Water Natuurlijk: democratiseer waterschappen!

28 februari 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van de waterschappen. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In waterschap Vallei en Veluwe worden 7 van de in totaal 31 zetels toegewezen. Drie zijn … Lees "Water Natuurlijk: democratiseer waterschappen!" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van de waterschappen. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In waterschap Vallei en Veluwe worden 7 van de in totaal 31 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor agrariërs en één voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft in 2015 besloten dat we af willen van de geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, ook binnen Water Natuurlijk.

Dat laat onverlet dat we als Water Natuurlijk, zeker ook in Vallei en Veluwe, prima kunnen samenwerken met de collega’s van de geborgde zetels. Maar in principe vinden we het aanwijzen van zetels, buiten democratische verkiezingen om, niet meer van deze tijd. Overigens gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Water Natuurlijk: Bescherm de rust op Veluwe – Géén laagvliegroutes Lelystad!

22 februari 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe heeft een zienswijze ingediend tegen nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe. Waterschappen hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd om het watersysteem weer op orde te brengen, en betere omgevingsvoorwaarden te scheppen voor mens en natuur. De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf … Lees "Water Natuurlijk: Bescherm de rust op Veluwe – Géén laagvliegroutes Lelystad!" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe heeft een zienswijze ingediend tegen nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe.

Waterschappen hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd om het watersysteem weer op orde te brengen, en betere omgevingsvoorwaarden te scheppen voor mens en natuur. De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel. Mens en natuur zijn de dupe.

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe wil een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Daarbij past geen herrie van overbodige pretvluchten. Dat zou namelijk kapitaalvernietiging betekenen van belangrijke investeringen van waterschap Vallei en Veluwe.

De extra vluchten zullen bovendien leiden tot extra stikstofdepositie op deze natuurgebieden. En terwijl de waterschappen fors investeren in het beperken van de klimaatverandering, dreigt dit beleid van de rijksoverheid alleen maar te leiden tot nog meer broeikasgassen in de lucht.

Ons verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim, onderzoeken welke bijdrage de luchtvaart moet leveren aan het beperken van de klimaatverandering, en of Lelystad dan nog nodig is.

Het gaat in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe onder andere om de volgende belangrijke watergebonden natuurgebieden:

* De Staverdense/Leuvenumse Beek op de Veluwe bij Harderwijk

* Het Drontermeer bij Elburg

* De IJssel met uiterwaarden, zoals Hoenwaard bij Hattem

* Het Woudhuis en het Beekbergerwoud bij Apeldoorn

* De landgoederenzone (Huis Voorstonden, Engelenburg, Leusveld) bij Brummen

* Renkums Beekdal bij Ede, Wageningen en Renkum

* De uiterwaarden bij Rhenen en Wageningen (Blauwe Kamer, Plasserwaard, Bovenste Polder)

De kaart geeft de ligging aan van wat de laagvliegroutes van Lelystad Airport zouden moeten worden.

Bron: https://reddeveluwe.nl/Vliegroutes

 

Internationale waterschapsavond in de BBLTHK

21 februari 2019

Op 5 maart is er een Engelstalige informatieavond over de waterschapsverkiezingen in de BBLTHK. Centraal staat de vraag wat er straks op 20 maart te kiezen valt. Dat is namelijk voor veel mensen niet duidelijk. De avond biedt de gelegenheid kennis te maken met Waterschap Vallei en Veluwe en te horen wat de standpunten zijn van de verschillende partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen.

Voor veel mensen, of ze nu lang of kort in Nederland wonen, is het onduidelijk waar het bij een waterschap – en dus ook bij de waterschapsverkiezingen – om gaat. Daarom organiseren o.a. Platform Duurzaam Wageningen en Water Natuurlijk op 5 maart aanstaande een waterschapsavond in de BBLTHK in Wageningen. Centraal staan de waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op 20 maart a.s., gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Tijdens de waterschapsavond geven enkele deskundigen tekst en uitleg over het belang van waterbeheer in Nederland. Zo komt de Grebbedijk aan de orde in een toelichting door Rik Eweg van de Dijkdenkers. Daarnaast zijn kandidaten van de diverse partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen, present om hun standpunten toe te lichten. Dat doen ze aan de hand van vragen uit het publiek. Emma Holmes, op de Campus bekend van de TedX-lezingen, zal de aanwezigen op de haar vertrouwde humoristische manier door het programma loodsen.

De waterschapsavond is in het Engels om ook de vele niet Nederlands sprekende Wageningers de kans te geven zich te informeren over waarom het gaat bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Ook zij zijn immers betalers van waterschapsbelastingen.

De avond begint om 20.00uur en eindigt om 22.00 waarna onder het genot van een drankje met de vertegenwoordigers van de diverse partijen kan worden nagepraat. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich via e-mail aan te melden: info@duuurzaamwageningen.n

Waterschap moet klimaatschap worden!

