Ode aan de Beekprik.

2 februari 2015
De steden en de bebouwde kom moeten groener en het water moet weer zichtbaar worden om hittestress te voorkomen. In Apeldoorn zijn er hier mooie voorbeelden van: de Grift en Beken weer bovengronds halen. Het dient meerdere doelen, verkoeling in warme periodes en de beleefbaarheid vergroten. In Apeldoorn is vrij recent de Orderbeek weer zichtbaar … Lees "Ode aan de Beekprik." verder

Ode aan de Beekprik.De steden en de bebouwde kom moeten groener en het water moet weer zichtbaar worden om hittestress te voorkomen. In Apeldoorn zijn er hier mooie voorbeelden van: de Grift en Beken weer bovengronds halen. Het dient meerdere doelen, verkoeling in warme periodes en de beleefbaarheid vergroten. In Apeldoorn is vrij recent de Orderbeek weer zichtbaar gemaakt. Sommige omwonenden waren daar zo blij mee dat ze een eigen openingsfeestje organiseerden in hun buurt. Nu met de mooie witte wereld kreeg ik een foto toegezonden van de heer G. van Engeland. Hij draagt een gedicht van Coen Seur voor. Het gedicht is een ode aan de Beekprik. Met dank aan Coen Seur om zijn gedicht te mogen gebruiken.

Ode aan de beekprik

Wie zag hem ooit
Dat monstertje met zijn frivole vorm?
Die fijne mix van een gepijnigd zeepaard
En een fikse regenworm.

Waarom hij wegbleef en weer opdook,
Zal ik verklaren  ik in dit lied.
Heel  graag hoor ik uw eigen versie,
Alleen nu even niet …

De oude Grift ging lang geleden onder
In duiker en in rioleringsbuis.
Verloor zijn bedding en zijn beekloop
En de beekprik dus zijn huis.

Soms kwam de Grift ergens naar boven,
De aanblik van een nat verval.
Een schaambeek en tot nader order,
De Grift van dobberblik en lekke bal.

Maar Apeldoorn, jij Buitenstad,
Wat ging je goed aan het werk!
De beek ging open en werd schoon,
De beekprik werd een stevig merk.

Dus voor de liefhebber nog even
Wat vissenfeiten op een rij.
Ken de cyclus van het  beekprikleven
En dan hoor je er echt bij!

De beekprik leeft zo’n vier en half jaar als larf,
Een woord waarop het moeilijk rijmen is.
Dan volgt volwassen onderwatersex
En na een halfjaar is het exit vis.

Misschien in Ugchelen of bij Marialust
Vindt de beekprik zijn finale rust.
De laatste belletjes, een laatste wens…
De beekprik is soms net een mens.

O, beek der beken, stroom der stromen!
Laat deze woorden op mijn grafsteen komen:

Beste  Apeldoorner
Hier lig ik
Vroeger was ik uiterst zeldzaam
Tegenwoordig ben ik vaste prik

© Coen Seur

Verkiezingscampagne in volle gang!

30 januari 2015
Onze verkiezingscampagne is in volle gang! Met 26 kandidaten vragen we op verschillende manieren aandacht voor Water Natuurlijk. We maken persberichten en flyers en op Facebook en Twitter vatten we alle acties mooi samen.¬†We doen er alles aan om Water Natuurlijk Vallei & Veluwe in beeld te brengen. Onlangs was Water Natuurlijk zichtbaar in een … Lees "Verkiezingscampagne in volle gang!" verder

Onze verkiezingscampagne is in volle gang! Met 26 kandidaten vragen we op verschillende manieren aandacht voor Water Natuurlijk.

We maken persberichten en flyers en op Facebook en Twitter vatten we alle acties mooi samen. We doen er alles aan om Water Natuurlijk Vallei & Veluwe in beeld te brengen.

Yvonne de Graaf - interview door RTV apeldornOnlangs was Water Natuurlijk zichtbaar in een reportage van RTV Apeldoorn. Tijdens het jaarlijkse Stadsfeest in Gigant, werden camera en microfoon plotseling op Yvonne de Graaf (kandidaat 8) gericht. Zij greep deze kans aan om aandacht te vragen voor Water Natuurlijk en de waterschapsverkiezingen. Een spontaan interview zonder voorbereiding dus. Maar de boodschap is duidelijk: de waterschapsverkiezingen zijn erg belangrijk en er valt wat te kiezen! Water Natuurlijk!

