Even voorstellen: Jacob Ruiter

18 februari 2015
Jacob Ruiter Kandidaat 18 Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden. Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben … Lees "Even voorstellen: Jacob Ruiter" verder

Jacob_R2 (2)WN Vallei en Veluwe Ruijter kandidaat 18

Jacob Ruiter
Kandidaat 18

Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden.

Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke passie voor natuur & milieu.

Zo ben ik onder andere actief als vrijwilliger bij de Stichting Stadsakkers Apeldoorn en bij Natuurmonumenten Oost-Veluwe.
Wat ik heel belangrijk vind is het bewerkstelligen van een meer duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu. Om dat te kunnen verwezenlijken is het mijn ambitie om ten aanzien van natuur & milieubeleid een inhoudelijke rol te gaan vervullen in de daartoe relevante bestuurslagen als provincie en waterschap.

Even voorstellen: Elsa Loosjes

16 februari 2015
Elsa Loosjes Kandidaat 14 Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor … Lees "Even voorstellen: Elsa Loosjes" verder

Elsa Loosjes Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nr 14 Elsa Loosjes
Kandidaat 14

Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor hun geld. Maar dat houdt ook in dat we zorgvuldig met water moeten omgaan zodat we, bijvoorbeeld, kunnen voldoen aan de eisen van de kaderrichtlijn water. Illegale vervuilers moeten we opsporen, maar goed gedrag willen we belonen. We willen vooral ook voorkomen dat medicijnresten, resten van gewasbeschermingsmiddelen en hormonen in het water terecht komen. Ook moeten we zorgen voor minder stedelijke verhardingen, zodat de waterafvoer, ook bij stortbuien,  beheersbaar blijft.  Bewoners kunnen daar zelf aan bijdragen door hun tuinen te vergroenen”.

Even voorstellen: Marc Schmitz

15 februari 2015
Marc Schmitz Kandidaat 20 Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”. Niet omdat ik in mijn werk direct te maken kreeg met zaken rond de natuur, met name ruimtelijke ordening en milieu. Mijn werk is vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot baggerdepots, van kanoroutes of leefbaarheid … Lees "Even voorstellen: Marc Schmitz" verder

Marc Schmitz kandidaat nr 20 vallei en veluweMarc Schmitz
Kandidaat 20

Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”. Niet omdat ik in mijn werk direct te maken kreeg met zaken rond de natuur, met name ruimtelijke ordening en milieu. Mijn werk is vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot baggerdepots, van kanoroutes of leefbaarheid op het platteland tot het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Ik ben dus geen groentje: ik ken de blauw-groene problemen vanuit heel verschillende invalshoeken, van peilbesluit tot rijksbeleid, maar ook de alledaagse praktijk met de hand aan de schop.

Natuurlijk vind ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het belastinggeld, ik wil echter ook dat het waterschap zichtbaarder is voor de burger, ook al kost dat wat extra, de burger moet kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar doet, dan krijgt een waterschap inhoud en is het meer dan alleen een terugkerende belasting.

Even voorstellen: Greet Eijkelenboom

14 februari 2015
Greet Eijkelenboom Kandidaat 11 Hoe zorgen we dat het water buiten zo stroomt dat het ons niet bedreigt en bijdraagt aan de natuur? Hoe zorgen we voor mooie plekken langs het water waar het voor iedereen prettig toeven is? Dat zijn opgaven voor het Waterschap die ik graag mee help aanpakken. Ik kies daarbij voor … Lees "Even voorstellen: Greet Eijkelenboom" verder

Greet Eijkelenboom nr 11 wn vallei en veluweGreet Eijkelenboom
Kandidaat 11

Hoe zorgen we dat het water buiten zo stroomt dat het ons niet bedreigt en bijdraagt aan de natuur? Hoe zorgen we voor mooie plekken langs het water waar het voor iedereen prettig toeven is? Dat zijn opgaven voor het Waterschap die ik graag mee help aanpakken. Ik kies daarbij voor duurzaamheid, zodat ingrepen behalve op veiligheid gericht zijn op verrijking met meer soorten planten en dieren.