2 februari 2019

Waterschap Vallei en Veluwe moet een klimaatschap worden. Dat stelt Water Natuurlijk Vallei en Veluwe in haar  verkiezingsprogramma.
Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Het is bij uitstek de expertise van waterschappen om daar goed mee om te gaan. Water Natuurlijk publiceert haar verkiezingsprogramma in de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart aanstaande.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt is het volgens Water Natuurlijk belangrijk dat het waterschap de regie neemt. Water moet hét ordende principe voor de inrichting van Nederland worden. Zo wil Water Natuurlijk dat in steden werk wordt gemaakt van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Meer groen en waterpartijen in de stad helpen bovendien hittestress te voorkomen.

Maar ook buiten de stad zijn maatregelen hard nodig. Water Natuurlijk wil daar de zogeheten sponswerking versterken. Dat wil zeggen dat het water wordt vastgehouden in plaats van snel afgevoerd. Dat kan onder andere in natte natuurgebieden, maar ook in het agrarisch gebied is het
nodig water vast te houden. De landbouw zal zich daaraan moeten aanpassen vindt Water Natuurlijk. Door de sponswerking van het landschap te vergroten kan het Waterschap ook de verdroging van natuurgebieden helpen tegengaan.

Daarbij wil Water Natuurlijk zich ervoor inzetten dat al dat water zo schoon is dat er overal in gezwommen kan worden en mensen zonder nadenken in iedere sloot, plas of beek kunnen springen. Want laten we niet vergeten om van water en zijn omgeving te genieten. Nederland is gebouwd op en rond water, laten we ons dat bewust zijn en laten we
daarvan genieten.

Lek in Eerbeekse Beek gedicht

13 januari 2019

Eerbeekse beek foto van het waterschap

Een deel van de Eerbeekse Beek heeft een nieuwe leemlaag gekregen.
Volgens het waterschap moest dit gedeelte van de Eerbeekse Beek zo snel mogelijk hersteld worden. Doordat er water weglekte kon de gerestaureerde en weer werkende korenmolen te weinig draaien.

Het gaat om het gedeelte langs landgoed Huis te Eerbeek (Weberbos). Daar krijgt de beek een nieuwe leemlaag en herstellen we weggezakte oevers. Werkzaamheden starten half oktober en zijn naar verwachting in december afgerond.

Het herstel van de Eerbeekse beek is onderdeel van het gemeentelijke plan ‘Ruimte voor Eerbeek’. Hierbij werken verschillende partijen samen om Eerbeek een economisch gezond en vitaal dorp maken, gevestigde (papier)industrie behouden en werken aan een prettig woon- en leefklimaat. En Eerbeek op de kaart zetten bij toeristen. De Eerbeekse Beek speelt hier een belangrijke rol bij.

Even voorstellen: Jaap Zuidema Kandidaat 27

4 januari 2019
Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat dit ook van groot belang is voor Veenendaal. Mijn woonplaats heeft in het verleden al eens onder water gestaan en dat wil graag voorkomen. Ik ben gepensioneerd en heb 8 jaar in de fractie van D66 Veenendaal gewerkt als schaduw raadslid. Naast ook het stoppen van een … Lees "Even voorstellen: Jaap Zuidema Kandidaat 27" verder

Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat dit ook van groot belang is voor Veenendaal. Mijn woonplaats heeft in het verleden al eens onder water gestaan en dat wil graag voorkomen. Ik ben gepensioneerd en heb 8 jaar in de fractie van D66 Veenendaal gewerkt als schaduw raadslid. Naast ook het stoppen van een aantal bestuurlijke functies heb ik wat meer tijd gekregen die ik graag wil invullen bij Water Natuurlijk. Veenendaal moet de plaats zijn waar velen zich toe aangetrokken voelen en zich ook graag willen vestigen. Een duurzame en groene gemeente. Fijn om in te wonen of een bedrijf te vestigen. Daar wil ik me voor inzetten.

Even voorstellen: Yolande Gastelaars Kandidaat 26

Sinds 1989 woon ik in Soest. Ik ben freelance tekstschrijver/communicatieadviseur en sinds 2002 ben ik ook raadslid. Samen met mijn partij Democraten Soest Natuurlijk zet ik me in voor een echt groen beleid, voor behoud van natuur, erfgoed, landschap en milieu. Leven mét water en ruimte geven áán water was altijd al belangrijk. Het wordt … Lees "Even voorstellen: Yolande Gastelaars Kandidaat 26" verder

Sinds 1989 woon ik in Soest. Ik ben freelance tekstschrijver/communicatieadviseur en sinds 2002 ben ik ook raadslid. Samen met mijn partij Democraten Soest Natuurlijk zet ik me in voor een echt groen beleid, voor behoud van natuur, erfgoed, landschap en milieu. Leven mét water en ruimte geven áán water was altijd al belangrijk. Het wordt wel steeds urgenter dat we ook in tijden van extreme hoosbuien droog kunnen blijven wonen, werken en recreëren. De verstening van de openbare ruimte (en ook de tegels in particuliere tuinen) leidt tot steeds minder ruimte voor wateropvang en -afvoer. Met alle overlast tot gevolg. Een groene omgeving met ruimte en aandacht voor water zorgt voor een gezonde leefomgeving en helpt bij het voorkomen van wateroverlast. Dat is waarom ik me sterk wil maken voor groen én blauw en waarom ik kies voor Water Natuurlijk.