Bekijk het interview hier:

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ” height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Even voorstellen: Henk van Wezel

15 januari 2015
Henk van Wezel kandidaat 5 Uit passie voor de natuur ben ik destijds biologie gaan studeren. Ik werk nu ruim 25 jaar als bestuurs- en beleidsadviseur voor onder meer waterschappen. De laatste jaren op het gebied van schoon water en waterveiligheid. Mijn kennis, ervaring en netwerk zet ik vanaf 2009 in als bestuurslid voor het … Lees "Even voorstellen: Henk van Wezel" verder

Henk van Wezel Henk van Wezel

kandidaat 5

Uit passie voor de natuur ben ik destijds biologie gaan studeren. Ik werk nu ruim 25 jaar als bestuurs- en beleidsadviseur voor onder meer waterschappen. De laatste jaren op het gebied van schoon water en waterveiligheid.

Mijn kennis, ervaring en netwerk zet ik vanaf 2009 in als bestuurslid voor het waterschap Vallei en Veluwe. Ik behartig het belang van natuur- en landgoedeigenaren. In de komende bestuursperiode vind ik het eervol om via Water Natuurlijk bij te dragen aan een groener en innovatiever waterschap. Mijn visie is dat het waterschap er nog meer toe doet als bij maatregelen voor schoon, voldoende en veilig water ook andere wensen van u als inwoner zijn in te vullen.

Zo is het hele gebied van Amersfoort tot en met Veenendaal duurzaam veilig te maken met een nieuwe Grebbedijk. Dit kan als ‚Äėkale deltadijk‚Äô, maar mooier is een ‚Äėaangeklede dijk‚Äô met een groot natuurgebied om rond te struinen, meer fietspaden en waar mogelijk het verplaatsen van de jachthaven naar het centrum van Wageningen. Met een stem op mij kiest u voor deskundigheid, vernieuwende initiatieven en meerwaarde(n) voor natuur, landschap en recreatie.

Even voorstellen: Elly van Geest

Elly van Geest Kandidaat 7 Zonder waterschap zag Nederland er heel anders uit en woonde ik in Putten op de Veluwe aan de Noordzee. Niet iedereen is zich daarvan bewust. E√©n van mijn werkplekken is de woeste Arkemheense polder. Voor het stoomgemaal Hertog Reijnout (1883) en bezoekerscentrum Arkemheen verzorg ik de communicatie en educatie. Leerlingen … Lees "Even voorstellen: Elly van Geest" verder

Elly van geest nr 7Elly van Geest

Kandidaat 7

Zonder waterschap zag Nederland er heel anders uit en woonde ik in Putten op de Veluwe aan de Noordzee. Niet iedereen is zich daarvan bewust.

Eén van mijn werkplekken is de woeste Arkemheense polder. Voor het stoomgemaal Hertog Reijnout (1883) en bezoekerscentrum Arkemheen verzorg ik de communicatie en educatie. Leerlingen beleven de polder en zien wat het waterschap allemaal doet. Daarnaast doe ik diverse groene projecten; van het organiseren van een Grebbeliniedag tot een workshop over recreatie langs de Eem.

Water Natuurlijk is voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Water is ook plezier! Ieder heeft een belang bij water en dat is niet altijd hetzelfde belang. Ik vind het belangrijk om tot een goed compromis te komen. Met mijn ervaring en enthousiasme denk ik een verfrissende groenblauwe bijdrage te kunnen leveren in het waterschapsbestuur van Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Reinder Torenbeek

Reinder Torenbeek kandidaat 21 Natuur in en rond het water heeft mij van jongs af aan geboeid. Ik heb daar ook mijn werk in gevonden. Als water-bioloog ben ik werkzaam geweest bij waterschappen, een adviesbureau en tegenwoordig doe ik dat als zelfstandig ondernemer. Behoud en herstel van aquatische natuurwaarden zijn voor mij een drijfveer. Maar … Lees "Even voorstellen: Reinder Torenbeek" verder

Reinder TorenbeekReinder Torenbeek

kandidaat 21

Natuur in en rond het water heeft mij van jongs af aan geboeid. Ik heb daar ook mijn werk in gevonden. Als water-bioloog ben ik werkzaam geweest bij waterschappen, een adviesbureau en tegenwoordig doe ik dat als zelfstandig ondernemer. Behoud en herstel van aquatische natuurwaarden zijn voor mij een drijfveer. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen van water kunnen genieten, niet alleen in de natuur maar ook in de stad.

