Water Natuurlijk staat met beide benen in de streek

11 maart 2015
De verkiezingsbijeenkomst van Water Natuurlijk op 5 maart in het Wageningse cafĂ© Onder de Linden was goed bezocht. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, voor en door alle bewoners van waterschap Vallei en Veluwe. Lijsttrekker Frans ter Maten en de kandidaten uit de zuidelijke Vallei en Veluwe presenteerden hun plannen  voor een veilige, schone en … Lees "Water Natuurlijk staat met beide benen in de streek" verder

De verkiezingsbijeenkomst van Water Natuurlijk op 5 maart in het Wageningse café Onder de Linden was goed bezocht. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, voor en door alle bewoners van waterschap Vallei en Veluwe. Lijsttrekker Frans ter Maten en de kandidaten uit de zuidelijke Vallei en Veluwe presenteerden hun plannen  voor een veilige, schone en mooie Vallei en Veluwe. De aanwezige bewoners stelden dit duidelijk op prijs: “Water Natuurlijk is tot dusverre de enige waterschapspartij die bij ons langs komt om ónze ideeën te horen!”

ValleiVeluwe - Binnenveld langs de GriftDe belangrijke projecten in het gebied Renkum – Wageningen – Veenendaal passeerden de revue, onder kritische noten van de zaal, en onder bezield voorzitterschap van Greet Eijkelenboom. Cees Kwakernaak, kandidaat op de lijst van Water Natuurlijk, legde uit dat de Heelsumse Beek een nieuwe monding in de Rijn krijgt, maar daarmee nog niet is hersteld. Bescherming van dit prachtige gebied is jammer genoeg niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk wil dat niet alleen de beek, maar ook het Heelsums Beekdal wordt verbeterd. Dat betekent dat de gemeente Renkum de aanwezigheid van een groot en vervuilend landbouwbedrijf in het beekdal niet zou moeten legaliseren. Peter Smits signaleerde dat de maatregelen om de Natura 2000 gebieden  in het Binnenveld van voldoende kwelwater te voorzien via nieuwe putten bij natuurbeschermers in de streek omstreden zijn. De fractie van Water Natuurlijk moet er boven op zitten om te zien of het ook echt wel gaat werken.

ValleiVeluwe - Frans ter Maten in gesprek
In gesprek bij de nazit: Lijsttrekker Water Natuurlijk Frans ter Maten rechts) in gesprek met Wethouder Han ter Maat (links) en met Patrick Jansen van Mooi Wageningen (midden)

De Wageningse wethouder Han ter Maat gaf ook een korte presentatie over de Grebbedijk. Hij maakt zich er hard voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Rienk Kuiper gaf aan dat Water Natuurlijk hier helemaal achter staat.  Maar dijkversterking moet wel gebeuren  met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling, en mooi en veilig wandelen en fietsen.

Belangstellenden voor de ontwikkelingen van waterlopen en waterzuivering in de zuidelijke Vallei kunnen rekenen op aandacht van nieuw te kiezen bestuurders. Kandidaten van de lijst Water Natuurlijk lieten weten ook na de verkiezingen van het nieuwe waterschapsbestuur te willen blijven communiceren met burgers over wat er in de streek leeft rond waterbeheer. GeĂŻnteresseerden kunnen zich melden en inbreng leveren via WNValleiVeluwe@gmail.com. Met de uitnodiging van de kandidaten zetten zij een stap om de maatregelen en ook de politieke keuzes daarin meer bekend te maken.

Voor Chris Aalberts, de politiek commentator uit het westen des lands, was dit niet voldoende. Hij vindt dat het de waterschapspartijen ontbreekt aan een visie over de democratische legitimiteit. Hij twijfelt aan het nut van verkiezingen voor de relatief onbekende waterschappen, maar moest erkennen dat deze avond wel degelijk ergens over ging. Hij vond de avond zelfs zinvoller dan het landelijke verkiezingsdebat van RTL.

Wijzer over water en met een verstevigd netwerk toog ieder na de borrel naar huis. Wie meer informatie wil kan terecht op de kraam van Water Natuurlijk op de Markt in Wageningen, en ook bij de kramen van GroenLinks en D66. Deze partijen doen zelf niet mee aan de waterschapsverkiezingen, omdat ze Water Natuurlijk ten volle steunen.

Het programma en verdere informatie is te vinden op www.waternatuurlijk.nl/valleienveluwe en www.facebook.com/waternatuurlijk.valleienveluwe danwel te verkrijgen bij de kandidaten van WaterNatuurlijk.