Even voorstellen: Marcel Godschalk Kandidaat 25

Als gepensioneerd docent Elektrotechniek en locatiemanager techniek van ROC Zadkine te Rotterdam ben ik op de hoogte van organisatie en technische processen. Namens D66 was ik deelraadslid in Prins Alexander en heb deel uitgemaakt van de gemeenteraad te Rotterdam. Na mijn verhuizing naar Garderen maakte ik deel uit van verschillende besturen o.a. Regiobestuur D66-Gelderland en … Lees "Even voorstellen: Marcel Godschalk Kandidaat 25" verder

Als gepensioneerd docent Elektrotechniek en locatiemanager techniek van ROC Zadkine te Rotterdam ben ik op de hoogte van organisatie en technische processen. Namens D66 was ik deelraadslid in Prins Alexander en heb deel uitgemaakt van de gemeenteraad te Rotterdam. Na mijn verhuizing naar Garderen maakte ik deel uit van verschillende besturen o.a. Regiobestuur D66-Gelderland en D66-Gelderse Vallei. Daarnaast was ik bestuursvoorzitter van PRO’98 en heb mij op die wijze 10 jaar ingezet voor de plaatselijke politiek in de gemeente Barneveld. Recent was ik enige tijd gemeenteraadslid te Barneveld.

Even voorstellen: Mark Reijerman kandidaat nr. 24

Hallo allemaal! Ik ben Mark Reijerman (29), oprichter van Connect Wageningen en ik help Water Natuurlijk dit jaar mee als lijstduwer. Water Natuurlijk is samen met de Algemene Waterschapspartij de enige die goed contact onderhoudt met lokale partijen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want op sommige dossiers kan dat ontzettend belangrijk zijn. Daarom wil ik … Lees "Even voorstellen: Mark Reijerman kandidaat nr. 24" verder

Hallo allemaal! Ik ben Mark Reijerman (29), oprichter van Connect Wageningen en ik help Water Natuurlijk dit jaar mee als lijstduwer. Water Natuurlijk is samen met de Algemene Waterschapspartij de enige die goed contact onderhoudt met lokale partijen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want op sommige dossiers kan dat ontzettend belangrijk zijn. Daarom wil ik jullie graag aanbevelen om ook op deze partij te stemmen. Voor mij is het ook belangrijk dat Water Natuurlijk is opgericht door een samenwerking van verschillende natuur- en recreatieorganisaties. Die organisaties vertrouw ik zeker het waterbeheer toe, dus zolang Water Natuurlijk daar goed contact mee heeft vertrouw ik dat ook hun toe. Verder heb ik erop toegezien dat er bij de ontwikkelingen rond de Grebbedijk zowel natuur als recreatiemogelijkheden in het verkiezingsprogramma terugkomen en ook dat de stadsgracht wordt open gehaald.

Even voorstellen: Suzette Stumpel-Rienks Kandidaat 23

Ik ben ecoloog en al bijna 50 jaar actief als natuurbeschermer. Water speelde daar steeds een belangrijke rol bij, vooral qua verdroging en waterkwaliteit. Bestuurstaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden tot voor kort mijn warme belangstelling. Nu wil ik mij wat specifieker op zaken rond het waterbeheer richten en daarom doe ik graag … Lees "Even voorstellen: Suzette Stumpel-Rienks Kandidaat 23" verder

Ik ben ecoloog en al bijna 50 jaar actief als natuurbeschermer. Water speelde daar steeds een belangrijke rol bij, vooral qua verdroging en waterkwaliteit. Bestuurstaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau hadden tot voor kort mijn warme belangstelling. Nu wil ik mij wat specifieker op zaken rond het waterbeheer richten en daarom doe ik graag mee met Water Natuurlijk. De brede visie op water als stuwende kracht in het landschap spreekt mij aan, vooral nu er meer problemen komen met waterhoeveelheden, zoals de tekorten in de grote rivieren, of grote hoeveelheden ineens bij stortbuien. Daar moeten we ons landschap en ook de stedelijke omgeving duurzaam op aanpassen

12345678910111213141516171819202122232425262728293031