbeek​) 5. Greet Eijkelenboom (Wageningen​) 6. Henk Pijper (Amersfoort​) 7. Yvonne de Graaf (Apeldoorn​) 8. Hayat Chidi (Amersfoort​) 9. Dirk  Wever (Nijkerk)​ 10. Jos Witjes (Elburg​) 11. Marianna van den Broek (Wageningen​) 12. Rienk Kuiper (Wageningen) 13. Willem de Bruijn (Harderwijk​) 14. Rita van Biesbergen (Wageningen)​ 15. Enrico van den Bogaard (Wageningen)​ 16. Joep Dirkx (Wageningen​) 17. Elsa Loosjes (Bennekom​) 18. Marc Schmitz (Amersfoort)​ 19. Willem Seine (Deventer)​ 20. Jacob Ruijter (Apeldoorn)​ 21. Ronald Roosjen (Putten​) 22. Hans Brons (Wageningen)​ 23. Harry Post (Ede)​ 24. Monique Zwetsloot (Wageningen) 25. Suzette Stumpel-Rienks (Bennekom​) 26. Mark Reijerman (Wageningen) 27. Marcel Godschalk (Garderen​) 28. Yolande Gastelaars (Soest)​ 29. Jaap Zuidema (Veenendaal​) 30. Jan Aalbers (Epe)​ 31. Pieter Minderhoud (Oosterbeek)

123456789101112131415161718192021222324252627