Daarbij vind ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het ge√Įnde belastinggeld. Analyses van kosteneffectiviteit en maatschappelijke kosten-baten analyses zijn naar mijn mening nodig om verstandige keuzes te maken. Met deze inzet wil ik mijn bijdrage leveren aan het beleid van Waterschap Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Frans ter Maten, lijsttrekker

13 januari 2015
Frans ter Maten , Lijsttrekker Mijn inspiratie haal ik uit de vele duizenden mensen die zich op een of andere manier actief inzetten voor hun leefomgeving. Als directeur/ bestuurder van Landschap Erfgoed Utrecht zet ik mij al jaren in om cultuurhistorie, erfgoed en landschap levend te houden. En zet ik Landschap Erfgoed Utrecht in om … Lees "Even voorstellen: Frans ter Maten, lijsttrekker" verder

Frans ter Maten lijsttrekker Frans ter Maten , Lijsttrekker

Mijn inspiratie haal ik uit de vele duizenden mensen die zich op een of andere manier actief inzetten voor hun leefomgeving.

Als directeur/ bestuurder van Landschap Erfgoed Utrecht zet ik mij al jaren in om cultuurhistorie, erfgoed en landschap levend te houden. En zet ik Landschap Erfgoed Utrecht in om nog meer mensen actief betrokken te krijgen.

Als bestuurder van het waterschap Vallei en Veluwe zet ik mij al jaren in om de belangen van erfgoed, landschap, natuur en cultuurhistorie mee te laten liften met de doelen van het waterschap. Om zo meer voor hetzelfde geld te bereiken.

Als lijsttrekker voor Water Natuurlijk zet ik mij graag in om een goede verkiezingsuitslag te behalen om daarna als Water Natuurlijk weer 4 jaar lang mooie samenhangende resultaten te bereiken met veel betrokken mensen. Dus veilig, schoon, mooi water in ons gebied gecombineerd met aantrekkelijk landschap, florerende natuur en landbouw en herkenbare en zichtbare cultuurhistorie.

Even voorstellen: Yvonne de Graaf

12 januari 2015
Yvonne de Graaf Kandidaat 8 Als inwoner van Apeldoorn en afgevaardigde van Water Natuurlijk voel ik mij betrokken bij alle aspecten van het water. In het waterschapsbestuur wil ik de natuur en recreatie extra aandacht geven. Het belang van onderhoud aan sloten, beken en weteringen voor een goede afwatering is groot. Het is het leefgebied … Lees "Even voorstellen: Yvonne de Graaf" verder

Yvonne de Graaf kandidaat 8 WN Vallei & VeluweYvonne de Graaf
Kandidaat 8

Als inwoner van Apeldoorn en afgevaardigde van Water Natuurlijk voel ik mij betrokken bij alle aspecten van het water.

In het waterschapsbestuur wil ik de natuur en recreatie extra aandacht geven. Het belang van onderhoud aan sloten, beken en weteringen voor een goede afwatering is groot. Het is het leefgebied van vele dier- en plantensoorten. Daarnaast geeft het charme en uitstraling aan een stad, ook daarom moeten we het water onderhouden en zichtbaar maken.

Als we zorgen voor optimale kwaliteit van het oppervlaktewater komt dit iedereen en alles ten goede, we kunnen dan genieten van veilig en gezond water. Het doet veel mensen een plezier te kunnen wandelen en fietsen langs het Apeldoorns Kanaal en de Veluwse recreatieplassen. Een hengeltje uitgooien, of met bootjes, waterfietsen en kano’s ronddobberen. Dit alles maakt het water beleefbaar. Het water is belangrijk voor ons mensen, de flora en de fauna. Het is onze taak bewust om te gaan met het water in al zijn facetten.