Toen ik raadslid was in Wageningen besefte ik dat we daarvoor meer dan ooit moeten samenwerken. Juist Water Natuurlijk zorgt dat we als waterschap gezamenlijk werken aan vergroening van de plannen. Dat moet verantwoord gebeuren qua kosten en techniek. Daarmee ben ik vertrouwd in mijn werk bij ProRail.

Kies voor een blauw netwerk van mensen met groene vingers, stem Water Natuurlijk.

Even voorstellen: Astrid Meier

12 februari 2015
Astrid Meier Kandidaat 2 Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. De belangen van mensen, hun beleving en hun waarden, en … Lees "Even voorstellen: Astrid Meier" verder

Astrid Meier_MG_9677-2 (2)Astrid Meier
Kandidaat 2

Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. De belangen van mensen, hun beleving en hun waarden, en hoe die op een juiste manier hun plek te geven in de watersystemen is waar het mij in de kern om gaat.

Water in Nederland is geen “ver van mijn bed-show”, maar grijpt heel concreet in op de veiligheid en kwaliteit van de directe leef- en werkomgeving van burgers en ondernemers. Ik wil de betrokkenheid van alle stakeholders in en om het water vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door samen af te wegen wat de juiste balans is tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar. En door nog vaker dan nu de stakeholders heel concreet mee te laten denken en doen in waterprojecten.

Het bankje op de Grebbedijk

Bankje op Grebbedijk in Wageningen gered De bekende monumentale bank bovenop de Witte Sluis in Wageningen kan straks weer jaren mee. Eerder luidde Wageningen Monumentaal via Omroep Gelderland de noodklok. Waterschap en gemeente hebben nu toegezegd dat ze de bank komend voorjaar opknappen. Wilt u iets meer lezen, lees dan het artikel dat Rienk Kuiper … Lees "Het bankje op de Grebbedijk" verder

Bankje op GWitte Sluis kl (2) Rienk bij bank Grebbedijk WnVallei en Velwuerebbedijk in Wageningen gered

De bekende monumentale bank bovenop de Witte Sluis in Wageningen kan straks weer jaren mee. Eerder luidde Wageningen Monumentaal via Omroep Gelderland de noodklok. Waterschap en gemeente hebben nu toegezegd dat ze de bank komend voorjaar opknappen.

Wilt u iets meer lezen, lees dan het artikel dat Rienk Kuiper hierover schreef in de Digitale Weekkrant Wageningen

Even voorstellen: Peter Smits

11 februari 2015
Peter Smits Kandidaat 13 Schoon en voldoende water is van levensbelang voor mensen, planten en dieren. Als bioloog zet ik mij dan ook al jaren in voor de natte natuur en de beken in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Eerst als gebiedscoördinator vanuit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en nu als bestuurslid voor … Lees "Even voorstellen: Peter Smits" verder

Peter.Smits (2) 13 WN Vallei en Veluwe

Peter Smits
Kandidaat 13

Schoon en voldoende water is van levensbelang voor mensen, planten en dieren. Als bioloog zet ik mij dan ook al jaren in voor de natte natuur en de beken in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Eerst als gebiedscoördinator vanuit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en nu als bestuurslid voor de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en beken. En als u massaal op mij stemt binnenkort in het bestuur van het Waterschap. Voldoende schoon water maar niet te veel is ook van belang voor de landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat zowel een goede natuurontwikkeling als een gezonde landbouw samen mogelijk zijn in ons gebied. Dat vraagt soms om duidelijk keuzes en soms om een goed Hollands compromis. Daar wil ik mij met veel kennis en ervaring in het gebied vol voor inzetten binnen de fractie van Water Natuurlijk.