Bootje vol speerpunten

28 februari 2015
Geen vouwflyer ontvangen? Treur niet, download hem hier! Dit filmpje helpt je het bootje in elkaar te zetten: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MIKUb40f2G4″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

maak een mooi bootje Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

Geen vouwflyer ontvangen? Treur niet, download hem hier!

Dit filmpje helpt je het bootje in elkaar te zetten:
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MIKUb40f2G4″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Even voorstellen: Jacob Ruiter

18 februari 2015
Jacob Ruiter Kandidaat 18 Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden. Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben … Lees "Even voorstellen: Jacob Ruiter" verder

Jacob_R2 (2)WN Vallei en Veluwe Ruijter kandidaat 18

Jacob Ruiter
Kandidaat 18

Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden.

Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke passie voor natuur & milieu.

Zo ben ik onder andere actief als vrijwilliger bij de Stichting Stadsakkers Apeldoorn en bij Natuurmonumenten Oost-Veluwe.
Wat ik heel belangrijk vind is het bewerkstelligen van een meer duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu. Om dat te kunnen verwezenlijken is het mijn ambitie om ten aanzien van natuur & milieubeleid een inhoudelijke rol te gaan vervullen in de daartoe relevante bestuurslagen als provincie en waterschap.

Even voorstellen: Elsa Loosjes

16 februari 2015
Elsa Loosjes Kandidaat 14 Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor … Lees "Even voorstellen: Elsa Loosjes" verder

Elsa Loosjes Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nr 14 Elsa Loosjes
Kandidaat 14

Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor hun geld. Maar dat houdt ook in dat we zorgvuldig met water moeten omgaan zodat we, bijvoorbeeld, kunnen voldoen aan de eisen van de kaderrichtlijn water. Illegale vervuilers moeten we opsporen, maar goed gedrag willen we belonen. We willen vooral ook voorkomen dat medicijnresten, resten van gewasbeschermingsmiddelen en hormonen in het water terecht komen. Ook moeten we zorgen voor minder stedelijke verhardingen, zodat de waterafvoer, ook bij stortbuien,  beheersbaar blijft.  Bewoners kunnen daar zelf aan bijdragen door hun tuinen te vergroenen”.

Even voorstellen: Marc Schmitz

15 februari 2015
Marc Schmitz Kandidaat 20 Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”. Niet omdat ik in mijn werk direct te maken kreeg met zaken rond de natuur, met name ruimtelijke ordening en milieu. Mijn werk is vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot baggerdepots, van kanoroutes of leefbaarheid … Lees "Even voorstellen: Marc Schmitz" verder

Marc Schmitz kandidaat nr 20 vallei en veluweMarc Schmitz
Kandidaat 20

Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”. Niet omdat ik in mijn werk direct te maken kreeg met zaken rond de natuur, met name ruimtelijke ordening en milieu. Mijn werk is vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot baggerdepots, van kanoroutes of leefbaarheid op het platteland tot het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Ik ben dus geen groentje: ik ken de blauw-groene problemen vanuit heel verschillende invalshoeken, van peilbesluit tot rijksbeleid, maar ook de alledaagse praktijk met de hand aan de schop.

Natuurlijk vind ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het belastinggeld, ik wil echter ook dat het waterschap zichtbaarder is voor de burger, ook al kost dat wat extra, de burger moet kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar doet, dan krijgt een waterschap inhoud en is het meer dan alleen een terugkerende belasting.

Even voorstellen: Greet Eijkelenboom

14 februari 2015
Greet Eijkelenboom Kandidaat 11 Hoe zorgen we dat het water buiten zo stroomt dat het ons niet bedreigt en bijdraagt aan de natuur? Hoe zorgen we voor mooie plekken langs het water waar het voor iedereen prettig toeven is? Dat zijn opgaven voor het Waterschap die ik graag mee help aanpakken. Ik kies daarbij voor … Lees "Even voorstellen: Greet Eijkelenboom" verder

Greet Eijkelenboom nr 11 wn vallei en veluweGreet Eijkelenboom
Kandidaat 11

Hoe zorgen we dat het water buiten zo stroomt dat het ons niet bedreigt en bijdraagt aan de natuur? Hoe zorgen we voor mooie plekken langs het water waar het voor iedereen prettig toeven is? Dat zijn opgaven voor het Waterschap die ik graag mee help aanpakken. Ik kies daarbij voor duurzaamheid, zodat ingrepen behalve op veiligheid gericht zijn op verrijking met meer soorten planten en dieren.

Toen ik raadslid was in Wageningen besefte ik dat we daarvoor meer dan ooit moeten samenwerken. Juist Water Natuurlijk zorgt dat we als waterschap gezamenlijk werken aan vergroening van de plannen. Dat moet verantwoord gebeuren qua kosten en techniek. Daarmee ben ik vertrouwd in mijn werk bij ProRail.