[su_youtube url=”https://youtu.be/tsaNOWj20eI” width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Volg mij ook op: twitter-logo

Even voorstellen: Wim Goedhart

Wim Goedhart Kandidaat 4 “Combineer¬†wateropgaven met andere doelen ¬†en speel in op de klimaatverandering”, dat is waar ik mij voor in wil zetten in het Waterschapsbestuur. Bij alle keuzes en besluiten moet vanaf de start maximaal gekeken worden naar hoe mensen kunnen meegenieten¬†en¬†hoe de natuur er beter van wordt. Die mogelijkheden zijn prima te combineren … Lees "Even voorstellen: Wim Goedhart" verder

Wim Goedhart
Kandidaat 4

“Combineer¬†wateropgaven met andere doelen ¬†en speel in op de klimaatverandering”, dat is waar ik mij voor in wil zetten in het Waterschapsbestuur.

Bij alle keuzes en besluiten moet vanaf de start maximaal gekeken worden naar hoe mensen kunnen meegenieten en hoe de natuur er beter van wordt. Die mogelijkheden zijn prima te combineren met de belangrijkste vraag die in het waterschap speelt: inspelen de langere natte en droge tijden die er aanbreken door de klimaatverandering.

Een natuurgebied waarin water vastgehouden wordt en het op een hete zomerdag lekker verkoeling biedt, een aantrekkelijk ingerichte uiterwaard met een multifunctionele dijk die bij hoog water veiligheid biedt, bewoners die samen met het waterschap zorgen voor een groene wijk, een waterzuivering die energieneutraal is, enzovoort.

Zo krijgt iedereen waarde voor zijn betaalde waterschapsbelasting.

Even voorstellen: Cees Kwakernaak

Cees Kwakernaak Kandidaat 6 De natuur heeft veel baat bij goed waterbeheer. Maar natuurgebieden en natuurlijke processen kunnen ook nog veel meer worden ingezet bij tal van wateropgaven. In mijn werk bij de onderzoeksinstelling Alterra in Wageningen kom ik daar steeds meer achter. Planten nemen veel voedingsstoffen op, waardoor het water helderder wordt. Natuurlijk ingerichte … Lees "Even voorstellen: Cees Kwakernaak" verder

WN Vallei&Veluwe Cees Kwakernaak kandidaat 6Cees Kwakernaak
Kandidaat 6

De natuur heeft veel baat bij goed waterbeheer. Maar natuurgebieden en natuurlijke processen kunnen ook nog veel meer worden ingezet bij tal van wateropgaven.

In mijn werk bij de onderzoeksinstelling Alterra in Wageningen kom ik daar steeds meer achter. Planten nemen veel voedingsstoffen op, waardoor het water helderder wordt. Natuurlijk ingerichte waterlopen en oevers bieden meer ruimte voor waterberging, waardoor wateroverlast benedenstrooms voorkomen kan worden. En voorkomen dat water bovenstrooms snel wordt afgevoerd, bespaart veel kosten aan waterbeheer benedenstrooms. Naast technische innovaties bieden natuurgerichte oplossingen grote kansen voor duurzamer en ook goedkoper waterbeleid.

Het is mijn ambitie om mijn kennis hierover in te zetten voor het waterbeheer van Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Rienk Kuiper

Rienk Kuiper Kandidaat 22 Water Natuurlijk spreekt me sterk aan: gericht op alle bewoners van het gebied, aanvliegen vanuit de inhoud, en een brede insteek die duidelijk verder gaat dan individuele belangen. Ik wil mijn brede kennis en contacten op het gebied van water en ruimtelijke ordening graag inzetten voor Water Natuurlijk. Dat geldt aan … Lees "Even voorstellen: Rienk Kuiper" verder

WN Vallei&Veluwe: Rienk Kuiper, kandidaat 22Rienk Kuiper
Kandidaat 22

Water Natuurlijk spreekt me sterk aan: gericht op alle bewoners van het gebied, aanvliegen vanuit de inhoud, en een brede insteek die duidelijk verder gaat dan individuele belangen.

Ik wil mijn brede kennis en contacten op het gebied van water en ruimtelijke ordening graag inzetten voor Water Natuurlijk. Dat geldt aan de ene kant mijn werkervaring als programmaleider ruimtelijke ordening bij de rijksoverheid. Aan de andere kant ben ik in mijn vrije tijd in mijn woonplaats Wageningen actief met concrete inrichtingsprojecten op het gebied van water in de stad. Overigens ken ik het gebied van Vallei en Veluwe goed. Ik wil me dan ook inzetten voor veilig, schoon en mooi water in heel het gebied van Vallei en Veluwe.

123456789101112131415161718192021222324