Het Kieskompas

Het Kieskompas Waterschapsverkiezingen 2015 werd door directeur Andre Krouwel officieel gestart vlak voor het finaledebat van het Nationaal Jeugdwaterdebat. Door scholieren het debat te laten aangaan over water(schaps)gerelateerde stellingen wil het organiserende Nationaal Jeugdwaterbestuur jongeren meer interesseren voor water en waterbeheer. Het was een kwalitatief sterk finaledebat tussen twee middelbare scholen met veel energieke jongeren … Lees "Het Kieskompas" verder

image-4 start kieskompasHet Kieskompas Waterschapsverkiezingen 2015 werd door directeur Andre Krouwel officieel gestart vlak voor het finaledebat van het Nationaal Jeugdwaterdebat. Door scholieren het debat te laten aangaan over water(schaps)gerelateerde stellingen wil het organiserende Nationaal Jeugdwaterbestuur jongeren meer interesseren voor water en waterbeheer.

Het was een kwalitatief sterk finaledebat tussen twee middelbare scholen met veel energieke jongeren in de zaal. De finalestelling was ‘Probleemjongeren moeten werkervaring opdoen bij het waterschap’.

Vallei en Veluwe voert campagne tussen de vissen

9 februari 2015
Hoewel de formele aftrap van de verkiezingscampagne nog niet gehouden is, zijn er al wel momenten die we alvast meepakken. Zo was er afgelopen weekeinde (7-8 feb) een grote sportvisbeurs in Zwolle, gericht op karpervissers (Carp Zwolle). Omdat daar toch zo’n 20.000 mensen verwacht werden leek het een goed plan om maar vast te beginnen … Lees "Vallei en Veluwe voert campagne tussen de vissen" verder

Dirk en Marco visbeurs zwolle 7 en 8 feb (2)Hoewel de formele aftrap van de verkiezingscampagne nog niet gehouden is, zijn er al wel momenten die we alvast meepakken. Zo was er afgelopen weekeinde (7-8 feb) een grote sportvisbeurs in Zwolle, gericht op karpervissers (Carp Zwolle). Omdat daar toch zo’n 20.000 mensen verwacht werden leek het een goed plan om maar vast te beginnen met het inprenten van de naam Water Natuurlijk. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met inprenten van de naam en een beetje dressuur is die karpervissers niet vreemd.

Sportvisserij Nederland was bereid om een deel van de stand in te richten. Hoewel er nog maar beperkt promotiemateriaal beschikbaar was hebben we (Dirk Wever, Ton van de Spiegel en Ed Piek) toch een redelijke stand kunnen inrichten waarmee we duidelijk zichtbaar aanwezig waren. We hebben vele sportvissers kunnen benaderen en het belang van het waterschap en van Water Natuurlijk kunnen uitleggen.

Even voorstellen: Egbert Jaap Mooiweer

8 februari 2015
Egbert Jaap Mooiweer Kandidaat 23 Mijn naam is Egbert Jaap Mooiweer uit Doorwerth en ik ben met 34 jaar de jongste kandidaat. Als kind draaide water bij mij vooral over viswater. Als belastingbetaler kijk ik vooral naar bestuurders die oog hebben voor haalbaarheid en betaalbaarheid van programma’s en projecten. Als vader van drie jonge kinderen … Lees "Even voorstellen: Egbert Jaap Mooiweer" verder

foto-2 (2)Egbert Jaap Mooi Weer kand 23 wnvalleienveluwe

Egbert Jaap Mooiweer

Kandidaat 23

Mijn naam is Egbert Jaap Mooiweer uit Doorwerth en ik ben met 34 jaar de jongste kandidaat.
Als kind draaide water bij mij vooral over viswater. Als belastingbetaler kijk ik vooral naar bestuurders die oog hebben voor haalbaarheid en betaalbaarheid van programma’s en projecten. Als vader van drie jonge kinderen geniet ik vooral van ‘onze’  opgeknapte en goed onderhouden sprengen en beken op de stuwwal.

Opgeleid als Wagenings landbouwkundig ingenieur en werkzaam als adjunct directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap gaat het mij vooral over het verbinden van land- en waterschap. En ontwikkeling van natuurlijk kapitaal door het belonen van boeren en particuliere grondeigenaren voor zogenaamde groene en blauwe diensten die bijdragen aan waterkwaliteit en biodiversiteit. Waar gaat het u om bij water? Natuurlijk,….

123456789101112131415161718192021222324