Kies voor een blauw netwerk van mensen met groene vingers, stem Water Natuurlijk.

Even voorstellen: Astrid Meier

12 februari 2015
Astrid Meier Kandidaat 2 Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. De belangen van mensen, hun beleving en hun waarden, en … Lees "Even voorstellen: Astrid Meier" verder

Astrid Meier_MG_9677-2 (2)Astrid Meier
Kandidaat 2

Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – in mijn dagelijks leven en in mijn werk. De belangen van mensen, hun beleving en hun waarden, en hoe die op een juiste manier hun plek te geven in de watersystemen is waar het mij in de kern om gaat.

Water in Nederland is geen “ver van mijn bed-show”, maar grijpt heel concreet in op de veiligheid en kwaliteit van de directe leef- en werkomgeving van burgers en ondernemers. Ik wil de betrokkenheid van alle stakeholders in en om het water vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door samen af te wegen wat de juiste balans is tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar. En door nog vaker dan nu de stakeholders heel concreet mee te laten denken en doen in waterprojecten.

Het bankje op de Grebbedijk

Bankje op Grebbedijk in Wageningen gered De bekende monumentale bank bovenop de Witte Sluis in Wageningen kan straks weer jaren mee. Eerder luidde Wageningen Monumentaal via Omroep Gelderland de noodklok. Waterschap en gemeente hebben nu toegezegd dat ze de bank komend voorjaar opknappen. Wilt u iets meer lezen, lees dan het artikel dat Rienk Kuiper … Lees "Het bankje op de Grebbedijk" verder

Bankje op GWitte Sluis kl (2) Rienk bij bank Grebbedijk WnVallei en Velwuerebbedijk in Wageningen gered

De bekende monumentale bank bovenop de Witte Sluis in Wageningen kan straks weer jaren mee. Eerder luidde Wageningen Monumentaal via Omroep Gelderland de noodklok. Waterschap en gemeente hebben nu toegezegd dat ze de bank komend voorjaar opknappen.

Wilt u iets meer lezen, lees dan het artikel dat Rienk Kuiper hierover schreef in de Digitale Weekkrant Wageningen

Even voorstellen: Peter Smits

11 februari 2015
Peter Smits Kandidaat 13 Schoon en voldoende water is van levensbelang voor mensen, planten en dieren. Als bioloog zet ik mij dan ook al jaren in voor de natte natuur en de beken in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Eerst als gebiedscoördinator vanuit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en nu als bestuurslid voor … Lees "Even voorstellen: Peter Smits" verder

Peter.Smits (2) 13 WN Vallei en Veluwe

Peter Smits
Kandidaat 13

Schoon en voldoende water is van levensbelang voor mensen, planten en dieren. Als bioloog zet ik mij dan ook al jaren in voor de natte natuur en de beken in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Eerst als gebiedscoördinator vanuit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en nu als bestuurslid voor de Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en beken. En als u massaal op mij stemt binnenkort in het bestuur van het Waterschap. Voldoende schoon water maar niet te veel is ook van belang voor de landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat zowel een goede natuurontwikkeling als een gezonde landbouw samen mogelijk zijn in ons gebied. Dat vraagt soms om duidelijk keuzes en soms om een goed Hollands compromis. Daar wil ik mij met veel kennis en ervaring in het gebied vol voor inzetten binnen de fractie van Water Natuurlijk.

Het Kieskompas

Het Kieskompas Waterschapsverkiezingen 2015 werd door directeur Andre Krouwel officieel gestart vlak voor het finaledebat van het Nationaal Jeugdwaterdebat. Door scholieren het debat te laten aangaan over water(schaps)gerelateerde stellingen wil het organiserende Nationaal Jeugdwaterbestuur jongeren meer interesseren voor water en waterbeheer. Het was een kwalitatief sterk finaledebat tussen twee middelbare scholen met veel energieke jongeren … Lees "Het Kieskompas" verder

image-4 start kieskompasHet Kieskompas Waterschapsverkiezingen 2015 werd door directeur Andre Krouwel officieel gestart vlak voor het finaledebat van het Nationaal Jeugdwaterdebat. Door scholieren het debat te laten aangaan over water(schaps)gerelateerde stellingen wil het organiserende Nationaal Jeugdwaterbestuur jongeren meer interesseren voor water en waterbeheer.

Het was een kwalitatief sterk finaledebat tussen twee middelbare scholen met veel energieke jongeren in de zaal. De finalestelling was ‘Probleemjongeren moeten werkervaring opdoen bij het waterschap’.

123456789101112131415161718192021222324252627